slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni - PowerPoint PPT Presentation


 • 2081 Views
 • Uploaded on

Seminarski radovi, Diplomski, Maturski, Maturalni, Maturski Radovi, Seminarski Rad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni' - diplomski


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Uvod

u menadžment

mr. sc. Sandra Huzak

1

raznolikost ponude menad erskih poslova
Raznolikost ponude menadžerskih poslova

Menadžeri utječu na

sve faze modernih organizacija

Proizvodnja

Tržište

Radna snaga

2

zada a upravljanja
Zadaća upravljanja

Uloga menadžmenta – voditi organizaciju prema postizanju ciljeva

Definicija menadžmenta:

 • proces ili serija kontinuiranih i povezanih aktivnosti
 • uključuje i stavlja težište na postizanje organizacijskih ciljeva
 • postiže te ciljeve radeći s ljudima i kroz ljude i ostale organizacijske resurse

5

slide6

Proces upravljanja: Funkcije Menadžera

- 4 osnovne funkcije upravljanja:

 • Planiranje
 • Organiziranje
 • Utjecanje
 • Kontroliranje

6

slide7

Kontroliranje je funkcija upravljanja za koju

menadžeri:

 • Prikupljaju informacije koje mjere nedavni radni učinak unutar organizacije
 • Uspoređuju sadašnje rezultate s unaprijed određenim normama
 • Na temelju ove usporedbe odlučuju treba li mijenjati organizaciju kako bi se osiguralo ostvarivanje unaprijed određenih normi

7

slide8

Proces upravljanja i postizanje ciljeva

 • Sklonost akciji
 • Blizina kupcu
 • Autonomija i poduzetništvo
 • Proizvodnost putem ljudi
 • Praktičan pristup
 • Usredotočenost na vrijednosti
 • Ustrajanje na glavnim stvarima
 • Jednostavna organizacijska forma s osobljem koje daje podršku
 • Istovremena čvrstoća i fleksibilnost

8

me uodnosi 4 funkcija upravljanja za postizanje organizacijskih ciljeva

ORGANIZACIJSKI CILJEVI

PLANIRANJE

UTJECANJE

KONTROLIRANJE

ORGANIZIRANJE

Međuodnosi 4 funkcija upravljanja za postizanje organizacijskih ciljeva

9

slide10

Upravljanje i organizacijski resursi

 • Ljudski potencijali
 • Novčani resursi
 • Sirovine
 • Kapital
 • Menadžerska efikasnost
 • Menadžerska učinkovitost

10

slide11

Organizacijski

resursi:

Ljudi

Novac

Sirovine

Kapitalni resursi

Proces

proizvodnje

Gotovi

proizvodi:

Dobra

Usluge

SIROVINE

REZULTATI

slide12

KORIŠTENJE RESURSA

UČINKOVIT

(većina resursa pridonosi proizvodnji)

NEUČINKOVIT

(malo resursa pridonosi proizvodnji)

NEEFIKASAN

(mali napredak u ispunjavanju organizacijskih ciljeva)

EFIKASAN

(znatan napredak u ispunjavanju organizacijskih ciljeva)

POSTIZANJE CILJEVA

univerzalnost upravljanja
Univerzalnost upravljanja

Načela upravljanja su univerzalna:

 • mogu se primijeniti na svim tipovima organizacija

Poslovi menadžera razlikuju se od organizacije do organizacije

Teorija karakteristika

 • Henry Fayol - menadžeri bi trebali posjedovati:
 • pozitivne fizičke i psihičke kvalitete
 • Posebno znanje vezano uz specifične operacije

13

univerzalnost upravljanja14
Univerzalnost upravljanja
 • B. C. Forbes - osobne kvalitete:
   • Entuzijazam
   • Predanost svrsi
   • Povjerenje
   • Vjera u vrijednost vlastitih nastojanja

14

karijere u menad mentu
Karijere u menadžmentu
 • Definicija karijere
 • Faze u karijeri, faze u životu i rezultati
 • Faza istraživanja
 • Faza etabliranja
 • Faza održavanja – mirovanje karijere
 • Faza opadanja

15

karijere u menad mentu17
Karijere u menadžmentu
 • Promicanje vlastite karijere
 • Posebna pitanja povezana s karijerom
 • Žene menadžeri
 • Parovi u kojima oba partnera grade karijeru – kako se s time nose

17

menad erska vje tina klju menad erskog uspjeha
Menadžerska vještina: ključ menadžerskog uspjeha
 • Definicija vještine upravljanja
 • Vještina upravljanja: klasični pristup
 • Tehničke vještine
 • Ljudske vještine
 • Konceptualne vještine

19

odnos izme u razina menad menta i potrebnih znanja na pojedinoj razini
Odnos između razina menadžmenta i potrebnih znanja na pojedinoj razini

Konceptualna

znanja

Potreba za znanjem

Znanja o

ljudima

Tehnička

znanja

20

menad erska vje tina klju menad erskog uspjeha21
Menadžerska vještina: ključ menadžerskog uspjeha
 • Vještina upravljanja: suvremeni pristup
 • Definiranje glavnih zadataka koje menadžeri obično obavljaju
 • Popisivanje vještina koje su potrebne da bi se zadaci uspješno obavili

21

menad erska vje tina klju menad erskog uspjeha22
Menadžerska vještina: ključ menadžerskog uspjeha
 • 3 osnovna tipa zadataka koje menadžeri obično obavljaju:
 • Aktivnosti povezane sa zadacima
 • Aktivnosti povezane s ljudima
 • Aktivnosti povezane s promjenama

22

uspje ni menad eri bi trebali biti vje ti u
Uspješni menadžeri bi trebali biti vješti u:
 • Jasnoj podjeli uloga
 • Praćenju operativnih aktivnosti
 • Kratkoročnom planiranju
 • Savjetovanju
 • Davanju podrške
 • Uvažavanju
 • Razvoju
 • Ovlašćivanju
 • Predstavljanju promjene
 • Preuzimanju rizika za promjenu
 • Poticanju inovativnog načina razmišljanja
 • Vanjskome praćenju

23

posebnosti
Posebnosti

Zakon situacije

Izdvojeno:

 • Svjetska arena
 • Etika i društvena odgovornost
 • Raznolikost je važna
 • Od industrije do industrije
 • Informacije danas

Kako to čine profesionalci

24

klasi an pristup
KLASIČAN PRISTUP

I. Analiza upravljanja na nižoj razini

 • Frederick W. Taylor (1856. – 1915.)
 • Rad u Bethlehem Steel Co.
 • Frank Gilbreth (1868. – 1924.) i Lillian Gilbreth (1878. – 1972.)
 • Studija pokreta
  • Pogrešan način
  • Pravi način

25

slide26

Henry L. Gantt (1861. – 1919.)

 • Inovacija planiranja
 • Nagrađivanje inovacije

II. Sveobuhvatna analiza upravljanja

 • Henri Fayol (1841. - 1925.)
 • Podjela rada
 • Autoritet
 • Disciplina
 • Jedinstvo naređivanja
 • Jedinstvo upravljanja

26

slide27

Podređivanja pojedinačnih interesa općima

 • Nagrada
 • Centralizacija
 • Hijerarhija
 • Red
 • Jednakost
 • Stabilnost radnog vijeka osoblja
 • Inicijativa
 • Kolektivni duh
 • Ograničenja klasičnog pristupa

27

slide28

KLASIČNI

PRISTUP

UPRAVLJANJU

ANALIZA

UPRAVLJANJA

NA NIŽOJ

RAZINI

SVEOBUHVATNA

ANALIZA

UPRAVLJANJA

NAJVEĆI DOPRINOS

HENRY FAYOL

FRANK I LILLIAN GILBRETH

HENRY L. GANTT

NAJVEĆI DOPRINOS

FREDERIC W. TAYLOR

bihevioristi ki pristup
BIHEVIORISTIČKI PRISTUP
 • Studija iz Hawthornea
 • Eksperimenti provedeni u testnoj hali za sastavljanje relejnih stanica
 • Eksperiment proveden u testnom pogonu za sastavljanje terminala
 • Uočavanje ljudske varijable

29

slide30

Pokret međuljudskih odnosa

Abraham Maslow – najpoznatiji teoretičar

pokreta međuljudskih odnosa kaže da menadžeri

moraju razumijeti:

 • Psihološke potrebe
 • Sigurnosne potrebe
 • Društvene potrebe
 • Potrebe za poštovanjem
 • Potrebe za samopotvrđivanjem članova organizacije

30

slide31

Douglas McGregor – također važan teoretičar

pokreta međuljudskih odnosa – njegova

se filozofija upravljanja temelji na tvrdnji da ljudi

mogu:

 • sami sebe usmjeravati u onome što rade
 • prihvatiti odgovornost
 • smatrati posao prirodnim poput igre

31

znanstveni pristup upravljanju
ZNANSTVENI PRISTUP UPRAVLJANJU
 • Počeci znanstvenog pristupa upravljanju

Znanstvena metoda određuje da znanstvenici:

 • Sistematično promatraju
 • Izrađuju opći okvir – model
 • Izvode zaključke
 • Testiraju model

32

slide33

Znanost upravljanja danas

 • Obilježja primjena znanstvenog upravljanja
 • Problemi upravljanja koji su predmet proučavanja veoma su komplicirani
 • Ekonomske implikacije se koriste kao nit vodilja prilikom donošenja odluka
 • Za istraživanje situacije donošenja odluka koriste se matematički modeli
 • Krištenje računala

33

situacijski pristup
Situacijski pristup
 • Ono što menadžeri čine u praksi ovisi o danim okolnostima ili situaciji
 • Glavni izazovi korištenja situacijskog pristupa upravljanju su sljedeći:
 • Percepcija stvarnog stanja stvari u organizaciji
 • Odabir najprikladnijih taktika upravljanja za dane situacije
 • Kompetentno provođenje tih taktika

34

sistemski pristup
Sistemski pristup
 • Temelji se na općoj teoriji sistema
 • Ludwig von Bertalanffy – osnivač opće sistemske teorije
 • Sistem – određeni broj međuovisnih dijelova koji svrhovito djeluju kao cjelina
 • Vrste sistema:
 • Zatvoreni – nema interakciju s okolinom
 • Otvoreni – u stalnom je međudjelovanju s okolinom

35

sistemi i cjelovitost
Sistemi i “cjelovitost”
 • L. Thomas Hopkins predlaže 6 smjernica pri provođenju analize:
 • Glavni predmet analize treba biti cjelina
 • Integracija je ključna varijabla u analizi cjelovitosti
 • Promjene svakog dijela je potrebno razmotriti te uzeti u obzir učinke promjena na svaki drugi dio sistema
 • Svaki dio ima svoju ulogu
 • Priroda dijela i njegove funkcije određene su položajem tog dijela unutar cjeline
 • Sve analize počinju postojanjem cjeline

36

sistemi upravljanja
Sistemi upravljanja
 • Kao i ostali sistemi, sastoje se od mngobrojnih dijelova koji funkcioniraju u međusobnoj ovisnosti kako bi seispunila određena svrha
 • Glavni dijelovi sustava upravljanja su:
 • Ulazne stavke
 • Organizacijski proces
 • Organizacijski rezultat

37

slide38

POTROŠAČI

VLADA

KONKURENTI

DOBAVLJAČI

OKRUŽENJE

ULAZNE STAVKE

PROCES

REZULTATI

informacije za analizu sistema upravljanja
Informacije za analizu sistema upravljanja
 • Dolaze iz 3 izvora:
 • Klasičnog pristupa upravljanju
 • Biheviorističkog pristupa upravljanju
 • Znanstvenog pristupa upravljanju
 • Korištenje 3 navedena izvoraza analizu sistema upravljanja naziva se trostranim pristupom

39

slide40

ULAZNE

STAVKE

PROCES

REZULTATI

INFORMACIJE UTEMELJENE NA KLASIČNOM PRISTUPU

POTROŠAČI

INFORMACIJE UTEMELJENE NA ZNANSTVENOM PRISTUPU

VLADA

KONKURENTI

DOBAVLJAČI

OKRUŽENJE

INFORMACIJE UTEMELJENE NA BIHEVIORISTIČKOM PRISTUPU

u e a organizacija novi pristup
Učeća organizacija: novi pristup?
 • Sistemsko razmišljanje
 • Zajedničke vizije
 • Iskušavanje mentalnih modela
 • Timsko učenje
 • Osobne vještine

41

slide42

?

42

slide43

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:

www.maturskiradovi.net

www.maturski.net

www.seminarskirad.info

www.seminarskirad.org

www.maturski.org

www.essaysx.com