Professionalisering
Download
1 / 32

PROFESSIONALISERING - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

GRENZEN AAN DE. PROFESSIONALISERING. NVBR JAARCONGRES MASTERCLASS 2 OCTOBER 2008. WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL. inleiding. De zin van het leven. Je kunt de mensen niets leren Maar je kunt ze wel helpen het zelf te ontdekken Gallileo Gallilei (ca 1620). Wie is goed bezig?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROFESSIONALISERING' - alvis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Professionalisering

GRENZEN AAN DE

PROFESSIONALISERING

NVBR JAARCONGRES

MASTERCLASS

2 OCTOBER 2008

WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NLDe zin van het leven
De zin van het leven

Je kunt de mensen niets leren

Maar je kunt ze wel helpen

het zelf te ontdekken

Gallileo Gallilei (ca 1620)


Wie is goed bezig
Wie is goed bezig?

Antwoord: de professioneel werkende is goed bezig

Hoe is dat zo gekomen?

Professioneel: van Professio (Lat) openlijke verklaring, officiële aangifte, aangegeven beroep

Dus: Professioneel duidt niet zozeer op kwaliteit, maar op inbedding in systeem en verantwoordingsplicht (borging)

Maar:

Uit Roget’s thesaurus:

expert, connoisseur, master, prima donna, first fiddle, cordon bleu, specialist

Dus: in Angelsaksische cultuur haast synoniem met goed

WORDEN KWALITEIT EN BORGING IDENTIEK?

de cathechismus


Enkele voorbeelden van professioneel
Enkele voorbeelden van Professioneel

© 2006 JP van de Sande RuG


Wat is een amateur
Wat is een amateur?

Letterlijk: een liefhebber (nog ernstiger: dilettant)

VOORDELEN:

Iemand die van zijn werk houdt, die er emotioneel bij betrokken is

Die zich met de inhoud van het werk identificeert

Die zijn opbrengst vooral uit het werk zelf haalt (intrinsieke motivatie)

NADELEN:

Iemand die van zijn werk houdt, die er emotioneel bij betrokken is

Die zich er mee identificeert

Die zijn opbrengst vooral uit het werk zelf haalt (intrinsieke motivatie)

© 2006 JP van de Sande RuG


Wat is een professional
Wat is een professional?

Letterlijk: een beroepsuitoefenaar met borging

VOORDELEN:

Iemand die afstand heeft tot zijn werk, die er emotioneel niet bij betrokken is

Die zich met zijn positie identificeert

Die zijn opbrengst vooral uit de resultaten haalt (extrinsieke motivatie)

NADELEN:

Iemand die afstand heeft tot zijn werk, die er emotioneel niet bij betrokken is

Die zich met zijn positie identificeert

Die zijn opbrengst vooral uit de resultaten haalt (extrinsieke motivatie)

© 2006 JP van de Sande RuG


Wat is eigenlijk professioneel
Wat is eigenlijk professioneel?

Goed (J.m.d.P., Nederland)

Er goed uitziend (J.m.d.P., Nederland)

Een grote capaciteit hebbend (J.m.d.P., Nederland)

Geen loser zijn (J.m.d.P., Nederland)

Correct (J.m.d.H., Nederland)

Vakmanschap (B.v.P.)

Drive om je vakgebied te ontwikkelen en verbeteren (B.v.P.)

Kun je volledig op vertrouwen (B.v.P)

Gespecialiseerd (Prof van der Veen, Nijenrode)

Als het leven een spel is, dan is professionalisering het eenzijdig vaststellen van de regels. (vdSande)

De gewone man begrijpt er niets meer van

© 2006 JP van de Sande RuG


Professionalisering 1344734

 • Kenmerken van een professionele cultuur

 • Het opleidingsbeleid van de organisatie is gebaseerd

 • op een  professionaliseringsgedachte

 • (meer professionaliteit = betere organisatie)

 • Het vakmanschap van medewerkers is helder en concreet

 • gedefinieerd en er wordt nadrukkelijk een beroep op gedaan. 

 • De verschillende vakgebieden zijn duidelijk op elkaar afgestemd.

 • Er vindt structurele overdracht en toetsing plaats van professionaliteit.

 • Daarin is coaching een belangrijk element. 

 • Er is een structuur in de organisatie die er voor zorgt dat het

 • vakmanschap onderhouden wordt en verder wordt ontwikkeld.

 • Er zijn heldere en concrete programma’s voor nieuwe medewerkers om het professionaliteitniveau te waarborgen.


P s m professionalisering specialisatie managerialism
P - S=MProfessionalisering - Specialisatie =Managerialism

 • Organisaties lijken meer op elkaar dan ze verschillen

 • Dus vakkennis is secundair. Alles kan ingehuurd worden

 • Efficiency en groei zijn de toverwoorden

 • Nadruk op output en resultaten

 • Ontwikkeling prestatie-indicatoren en ranglijsten

 • Nadruk op de voordelen van concurrentie

 • Centralisatie-tendens: Afkeer van zelf-sturende teams

 • De burger wordt als klant gezien, de werknemer als tool (HRM)

 • Er wordt alleen vooruit gekeken (Henry Ford: “History is bunk”)

 • Geen interesse en inzicht in onbedoelde gevolgen

 • Combinatie van centrale beleidsvorming met lokale dienstverstrekking(logos en huisstijlen!)

 • Loyaliteit aan groep is meer een kwestie van sentiment dan noodzaakEnkele kenmerken van huidig beleid
Enkele kenmerken van huidig beleid

Grote drang tot professionalisering

Grote drang tot vernieuwing in technisch opzicht

Grote drang tot vastlegging in protocollen en regels

Sterke nadruk op preventie, enig dedain voor repressie

Neiging tot vermindering machtsafstand

Gemengde houding tot competitie en macho-gedrag

Toenemende feminisering van professie

Grote drang tot grootschaligheid

Grote drang tot specialisatie en verkokering

Beweging naar andere diensten en weg van publiek

Maar: Als nood aan de man komt, zouden toch de wetten van de jungle sterk kunnen blijken


10 onbedoelde gevolgen van huidig beleid
10 Onbedoelde gevolgen van huidig beleid

Door nadenken over mogelijkheden worden steeds meer mogelijkheden saillant

Daardoor moet steeds meer georganiseerd worden

Door organiseren voorbereiding wordt reactie meer star

Toenemende organisatie vraagt meer professionals.

Door nadruk op professionalisering ontstaat tweedeling

Door professionalisering daalt efficacy publiek

Door vroege waarschuwing ontstaat gewenning aan angst

Gewenning aan angst geeft onverschilligheid en wantrouwen in overheid

Mag U zelf bedenken

Professionals zijn niet alleen met werk maar ook sterk met positie gepreoccupeerd


De wet van pleuris
De wet van Pleuris

P = VRM²

P= pleuris-sterkte

V= verwijtbaarheid

R= relevantie

M= mediageniekheid

© 2006 JP van de Sande RuG


Indexen voor verwijtbaarheid
INDEXEN VOOR VERWIJTBAARHEID

Is er een persoon of instantie die de schuld kan krijgen?

Bezit deze ook formele verantwoordelijkheid?

Is deze verantwoordelijkheid juridisch te onderbouwen?

Hebben verantwoordelijken een persoonlijk belang?

Hebben verantwoordelijken Idiosyncratisch crediet (draagvlak)

Is er door verantwoordelijken in het verborgene gehandeld?

Houdt men nog steeds dingen achter?

Was gebeurtenis voorzienbaar?

Is zoiets al eens eerder gebeurd?

Is er achteraf een betere oplossing denkbaar?

© 2006 JP van de Sande RuGIndexen voor relevantie
INDEXEN VOOR RELEVANTIE

Sluit gebeurtenis aan op belangrijke ontwikkelingen?

Tast de gebeurtenis de belangen van mensen aan?

Is gebeurtenis symbolisch voor andere zaken?

Toont de gebeurtenis inherente fouten in organisatie?

In hoeverre is er maatschappelijke onrust waar gebeurtenis op aansluit?

Tast gebeurtenis vertrouwen van burger aan?

Leidt gebeurtenis tot ontstaan van een vijandbeeld?

Wat zijn kosten die met gebeurtenis samenhangen?

Hoe groot is geografische en psychologische afstand?

© 2006 JP van de Sande RuG


Indexen voor mediageniekheid
INDEXEN VOOR MEDIAGENIEKHEID

Hebben de verantwoordelijken een hoge positie?

Hebben de verantwoordelijken eerder fouten gemaakt?

Ernst van gevolgen:hoeveel slachtoffers en schade?  

Zijn er saillante details die beklijven kunnen?

Mogelijkheden tot identificatie?  

Mooie plaatjes met symboolfunctie?

Is het probleem op begrijpelijke wijze uit te leggen?  

Is er überhaupt informatie te krijgen (foto’s, interviews, toegang terrein)

Worden de media door andere hypes gedomineerd?

© 2006 JP van de Sande RuGDe brandweer is veranderd
De brandweer is veranderd

© 2006 JP van de Sande RuG

Vergelijking 1920-Nu

Aantal inwoners NL: x2

Aantal branden: x4

Aantal werkn.Br. x2

Aantal beroeps x40

Aantal leidinggev. x20


Veranderingen bij brandweer
Veranderingen bij brandweer

Enorme technologisering en daarmee kapitalisering

Werk wordt steeds ingewikkelder

Van vrijwilligers- naar beroeps-organisatie

Hulpverlening wordt belangrijker

Van Brand naar Chemie en ongelukken

Van Repressie naar Preventie

Van Gratis helpers naar Duur betaalde ambtenaren

Van Het beste ervan maken naar Afrekencultuur

Van Begrijpelijk naar Onbegrijpelijk

Van Dichtbij naar Afstand

Van Ons naar Zij

© 2006 JP van de Sande RuG


Helaas

HELAAS

UW SPREKER IS TOT HIER GEKOMEN

HET OOK INTERESSANTE LAATSTE STUKJE

ZULT U ZELF VAN COMMENTAAR MOETEN VOORZIENStarheid versus veerkracht
Starheid versus veerkracht

Starheid is het ontworpene, het snelle

Het is voor een bepaald doel gemaakt, niet multifunctioneel

Eenmaal ontworpen is het af

Rationeel product, maar ratio werkt niet met veel factoren tegelijk

Is als geheel gemaakt, dus veranderingen op onderdeel beïnvloeden geheel vaak nadelig

Nieuw en revolutionair concept verdraagt zich slecht met omgeving

Veerkracht is het gegroeide, het langzame

Het is voor vele verschillende doelen gemaakt

Het is nooit af, maar continu in verandering

Is niet rationeel ontworpen, maar door trial & error

Voortdurend worden onderdelen veranderd en geheel daarbij aangepast

Veranderend en evolutionair concept past zich voortdurend aan omgeving aan

© 2006 JP van de Sande RuG


Preparatie versus improvisatie 1
Preparatie versus Improvisatie 1

Wildawsky: Anticipatie versus Veerkracht

Riskless society: Anticipatie op alles?

Nee, te duur en te ingewikkeld

Juist bij crises dient er een evenwicht te zijn tussen Preparatie en Improvisatie

Professionalisering zorgt voor tweedeling: helpers en slachtoffers

Momenteel ligt nadruk te zeer op professionele preparatie

Daardoor neemt de hoeveelheid procedures enorm toe

Dat leidt tot wantrouwen jegens en afwijzing van hulp publiek

MAAR: bij rampen vindt 90% van reddingen plaats binnen 1 uur

Men moet daarom trachten veerkracht te organiseren. Dit kan alleen bij loyaliteit, een typische amateur-eigenschap (bijv Suppoosten, Vrijwilligers, Buurtwachten, Wijkregisseurs, EHBO-ers)


Preparatie versus improvisatie ii
Preparatie versus Improvisatie II

Kan veerkracht ook op grootschalig niveau worden ingebouwd?

Stabiliteit van geheel is afhankelijk van instabiliteit (veerkracht) delen.“Tracht geheel zo te maken dat delen opgeofferd kunnen” (Rule of sacrifice)

Door trial & error worden wel verliezen geleden, maar geheel blijft behouden (denk aan Guerrilla oorlogen)

VOORBEELD

Hierarchisch (Ministeries, Leger, ME)

Makkelijk te commanderen -Gerichte voorbereiding mogelijk

Weinig flexibiliteit in Inzet en optreden

Autonome groepen (Brandweer, GHOR)

Veel leegloop en afwachten -Taken zijn bekend en worden autonoom uitgevoerd

Leiding minder cruciaal, coördinatie is voldoende


Preparatie versus improvisatie iii
Preparatie versus Improvisatie III

Elk noodplan dient gepaard te gaan met contingency planning: scenario’s voor minder waarschijnlijke varianten. Dit lukt zelden goed, dus:

Organisatievorm bepaalt flexibiliteit

Hoe meer kleinschalige gebufferde interdependentie, hoe beter

Dus relatief kleine autonome groepen

Materialen en gereedschappen moeten beschikbaar en robuust zijn (dus niet afhankelijk van intacte superstructuur)

Centrale sturing moet globaal zijn (dus geen CCtv in beleidskamer)

Probeer van elk nadeel het voordeel te zien

Zoektermen:Improvisatie, Flexibiliteit, Resilience, Veerkracht, Emergence, Coping, Adaptation, Autonomie, Sense-Making

© 2006 JP van de Sande RuG


Leiderschap
Leiderschap

Formeel …………… Informeel

Autoritair ……….. Democratisch

Taakgericht ……... Mensgericht

Transactioneel ….. Charismatisch

Proactief ………….…. Reactief

Meer kans op loyaliteitConclusies1
conclusies

Professionalisering is momenteel hot

In een ingewikkelde maatschappij heeft het zeker voordelen

Professionalisering brengt allerlei gevolgen met zich mee: regelsystemen, managerialisme, verantwoordingsplicht, inflexibiliteit

In tijden van crisis, of als het relatief eenvoudig is, is professionalisering eerder lastig dan nuttig

De brandweer is typisch een crisis organisatie

En dat moet hij blijven, want andere hebben we niet

Daarom kent professionalisering bij de brandweer zijn grenzen

© 2006 JP van de Sande RuG


Slotconclusie
slotconclusie

Je kunt de mensen niets leren.

Maar je kunt ze wel helpen

het zelf te ontdekken

Gallileo Gallilei (ca 1620)

© 2006 JP van de Sande RuG