dynamika n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DYNAMIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

DYNAMIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

DYNAMIKA. Oddziaływania. Siły. Zapamiętaj!. Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek ,zwrot, wartość i punkt przyłożenia. SIŁA WYPADKOWA- Siła, która mogłaby zastąpić w działaniu inne siły. SIŁA RÓWNOWAŻĄCA- Równoważy działanie siły wypadkowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DYNAMIKA' - dobry


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dynamika

DYNAMIKA

Oddziaływania. Siły.

zapami taj
Zapamiętaj!
 • Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek ,zwrot, wartość i punkt przyłożenia.
slide3
SIŁA WYPADKOWA- Siła, która mogłaby zastąpić w działaniu inne siły.
 • SIŁA RÓWNOWAŻĄCA- Równoważy działanie siły wypadkowej.
 • Składanie sił składowych to znajdowanie siły wypadkowej.
slide4
Wypadkowa dwóch sił o tych samych kierunkach i zwrotach jest równa sumie wartości sił składowych:Fw= F2+F1
 • Wypadkowa sił o tych samych kierunkach, ale o różnych zwrotach jest równa różnicy wartości sił składowych, jej kierunek jest zgodny z kierunkiem sił składowych a zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości:

Fw=F2-F1

tarcie
TARCIE
 • Rozróżniamy tarcie statyczne Ts i kinetyczne Tk. Maksymalne tarcie statyczne zawsze jest większe od dynamicznego.

Mierzenie siły tarcia statycznego i kinetycznego.

slide6
Tarcie nie zależy od wielkości powierzchni stykających się ciał, a jedynie od siły nacisku i rodzaju powierzchni.

Tarcie rośnie wraz ze wzrostem siły nacisku.

slide7

Tarcie jest wprost proporcjonalne do siły nacisku na podłoże:T= f * NT - siła tarcia statycznego lub kinetycznego, N - siła nacisku, f - współczynnik proporcjonalności (współczynnik tarcia)

pierwsza zasada dynamiki
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub siły działające wzajemnie się równoważą, to pozostaje ono w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Inaczej mówiąc, ciało nie zmienia swojego stanu ruchu.Pierwsza zasada dynamiki

Sir Isaac Newton (1642 - 1727)

slide9
Tylko niezrównoważona siła może zmienić stan ruchu ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.
slide10
Bezwładność to właściwość ciał polegająca na zachowaniu stanu ruchu. Miarą bezwładności ciał jest ich masa.
 • Masa to miara ilości substancji zgromadzonej w ciele fizycznym i miara ich bezwładności.
druga zasada dynamiki
Druga zasada dynamiki
 • Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono z przyspieszeniem o wartości wprost proporcjonalnej do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnej do masy tego ciała.
 • a=F/m lub F=m*a

F - siła ( 1 N)

m - masa ( 1kg)

a - przyspieszenie ( 1m/s²)

 • Jeden niuton to siła, która masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1m/s².
swobodne spadanie cia
Swobodne spadanie ciał
 • Wszystkie ciała swobodnie spadają ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem grawitacyjnym g. Na Ziemi i na naszej szerokości geograficznej to przyspiesznie jest równe: 9,81 m/s²
 • Do obliczeń używamy g=10m/s².
slide13
Czas swobodnego spadania nie zależy od masy ciała. ( np. dwie kulki z plasteliny o różnych masach spadają w tym samym czasie)Czas swobodnego spadanie zależy od kształtu ciała. ( np. dwie identyczne kartki papieru [ jedna zgnieciona, czyli o innym kształcie ] spadają w różnym czasie. O tym, że ciała spadają w różnym czasie decyduje opór powietrza. W próżni wszystkie ciała spadają w jednakowym czasie.
trzecia zasada dynamiki
Trzecia zasada dynamiki
 • Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości, takim samym kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie .
p d cia a zasada zachowania p du
Pęd ciała. Zasada zachowania pędu
 • Pędem ciała nazywamy iloczyn jego masy i prędkości. Pęd jest wielkością wektorową:
 • Jego kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości,
 • Jego wartość jest równa iloczynowi masy i szybkości (wartości prędkości) ciała.
 • Jednostką pędu jest
 • Ciała, które wzajemnie na siebie oddziałują, stanowią układ ciał.
 • Zasada zachowania pędu: Jeżeli ciała układu działają wzajemnie tylko na siebie i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie.
uk ad odosobniony
Układ odosobniony
 • Układem odosobnionym nazywamy układ ciał, na który nie działają żadne siły zewnętrzne.
 • W układzie odosobnionym pęd układu nie ulega zmianie, jeżeli tylko nie działają nań siły zewnętrzne.