ontwikkelingen luchtruim l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ontwikkelingen luchtruim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Ontwikkelingen luchtruim - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

Ontwikkelingen luchtruim . presentatie op NZD 2008. Onderwerpen vanochtend. 1) Ontwikkelingen met impact op gebruik luchtruim RBML (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) LUCHTVAARTNOTA / Aldersadvies Natura 2000 2) Korte stand van zaken mbt Transponder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ontwikkelingen luchtruim' - donal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ontwikkelingen luchtruim

Ontwikkelingen luchtruim

presentatie op NZD 2008

mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM)

onderwerpen vanochtend
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) Onderwerpen vanochtend

1) Ontwikkelingen met impact op gebruik luchtruim

 • RBML (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 • LUCHTVAARTNOTA / Aldersadvies
 • Natura 2000

2) Korte stand van zaken mbt Transponder

slide3
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM)

RBML: overgang van bevoegd gezag

RBML: Rijk + provincie

Nu: Rijksoverheid

PKB + aanwijzing,

BIGNAL/ontheffing

Structuurvisie + besluit, regeling

SPL + regionale luchth. van nationaal belang

regionale luchth. niet van nationaal belang

Bevoegd gezag: Rijksoverheid

Bevoegd gezag: provincie &

(I)VenW) -> veiligheid en luchtruim

rbml en de recreatieve luchtvaart
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) RBML en de recreatieve luchtvaart
 • Bevoegd gezag verandert: voor regionale luchthavens niet van nationaal belang gaat bevoegd gezag naar provincie. Ook een verandering van procedures mbt luchtvaartterreinen.
 • Bevoegd gezag moet (na inwerkingtreding wet) zorgen voor luchthavenregeling of luchthaven besluit.
 • Houders van een rijksvergunning (aanwijzing, Bignal of art. 14 ontheffing) hoeven bij provincies niets aan te vragen. Zeil-en schermvliegers (zonder terreinvergunning RO) moeten dat wel.
 • Provincies bepalen omvang, aard en locatie van de luchtvaart activiteit, het Rijk kan ontwerpbesluiten toetsen aan bijv. de luchtvaartnota.
 • Rijk gaat uit van continuering bestaande luchtvaartactiviteiten.
rbml samenvattend
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) RBML, samenvattend
 • Clubs (met Bignal of art. 14 ontheffing) hebben na inwerkingtreding RBML te maken met provincies of met het Rijk. Deze dienen tijdig een luchthavenregeling of -besluit vast te stellen.
 • De mogelijkheid tot het verlenen van een generieke ontheffing van artikel 8.1a is ingevuld: deze is opgenomen in art. 20 en 21 besluit burgerluchthavens.
 • Provincies krijgen vrijheid in aard, omvang en locatie van luchtvaartactiviteiten.
 • Ruimte voor de kleine luchtvaart op regionale luchthavens van nationaal belang is afhankelijk van de beleidskeuzes in bijvoorbeeld de luchtvaartnota.
luchtvaartnota algemeen
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) Luchtvaartnota, algemeen
 • Integrale en langere termijn visie op de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart - rekening houdend met internationale ontwikkelingen en de maatschappelijke en macro-economische context. Bevat beleidsvoorstellen op onderdelen zoals decentralisatie, selectiviteit en besturing door het Rijk.
 • Doel: een optimale internationale bereikbaarheid van Nederland ten dienste van de maatschappelijke en economische ontwikkeling, door middel van een concurrerend netwerk van verbindingen en duurzame kwaliteit.
 • Diverse consultatierondes over de tekst van de nota, ook KNVVL en AOPA geconsulteerd.
 • Februari 2009 gaat luchtvaartnota naar de Tweede Kamer.
luchtvaartnota en aldersadvies
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) Luchtvaartnota en Aldersadvies
 • Het Aldersadvies: advies hoe we een balans kunnen vinden tussen de ontwikkeling van Schiphol en de duurzame bescherming en ontwikkeling van de omgeving op de middellange termijn.
 • Bijvoorbeeld: verplaatsing van vluchten naar Eindhoven en Lelystad, glijvluchten, aanpassing routes -> betreffen het luchtruim boven de velden rondom Schiphol.
 • Aldersadvies is onverkort overgenomen door het Kabinet en wordt uitgewerkt in de luchtvaartnota.
 • Luchtvaartnota gaat daarnaast nog veel breder.
 • Volgende fase: uitvoering maatregelen Aldersadvies.
 • Zie www.crosnet.nl
luchtvaartnota en de recreatieve luchtvaart
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) Luchtvaartnota en de recreatieve luchtvaart
 • Tbv luchtvaartnota onderzoek gedaan naar belang van kleine luchtvaart voor Nederland en welke functiegroepen te onderscheiden zijn.
 • Kleine luchtvaart is verdeeld in verschillende functiegroepen, business aviation, maatschappelijke vluchten, specialistische diensten (aerial work), oefen- en lesvluchten en sport- en recreatieve vluchten.
 • Luchtvaartnota gaat uit van selectieve groei van Schiphol: verplaatsing van vluchten naar Eindhoven en Lelystad cf Alders Advies, onderzoeksfase gaat van start.
 • Verplaatsing heeft (mogelijk) gevolgen voor de ruimte op Lelystad en Eindhoven voor de diverse gebruikers, waaronder kleine luchtvaart.
luchtvaartnota samenvattend
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) Luchtvaartnota, samenvattend
 • Nog niet besloten over de beleidslijnen, uitwerking van Aldersadvies loopt, met inachtneming van luchtruimaspecten.

Beleidsinsteek in werkversie nota Luchtvaart momenteel:

 • ruimte voor maatschappelijke vluchten wordt geborgd door het Rijk op alle regionale luchthavens,
 • Gevolgen voor de overige kleine luchtvaart van de verdeling van verkeer naar Eindhoven / Lelystad is nog afhankelijk van besluitvorming over deze verdeling.
 • de kleine luchtvaart op de te decentraliseren luchthavens valt onder de bevoegdheid van de provincies.
natura 2000
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) Natura 2000
 • Europees netwerk van unieke beschermde natuurgebieden, voor Nederland 162.
 • Verantwoordelijkheid ligt bij LNV.
 • Elk gebied een beheerplan: welke natuurwaarden waar bescherming krijgen en hoe dat gebeurt. Looptijd beheerplan: 6 jaar.
 • Voor activiteiten die in het beheerplan staan beschreven is geen vergunning nodig obv de natuurbeschermingswet.
 • Bevoegd gezag voor opstellen beheerplan: Dienst landelijk gebied (LNV), RWS, Defensie en de provincies.
 • Vwb luchtsport: belangrijk uzelf en uw activiteit bekend te maken bij het bevoegd gezag voor opname in beheerplan.
 • (Zweefvliegterreinen vallen na inwerkingtreding RBML onder RBML-regelgeving.)
natura 2000 2
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) Natura 2000 (2)
 • KNVVL: actief voor luchtsporters ingezet: gedragscode, die meegenomen kan worden in beheerplannen.
 • Binnen VenW: Kernteam natuur
 • Kernteam doel: in kaart brengen van consequenties van natura 2000 voor bijv. infrastructuur in de betreffende gebieden.
 • Kernteam houdt ook bestuurlijk vinger aan de pols bij opstellen beheerplannen, voortgang.
 • Terugkoppeling bevindingen kernteam aan LNV.
algemene conclusie
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) Algemene Conclusie
 • Komende jaren staan in het teken van overdracht bevoegdheid naar provincies (luchtvaart en natuurbescherming), implementatie Aldersadvies en implementatie beleid luchtvaartnota.
 • Zoeken naar optimale verhoudingen en mogelijkheden voor de functiegroepen binnen de kleine luchtvaart op de regionale luchthavens.
 • Luchtvaartnota geeft richting aan de zoektocht naar de optimale verhoudingen en naar de prioritering binnen de functiegroepen.
 • Beleidsrichting: invloed Rijk wordt minder: actievere rol gevraagd van luchtsporters om hun sport op de kaart te krijgen en te houden (in luchthavenbesluit/regeling en in beheerplannen natura 2000).
2 transponder korte stand van zaken
mr. Jacqueline Prins MA (Afdelingshoofd Luchtverkeer DGLM) 2) Transponder, korte stand van zaken
 • Minister heeft in maart jl. besloten tot stapsgewijze invoering van de transponderverplichting voor de ongemotoriseerde luchtvaart.
 • In 2010 wordt (stap 3) ondergrens van TMZ’s op werkdagen / uren verlaagd naar 1200 voet. Alle zwevers dienen dan voor vluchten boven 1200 ft. in bezit te zijn van mode S transponder.
 • Tussentijdse evaluatie in najaar 2009: kernvraag: maakt transponderinvoering veiligheid groter?