preventie goed bezig n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Preventie: goed bezig ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Preventie: goed bezig ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Preventie: goed bezig ?. Leuven 24 mei 2008 Dirk Dewolf Kabinet Vlaams minister Steven Vanackere. Doelstellingen: gezondheidswinst. Méér gezondheid = langer leven in jaren én betere kwaliteit van leven Meetbaar gegeven (epidemiologische maatstaven)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Preventie: goed bezig ?' - donkor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
preventie goed bezig

Preventie: goed bezig ?

Leuven

24 mei 2008

Dirk Dewolf

Kabinet Vlaams minister Steven Vanackere

doelstellingen gezondheidswinst
Doelstellingen: gezondheidswinst
 • Méér gezondheid = langer leven in jaren én betere kwaliteit van leven
 • Meetbaar gegeven (epidemiologische maatstaven)
  • Gemiddelde levensduur, vermijdbare sterfte en ziekte, verloren potentiële levensjaren
  • QALY: quality adjusted life years (0 -1)
 • Aanvaardbaar: 30 000 euro per gewonnen QALY
vermijdbare sterfte
Vermijdbare sterfte
 • Onder vermijdbare doodsoorzaken worden die oorzaken (en ziektes) verstaan die hetzij door preventieve maatregelen, hetzij door medische interventies theoretisch  zouden kunnen voorkomen worden
 • Vermijdbaar door primaire preventie zijn doodsoorzaken (en ziektes) die te voorkomen zijn indien de volledige bevolking er een standaard gezonde levenswijze op na zou houden en alle voertuigen, wegen en bestuurders 100% betrouwbaar zouden zijn
ziektepreventie
Ziektepreventie
 • Trendbreuk in het medisch denken aan eind van de 18e eeuw: inenting voorkomt ziekte
 • Kennis over ontstaansmechanisme van ziekten leidde tot model vanziektepreventie: voorkomen (primair) of tijdig detecteren van ziekte (secundair)
 • Concept gaat uit van een te voorkomen of te bestrijden kwaad
gezondheidsbevordering
Gezondheidsbevordering
 • Nieuwe omwenteling in medisch denken in tweede helft van de 20e eeuw: kanker en ‘welvaartsziekten’ als gevolg van ongezonde leefstijl
 • Model van de gezondheidsbevordering wint aanhang: individuen en groepen in staat stellen om gezonde keuzen te kunnen maken
 • Concept gaat uit van een actief te verwerven goed
gezondheidsbescherming
Gezondheidsbescherming
 • Derde denkmodel is dat van de gezondheidsbescherming waarbij producten, consumptiegoederen en installaties zo veilig en gezond mogelijk moeten gemaakt (voedsel, voertuigen, machines, milieueffecten..) via reglementering binnen een marktgegeven.
gezondheidsdoelstellingen
Gezondheidsdoelstellingen
 • “Op het vlak van gezondheid na te streven, tijdgebonden, meetbare, haalbare en maatschappelijk aanvaardbare doelstelling, die op initiatief van Vlaamse Regering wordt goedgekeurd door Vlaams Parlement”
 • 10 jaar Vlaamse beleidservaring:
  • Gezonde voeding (+ beweging)
  • Ongevallenpreventie
  • Tabak  middelengebruik (+ alcohol en drugs)
  • Depressie en suïcide
  • Infectieziekten (vaccinaties)
  • Borstkankeropsporing
vaccinatiegraad 2005 18 24 maanden
Vaccinatiegraad 2005 18-24 maanden
 • Vooruitgang van 1999 tot 2005:
  • 97% van de zuigelingen zijn volledig gevaccineerd tegen polio, tetanus, difterie (kroep), kinkhoest en H influenzae type b in de loop van de eerste 6 maanden.
  • Meer dan 92% ontving een vierde dosis in het tweede levensjaar.
  • Meer dan 92% van de kinderen is volledig gevaccineerd tegen hepatitis B.
  • 94% is gevaccineerd tegen mazelen, bof, rubella en meningokokken C
 • Enkel Finland en Nederland in EU beter
serogroep c meningokokkeninfecties 1999 2003
Serogroep Cmeningokokkeninfecties 1999-2003

serogroep B and C

70

60

50

40

B

C

30

20

10

0

April-June 1999

April-June 2000

April-June 2001

April-June 2002

April-June 2003

January-March 1999

January-March 2000

January-March 2001

January-March 2002

January-March 2003

July-September 1999

July-September 2000

July-September 2001

July-September 2002

July-September 2003

October-December 1999

October-December 2000

October-December 2001

October-December 2002

October-December 2003

predictieve geneeskunde
Predictieve geneeskunde
 • Tegen 2020 zal individuele risicobepaling op basis van genetische gegevens meer verfijnd kunnen gebeuren voor single gene ziekten (Huntington, familiale hypercholesterolemie, mucoviscidose, sikkelcelanemie, Duchenne, hemofilie).
 • Geen DNA-hype voor polygene ziekten (diabetes, meeste kankers, hypertensie, reuma, dementie, schizofrenie, leerstoornissen, meeste cardiovasculaire aandoeningen…)
 • De toekomstige generaties zullen beter leren omgaan met risicoperceptie dan de huidige
 • De toekomstige maatschappij zal moeten leren omgaan met meer en meer vraagstukken over opspoorbare aandoeningen
besluit bevolkingsonderzoek
Besluit Bevolkingsonderzoek
 • Bevolkingsonderzoek in Vlaanderen onderworpen aan regels m.b.t.
  • Evidence based karakter
  • Veiligheid en communicatie
  • Gezondheidseconomische aspecten
 • Multidisciplinair adviesorgaan (clinici, ethici, juristen, gezondheidseconoom, overheid)
 • Borstkanker, baarmoederhalskanker, colorectale kanker (piloot)
huisarts en preventie
Huisarts en preventie
 • Vertrouwensfiguur op eerste lijn is allerbelangrijkst
 • Databeheer en informatisering (reminder systemen), vergoedingssysteem, opleiding (praktijkrichtlijnen) moeten op praktijkniveau neergaande trend kunnen ombuigen
 • Politieke verantwoordelijkheid inzake ondersteuning van eerste lijn bij opnemen rol in preventie
 • K&G, CLB en bedrijfsgezondheidszorg in partneriaat
 • Ook specialismen zullen in toenemende mate rol opnemen in preventie (beeldvorming, genetica, gastro-enterologen, pediaters..)
huisarts preventie en eerste lijn
Huisarts, preventie en eerste lijn
 • Locoregionale overlegstructuren (van n=26 naar n=15) of LOGO’s trachten op regionaalstedelijk gebied de gezondheidsdoelstellingen om te zetten in acties naar doelpopulaties
 • Daarnaast eerstelijnsstructuren (van SIT’s naar Samenwerkingsinitiatieven Eerste Lijn; n=15) met oog op zorgcoördinatie rond zorgbehoevende patiënt
overheid
Overheid
 • Omgevingsfactoren (school, werkplek, woonomgeving) in gunstige zin beïnvloeden (facettenbeleid)
 • Preventief gezondheidsbeleid zal zich steeds meer buiten gezondheidszorg situeren
 • Laagdrempelig en kwalitatief aanbod van preventieve gezondheidszorg waarborgen
 • Relevante gegevens patient of client centered laten doorstromen mits beveiliging en toestemming doorheen diverse disciplines