slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Comorbiditeit binnen de gesloten jeugdzorg Drs. Karin Nijhof Orthopedagogiek Gezin & Gedrag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Comorbiditeit binnen de gesloten jeugdzorg Drs. Karin Nijhof Orthopedagogiek Gezin & Gedrag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Comorbiditeit binnen de gesloten jeugdzorg Drs. Karin Nijhof Orthopedagogiek Gezin & Gedrag - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Comorbiditeit binnen de gesloten jeugdzorg Drs. Karin Nijhof Orthopedagogiek Gezin & Gedrag Radboud Universiteit Nijmegen. Overview. Wat is gesloten jeugdzorg / Jeugdzorg plus Probleemkenmerken jongeren en gezin Comorbiditeit Comorbiditeit en behandelverloop Comorbiditeit en follow-up.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Comorbiditeit binnen de gesloten jeugdzorg Drs. Karin Nijhof Orthopedagogiek Gezin & Gedrag' - doane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Comorbiditeit

binnen de gesloten jeugdzorg

Drs. Karin Nijhof

Orthopedagogiek Gezin & Gedrag

Radboud Universiteit Nijmegen

slide2

Overview

 • Wat is gesloten jeugdzorg / Jeugdzorgplus
 • Probleemkenmerken jongeren en gezin
 • Comorbiditeit
 • Comorbiditeit en behandelverloop
 • Comorbiditeit en follow-up
slide4

Gesloten jeugdzorg

 • Voorgeschiedenis
 • Ernstig probleemgedrag
 • Zorgelijke opvoedingssituatie
 • OTS & machtiging gesloten plaatsing rechter
 • Opname jongeren in JJI (civielrechtelijke jongeren)
slide5

Gesloten jeugdzorg

Plaatsing in JJI was ongewenst:

 • Imitatie van crimineel gedrag
 • Zelfde behandeling, niet toegespitst op problematiek

Waarom niet in andere residentiële instellingen?

 • Combinatie met psychiatrische stoornissen
 • Combinatie LVB (Licht Verstandelijke Beperking)
slide6

Gesloten jeugdzorg

Nieuw type intensieve residentiële behandeling

  • ‘Gedwongen’ binnen de jeugdzorg
 • Intensieve gezinsinterventie
 • Aanvullende/gespecialiseerde diagnostiek
 • Veilige en geheime plek voor hen die

bescherming nodig hebben

 • Geen visitatie
slide7

Gesloten jeugdzorg

 • Slachtoffer gedwongen prostitutie (slachtoffers ‘loverboys’)
 • Slachtoffer seksueel misdrijf
 • Slachtoffer geestelijke/lichamelijk mishandeling
 • Situatie waar politiebemoeienis nodig is
 • Dreiging van bovenstaande vier
 • Bescherming tegen escalatie van geweld tegen zichzelf
 • Bescherming tegen escalatie van geweld tegen directe

omgeving

slide8

Gesloten jeugdzorg

Politiecontacten 72%

Geweld jongere tegen gezinsleden 45%

Risicovolle vrienden 68%

Suïcide 25%

Automutilatie 19%

Trauma’s 60%

Gebruik softdrugs 65%

Gebruik harddrugs 25%

Alcoholmisbruik 28%

Spijbelen 70%

Schoolproblemen 80%

Prostitutie 20%

Seksueel misbruik derden 15%

slide9

Gesloten jeugdzorg

Alleenstaande ouders 52%

Eigen problematiek moeder 50%

Eigen problematiek vader 24%

Drugs en/of alcoholmisbruik moeder 11%

Drugs en/of alcoholmisbruik vader 16%

Politiecontacten gezinsleden 24%

Instabiele opvoedingsomgeving 70%

Bedreigde kwaliteit opvoeding 72%

Mishandeling in het gezin 34%

Fysiek geweld tussen ouders 27%

slide11

Comorbiditeit

 • Samengaan 2 of meer stoornissen
 • Samengaan van internaliserende en

externaliserende problemen

slide12

Comorbiditeit

Meest voorkomende DSM-classificaties

ODD 36%

CD 30%

ADHD 25%

Ouder-kind relatieprobleem 17%

Hechtingsstoornis 12%

Noot. Alle overige stoornissen komen bij minder dan 10% van de jongeren voor (Van Dam, Nijhof, Scholte,& Veerman, 2010)

slide13

Comorbiditeit

Bij 64% komt dubbele DSM-classificaties voor

Meest voorkomende combinaties

 • ODD – ADHD
 • CD – ouderkind relatieprobleem
 • ODD – hechtingsproblematiek
slide14

Comorbiditeit

Volgens YSR¹ en CBCL¹ bij opname

 • 20% Comorbiditeit volgens jongere
 • 53% Comorbiditeit volgens ouders
 • 36% Comorbiditeit volgens mentoren

¹Achenbach, 1991; 2001; Verhulst, Van der Ende, & Koot, 1997

slide15

Comorbiditeit

Volgens jongeren

 • 63% meisjes*
 • 69% autochtoon*
 • 15.6 jaar bij opname

Volgens mentoren

 • 70% meisjes*
 • 57% autochtoon
 • 15.67 jaar bij opname
 • *Betekent dat de comorbiditeit groep significant hoger scoort vergeleken met jongeren die alleen INT of EXT
 • laten zien of geen problemen in het klinisch gebied
slide16

Comorbiditeit

Behandelverloop YSR – Internaliserende problemen

ES = 1.67

ES = -.12

ES = .26

Noot. Effect sizes kleiner dan .20 zijn verwaarloosbaar, effect sizes tussen .20 en .49 betekenen klein effect, tussen .50 en .79 zijn gemiddelde effecten en effect sizes van .80 en hoger geven een groot effect weer (Cohen, 1992).

slide17

Comorbiditeit

Behandelverloop YSR – Externaliserende problemen

ES = 1.51

ES = .98

ES = .12

Noot. Effect sizes kleiner dan .20 zijn verwaarloosbaar, effect sizes tussen .20 en .49 betekenen klein effect, tussen .50 en .79 zijn gemiddelde effecten en effect sizes van .80 en hoger geven een groot effect weer (Cohen, 1992).

slide18

Comorbiditeit

Behandelverloop CBCLmentor – Internaliserende problemen

ES = .81

ES = -.20

ES = -.16

Noot. Effect sizes kleiner dan .20 zijn verwaarloosbaar, effect sizes tussen .20 en .49 betekenen klein effect, tussen .50 en .79 zijn gemiddelde effecten en effect sizes van .80 en hoger geven een groot effect weer (Cohen, 1992).

slide19

Comorbiditeit

Behandelverloop CBCLmentor – Externaliserende problemen

ES = .28

ES = -.13

ES = -.79

Noot. Effect sizes kleiner dan .20 zijn verwaarloosbaar, effect sizes tussen .20 en .49 betekenen klein effect, tussen .50 en .79 zijn gemiddelde effecten en effect sizes van .80 en hoger geven een groot effect weer (Cohen, 1992).

slide20

Comorbiditeit

Conclusie behandelverloop

 • Groep comorbiditeit komt met meer problemen binnen,
 • zowel op INT als op EXT volgens jongeren en
 • mentoren
 • Zowel jongeren als mentoren laten een afname zien in

INT en EXT voor de groep comorbiditeit, sterker dan

andere twee groepen

 • Bij einde behandeling zitten ze zowel voor INT als

EXT problemen volgens jongeren en mentoren nog in

borderline danwel klinisch gebied, behalve voor INT

volgens de jongeren (niet klinisch)

slide21

Comorbiditeit

Follow-up uitkomsten

Vetgedrukte % zijn significant

slide22

Algemene conclusie

 • Significant meer meisjes laten comorbiditeit van INT

en EXT problemen

 • De groep comorbiditeit laat grootste vooruitgang zien,

maar zitten nog steeds in klinisch gebied bij vertrek

 • Een half jaar na vertrek doet het grootste deel van de

groep comorbiditeit het goed

slide23

Discussie

 • Opvallend is de sterke toename in EXT volgens mentoren

bij de niet problematische groep

  • sprake van ‘deviancy training’?(Dishion, Eddy, Haas, Li, & Spracklen, 1997; Dishion,

Poulin, & Burraston, 2001; Dishion, Spracklen, Andrews, & Patterson, 1996)

 • De problematiek bij groep comorbiditeit bij einde vertrek

blijft punt van aandacht

  • follow-up nodig om functioneren op lange termijn te onderzoek
  • suggereert intensievere nazorg om terugval te voorkomen
slide24

Tot slot…

Voor meer informatie

 • www.onderzoeknieuwzorgaanbod.info
 • www.jeugdzorgplus.nl
 • k.nijhof@pwo.ru.nl