JAKOŚĆ       a zarządzanie projektem ERP
Download
1 / 74

JAKOSC a zarzadzanie projektem ERP - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Updated On :

JAKOŚĆ a zarządzanie projektem ERP. dr Marian Krupa. Agenda:. Jakość a zarządzanie – w poszukiwaniu definicji Analiza kluczowych problemów wdrożeniowych projektów ERP Jak mierzyć jakość wdrożenia? – Metoda ABCD Zarządzanie jakością według Q-ERP – opis metodologiczny w zarysie.

Related searches for JAKOSC a zarzadzanie projektem ERP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JAKOSC a zarzadzanie projektem ERP' - donat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Agenda:

 • Jakość a zarządzanie – w poszukiwaniu definicji

 • Analiza kluczowych problemów wdrożeniowych projektów ERP

 • Jak mierzyć jakość wdrożenia? – Metoda ABCD

 • Zarządzanie jakością według Q-ERP

 • – opis metodologiczny w zarysieJakość?

 • Rozróżniamy różne koncepcje:

 • (łac. qualitas) pewien stopień doskonałości [Platon, Cyceron].

 • Zgodność z normami prakseologicznymi (efektywność i skuteczność) [Kotarbiński].

 • Stosunek efektu użytkowego do kosztów [Cholewicka-Goździk].

 • Sposób (metoda) zarządzania [Feigenbaum].

 • Pełne zaspokojenie potrzeb klienta [Banka].

 • Stopień zgodności z wzorcem [Juran].

 • Conformance to requirements[Crosby].

Por. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.


Jakość?

 • Jakość i jej istota:

 • Jakość to pojęcie względne, nie istnieje sama w sobie i dlatego można mówić o jakości wyrobu w powiązaniu z celem [Ettinger].

 • Jakość jako piękno stanowi sąd wartościujący, którego autorem jest każdy klient [Platon].

Por. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.


Przykład:

 • Polska Nagroda Jakości (PNJ):

 • jest filozofią kształtującą pozytywne relacje pomiędzy:

 • produktywnością, konkurencyjnością i jakością wyrobów oraz usług, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • a także pomiędzy kierownictwem i pracownikami

 • oraz pomiędzy przedsiębiorstwem i społeczeństwem, które w efekcie kształtują "Jakość Życia" (kulturę, wychowanie, etykę oraz poziom materialny) jednostki, grupy oraz społeczeństwa.

  dr inż. Mirosław Recha

http://www.pnj.pl


Przykład:

 • Polska Nagroda Jakości (PNJ):

 • Przywództwo – 15%

 • Zarządzanie ludźmi – 8%

 • Polityka i strategia – 10%

 • Zasoby – 5%

 • Procesy – 12%

 • Satysfakcja zatrudnionych – 9%

 • Satysfakcja klientów – 20%

 • Wpływ na otoczenie – 6%

 • Rezultat końcowy – 15%

Możliwości – 50%

Rezultaty – 50%

http://www.pnj.plKluczowe problemy ERP

Czynniki warunkujące powodzenie lub porażkę wdrażania ERP:

U.Esser, A. Krammer: "CIM zwischen Anspruch und Wirklichkeit", TUV, Köln 1989


Kluczowe problemy ERP

 • Problem utożsamiania się z projektem:

 • Wdrożenie MRP II, połączone zwykle z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania jest często postrzegane jako zagadnienie informatyczne a nie z zakresu zarządzania.

 • Nic więc dziwnego, że wdrożenie, którego cel nie zostanie prawidłowo zdefiniowany, praktycznie nie może zakończyć się powodzeniem.

 • Brak zaangażowanie najwyższej kadry kierowniczej jest najczęstszym powodem niepowodzenia wdrożenia.

A. Popończyk z Coopers&Lybrand Polska.


Kluczowe problemy ERP

2. Problem zarządzania projektem:

Często, zawężenie kompetencji grupy wdrażającej w połączeniu z brakiem dostatecznej woli menedżerów przedsiębiorstwa, w którym odbywa się wdrożenie, jest przyczyną niepowodzenia.

3. Problem wiedzy o standardzie MRP II:

Brakuje polskich opracowań poświęconych MRP II. Zagraniczne opracowania są natomiast trudno dostępne.

Do nieznajomości problematyki MRP II przyznaje się aż 21% informatyków zatrudnionych w dużych polskich przedsiębiorstwach.

A. Popończyk z Coopers&Lybrand Polska.


Kluczowe problemy ERP

4. Problem interpretacji (integracji):

Wykorzystanie w przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania, wymaga od kadry kierowniczej oraz pracowników szerszego spojrzenia na wykonywaną pracę. Brak takiego podejścia może spowodować utratę koordynacji działania.

5. Problem anachronicznych managerów:

Nowoczesne systemy komputerowego wspomagania zarządzania wymagają odpowiednio elastycznych menedżerów. Charakterystyczne dla polskich przedsiębiorstw problemy to brak jednolitej i usystematyzowanej dokumentacji biznesowej.

A. Popończyk z Coopers&Lybrand Polska.


Kluczowe problemy ERP

 • Projekt uni•verse.at

 • - studium przypadku:

 • Zmiany, zmiany, zmiany – brak konsekwencji

 • Brak zintegrowanego systemu raportującego

 • Brak ekspertów – menedżer zmian, jakości, ryzyka

 • Brak pełnej identyfikacji z, i dedykacji dla projektu

 • Brak czytelnych priorytetów – kluczowe procesy

 • Pominięcie testów integrujących

 • Brak wspólnej dyskusji, pracy z użytkownikami

 • Problemy ze strukturami baz danych

 • Brak „wiary” w SAP

http://finanzwesen.univie.ac.at


3. Jak mierzyć jakość wdrożenia? ERP

– Metoda ABCD [Oliver Wight]


Kryterium efektywności wdrożenia ERP

 • Czym jest jakość wdrożenia?

 • Jak mierzyć efektywność?

 • Stosunek efektu użytkowego do kosztów [Cholewicka-Goździk].

 • Stopień zgodności z wzorcem [Juran].

Por. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.


Kryterium efektywności wdrożenia ERP

 • Metoda ABCD Check List (Oliver Wight):

 • Klasa A – Stopień wykorzystania funkcjonalności na poziomie powyżej 90%.

 • Klasa B – Spełnienie wymogów w 80% - system formalnie wdrożony ale nie wszystko działa efektywnie.

 • Klasa C – Poziom 70% - nie wszystkie moduły są wdrożone – ograniczony zakres praktycznego wykorzystania.

 • Klasa D – Poziom 50% - praktycznie brak wdrożenia.

W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 126.


Kryterium efektywności wdrożenia ERP

Metoda ABCD Check List (Oliver Wight):

http://media.wiley.com


Kryterium efektywności wdrożenia ERP

Metoda ABCD Check List (Oliver Wight):

http://media.wiley.com


Kryterium efektywności wdrożenia ERP

 • Metoda ABCD Check List (Oliver Wight):

 • Zaleta metody ABCD polega na obiektywnym i wystandaryzowanym sposobie oceny jakości wdrożenia ERP.

 • Zasadnicza wada polega na stwierdzeniu efektywności (jakości) wdrożenia post factum.

 • Metoda ABCD ocenia przede wszystkim efekty użytkowe.

 • Brak oceny relacji efektów do kosztów.

+


Kryterium efektywności wdrożenia ERP

 • Użyteczne metody i techniki ZJ:

 • Koncepcja TQM

 • Metoda analizy wartości

 • Standardy jakościowe ISO

 • Technika „Check list”

 • ?


4. Zarządzanie jakością według Q-ERP ERP

– opis metodologiczny w zarysie


Q-ERP ERP

– definicje


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Jakość:

 • Stopień zgodności z wzorcem(cele jakościowe)[Juran].

 • Zarządzanie jakością:

 • proces identyfikacji kluczowych wskaźników jakościowych (KWJ), monitorowania i pomiaru poziomu jakości (diagnozowanie) realizowanych prac wdrożeniowych oraz skuteczności oddziaływania korygującego (sterowanie jakością) w wybranych obszarach funkcjonalnych. [MK].


Q-ERP ERP

– koncepcja


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Wzorcowe wdrożenie ERP polega na:

 • Sprawnym przekazaniu do eksploatacji systemu

 • o pełnym zakresie techniczno-funkcjonalnym,

 • na czas,

 • zgodnie z przyjętym budżetem,

 • przy pełnej akceptacji nowych rozwiązań przez pracowników danej organizacji

 • I osiągnięciu celów strategicznych projektu.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Każde wdrożenie zakończone pełnym sukcesem musi spełniać 4 kluczowe przesłanki (KCS):

 • Techniczne – postulat funkcjonalny

 • Ekonomiczne – postulat kosztowy

 • Kulturowe – postulat motywacyjny

 • Organizacyjne – postulat sprawnościowy oraz strategiczny


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Techniczneczynniki sukcesu obejmują:

 • Instalację, uruchomienie, sprawdzenie i przekazanie do eksploatacji systemu według przyjętego w umowie zakresu funkcjonalnego – czynnik funkcjonalny (transakcyjny).

 • Integrację i automatyzację funkcji i zadań w wymiarze procesowym – czynnik integracji systemowej i automatyzacji procesowej.

 • Utworzenie sprawnego systemu zarządzania informacją w organizacji w oparciu przyjęty model - czynnik zarządzania informacją.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Ekonomiczne czynniki sukcesu obejmują:

 • Instalację, uruchomienie, sprawdzenie i przekazanie do eksploatacji systemu według przyjętego harmonogramu – czynnik czasu.

 • Realizację działań wdrożeniowych w ramach ustalonego budżetu – czynnik finansowy.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kulturowe czynniki sukcesu obejmują:

 • Ukształtowanie nowej kultury informatycznej w organizacji – czynnik współpracy międzyludzkiej

 • Zaakceptowanie przez pracowników nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych opartych na technologii informatycznej – czynnik akceptacji.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Organizacyjne czynniki sukcesu obejmują:

 • Opracowanie skutecznej metodyki wdrożenia.

 • Zorganizowanie kompetentnego i dyspozycyjnego zespołu (ów) wdrożeniowych.

 • Utworzenie sprawnej platformy komunikacyjnej.

 • Sprawna realizacja funkcji zarządzania jakością i ryzykiem.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

Kluczowe czynniki sukcesu

Technologia

Ekonomia

Jakość

organizacja

Kultura


Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne ERP

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

wartość

Zarządzanie Jakością – Q ERP

Integracja zarządzania ryzykiem i jakością a proces wdrożenia systemu (mySAP)

Zarządzanie ryzykiem

FIRMA

AAA

Zarządzanie jakością

FIRMA A

Kultura organizacyjna


Q-ERP ERP

– charakterystyka


Charakterystyka: Q-ERP ERP

 • Zarządzanie jakością projektu wg Q-ERP:

 • Technika Q-ERP – obejmuje zasady, instrumenty, narzędzia oraz metodykę monitorowania i oceny jakości realizacji projektów, w tym przede wszystkim projektów IT/ERP.

 • Q-ERP – ma na celu usystematyzowanie pracy kierownika projektu, ze szczególnym uwzględnieniem kierownika jakości.


Q-ERP ERP

– metodyka


Metodyka: Q-ERP ERP

 • Cel zastosowania Q-ERP:

 • CEL: Ocena jakości realizowanych działań wdrożeniowych na poziomie operacyjnym od rozpoczęcia projektu do jego zakończenia w sposób sprawny.


Metodyka: Q-ERP ERP

Charakterystyka Q-ERP:

KONCEPCJA: Q-ERP jest narzędziem wspierającym proces oceny jakości realizowanych działań wdrożeniowych w relacji do przyjętego wzorca – modelu idealnego.

Przy pomocy indywidualnych badań ilościowo-jakościowych jest tworzony wskaźnik jakościowy integrujący te dwie perspektywy.

Q-ERP obejmuje czynniki techniczne, ekonomiczne i kulturowe.


Metodyka: Q-ERP ERP

Proces zarządzania jakością:

Ustalenie celu jakościowego dla funkcji zarządzania jakością procesu wdrożeniowego.

Opracowanie KCJ - kluczowych czynników jakościowych prowadzących do końcowego sukcesu: Ustalenie wag, priorytetów dla wyselekcjonowanych czynników.

Ustalenie skal ocen (ilościowych i jakościowych) dla wyselekcjonowanych czynników.


Metodyka: Q-ERP ERP

Proces zarządzania jakością:

Przeprowadzenie szkolenia, seminarium wśród uczestników wdrożenia w celu przedstawienia i wspólnego wypracowania szczegółowych ustaleń w zakresie monitorowania aspektów jakościowych wdrożenia.

Wdrożenie motywatorów – wymiar komunikacji i akceptacji

Realizacja badań operacyjnych (terenowych) – zbieranie danych.


Metodyka: Q-ERP ERP

Proces zarządzania jakością:

Szacowanie wskaźnika jakości w oparciu o przyjęte (wystandaryzowane) skale oceny – wartości rzeczywistej.

Porównanie wyników modelu wzorcowego i rzeczywistego – opracowanie wniosków bieżących

Wykreślenie linii trendu – opracowanie wniosków jakościowych.

Podjęcie działań korygujących w skali bieżącej (operacyjnej) jak też strategicznej.


Metodyka: Q-ERP ERP

 • Proces zarządzania jakością:

 • Przygotowanie cyklicznego raportu.

 • Stałe udoskonalanie systemu zarządzania jakością wdrożenia.


UMOWA ERP

KARTA

KS

„Best practices”

Zapobieganie i samokontrola

Działania KORYGUJĄCE

Metodyka: Q-ERP

Ustalenie CELU jakościowego

Ustalenie PLANU jakościowego

Szkolenia

Motywacja

KONTROLA

PROJEKT

KULTURA

Analiza i OCENA

RYZYKO

(Samo)OCENA SZJ


Q-ERP ERP

– formy kontroli jakości, instrumenty i narzędzia


Metodyka: Q-ERP ERP

Kontrola jakości:

1. KONTROLA – określenia zgodności z wzorcem.

2. KONTROLA JAKOŚCI – takie czynności, jak: mierzenie, badanie, diagnozowanie dla jednej lub kilku cech wyrobu lub usługi oraz porównanie wyników z ustalonymi wymaganiami w celu określenia zgodności z wzorcem.


Metodyka: Q-ERP ERP

Formy kontroli jakości:

WIZYTACJA – formalne uczestnictwo Kierownika Jakości w spotkaniach zespołów wdrożeniowych w celu ogólnego zapoznania się z zespołem, z rodzajem i specyfiką realizowanych zadań oraz postępem prac.

AUDYT – systematyczne i niezależne badanie, mające określić, czy działania i ich wyniki odpowiadają zdefiniowanym wzorcom i czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów jakościowych (KWJ).


Metodyka: Q-ERP ERP

Formy kontroli jakości cd.:

RECENZJA - ocena dokumentów projektu dokonywana indywidualnie przez Kierownika Jakości, lub osobę przeszkoloną, na podstawie dostarczonych materiałów przez uczestnika.

INSPEKCJA – odmiana przeglądu celowego. W trakcie inspekcji dokonuje się kontroli wcześniej wybranej, niedużej grupy kryteriów jakości. Inspekcji dokonuje nieduża grupa pod nadzorem Kierownika Jakości.


Metodyka: Q-ERP ERP

Formy kontroli jakości cd.:

PRZEGLĄD - formalne, udokumentowane, systematyczne badanie projektu w celu zapoznania się z produktem, zgromadzeniu opinii, identyfikacji usterek. W przeglądzie musi uczestniczyć autor produktu.

EGZAMIN – formalne sprawdzenie zdobytych umiejętności, kwalifikacji przez użytkowników systemu przy pomocy wystandaryzowanych testów.


Metodyka: Q-ERP ERP

Instrumenty i narzędzia:

1. Pozyskiwanie danych: dokumentacja, raporty, ankiety, badania terenowe.

2. Analiza danych: tabela analityczna.

3. Wizualizacja:

- jakościowa karta wyników

- wykres jakości


Metodyka: Q-ERP ERP

Źródła informacji:

1.Raporty wewnętrzne: np. sprawozdania z postępu prac w grupach wdrożeniowych, audyty jakości, ocena przeglądów.

2. Protokoły - firma wdrożeniowa: np. protokół odbioru fazy, ocena realizacji harmonogramu i budżetu.

3. Badania operacyjne: np. ankiety, konkursy skierowane do użytkowników końcowych itd.

4. Testy i egzaminy: test obsługi MS Office, mySAP


Metodyka: Q-ERP ERP

 • Tabela diagnostyczna:

 • ocena stopnia zgodności realizowanego wdrożenia z przyjętym modelem wzorcowym.


Metodyka: Q-ERP ERP

Tabela diagnostyczna cd.:


Klasa A ERP

Klasa B

Klasa C

Klasa D

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Metodyka: Q-ERP

Wizualizacja wskaźnika jakościowego – analiza dynamiki:

jakość

czasMetodyka: Q-ERP ERP

Kluczowe czynniki jakościowe (KCJ) a fazy wdrożenia systemu mySAP:


Metodyka: Q-ERP ERP

Kluczowe czynniki jakościowe (KCJ) – lista diagnostyczna:


Metodyka: Q-ERP ERP

Tabela diagnostyczna cd.:


Metodyka: Q-ERP ERP

Jakościowa karta wyników:


Metodyka: Q-ERP ERP

Wykres jakości – analiza dynamiki:


Q-ERP ERP

– skale oceny


Metodyka: Q-ERP ERP

 • Skale oceny KCJ:

 • Definicje czynników – wymiar ilościowy i jakościowy.

 • Czynniki ilościowe: skale arytmetyczne – zakresy wartości a dobór punktowy.

 • Czynniki jakościowe: skale opisowe – dobór punktowy.


Metodyka: Q-ERP ERP

Skale oceny [1-6 pkt] – perspektywa ilościowa:

HARMONOGRAM (czas)


Metodyka: Q-ERP ERP

Skale oceny [1-6 pkt] – perspektywa jakościowa:

AKCEPTACJA


Q-ERP ERP

– funkcje i zadania


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe funkcje Quality Manager’a:

 • Kontrolna – czy system jest dobrze wdrażany?

 • Dydaktyczna – czy użytkownicy są przygotowani do pracy z nowym systemem?

 • Doradcza – czy nowy system zwiększa wartość organizacji?

 • Informacyjna – czy Komitet Sterujący ma rzetelną informację o jakości prac wdrożeniowych?


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Funkcja kontrolna – w celu zapewnienia zgodności przyjętych założeń wdrożeniowych (umowa, karta projektu, koncepcja wdrożeniowa) oraz zdefiniowanych kluczowych czynników jakościowych (KCj) z rzeczywistym wdrożeniem należy w oparciu o wystandaryzowaną metodykę diagnostyczną (Q-ERP) przeprowadzać okresową / fazową ocenę jakości realizowanych prac wdrożeniowych w wymiarze technicznym, ekonomicznym, organizacyjnym i kulturowym.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Funkcja dydaktyczna – w celu przygotowania organizacji do wdrożenia systemu zintegrowanego (mySAP), jak i zapewnienia wysokiej jakości merytoryczno-technicznej samego procesu wdrożeniowego oraz znajomości podstawowych zasad zapewnienia jakości należy przygotowywać, zrealizować i kontrolować wewnętrzny system szkoleń w zakresie jakości.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Funkcja doradcza – dla zagwarantowania pełnej realizacji celów strategicznych projektu jak też rzetelności realizowanych prac po stronie dostawcy należy w sytuacjach spornych, konfliktowych, czy też wymagających dodatkowego monitorowania pozyskać opinię specjalisty ds. jakości (gremium jakości).


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Funkcja informacyjna – w celu zapewnienia rzetelnej informacji nt. jakości realizowanych prac wdrożeniowych należy przeprowadzać badania, audyty i analizy i przygotowywać cykliczne raporty dla Komitetu Sterującego.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Kierownik Jakości jest odpowiedzialny za monitorowanie i ocenę jakości prac realizowanych przez osoby zaangażowane w projekt zarówno ze strony UJ jak i Siemens.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Ustalenie celów, zdefiniowanie i uruchomienie systemu zarządzania jakością.

 • Analizowanie dokumentacji projektu i zgłaszanie ewentualnych uwag do kierownika odpowiedzialnego za realizację całego projektu.

 • Na bieżąco oceniać zgodność realizowanych działań z przyjętych harmonogramem w wymiarze technicznym i ekonomicznym.

 • Weryfikacja i opiniowanie produktów poszczególnych faz.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Opiniowanie jakości i kompletności szkoleń.

 • Opiniowanie kompletności przygotowanych zagadnień do testowania jakości prototypu systemu.

 • Opiniowanie jakości przeprowadzonych testów.

 • Przeszkolenie Kierowników Zespołów Wdrożeniowych i Właścicieli Procesów w zakresie procedur jakości.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • W oparciu o wystandaryzowaną metodykę przeprowadzanie socjologicznych badań wewnętrznych z punktu widzenia indywidualnej percepcji i zaangażowania pracowników w proces wdrożeniowy.

 • Informowanie Kierownictwa Projektu na bieżąco o wszelkich uchybieniach dotyczących jakości projektu.

 • Udoskonalanie systemu zarządzania jakością.


Zarządzanie Jakością – Q ERP ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Przygotowywanie cyklicznych spotkań (min. raz w miesiącu) z kierownikami grup projektowych w formie seminarium. Tematyka spotkań będzie uzależniona od bieżących problemów jakościowych, czy też zgłaszanych przez pracowników zagadnień.

 • Redagowanie cyklicznego (raz w miesiącu) „Forum dyskusyjnego” (w wersji elektronicznej), na ramach którego wszyscy zainteresowani pracownicy mogliby przedstawiać publicznie własne uwagi (w tym krytyczne), problemy i sugestie związane z realizowanym projektem.ad