web of science journal citation reports n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Web of Science – Journal Citation Reports PowerPoint Presentation
Download Presentation
Web of Science – Journal Citation Reports

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Web of Science – Journal Citation Reports - PowerPoint PPT Presentation

dolf
177 Views
Download Presentation

Web of Science – Journal Citation Reports

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Web of Science – JournalCitationReports Mgr. Libuše Simandlová Centrum informačních a knihovnických služeb Odbor informační podpory studia a výzkumu i-servis@vse.cz

 2. www.vse.cz/zdroje

 3. Spuštění, informace

 4. JournalCitationReports • JournalCitationReports(JCR) je unikátní faktografická databáze, součást kolekce databází v rámci Web ofScience (WoS), jež představuje roční metrickou kumulaci citačních údajů obsažených v databázi Web of Science. • V databázi jsou zpracována periodika sledovaná SCI a SSCI rejstříky – u každého periodika jsou uvedeny ediční údaje včetně předchozích změn a metrické údaje. • Databáze má retrospektivu od roku 1998.

 5. JournalCitationReports • Zahrnuje odborné časopisy z oblasti vědy, technologie a společenských věd z více než 80 zemí světa a metricky hodnotí jednotlivé tituly časopisů na základě citovanosti jejich článků. • Pomocí údajů v databázi lze zjistit nejčastěji citované časopisy v určité kategorii, které jsou považovány za nejvíce uznávané v daných vědeckých komunitách. Především je kladen důraz na statistické údaje o tzv. impakt faktoru daného časopisu.

 6. Členění databáze - edice • Databáze JournalCitationReportsse člení do dvou částí - edicí: • JCR Science Edition(přírodní vědy) • JCR SocialSciencesEdition(společenské vědy)

 7. Alternativní vstup do báze JCR přes bázi WoS vstup do báze JCR

 8. Zadání dotazu • Jako rešeršní dotaz jsme zvolili téma „Časopis s nejvyšším impakt faktorem v kategorii ekonomie v JCR za rok 2010“. • Dle dotazu zadáme vyhledávání podle kritérií: 1) JCR SocialSciencesEdition, rok 2010 2) View a group of journals by: SubjectCategory(skupina časopisů podle předmětové kategorie)

 9. předmětová kategorie edice potvrdíme výchozí zadání dotazu

 10. potvrdíme zadání dotazu

 11. Výsledky dotazu Změníme řazení na ImpactFactor

 12. Výsledky dotazu odpověď na dotaz - kliknutím na název otevřeme plný záznam časopisu

 13. Plný záznam časopisu

 14. Plný záznam časopisu – pokračování stránky výpočet impakt faktoru časopisu

 15. Plný záznam časopisu – pokračování stránky

 16. Plný záznam časopisu – pokračování stránky

 17. Plný záznam časopisu – pokračování stránky

 18. Plný záznam časopisu – pokračování stránky

 19. Plný záznam časopisu – pokračování stránky

 20. Přístup do databáze:www.vse.cz/zdrojeKonzultace a poradenství:Centrum informačních a knihovnických služeb VŠEi-servis@vse.cz