Sexu ln dysfunkce
Download
1 / 34

Sexuální dysfunkce - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Sexuální dysfunkce. Ondřej Trojan TH klinika Praha 2. Diagnostický proces. Anamnesa zaměřená na možné psychosexuální vlivy, možná traumata, vývojové problémy a recentní situaci Somatické vyšetření (případně urologické a gynekologické konsilium)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sexuální dysfunkce' - dolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sexu ln dysfunkce

Sexuální dysfunkce

Ondřej Trojan

TH klinika

Praha 2


Diagnostick proces
Diagnostický proces

 • Anamnesa zaměřená na možné psychosexuální vlivy, možná traumata, vývojové problémy a recentní situaci

 • Somatické vyšetření (případně urologické a gynekologické konsilium)

 • Hledání možných příčin - partnerský vztah, sebepřijetí, vztah k sexu, rodinná výchova

 • Hormonální vyšetření v případě, že máme podezření na příčinnou souvislost.


I

Cave!

 • Sexuální dysfunkce, u kterých neobjevíme organickou příčinu jsme si zvykli nazývat rovnou psychogenními. Jakkoliv to může být v jisté části pravda, je vhodnější nazývat je poruchami s nejasnou příčinou, dokud psychogenitu nepotvrdíme.


Oblasti sexu ln ch dysfunkc
Oblasti sexuálních dysfunkcí

 • Touha

 • Vzrušení

 • Orgasmus

 • Bolest

 • …a speciální stavyPoruchy libida
Poruchy libida

 • Snížení sexuálního zájmu

  • hypoactive sexual desire disorder (HSDD), porucha, jejíž incidence vzrůstá. Někdy iatrogenní při medikaci psychoaktivními látkami, též při abusu drog, mnohdy reflexe rmutné partnerské situace, zhusta „idiopatická“.

 • Zvýšení sexuálního zájmu

  • v některých údobích života fyziologická (puberta), někdy průvodní symptom manické fáze MDP.


Terapie
Terapie

 • Snížení libida

 • V případě sekundárního hypogonadismu testosteronová substituce

 • Jindy možno užít antidepresiva s výjimkou SSRI

 • Zvýšení libida

 • Není-li základní příčina jiná, lze tlumit antagonisty testosteronu či psychofarmaky zvyšujícími PRL (amisulprid/Deniban)


Poruchy vzru en
Poruchy vzrušení

 • Erektilní dysfunkce

  • Nejčastější mužský problém, zhusta symptom systémového onemocnění

  • Přestože dnes dobře léčitelná porucha, zhusta přehlížena lékaři a nepřiznaná pacienty


Porucha erekce postihuje ne ekan mnoho mu

Diabetes mellitus

Hypertense

Deprese

Onem. a úrazy

Prostatektomie

ED trpí 33% diabetiků

Nejméně 14% mužů s hypertenzí má poruchu erekce.

Poruchu erekce má 90% mužů s depresí.

75% mužů s postižením míchy má poruchy erekce.

Porucha erekce postihuje až 70% pacientů po radikální prostatektomii.

Porucha erekce postihuje nečekaně mnoho mužů


Terapie1
Terapie

 • 1. volba dnes jsou inhibitory fosfodiesterázy 5. typu

 • Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil jsou srovnatelné co do účinku, liší se farmakokinetickými vlastnostmi

 • Všechny PDE5 inhibitory umožňují užívání ad hoc

 • Tadalafil uzpůsoben též ku každodennímu užívání

 • 2. volba terapie-prostaglandiny v intrakavernosním podání

 • Dále podtlakové erektory či penilní implantáty


Poruchy ejakulace
Poruchy ejakulace

 • Předčasná ejakulace

  • Genuinní či získaná (infekce, vztahové problémy apod.)

 • Chybějící ejakulace

  • relativně zřídkavá, převážně organická (neurologická, e.g. diabetes)

 • Retrográdní ejakulace

  • poněkud častější, organická porucha urologická (insuf. vnitřní svěrač)


Terapie2
Terapie

 • U předčasné ejakulace stále na 1. místě Clomipramin/Anafranil, dále SSRI

 • U obtížně dosahované ejakulace často dobře pomáhá “starý dobrý“ Yohimbin, někdy testosteronová substituce

 • Dle anamnesy často vhodná párová sexoterapie

 • Retrográdní ejakulace vyžaduje léčbu základního onemocnění (urologie, neurologie….)


Poruchy orgasmu pro v n
Poruchy orgasmu (prožívání)

 • Chybějící orgasmus

  • řídká, převážně psychogenní porucha, může signalizovat deviaci ale i neurolog. onem.

 • Obtížně dosahovaný orgasmus

  • často situační (projeví se při koitu, ne při masturbaci – anatomie partnerky?)


Terapie3
Terapie

 • Léčba musí respektovat základní příčiny poruchy a zaměřit se na jejich nápravu. Není zde jednoduchá šablona.Sn en sexu ln apetence
Snížení sexuální apetence

 • Jde o jednu z nejčastějších sexuálních dysfunkcíu žen (dle různých studií je incidence mezi 30-70%) a stále častější u mužů

 • Etiologicky může jít o hormonální poruchu, iatrogenní, stres

 • Hormonální antikoncepce ???

 • Depresivní fáze bipolární poruchy

 • Dalšími hormony: oxytocin, testosteron a estrogeny, thyroxin; krátkodobě i sám menstruační cyklus

 • Mozková centra:

  • dopaminové, noradrenalinové, melanocortinové a oxytocinové systémy

  • Systém mesolimbický, nigrostriatální , diencefalický a nuclei paraventriculares, nucl. supraoptici)


Terapie4
Terapie

 • Vyvážení hormonální rovnováhy – nízké dávky estrogenů a testosteronu (nejvhodněji transdermálně)

 • Centrální akce-některá antidepresiva (ne SSRI), například bupropion(Wellbutrin) nebo moclobemid(Aurorix).

 • Základním přístupem se však nadále jeví individuální a párová psychoterapie.


Zv en sexu ln apetence
Zvýšení sexuální apetence

 • Stav, který se objevuje samostatně a nositelce přináší potíže či dyskomfort.

Jako symptom se může vyskytnout u psychiatrických či neurologických nemocí –nejčastěji v manické fázi bipolární poruchy

Zvýšenou apetenci rozlišovat od syndromu nepokojného genitálu


Terapie5
Terapie

 • V případě samostatného zvýšení apetence možno užít lehkých dávek psychofarmak, která zvyšují hladinu prolaktinu(např. amisulprid - Deniban)

 • Jinak léčit základní onemocnění


Sn en i chyb j c lubrikace
Snížená či chybějící lubrikace

 • Nejčastěji způsobena nízkými hladinami estrogenů (menopauza, někdy i těhotenství neb laktace)

Psychosexuální původ potíží však rovněž není výjimkou (reakce na opakované kolpitis či třeba na partnerskou krizi)


Terapie6
Terapie

 • Lokální estrogenní léčba (např. přípravky Vagifem či Ovestin)

 • Bronchosekretolytika (např. ACC long).

 • Lubrikační gel k překonání obav

 • Psychoterapie, sexoterapie


Zv en lubrikace
Zvýšená lubrikace

 • Nemusí jít jen o marginální problém

 • Vede i k syndromu ztraceného penisu (ED)

 • K dispozici není žádná spolehlivá léčba a ani psychoterapie mnoho nezmůže

 • Medikace malými dávkami gestagenů

 • Ultimum refugium - vaginoplastika


Chyb j c orgasmus
Chybějící orgasmus

 • Schopností prožít pocitové a tělesné vyvrcholení není nadána každá žena.

 • Dnes se za patologický stav považuje anorgasmie, dojde-li ke ztrátě orgasmické schopnosti v průběhu života a/nebo přináší-li ženě subjektivně problém


Dysfunk n orgasmus
Dysfunkční orgasmus

 • Jde o obtížně dosahovaný nebo jen zřídka prožívaný orgasmus

 • Primární porucha trvající celý život…

 • Následek dalších okolností, např. opakovaná kolpitis či jiná gynekologická onemocnění, porod, potrat, rozchod či rozvod


Terapie7
Terapie

 • Důkladná autoexplorace vlastní ženiny reaktivity drážděním vulvy-zejména pak klitoridální a introitální oblasti, ale i dráždění vaginální

 • Doporučit užití vibrátorů či jiných sexuálních pomůcek

 • Terapeutické vedení k sebepřijetí, akceptaci vlastního genitálu a vlastní sexuální reaktivity

 • Párové sexoterapie, nicméně velkou část úsilí musí vyvinout žena sama


Dyspareunia
Dyspareunia

 • Nepříjemné pocity při imisi penisu či v průběhu koitu - pálení, svědění, různé typy bolestivých pocitů.

 • Příčina může být urologické či gynekologické či jiné som. onemocnění, ale i porucha vzrušivosti.

 • Nejčastěji jsou ale příčinou vlivy psychické

 • Dif. dg.: vyloučit vulvární vestibulitis, poddiagnostikovávané onemocnění


Terapie8
Terapie

 • Osvětlení problému

 • Snaha zaměřit se na spouštěcí momenty bolesti

 • Užití lokálních anestetik v gelu či sprayi po přechodnou dobu

 • Velký význam spolupráce s partnerem, je-li to možné


Vaginismus
Vaginismus

 • Persistující či rekurentní porucha znemožňující průnik penisu, prstu nebo předmětů vaginálním vchodem, přestože si žena vědomě průnik přeje

Často je spojen s obavami, nechtěným sevřením pánevních svalů, anticipací bolesti či strachem z ní nebo s bolestivou zkušeností


Terapie9
Terapie

 • osvětlení problému

 • postupné nácviky s dilatací pochvy

 • cvičení autoerotická se zaváděním prstů do pochvy

 • užití lokálních anestetik

 • párová sexoterapie


Syndrom neklidn ho genit lu
Syndrom neklidného genitálu

 • Patří spíše mezi tiky a myoklonie (dg. G25 – MKN 10) než mezi sexuální poruchy

 • Trvalé či rekurentními úporné nepříjemné pocity spojené s fyziologickými příznaky sexuální excitace a absencí úlevy po orgasmu

 • Opuštěn dřívější název „syndrom persistentního sexuálního vzrušení“


Terapie10
Terapie

 • stejně nešťastní jako tyto ženy jsou často jejich terapeuti

 • nutno vyloučit neurologický původ obtíží např. MRI vyšetřením mozku a bederní páteře

 • fyzioterapie oblasti bederní páteře

 • kasuisticky referovány dobré účinky některých psychofarmak (Oxazepam, Clonazepam),

 • celkově v současnosti nutno konstatovat určitou terapeutickou bezradnost.


Souhrn diskuse
Souhrn + diskuse

 • Sexuální dysfunkce svým nositelům i nositelkám zhoršují kvalitu života

 • Zhusta nenalézají odvahu vyhledat pomoc

 • Terapeutický přístup – psychofyziologická škála

 • Často neexistuje jednoduchý terapeutický postup

 • Léčení je třeba vždy „ušít na míru“

 • Problémem bývá i časová náročnost terapieQuestions answers ot zky odpov di

Questions? ~Answers!Otázky ?~ Odpovědi !