F rb ttrad bb rond
Download
1 / 17

Förbättrad BB-rond - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Förbättrad BB-rond. Syfte Värdig undersökningsmiljö för det nyfödda barnet Ökad sekretess Ökad patientsäkerhet avseende dokumentation Skapa ett bättre flöde för: Patienterna Barnläkarna Barnmorskor och barn/undersköterskor Utbildning för ST-läkare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Förbättrad BB-rond' - dong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F rb ttrad bb rond

Förbättrad BB-rond

Syfte

Värdig undersökningsmiljö för det nyfödda barnet

Ökad sekretess

Ökad patientsäkerhet avseende dokumentation

Skapa ett bättre flöde för:

Patienterna

Barnläkarna

Barnmorskor och barn/undersköterskor

Utbildning för ST-läkare

Obstetrisk rond och barnrond ska inte kollidera tidsmässigt


Uppt cka och f rhindra
Upptäcka och förhindra

Svår sjukdom/död hos nyfödda på grund av:

 • Infektion

 • Ikterus

 • Hjärtfel

 • Metabola sjukdomar


Bb v rdens uppgift
BB-vårdens uppgift

 • Individanpassad vård med hög säkerhet

 • Att främja hälsa och skapa en trygg start för den blivande och nyblivna familjen

 • Skapa och förmedla kunskap


Mål

BB-rond inneliggande patienter:

 • Förbättra samarbete barnläkare – barnmorska – barn/undersköterska.

 • Barnrond, välförberedd med föräldrarna vakna, uppe och redo.

 • Ökad närvaro av BB-personal på barnronden för ömsesidigt lärande.

 • POX utförd inför hemgångsrond.


Mål

BB-mottagningen:

Återbesök till barnläkare på eftermiddagen.

 • Bra för familjer som kommer hemifrån, tydligare tidbokning och mindre väntetider.

  Återbesök till barnmorska och amningsmottagning på förmiddagen

 • Möjliggör att läkarkonsultation i större utsträckning kan ske på icke jourtid.

  ST-läkare schemaläggs för eftermiddagsrond, ca 45-60 min.


Prelimin rt rondschema vardagar barnl kare
Preliminärt rondschema vardagar barnläkare

 • Kl. 8.30. Förlossnings-BB 45-60 min

 • Kl. 9-10 obstetrisk rond på spec-BB

 • Kl. 10.00 Spec-BB 60 min

 • Kl.13.00. BB-mottagningen 60 min.

 • ”tidig hemgång” (efter 6 h)

  på förlossningen kan rondas under eftermiddagstiden.


Barnrond helger
Barnrond helger

 • Kl 9-10 förlossnings-BB

 • Kl 10-11 spec-BB

 • Kl 11 BB-mott (bokas 10.30, 10.45, 11.00)

 • Återbesök till Barnmorska 9.30 och 10.00, samt på em.


F rlossnings bb
Förlossnings-BB

 • Vi fortsätter med gående rond som idag. En portabel dator på undersökningsvagnen minskar risken för felaktig journalföring.


Special bb
Special-BB

 • De barn som finns på enkelrum (1-4, 11 samt ev. 12) undersöks där.

 • En portabel dator på undersökningsvagnen minskar risken för felaktig journalföring.

 • Ej undersökning på delade rum, och ej vid de öppna skötplatserna av sekretesskäl. Dessa barn undersöks i barnrummet. (5,6,7,8,9,10,14)

 • Barnläkare använder dator i barnrummet.

 • Barnundersköterskorna flyttar in på expeditionen för att stärka parvården.


Bb mottagningen
BB-mottagningen

 • Undersökningsmiljön är bra.

 • För ett bra flöde i våra två rum bokas barnen från kl. 13.00. Bm tar PKU och vikt. Barnläkaren undersöker. Samråd om uppföljning.

 • Barnen bokas till barnrond och PKU på ca dag tre, enligt nya riktlinjer PKU.

Barnmorska BB-mott och

C-tur samarbetar på em.


Tidsplan
Tidsplan

 • 7-21/2 2011 tidmätning av BB-rond. Barn/KK

 • 15/2 nya tidboken i obstetrix, vissa administrativa förändringar införs.

 • 7/3 nytt schema barnläkare, nya rondtider.

 • Hösten 2011 ny tidmätning av ”rondflödet” på fm.


Utv rdering
Utvärdering

Enkät till barnläkare och barnmorskor.

Vi har frågat hur förändringen utfallit avseende:

 • 1. Samarbete mellan barnmorska/barnläkare?

 • 2. Tiden för rondarbete?

 • 3. Plats för rond, sekretess och dokumentation?

 • 4. Har Du förslag på förändringar/förbättringar?

  De förlossningsläkare som går rond på BB har tillfrågats om synpunkter muntligen.


Resultat enk t
Resultat enkät

 • Förbättrat samarbete

 • Mer effektivt att ronda färdigt ett våningsplan, utan att behöva ta emot återbesök.

 • Synpunkter på rum och plats för rond

 • Ergonomi avseende ronddator / vagn

 • Bra tider för återbesök.


Resultat tidsstudie
Resultat tidsstudie

Tidsåtgång spec-BB

 • Barnläkaronder ca 2 timmar/dag. Tidsskillnad i de längsta ronderna. Rond med förlossningsläkaren har sjunkit i tid i genomsnitt med 20 min per dag.

  Tidsåtgång BB-mottagning

 • Återbesök till barnmorska + barnläkare BB-mottagning i februari genomsnitt 60 min.

 • Återbesök till barnmorska + barnläkare BB-mottagning i september genomsnitt 45 min.

  Patientperspektivet

 • Inneliggande patienter vet hur dags ronden börjar och när det är deras tur.

 • Patienterna ”familjevänlig” återbesökstid samt kortare väntetider på BB-mottagningen.


Hur gjorde vi
Hur gjorde vi?

Arbetsgrupp

 • barnmorska, bitr. vårdenhetschef, medicinskt ansvarig läkare på BB samt BB-ansvarig barnläkare.

  Information

 • till samtliga medarbetare samt barnläkargruppen via mejl och arbetsplatsträffar. Det gjordes flera gånger som en grundlig presentation och det var en framgångsfaktor att alla förstod syftet med förändringen när vi började.

  Förändrad schemaläggning

 • för barnläkare blev en nyckel till att kunna frigöra tid på förmiddagen för inneliggande patienter. Förankring i förlossningsläkargruppen var viktigt för att kunna hålla starttiden för BB-rond kl. 9.

  Investering

 • En ny laptop ordnades och två rondvagnar gjordes i ordning med allt material man behöver för barnundersökning.


Och nu d
Och nu då?

 • Projektet fortsätter i dagligt arbete.

 • Barnläkarna fortsätter med BB-mottagningens återbesök på eftermiddagarna, och kan arbeta med rond av enbart inneliggande patienter under förmiddagarna.

 • Fortsätta förankra arbetssättet i gruppen.ad