slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A N O T A C E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

A N O T A C E - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

A N O T A C E. Franz Joseph Haydn - život a dílo. oslava 76. narozenin F. J. Haydna v březnu 1808 ve Vídni (B.Wigand).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A N O T A C E' - baka


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
franz joseph haydn ivot a d lo
Franz Joseph Haydn - život a dílo

oslava 76. narozenin F. J. Haydna v březnu 1808 ve Vídni (B.Wigand)

slide4

„Nebyl jsem nikdy žádný rychlopísařa komponoval jsem vždy s rozvahou a pílí.Taková práce je ale také trvanliváa znalec to pozná okamžitě z partitury.“Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

franz joseph haydn 31 3 1732 rohrau v chodn rakousko 31 5 1809 v de
Franz Joseph Haydn(31.3. 1732 Rohrau, východní Rakousko - 31.5. 1809 Vídeň)
 • patří do tzv. „vídeňského trojhvězdí klasiků“

(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791), (Ludwig van Beethoven, 1770 - 1827)

 • „Papá Haydn“

(byl vzorem a přítelem W. A. Mozarta a učitelem Ludwiga van Beethovena)

 • 1. velký mistr hudebního klasicismu

(nejdokonalejší a nejčistší klasik - vrchol mezi 40. - 60. roky věku)

(ustálil klasické hudební formy - sonátu, rondo, velkou písňovou formu)

 • „největší symfonik“ (106) a „otec smyčcového kvartetu“
 • vytvořil „haydnovský“ orchestr

tj. malý klasický orchestr - smyčce + bicí (tympány) - dechy (po dvou bez trombónů)

 • autor rakouské - císařské hymny (= později hymna NSR)
1 haydn v rod
1. Haydnův rod
 • HAYDNŮV ROD

(žádný hudební skladatel, pouze přirozené hudební nadání)

 • otec: MATHIAS HAYDN (1699 - 1763)

- stavitel kočárů ve službách hraběte Harracha

- pocházel z Čech (hudebník amatér - hrál na harfu)

 • matka: ANNA MARIA KOLLEROVÁ (1707 - 1754)

- kuchařka ve službách hraběte Harracha

- uměla krásně zpívat

 • 12 dětí:ANNA MARIE FRANTIŠKA HAYDNOVÁ (1730 - 1781)

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 - 1809) - druhorozený

MICHAEL JOHANN HAYDN (1737 - 1806) - hudebník

michael johann haydn 14 9 1737 rohrau v chodn rakousko 10 8 1806 salcburk
mladší bratr Franze Josepha Haydna

rakouský hudební skladatel a učitel

1745 - 1755 sopranista v chrámu

sv. Štěpána ve Vídni (i s bratrem)

1762 kapelník a varhaník v Salcburku

(v kapele hrál s mladým W. A. Mozartem

a jeho otcem Leopoldem Mozartem)

DÍLO:

duchovní hudba (207 hudebních děl)

40 mší, 2 rekviem (= mše za zemřelé)

např. Mše sv. Cyrila a Metoděje

46 symfonií (převaha durových tónin)

. koncerty (hlavně pro dechové nástroje)

vokální hudba (opery, oratoria)

Michael Johann Haydn(14.9. 1737 Rohrau, východní Rakousko - 10.8. 1806 Salcburk)
rodn d m franze josepha haydna
Rodný dům Franze Josepha Haydna

městečko Rohrau ve východním Rakousku

2 franz joseph haydn vzd l n
2. Franz Joseph Haydn - vzdělání
 • narodil se v městečku Rohrau ve východním Rakousku,

silné vlivy lidové hudby (rakouské, maďarské, slovenské, české …)

 • r. 1738 (v 6 letech) získává hudební vzdělání v Hainburgu

(zpěv, hudební teorie, hra na hudební nástroje - smyčcové a dechové)

 • r. 1740 (v 8 letech) přichází do Vídně:

a) (1740 - 1748) sopranista v katedrále sv. Štěpána ve Vídni,

po ztrátě vysokého hlasu byl v listopadu 1749 propuštěn

b) r.1749 - prožívá těžké období (musí se o sebe postarat sám)

živí se jako komorník, příležitostný hudebník, opisovač not a hudební

doprovázeč zpěvu

3 franz joseph haydn kapeln k
zámek Dolní Lukavice - dnes

v letech 1759 - 1761 působí jako

kapelník u hraběte Karla Josefa

Františka Morzina (1735 - 1791)

na zámku Dolní Lukavice u Plzně

zde poznává:

- české hudební prostředí

- českou lidovou píseň a tanec

r. 1761 je z finančních důvodů

zámecká kapela rozpuštěna,

Haydn je opět nucen si najít

svého mecenáše !!!

3. Franz Joseph Haydn - kapelník
3 franz joseph haydn kapeln k1
v letech 1761 - 1790 působí

jako kapelník u uherského

knížete Paula II. Antona

Esterházyho de Galántha

(1711 - 1762) na jeho panství

v Eisenstadtu

tj. nejmocnější a nejbohatší

šlechtický rod v Uhersku

tj. mecenáš hudby a umění

(hrál na housle, flétnu, loutnu)

(jeho kapela měla zpočátku 16

hráčů, za Haydna až 30 hráčů)

kníže Paul II. Anton Esterházy

3. Franz Joseph Haydn - kapelník
3 franz joseph haydn kapeln k2
kníže Mikoláš Joseph I. Esterházy

v roce 1766 kapelu převzal

jeho mladší bratr kníže Mikoláš

Joseph I. Esterházy (1764 - 1790)

tj. mecenáš hudby a umění

(hrál na violu da gamba)

Franz Joseph Haydnbyl zde

zaměstnánv letech 1766 - 90,

protože po smrti Mikoláše byla

kapela rozpuštěna !!!

3. Franz Joseph Haydn - kapelník
z mek v esterh ze dnes fert d
Zámek v Esterháze (dnes Fertöd)

zámek v Esterháze (dnes Fertöd) v Maďarsku postavený v letech (1760 - 1766)

z mek v esterh ze dnes fert d1
Zámek v Esterháze (dnes Fertöd)

Franz Joseph Haydn zde působil v letech (1766 - 1790) - 24 let

4 haydn a eny man elka
Maria Anna Aloysia Keller

(1729 - 1800)

r. 1760 se oženil s Marií Annou Aloysií Keller

-nejstarší dcera parukáře a kadeřníka českého

původu žijícího ve Vídni

- vůbec se nezajímala o hudbu a ani nechápala

Haydnovy úspěchy a talent

- byla prostoduchá, rozhazovačná a až příliš

zbožná (nutila Haydna, aby zdarma skládal

svá díla pro církev)

- byla milenkou dvorního malíře Ludwiga

Guttenbrunna, který portrétoval Haydna

manželství (40 let) - bylo bezdětné,

což F. J. Haydna velmi trápilo, proto ho více

přitahovaly jiné ženy, přestože nebyl žádný

„krasavec“ (zjizvená tvář z neštovic)

4. Haydn a ženy - manželka
5 haydn a eny l ska a milenky
5. Haydn a ženy - láska a milenky
 • Haydnova velká láska - jeho žačka, hudebně nadaná dívka

Terese Keller (ml. sestra jeho ženy),do které se zamiloval ještě

jako svobodný, ale… raději vstoupila do kláštera (12.5. 1756)

 • Haydnovy milenky:

- Franz Joseph Haydn nepatřil mezi krasavce, ale jeho postavení

ve společnosti,vystupování (i smysl pro humor), hudební talent

a úspěchy mu zaručovaly zástup obdivovatelek různého věku

- (květen 1769) Kateřina Csechová, mladá dvorní dáma z Bratislavy

- (březen 1779) Luigia Polzelli*, italská pěvkyně, vdaná žena

(její nejml. syn Antonio (22.4. 1783) by mohl být Haydnovým synem)

- Rebecca Schroeterová,anglická dopisovatelka z Londýna, vdova

5 haydn a eny l ska a milenky1
Franz Joseph Haydn

Luigia Polzelli (italská pěvkyně)

5. Haydn a ženy - láska a milenky
6 haydn p telstv a inspirace
6. Haydn - přátelství a inspirace
 • přátelství s Wolfgangem Amadeem Mozartem (1756 - 1791)

- v letech 1781 - 1791 (po Mozartovo úmrtí)

- Mozartovy opery byly pro Haydna zpočátku velkým inspiračním

zdrojem, ale po Mozartově smrti je už raději nekomponuje

- Haydn lákal Mozarta, ať s ním také odcestuje do Anglie,

ale Mozarta to odradilo, neb neuměl anglicky (možná, že by

se dějiny hudby odvíjely jinak a Mozart by neumřel tak mladý !!!)

 • přátelství s Ludwigem van Beethovenem (1770 - 1827)

- v letech 1792 - 1809 (po Haydnovo úmrtí)

- r.1792 se stává učitelem Ludwiga van Beethovena

(Haydn o něm řekl, že je talentovaný, ale nevychovaný)

- Beethovenovy symfonie jsou pro Haydna velkou inspirací

7 haydn cesty do anglie lond n
7. Haydn - cesty do Anglie (Londýn)
 • r. 1790 se vrací z Uher (zámek v Esterháze) do Vídně

působí jako svobodný hudební skladatel a učitel

r.1792 se stává učitelem Ludwiga van Beethovena

 • 2 cesty do Anglie (Londýn) - k provedení svých skladeb:

a) (1.1. 1791 - konec června 1792) (tj. asi 18 měsíců)

- Vojtěch Matyáš Jírovec (1763 - 1850) český hudební

skladatel,znalec několika evropských jazyků uváděl Haydna

do společnosti

- 8.7. 1791 byl mu udělen čestný titul „doktor hudby“

na univerzitě v Oxfordu

b) (leden 1794 - do srpna 1795) (tj. asi 20 měsíců)

8 haydn smutn obdob
8. Haydn - smutné období
 • 5.12. 1791 úmírá jeho přítel a velký skladatel W. A. Mozart
 • 20.3. 1800 umírá jeho žena Maria Anna Aloysie Haydnová
 • r. 1804 se stává čestným občanem Vídně
 • 10.8. 1806 umírá jeho mladší bratr Michael Johann Haydn
 • 31.5. 1809 umírá F. J. Haydn za dramatických okolností:

- Napoleonovy jednotky ostřelují Vídeň

- před Haydnův dům dal Napoleon postavit čestnou stráž

- Haydn byl pochován na vídeňském předměstí

- až v r. 1814 nechal rytíř Sigismund Neukomm, Haydnův

žák zhotovit honosnou náhrobní desku

- r. 1820 se zjistilo, že někdo ukradl Haydnovu hlavu,

r.1895 byla odevzdána, r. 1954 byla vrácena do hrobu

9 haydn ulo en ostatk
9. Haydn - uložení ostatků

hrobka Franze Josepha Haydna v kostele v Eisenstadtu

10 haydn ocen n
10. Haydn - ocenění
 • byl členem švédské Královské hudební akademie ve Vídni
 • r. 1803 mu Vídeň udělila zlatou Salvátorskou medaili
 • r. 1804 se stává čestným občanem Vídně
 • 8.7. 1791 byl mu udělen čestný titul „doktor hudby“

na univerzitě v Oxfordu (Anglie)

 • byl členem Pařížské konzervatoře (Francie)
 • byl členem Akademické společnosti Apollonových dětí (Fr.)
 • byl členem Filharmonické společnosti v Petrohradě (Rusko)
11 haydn hudebn vzory a vlivy
11. Haydn - hudební vzory a vlivy
 • hudební vzory - raní klasikové (tj. průkopníci klasicismu)

Antonio Caldara (1670? - 1736)

- italský hudební skladatel (oratoria, sonáty, chrámová hudba)

Carl Philipp Emmanuel Bach (1714 - 1788)

- německý hudební skladatel (klavírní sonáty - motivy, rytmus, modulace)

- syn Johanna Sebastiana Bacha (1685 - 1750)

Jan Václav Stamic (1717 - 1757)

- český hudební skladatel a houslista

- (symfonie - 4 věty, kontrasty - rytmické a dynamické, svěží melodika)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

- rakouský hudební skladatel, Haydnův přítel

- (hlavně opery, později i symfonie a další díla)

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

- rakouský hudební skladatel, Haydnův žák

- (symfonie, sonáty …)

 • lidová hudba středoevropských národů (melodie, rytmus …)
12 symfonie ran obdob 1759 71
12. Symfonie - rané období (1759/71)
 • názvy symfonií - vznikaly většinou dodatečně

(podle instrumentálních efektů nebo okolností jejich vzniku)

 • celkem cca 106 symfonií

(z toho 21 symfonií v D dur - podle ladění dechových nástrojů)

č. 1 D dur „Lukavická“ (1759)

- vznikla na zámku Dolní Lukavice u Plzně

- má 3 věty bez menuetu (Presto, Andante, Presto)

pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce

cyklus 3 symfonií:č. 6 D dur „Ráno“ (1761)

č. 7 C dur „Poledne“ (1761)

č. 8 G dur „Večer“ (1761)

12 symfonie vrchol od r 1771 72
12. Symfonie - vrchol (od r. 1771/72)
 • sledujeme Haydnovo umělecké zrání a mistrovství:

PAŘÍŽSKÉ SYMFONIE (6) č. 82 - 87 (1786)

- psané pro obrovský orchestr (jen houslistů bylo 40) na objednávku

Ludvíka XVI. a jeho ženy, dcery Marie Terezie

LONDÝNSKÉ SYMFONIE (12) č. 93 - 104 (1790 - 1795)

- psané na objednávku pro londýnskou společnost

- tj. Haydnovy vrcholné a oblíbené symfonie, např.

č. 94 G dur „S úderem kotlů“ nebo „Překvapení“ (1791)

- nejpopulárnější Haydnova symfonie

- 2. věta „Andante“ připomíná lidovou píseň („Tři slípky“)

č. 100 G dur „Vojenská“ (1794)

- 2. a 4 . věta zde zazní i „turecká hudba“

12 symfonie zaj mav n padit
12. Symfonie - zajímavé/nápadité
 • sledujeme Haydnův smysl pro humor a zvukomalbu:

č. 28 A dur (1765)

- 1. část (variace na Beethovenův rytmický „osudový“ motiv)

č. 31 D dur „Se signálem lesního rohu“ (1765)

č. 45 fis moll „Na rozloučenou“ nebo „Na odchodu“ (1772)

- postupný odchod hudebníků z pódia

č. 48 C dur „Marie Terezie“ (1773)

- slavnostní symfonie s několika humornými pasážemi

(vzpomínka z dětství na výprask od Marie Terezie na Schönbrunnu)

č. 82 C dur „Medvěd“ (1786)

- nazvána podle basového pobroukávání v poslední části symfonie

č. 92 G dur „Oxfordská“ (1788)

- poděkování univerzitě za udělení titulu

č. 101 D dur „Hodiny“ nebo „Zvonková“ (1794)

- 2. část (melodie a rytmus připomínají tikot hodin)

13 koncerty cca 50
13. Koncerty (cca 50)

instrumentální koncerty (cca 50)

klavírní koncerty (24)

violoncellové koncerty (5) (1761 - 1783)

houslové koncerty (4) (1765 - 1770)

flétnové koncerty (2) (178?)

KONCERT PRO TRUBKU A ORCHESTR Es dur (1796)

byl komponován pro dvorního trubače Antona Weidingera,

který se zabýval konstrukcí a vývojem trubky

KONCERT PRO HOBOJ A ORCHESTR C dur (179?)

3. věta - melodii čerpá z české lidové písně

„Když jsem k vám chodíval přes ty lesy“

haydnovo smy cov kvarteto
Haydnovo smyčcové kvarteto

Julius Schmid - Haydnovský kvartet (obraz)

14 smy cov kvarteta tria a son ty
14. Smyčcová kvarteta, tria a sonáty

smyčcová kvarteta (83) (1755 - 1803)

(názvy skladeb nevyjadřují program jako u (novo)romantiků)

SLUNEČNÍ KVARTETY (6) (1772)

RUSKÉ KVARTETY (6) (1781)

PRUSKÉ KVARTETY (6) (1787)

TOSTOVSKÉ KVARTETY (6) (1791)

- věnované jeho hráči, houslistovi Janu Tostovi z Uherského Hradiště

CÍSAŘSKÝ KVARTET C dur (1797)

(2. věta - variace Haydnovy písně, která se nejdříve stala

rakouskou císařskou hymnou a později i hymnou NSR)

smyčcová tria (21)

houslové sonáty (12)

15 klav rn son ty a tria
klavírní sonáty (52)

(převaha dur, 3. věty)

46 durových

D (9), Es (8), C (7), G (7)

6 mollových

e (2), c (1), cis (1), b (1)

klavírní tria (41)

(klavír, housle, violoncello)

15.Klavírní sonáty a tria
16 m e celkem 14 1750 1802
mše je věnovaná admirálu

Lordu Horatiu Nelsonovi,

který navštívil Haydna

při jeho pobytu v Anglii

MISSA BREVIS F dur (1750)

VELKÁ VARHANNÍ MŠE (1766)

TE DEUM(2) (1767)

STABAT MATER (1767)

SVATÁ MŠE (1796)

6 mší na počest kněžny

Marie Hermenegildy Esterházy,

manželky knížete Mikuláše II.

č. 9 C dur „Paukenmesse“ (1796)

č.10 B dur „Heiligmesse“ (1796)

č.11 d moll „Nelsonmesse“ (1798)

č.12 B dur „Theresienmesse“ (1799)

č.13 B dur „Schöpfungsmesse“ (1801)

č.14 B dur „Harmoniemesse“ (1802)

16. Mše (celkem 14) (1750 - 1802)
19 p sn kant ty a hymny
19. Písně, kantáty a hymny

písně (48), kánony (57), čtyřhlasé písně s klavírem (133)

úpravy anglických lidových písní s klavírem (445)

hymny (3) - pouze Haydnova melodie

(tzn. rakouská - císařská, německá, NSR)

- r. 1797 ve Vídni složil píseň „Bůh ochraňuj císaře Františka“

na text Lorenze Leopolda Haschka (1749 - 1827)

-v letech (1797 - 1918) plnila funkci rakouské císařské hymny

-r. 1841 byla opatřena novým textem odAugusta Heinricha

Hoffmanna von Fallerslebena (1798 - 1874)s názvem podle 1. sloky

„Deutschland, Deutschland über alles“

- od r. 1922 plnila funkci německé hymny

- od r. 1952 plnila funkci hymny NSR, ale pouze její 3. sloka

„Jednota, právo, svoboda“

17 oratoria celkem 5
oratorium (1797 - 1799):

Čj: STVOŘENÍ

Nj: DIE SCHÖPFUNG

Aj: THE CREATION

APPLAUSUS (1768)

NÁVRAT TOBIÁŠŮV(1775)

(libreto: Gastone Beccherini)

SEDM POSLEDNÍCH SLOV (1796)

(libreto: Gottfried van Swieten, 1734 - 1803)

STVOŘENÍ (1797 - 1799)

(podle Johna Miltona „Ztraceného ráj“)

(libreto: Gottfried van Swieten, 1734 - 1803)

ČTVERO ROČNÍCH DOB (1801)

(podle básně Jamese Thomsona)

(libreto: Gottfried van Swieten, 1734 - 1803)

(tj. cyklus 4 kantát - jaro, léto, podzim, zima)

17. Oratoria (celkem 5)
18 opery celkem 19
18. Opery (celkem 19)

opery italského typu - méně významné

(komponované na zakázku Esterházyho)

ACIDA (1762 - 1763)

ZPĚVAČKA (1766)

LÉKÁRNÍK (1768)

ZMAŘENÁ NEVĚRA (1773)

NEČEKANÉ SETKÁNÍ (1775)

SVĚT NA MĚSÍCI (1777)

PRAVÁ VĚRNOST (1777 - 1778)

OPUŠTĚNÝ OSTROV (1779)

ODMĚNĚNÁ VĚRNOST (1780)

ORLANDO PALADINO (1782)

ARMIDA (1783)

ORFEUS A EURIDIKA (1791)

zdroje a pou it materi ly
Zdroje a použité materiály

a) knižní publikace

1. Ainsley, R.: Encyklopedie klasické hudby.

PERFEKT, Bratislava 1997, 1. vydání

2. Císař, Z. + Hurník, L. + Charalambidis, A. + Radosa, D.:

Hudební výchova 2 pro gymnázia. SPN, Praha 2003, str. 29 - 31

3. Černý, M. K.: Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století.

Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, str. 29 - 37

4. Garmond, P.: Velcí skladatelé.

Svojta&Co., s. r. o., Praha 2009, str.84 - 87

5. Kovařík, V. + Mihule, J.: Hudební výchova 2 - Hudba a její svět.

Učebnice pro I.- IV. ročník SPgŠ. SPN, Praha 1989, str. 339 - 342

6. Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby. LN, Praha 2000

slide36

7. Očadlík, M.: Svět orchestru. Průvodce orchestrální tvorbou.

Klasikové a romantikové. NHV Orbis, Praha 1951,

str. 80 - 118

8. Spiegl, F.: Životy, manželky a lásky velkých skladatelů. Brána, spol.

s r. o., Praha 1998, 1. vydání, přeložila Ivana Breznenová,

str. 172 - 179, 374

9. Šišková, I.: Dějiny hudby IV. Klasicismus.

IKAR,a. s., Bratislava 2011, str. 178 - 214

(ze slovenského originálu přeložil Vít Roubíček)

10. Volek, T.: Osobnosti světové hudby. MF, Praha 1982

11. Vysloužil, Jiří: Hudební slovník pro každého. 2. díl (skladatelé

a hudební spisovatelé). LÍPA - A. J. Rychlík,

Vizovice, 1995, 1. vydání, str. 182 - 184

b) časopisy - (čtrnáctideník)

1. Mistři klasické hudby - život a dílo velkých skladatelů

(č. 17 - HAYDN), WillMark cz, s.r.o., Praha 2000

slide37
c) webové stránky

Balthasar Wigand (obraz - oslava 76. narozenin F. J. Haydna ve Vídni)

http://images.google.com/imgres?q=balthasar+wiganda+haydn+oratorium&biw=1013&b ih=503&tbm=isch&tbnid=TgZBJJrmyoBeRM:&imgrefurl=http://oe1.orf.at/progra mm/318350&docid=ytYIbr17m9PlEM&imgurl=http://oe1.orf.at/static/uimg/fb/10/ fb10460ebdfe9ca6dd3519e9490a42e7c3cf3f0d.jpg&w=582&h=437&ei=6XHZUc-5G

oTmPNH0gLgE&zoom=1&iact=rc&dur=480&page=1&tbnh=127&tbnw=179&start= 0&ndsp=11&ved=1t:429,r:1,s:0,i:84&tx=99&ty=98

Michael Johann Haydn

http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Haydn

Michael Johann Haydn (obrázek)

http://www.google.com/imgres?q=michael+Johann+haydn&um=1&hl=cs&biw=1013&bih =503&tbm=isch&tbnid=BtPeQh6y2xUcNM:&imgrefurl=http://www.ensemble-instr

umental-du-pays-de-cocagne.fr/actualite.html&docid=v18Us_0ywhSVyM&imgurl=

http://www.ensemble-instrumental-du-pays-de-cocagne.fr/img/johann_michael_

haydn.jpg&w=200&h=288&ei=YF_YUYTZCciXPc6UgegC&zoom=1&iact=rc&dur=2 81&page=2&tbnh=145&tbnw=98&start=22&ndsp=22&ved=1t:429,r:43,s:0,i:211&tx

=51&ty=8

rodný dům Franze Josepha Haydna v Rohrau

http://images.google.com/imgres?q=birthplace+of+Franz+joseph+haydn&biw=1013&bih= 503&tbm=isch&tbnid=-KfRpSm_28TaeM:&imgrefurl=http://www.art-prints-on-de

mand.com/a/austrian-school/the-birthplace-of-franz-j.html&docid=eoXgaeOMyW2

xDM&imgurl=http://www.art-prints-on-demand.com/kunst/austrian_school/birth

place_franz_joseph_haydn_hi.jpg&w=450&h=285&ei=cHrYUZe7DMX0OeGxgIAC &zoom=1&iact=rc&dur=531&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=22&ved =1t:429,r:6,s:0,i:97&tx=108&ty=72

slide38
zámek Dolní Lukavice u Plzně

http://www.dolni-lukavice.cz/turistika/zajimava-mista/

Paul II. Anton Esterházy de Galántha

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_II _Anton,_Prince_Esterh%C3%A1zy&prev=/search%3Fq%3Dpaul-anton%2Besterh%

25C3%25A1zy%26rlz%3D1R2RLTB_csCZ519%26biw%3D1013%26bih%3D503

Mikoláš Joseph I. Esterházy

http://www.google.com/imgres?q=kn%C3%AD%C5%BEe+mikol%C3%A1%C5%A1+joseph +I.+Esterh%C3%A1zy&um=1&hl=cs&biw=1013&bih=503&tbm=isch&tbnid=qfbVmI CLbZuQfM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn&docid=Rvpv woawHqqwIM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ 7/73/Nikolaus_Esterhazy.jpg/200px-Nikolaus_Esterhazy.jpg&w=200&h=237&ei=

zX7gUczODILfOtHqgagD&zoom=1&iact=rc&dur=20&page=1&tbnh=141&tbnw=126 &start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:3,s:0,i:88&tx=71&ty=94

zámek v Esterháze (dnes Fertöd) v Maďarsku

http://images.google.com/imgres?q=fert%C3%B6d+castle&biw=1013&bih=503&tbm=isch &tbnid=MvMA1753eyP2cM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Eszterh%25C 3%25A1za&docid=t4c5q-l888aVlM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia

/commons/thumb/6/62/Fertod07jul0004.jpg/350px-Fertod07jul0004.jpg&w=350

&h=233&ei=l67ZUaOxMoavO5nWgNAM&zoom=1&iact=rc&dur=1322&page=1&tbn h=140&tbnw=185&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:80&tx=110&ty=133

slide39
zámek v Esterháze (dnes Fertöd) v Maďarsku - divadelní sál

http://images.google.com/imgres?q=fert%C3%B6d+castle&biw=1013&bih=503&tbm=isch &tbnid=1GA39VYeF6ujIM:&imgrefurl=http://www.bachtrack.com/haydn-places&

docid=RZhUE8ReCIfcUM&imgurl=http://www.bachtrack.com/images/Esterhazy- Palace-Theatre.jpg&w=600&h=399&ei=l67ZUaOxMoavO5nWgNAM&zoom=1&iact

=rc&dur=1012&page=2&tbnh=123&tbnw=205&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:19,

s:0,i:134&tx=82&ty=62

Maria Anna Aloysia Keller

http://www.google.cz/imgres?q=Anna+maria+Keller+haydn&um=1&sa=N&hl=cs&rlz=1T 4RLTB_csCZ519CZ525&biw=1013&bih=503&tbm=isch&tbnid=n8kVhQtIesT6wM:&i mgrefurl=http://www.haydnfestival.at/haydn_en/netautor/napro4/appl/na_profe ssional/parse.php3%3Fmlay_id%3D10130%26xmlval_ID_KEY%255B%255D%3D26 08%26xmlval_ID_DOC%255B%255D%3D1033766%26mdoc_id%3D1034862&docid =_JcdtOVhUkBXAM&imgurl=http://www.haydnfestival.at/haydn_en/netautor/na pro4/wrapper/jpegs.php3%253Ffilename%253Darchive%253D/30.08.2001/999182 086_1.jpg&w=100&h=175&ei=6MvZUaKgFYLvPJyYgdAM&zoom=1&iact=rc&dur=2 0&page=1&tbnh=140&tbnw=80&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&tx=42 &ty=80

Franz Joseph Haydn

http://www.google.cz/imgres?q=Franz+Joseph+haydn&um=1&hl=cs&rlz=1T4RLTB_csCZ 519CZ525&biw=1013&bih=503&tbm=isch&tbnid=xUXXlWXg2W2vXM:&imgrefurl= http://teachmeaboutmusic.com/tonskald/122-franz-joseph-haydn-1732-1809&docid

=xkkByIl4jXTCjM&imgurl=http://teachmeaboutmusic.com/images/stories/tonskal d_myndir/haydn.jpg&w=272&h=383&ei=6eXZUfDyNIKwPKH0gagM&zoom=1&iac t=rc&dur=901&page=2&tbnh=135&tbnw=95&start=21&ndsp=21&ved=1t:429,r:25,s :0,i:160&tx=60&ty=91

Luigia Polzelli

http://www.whosdatedwho.com/tpx_6279513/luigia-polzelli/categories

slide40
hrobka Franze Josepha Haydna v kostele v Eisenstadtu

http://images.google.com/imgres?q=haydn+and+Eisenstadt&biw=1013&bih=503&tbm=is ch&tbnid=3bwEbhLat3R9fM:&imgrefurl=http://www.eisenstadt-tourismus.at/hay

dn-mausoleum-309.html&docid=ul1ldpTYbMomOM&imgurl=http://www.eisensta

dt-tourismus.at/tl_files/standard-bilder/besichtigungen/kirchen/HaydnMausolaeu

m.jpg&w=670&h=404&ei=COLdUcTfBIOvPNKrgLgJ&zoom=1&iact=rc&dur=20&pa ge=1&tbnh=130&tbnw=194&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:100&tx=103&ty =78

Julius Schmid - Haydnovský kvartet (obraz)

http://images.google.com/imgres?q=julius+schmidt+and+haydnn&biw=1013&bih=503&t bm=isch&tbnid=D8ELDStV-DbWrM:&imgrefurl=http://www.kunst-fuer-alle.de/en

glish/fine-art/artist/image/julius-schmid/16165/1/154259/haydn-quartet/index.ht

m&docid=-6gBs32LPH-67M&imgurl=http://media.kunst-fuer-alle.de/img/41/m/41

_00005089~haydn-quartet.jpg&w=431&h=360&ei=RVjYUaruJYrKOZGPgJgM&zo

om=1&iact=hc&vpx=2&vpy=156&dur=6650&hovh=205&hovw=246&tx=86&ty=184 &page=1&tbnh=128&tbnw=135&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79

Haydn - sonáty pro klavír (CD - hudební nosič)

http://www.google.cz/imgres?q=cd+HAYDN+sonate+for+piano&um=1&rlz=1R2RLTB_cs CZ519&hl=cs&biw=1013&bih=503&tbm=isch&tbnid=TPtvNZdkJs6TZM:&imgrefurl =http://www.musicweb-international.com/classrev/2009/Dec09/Haydn_sonatas

_rrc1311.htm&docid=BTNc0MzCNtKi8M&imgurl=http://www.musicweb-internati

onal.com/classrev/2009/Dec09/Haydn_sonatas_rrc1311.jpg&w=300&h=297&ei=bt 7fUdifPIO0PPT7gZAF&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=144&dur=631&hovh=223&ho vw=226&tx=89&ty=133&page=1&tbnh=141&tbnw=130&start=0&ndsp=13&ved=1t:4 29,r:0,s:0,i:82

slide41
Haydn - Nelsonmesse (CD - hudební nosič)

http://images.google.com/imgres?q=cd+haydn+and+nelson+mass&biw=1013&bih=534&t bm=isch&tbnid=QJ18CtOkpuBI0M:&imgrefurl=http://www.cduniverse.com/produ ctinfo.asp%3Fpid%3D8819184&docid=JvZCrpoqIibdVM&imgurl=http://c3.cduniver se.ws/resized/250x500/music/184/8819184.jpg&w=250&h=223&ei=LxjfUZadMsO WPcnbgPgB&zoom=1&iact=rc&dur=591&page=1&tbnh=141&tbnw=153&start=0&nd sp=19&ved=1t:429,r:15,s:0,i:122&tx=109&ty=80

Haydn - oratorium The creation/ Die schöpfung (CD - hudební nosič)

http://images.google.com/imgres?q=cd+haydn+the+creation&biw=1013&bih=503&tbm=i sch&tbnid=ZTcv-TLdsVDIQM:&imgrefurl=http://wmpeople.wm.edu/site/page/cho

ir/fundraising&docid=nKAGCLTDSMtnoM&imgurl=http://wmpeople.wm.edu/asse t/index/choir/thecreationcd&w=342&h=342&ei=SmrgUbTUBcGBPabvgegN&zoom =1&iact=rc&dur=621&page=2&tbnh=142&tbnw=142&start=19&ndsp=21&ved=1t:42 9,r:20,s:0,i:144&tx=90&ty=58

p r o h l e n
P R O H L Á Š E N Í

Všechny materiály,

které jsou součástí této prezentace,

jsou určeny pro bezplatné používání

pouze pro potřeby výuky a vzdělávání

na všech typech ZŠ a víceletých gymnázií.

Jakékoliv jejich další využití

již podléhá autorskému zákonu!