Agr rn politika pae
Download
1 / 57

Agrární politika PaE - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Agrární politika PaE. LS 20 13 /20 14 1. cvičení. Program cvičení. Vyučující Program a náplň předmětu Program cvičení Podmínky zápočtu a zkoušky Základní pojmy (Informativní test). Garant předmětu: Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. Přednášky:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agrární politika PaE' - dobry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agr rn politika pae

Agrární politikaPaE

LS 2013/2014

1. cvičení


Program cvi en
Program cvičení

 • Vyučující

 • Program a náplň předmětu

 • Program cvičení

 • Podmínky zápočtu a zkoušky

 • Základní pojmy

 • (Informativní test)


Garant p edm tu prof ing miroslav svato csc

Garant předmětu:Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Přednášky:

Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Ing. Bohuslava Boučková, CSc.


Ing karel malec ing tom maier ph d

Cvičení

Ing. Karel MalecIng. Tomáš Maier, Ph.D.

Místnost č. 279

Tel. 224 382 133

http://pef.czu.cz/~maiert/

Konzultační hodiny: úterý 12:00 – 13:00


Program p edm tu
Program předmětu

 • Tento předmět má časovou dotaci 2/1, tedy 2 hodiny přednášek a 1 hodinu cvičení týdně.

 • Z toho důvodu se na cvičeních probírají- především ta témata, která nejsou předmětem přednášek a buď nejsou obsažena ve skriptech, nebo jsou zde již zastaralá.

 • Je tedy ve vašem zájmu, abyste cvičení navštěvovali a sledovali.
Program cvi en1
Program cvičení

 • Aktuální téma týdne : Co se právě děje aktuálního v souvislosti s českou, evropskou a světovou agrární politikou (z tisku, TV, internetu…..)

 • Téma podle programu předmětu

 • Diskuse


Z sadn upozorn n
Zásadní upozornění

 • Přednášky (a už vůbec ne skripta) nemohou zahrnout aktuální vývoj zemědělské a ekonomické politiky

 • Bez sledování denního a odborného tisku se tedy v žádném případě neobejdete, zprávy v TV nejsou dostatečným zdrojem informací k odborným tématům
Podm nky z po tu a zkou ky
Podmínky zápočtu a zkoušky

Podmínkou zápočtu je:

 • minimálně 80 % účast na cvičeních

  (t.j. je tolerována 1 neúčast)

 • aktivní účast na cvičení formou diskuse a aktuálních informací


Podm nky z po tu a zkou ky1
Podmínky zápočtu a zkoušky

Zkouška bude probíhat jako:

 • písemná (test multiple-choice)

 • ústní

 • do hodnocení bude zahrnuta rovněž aktivní participace na cvičeních

  Zkoušející : Prof. Ing. Svatoš, Ing. Boučková


Z kladn literatura
Základní literatura

Svatoš, M. a kol.: Agrární politika, PEF ČZU, 2009

Svatoš, M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha-Nitra, 1996, 1999

Zpráva o stavu českého zemědělství „Zelená zpráva“, MZe ČR

www. mze.cz www.uzei.cz


A je t z v re n informace
A ještě závěrečná informace

Prezentace k jednotlivým cvičením a k některým přednáškám

budou postupně ukládány

http://pef.czu.cz/~maiert/

A na Moodle
Hybatel agr rn politikou
Hybatelé agrární politikou

 • Marian Jurečka

 • Miroslav Toman

 • Petr Bendl

 • Ivan Fuksa

 • Jakub Šebesta

 • Petr Gandalovič

 • Milena Vicenová

 • Jan Mládek

 • Petr Zgarba

 • Jaroslav Palas (vstup do EU)

 • Jan Fencl

 • Josef Lux


Hybatel agr rn politikou1
Hybatelé agrární politikou

 • Bohumil Kubát (federace, první nekomunistický)

 • Jan Vodehnal (federace, komunistický)

 • Ondřej Vaněk (federace, komunistický)

 • Vladislav Třeška (federace, komunistický)

 • Miroslav Toman (federace, komunistický)

 • Čeští za federace

 • Rudolf Kutnar

 • Oldřich Burský

 • Jaromír Algayer (komunistický)

 • Miroslav Toman (komunistický)


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • Co vlastně znamenápolitika?

 • polis = město, ve starověkém Řecku ale také stát, protože zde byly městské státy

 • polites = občané

 • politeia= občanství, atd.


A co znamen slovo ekonomika to si jist je t pamatujete z p edchoz ch let

A co znamená slovoekonomika, to si jistě ještě pamatujete z předchozích let.

Pokud někdo snad zapomněl,

je to spojení řeckých slov

oikos= dům

nomos= řád, uspořádání


Z obou uveden ch pojm vypl v e
Z obou uvedených pojmů vyplývá, že

 • ekonomická politika

 • má být

 • soustavou pravidel a nástrojů k zajištění blahobytu „obyvatel daného domu“, tedy občanů státu.


Jedna z kladn ot zka na za tek
Jedna základní otázka na začátek:

 • Je vůbec nějaké ekonomické politiky zapotřebí?

 • Nemělo by být v demokratické společnosti veškeré ekonomické rozhodování ponecháno svobodnému rozhodnutí svobodných občanů?

  Na tuto otázku existují dvě extrémní odpovědi:


Samoz ejm v te jak
Samozřejmě víte, jaké:

 • volný trh

 • státem řízená ekonomika

 • jejímž nejrozvinutějším

 • příkladem je

 • centrálně plánovaná ekonomika


Dok zali byste vysv tlit co je to neviditeln ruka trhu
Dokázali byste vysvětlit, co je to neviditelná ruka trhu ?

 • To znamená, že trh je řízen pouze tržními silami, tedy nabídkou, poptávkou a cenou.

 • Jestliže užitek, tedy především zisk, plynoucí z dané aktivity převyšuje náklady, udělej to.

 • Jestliže náklady převyšují užitek

 • (zisk), nedělej to.

 • Toto je základní pravidlo ekonomického rozhodování.Existuj ale d vody pro neviditeln ruka trhu n kdy nefunguje
EXISTUJÍ ALE DŮVODY, PROČ NEVIDITELNÁ RUKA TRHU NĚKDY NEFUNGUJE

 • tržní selhání

  • opožděné reakce „ neviditelné ruky trhu“

  • informační asymetrie

  • existence sociálních, kulturních a historických sil - „ potřesení neviditelnou rukou trhu“

  • politické a právní síly -„neviditelná noha trhu“


U jste se setkali se v emi t mito term ny a v te kdo je jejich autorem
Už jste se setkali se všemi těmito termíny ? NEFUNGUJE A víte, kdo je jejich autorem ?

 • Neviditelná ruka trhu je základní ekonomickou

 • metaforou

 • Adama Smithe,

 • užívanou již od roku

 • 1776


Termín NEFUNGUJE

„potřesení

neviditelnou rukou trhu“ byl

zaveden v 70.letech XX. století

Arthurem Okunem ,

předsedou Koncilu ekonomických poradců USA


Dokázali byste uvést nějaký příklad ? NEFUNGUJE

Například:

Vyvolá nárůst poptávky nebo ceny na trhu zemědělské půdy výrazný růst nabídky v zemích jako je třeba Irsko ?

Jestliže ne, proč ?


A termín NEFUNGUJE

„neviditelná noha trhu“

poprvé použil

Stephen Magee

z University of Texas na konci 80. let XX. století


A mohli byste zde uvést příklad? NEFUNGUJE

Ještě jeden příklad týkající se trhu půdy:

Jestliže existuje dohoda nebo právní norma, která limituje prodej zemědělské půdy, např. pokud jde o cizince, omezuje to současně volné fungování tohoto trhu (viz ČR před 2011)


Proto zpravidla existuje ur it m ra st tn regulace
Proto zpravidla existuje NEFUNGUJE určitá mírastátní regulace.

 • Její rozsah se pohybuje

 • od téměř volného trhu

 • přes sociální kapitalismus

 • až po intenzivně regulované

 • a protekcionistické trhy a “státní paternalismus”.

 • Nejtěžší je stanovit právě ten “správný” rozsah regulace...


A mal metafora probl m regulace ekonomiky se do zna n m ry podob probl mu
A malá metafora: problém regulace ekonomiky se do značné míry podobá problému

 • “chytré

 • horákyně”

 • Jistě znáte tu

 • klasickou českou

 • pohádku?


Jestli e byl zvolen z kladn typ ekonomick politiky je nezbytn d le definovat
Jestliže byl zvolen základní značné míry podobá problémutyp ekonomické politiky,je nezbytné dále definovat

 • hierarchii cílů

 • hlavní aktéry rozhodovacího procesu

 • časový horizont

 • prostorovou úroveň

 • strategie a nástroje

 • systém kontroly a zpětné vazby


Hierarchie cílů značné míry podobá problému

ekonomické politiky

 • 4 základní

 • společenské cíle

 • svoboda

 • spravedlnost

 • jistota

 • blahobyt

 • 4 základní cíle ekonomické politiky

 • ekonomická

 • svoboda

 • spravedlnost

 • rozdělování

 • hospodářská

 • jistota

 • uspokojování

 • potřeb


Akt i rozhodovac ho procesu
Aktéři rozhodovacího procesu značné míry podobá problému

V

PS

NGOs

S

Z

P


Akt i rozhodovac ho procesu1
Aktéři rozhodovacího procesu značné míry podobá problému

V

PS

NGOs

S

Z

P


Akt i rozhodovac ho procesu2
Aktéři rozhodovacího procesu značné míry podobá problému

V

PS

NGOs

S

Z

P


Asov horizonty
Časové horizonty značné míry podobá problému

 • krátkodobé politiky ( 1-2 roky i méně)

 • střednědobé politiky ( 3-5 let)

 • dlouhodobé, perspektivní politiky ( nad 5 let)

 • permanentní politiky ( obecné cíle )

Nejběžnějším typem hospodářských politik jsou politiky střednědobé, mimo jiné proto, že jejich časový horizont koresponduje s volebními obdobími. Pro zemědělství je ale tento interval příliš krátký vzhledem k dlouhým a nepřerušitelným produkčním cyklům.

Politiky všech časových horizontů musí být samozřejmě vzájemně harmonizované a provázané.


Prostorov rovn ekonomick politiky
Prostorové úrovně ekonomické politiky značné míry podobá problému

 • Ekonomické politiky mohou samozřejmě pokrývat rozdílné prostorové sféry:

 • lokální ( sporadicky užívaná)

 • regionální

 • národní

 • nadnárodní ( EU apod.)

 • globální ( zřídka realizovatelná)


Soustava n stroj
Soustava nástrojů značné míry podobá problému

Nástroje ekonomické politiky se liší podle specifického okruhu, kterého se daná politika týká, v obecné rovině však existují 3 základní typy :

 • pozitivní (podpůrné)

 • negativní (omezující)

 • tržní (nepřímé)

A samozřejmě kombinace těchto nástrojů


Z kladn okruhy ekonomick politiky
Základní okruhy ekonomické politiky značné míry podobá problému

 • Regulace ( liberalizace) domácího a zahraničního

 • trhu, konkurenceschopnost

 • Politiky ve vztahu k produkčním faktorům

 • ( půda, práce, kapitál))

 • Specifické ekonomicko-sociální politiky

 • Výživová a potravinová politika

 • Politiky ve vztahu k životnímu prostředí a TUR

 • Strukturální a regionální politika

 • Transformační politiky a nástroje

 • Ekonomická integrace a její nástroje

 • Komplexní krátkodobá, střednědobá

 • a dlouhodobá politika dílčích odvětví


Agr rn politika
Agrární politika značné míry podobá problému

je specifickou formou ekonomické politiky států (nadnárodního seskupení atd.) zaměřená na efektivní spoluúčast agrárního sektoru na realizaci hospodářského a společenského rozvoje při respektování specifických rysů zemědělství a produkce potravin.

Základní otázka:

Jsou specifika zemědělství natolik významná, aby opravňovala existenci specifické ekonomické politiky odvětví ?


Mo n odpov di ne
Možné odpovědi : značné míry podobá problému„NE“

„Zemědělství je odvětvím národní ekonomiky

jako každé jiné, nemá žádná natolik výrazná

specifika, aby to podmiňovalo potřebu

specifické agrární politiky“.


Mo n odpov di ne1
Možné odpovědi : značné míry podobá problému„NE“

„ Kdo chce přispívat zemědělcům, ať tak činí dobrovolnou sbírkou…

Co by se stalo s uvolněnou půdou po útlumu zemědělství? Nic tragického. Našla by využití k něčemu jinému.

K čemu, to by mělo záležet pouze na majitelích půdy, nikoliv na přání strany, vlády, lidu či někoho dalšího.

Neexistuje žádné naše zemědělství, naše půda, naše obchody, naše obchodní bilance, ale pouze moje půda, moje firma, moje peněženka. Kdyby se tak choval každý, úžasně by všem prospěl a komunismus by byl dávno po smrti.“

Vilém Barák

Z článku „Jsou čeští zemědělci vyděrači nebo hrdinové?“, HN, 2003


Mo n odpov di ano
Možné odpovědi : značné míry podobá problému„ANO“

Marianne Fischer Boel

Ex-komisařka EK pro zemědělství, rozvoj

venkovských oblastí a rybářství

FranzFischler

bývalý komisař EK pro zemědělství, rozvoj

venkovských oblastí a rybářství


Dacian ciolos nov komisa pro zem d lstv
Dacian Ciolos značné míry podobá problému - nový komisař pro zemědělství

Hlavní poslání:

 • Hlavní poslání: reforma SZP

 • Transparentnější systém přímých plateb

 • Řešení situace v sektoru mléka

 • Snížení emisí uhlíku v zemědělství


Agr rn politick c le
Agrárně-politické cíle značné míry podobá problému

 • Efektivní účast zemědělství na národohospodářském rozvoji

 • Stabilizace agrárních trhů

 • Optimální zásobování obyvatelstva potravinami v odpovídající kvantitě, kvalitě, časové a plošné alokaci a dostupné ceně

 • Zabezpečení přiměřené životní úrovně pracovníků v zemědělství - zmírnění důchodové disparity

 • Vyrovnávání oborově specifických nevýhod

 • Trvalá udržitelnost - ochrana a rozvoj krajiny, životního prostředí, „animal welfare“

 • Multifunkčnost zemědělství :

 • provázanost zemědělské výroby,

 • její sociální funkce, rozvoje venkova


Ot zka
Otázka: značné míry podobá problému

Proč se zabýváme také historickým vývojem agrární politiky v České republice (Československu) ?

Protože nejde o oddělené, uzavřené procesy bez vzájemné návaznosti,

ale o určité příčinné kontinuum,

a poněvadž tyto politiky jsou

též zajímavým příkladem jednotlivých typů ekonomických politik


Informativn test znalost
Informativní test znalostí značné míry podobá problému

 • Pokusíme se orientačně zjistit, co si pamatujete z předchozích ekonomických předmětů, na které předmět Agrární politika navazuje

 • Rozdělte se, prosím, do 7 skupin ( tedy po 3- 4 studentech )

 • Každá skupina se v průběhu 5 minut zamyslí nad 1 otázkou a zvolí si mluvčího, který pak jako její reprezentant otázku zodpoví

Pozor! Žádná ekonomická definice

nezačíná slovy „To je například jako… “


Informativn test znalost1
Informativní test znalostí značné míry podobá problému

 • Jakými ukazateli byste vyjádřili postavení agrárního sektoru v NE ?

 • Jaký je zhruba podíl HDP zemědělství na celkovém HDP v ČR ? Jaká je jeho vývojová tendence ?

 • Jaký je zhruba současný počet pracovníků v českém zemědělství ? Jaké jsou jeho vývojové tendence ?

 • Co je PGRLF a jaké jeho současné programy znáte ?

 • Co je produktivita živé práce a jaký je její vývoj v českém zemědělství?

 • Co rozumíme liberalizací zahraničního obchodu a kdo jsou její hlavní aktéři ?

 • Co je SZIF, jaká je jeho funkce ?

 • Co je GATT/WTO a kdy vznikly ?

 • Jaké jsou základní příčiny omezené vypovídací schopnosti HDP ?

 • Jak byste definovali závislost poptávky po potravinách na příjmech obyvatelstva a cenách potravin

 • Co rozumíme pojmem „trvale udržitelný rozvoj“ a kdy tento pojem vznikl ?

 • Co je konkurenceschopnost a jak byste ji měřili?


A nezapome te
A nezapomeňte, značné míry podobá problému

že příští cvičení začne otázkou :

„ Jaký byl v posledním týdnu aktuální vývoj zemědělské

( hospodářské ) politiky v ČR,

v EU… ?“


ad