Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De la DECADÈNCIA S. XVI PowerPoint Presentation
Download Presentation
De la DECADÈNCIA S. XVI

De la DECADÈNCIA S. XVI

204 Views Download Presentation
Download Presentation

De la DECADÈNCIA S. XVI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De la DECADÈNCIA S. XVI al MODERNISME S.XVII-XIX Temes: 4,5 i 6

 2. LA DECADÈNCIA O EDAT MODERNA S XVI - XVII - XVII

 3. DECADÈNCIA O EDAT MODERNA Renaixement, Barroc i Neoclassicisme S'atura la producció culta, es conrea només la literatura popular.Té connotacions negatives perquè els autors no són tan brillants com en el Segle d'Or. CAUSES POLÍTIQUES:· Trastàmara (castellanització capes altes).· Guerra de les Germanies- Virregnat de la Germana de Foix.· Guerra de successió entre Felip V de Borbó i l’Arxiduc Carles d'Àustria: Decret de Nova Planta. CONSEQÜÈNCIES EN LITERATURA: · L'escriptor desconfia de la seua llengua materna i de cultura. · Segle d'Or literatura espanyola = sentiment d'inferioritat.

 4. LA RENAIXENÇA 1833-finals S.XIX

 5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS : · Moviment de recuperació de la nostra cultura · ImpregnatidealsRomanticisme, Realisme i Naturalisme · Intenta redescobrir la Pàtria:Oda a la Pàtria (Carles Aribau) · Recuperació del prestigi i nivell social i cultural de la llenguapròpia. ElS JOCS FLORALS; Certàmenspoèticsondemostren el gustpelpassat medieval. Ambelsjocs es va aconseguir: · Públichabituat, de nou, a la literatura · Apareix la 1ªinfrastructuraeditorial en valencià · Prestigi social per a la llengua · Potencien la creació i l’aparició de nousescriptors

 6. LO RAT-PENAT: patria, fides, amor Instituciófundada en 1878 per ConstantíLlombart • Reuniaels poetes i en diferenciava de 2 tipus. POETES D’ESPARDENYA Dirigitsper ConstantíLlombart. ·Defensavenúsllenguacol·loquial ·Poesia satírica i moltpopular POETES DE GUANT Dirigits per Teodor Llorente · Eren cultes i volien usar una llenguaarcaïtzant. · Només la utilitzen en poesia.

 7. 11.- LA POESIA CULTA DE LA RENAIXENÇA

 8. La pàtria Oda de Bonaventura Carles Aribau, 1r text de moltprestigi. Reivindica la llengua i la nació.

 9. AUTORS

 10. · Coneixiaelsclàssics· Estudiós de la llengua i la poesia popular· Usa una varietat lingüística culta. · Canigó (1886): temàtica religiosa i històrica.És el seu gran poema. MOSSEN JACINT VERDAGUER

 11. · Traductor, poeta i periodista· FundàLas Provincias· Idealitzava el passat = estil basat en tòpicstradicionals· La natura= virtudsessencials de la terra· Ofereix una imatgeidíl·lica del món rural valencià, elscostums i la gent humil. TEODOR LLORENTE

 12. 12.-EL TEATRE DE LA RENAIXENÇA II meitat del XIX

 13. És un gènerede gran influència social, l’afició va en augment.Com en la poesia, diferencia duestendències

 14. EDUARD ESCALANTE

 15. LÍNIA POPULAR EDUARD ESCALANTE · Defensavenl’ús de la llengua “tal com es parla” Obra: Les xiques de l’entresuelo · Altresautors: Josep Bernat i Baldoví(Sueca) Obra: El virgo de Vicenteta

 16. Fill del Cabanyalconeixiamoltbé aquella barri de pescadorsi les seuespreocupacions. EscriuSainets i s’inspira en l’ambient que l’envolta(Cabanyal i la ciutat de València).

 17. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES: · Tracten temes de menestralia; l’espectadors’hi identifica. · Retrata escenesquotidianes · La trama ésmolt simple: amorsimpossibles (tema de classe social) · Sónhumorístiquesperquè fan burla i sàtirad’aquestsambients i costumsburgesos. · Caricaturitzaelspersonatges que pretenien aparentar el que no sónparlantcastellàmalament. Obres: ·Les xiques de l’entresuelo · L’escaleta del dimoni · Bufar en caldo gelat

 18. ÀNGEL GUIMERÀ

 19. LÍNIA CULTA ÀNGEL GUIMERÀ · Teatrebasat en trets del Romanticisme • · Recrea ambients corona catalano-aragonesa · Usa un llenguatgearcaic · Altresautors: Víctor Balaguer

 20. Començaescrivintpoesia, peròprompte es dedicarà a la dramatúrgia. Les primeres obres: eren tragèdiesromàntiques de cairemedieval.

 21. OBRA

 22. L'acció de Mar i Cel se situa en alta mar durant la primera meitat del s.XVII. L'obra explica l'amor impossible entre un pirata musulmà i una xica cristiana.

 23. Méstardcomençaambel Realisme: obres méscontemporàniesambles quals el públics’hiidentificavaperfectament; Terra Baixa

 24. Amb el Modernisme, Guimeràintentaràreeixircomfinsaleshores, peròno hoaconseguirài les temàtiques de les obres que tanta glòrialihaviendonatanyspassatsja no interessaven. La societathaviacanviat. No obstant cal dir que Mar i cels’haconvertit en un clàssic que “triomfa” sempre.

 25. ELMODERNISME; 1885-1920

 26. · Moviment cultural de finals del S. XIX, principis del XX · Abarca totes les manifestacionsartístiques i àmbits. · La idea principal: modernitzar la cultura i posar-la a l’avantguarda. · Seguienelsmodelseuropeus, no tenienaltresreferentsmoderns. · Volen transformar la cultura tradicionalista i regional en una cultura moderna, nacional i progressista. · Creen les revistes: l’Avenç, Joventut, Catalònia i Pèl i ploma

 27. 13.- CARACTERÍSTIQUES del MODERNISME

 28. 1.- Individualisme, subjectivisme i contradicció Les normes limiten i ells van en contra. Volen ser creatius i tindre iniciativa (llibertat) 2.- Afany de modernització= progrés 3.- Conflicte artista-societat: MoulineRouge La burgesia és conservadora i els modernistes es rebel·len 4.- L’intel·lectual i l’artista = professionals 5.-Recerca ART TOTAL (capacitat de desenvolupar qualsevol o diverses arts). Destaquen arts menors: moblisme, cartellisme, orfebreria 6.- Defesa d’una llengua moderna i culta, depurada de vulgarismes i barbarismes Els models de parla per a la literatura són del món rural perquè estan menys castellanitzats.

 29. INDIVIDU vsMASSA MOBILITAT vsIMMOBILISME PROGRÉS vsRUTINA i TRADICIÓ SENSIBILITAT vsINDIFERÈNCIA

 30. ETAPES DEL MODERNISME

 31. PRIMERA ETAPA 1890-1900

 32. Recullen la llavor europea d’avantguarda, seran el seu referent en qualsevol vessant artística. L’AVENÇ; revista que aplegaintel·lectuals

 33. a) Promouen la reforma lingüística per modernitzar la llengua i afavorir l’ús social b) Traduïa obres d’autors estrangers c) Publicava obres d’autors catalans d) Inicia la campanya de reforma ortogràfica promoguda per Pompeu Fabra

 34. Es manifesten 2 Corrents Estètiques

 35. REGENERACIONISTA -la que predomina- Movimentintel·lectual i compromésamb la societat. Preteniencanviar-la a través de l’obra artística. Volen una humanitatlliure . Destaquen: Jaume Brossa

 36. ESTETICISTA -més idíl·lica i bohèmia- Mov. Artísticanglésfinals del XIX. L’artexisteix per a benefici de la seua exclusiva bellesa, com a evasió, per fugird’unarealitatquotidiana i rutinària. Tenenpoquespreocupacionsideològiques, creuen en “l’art per l’art”. Menyspreaven les classespopulars i elsaspectesmaterialistes de la burgesia. • Destaca: Santiago Rusiñol iJoan Maragall  Es publiquen 2 revistes de caire esteticista: Quatre gats i Pèl i ploma

 37. REVISTES

 38. SEGONA ETAPA 1900-1911MODERNISME TRIOMFANT

 39. La revista Joventut uneix els escriptors. En aquesta apareixen els principals escriptors i tendències europees. Alguns autors de la Renaixença intenten adaptar-se com: Àngel Guimerà i Narcís Oller. La producció novel·lística esdevé molt important: Josafat, L’auca del sr. Esteve Mor un dels autors emblemàtics: Joan Maragall Modernisme i Noucentisme es complementen, sobretot en la tasca normativitzadora i modernitzadora de la llengua, la cultura i la societat.

 40. 14.- LA POESIA MODER-NISTA

 41. Proposen una reforma profunda de la poesia. Reaccionen contra els jocs florals perquè tenen temes repetitius, poc sincers i arcaïtzants. CARACTERÍSTIQUES DE LA POESIA QUE VOLEN FER: • Sincera • Llenguatge actual, depurat i culte • Originalitat INSPIRATS EN EUROPA ADAPTEN NOUS ESTILS: · PARNASIANISME: El poeta recrea un món de bellesa absoluta. · SIMBOLISME: llibertat formal total (símbols, metàfores...) · PRERAFAELISME: recerca d’un món més pur. Suposa el retorn als clàssics i al món medieval.

 42. AUTORS

 43. JOAN MARAGALL