slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DANE INFORMACYJNE:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

DANE INFORMACYJNE: - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE:. Nazwa szkoły: PUBLICZNE GIMNAZJUM W TOMASZOWIE ID grupy: 98/21_MF_G1 Kompetencja: MATEMATYKA I FIZYKA Temat projektowy: CZY CIAŁA MAJĄ BUDOWĘ CZĄSTECZKOWĄ? Rok szkolny : 2011/2012. Zarys historyczny . Prekursor teorii Atomistycznej .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANE INFORMACYJNE:' - dionne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
DANE INFORMACYJNE:
 • Nazwa szkoły: PUBLICZNE GIMNAZJUM W TOMASZOWIE
 • ID grupy: 98/21_MF_G1
 • Kompetencja: MATEMATYKA I FIZYKA
 • Temat projektowy: CZY CIAŁA MAJĄ BUDOWĘ CZĄSTECZKOWĄ?
 • Rok szkolny: 2011/2012
prekursor teorii atomistycznej
Prekursor teorii Atomistycznej

Demokryt z Abdery (IV w p.n.e.) był greckim filozofem, zajmującym się zagadnieniami dotyczącymi budowy świata. Stwierdził on, że materia ma budowę ziarnistą, nieciągłą, a najmniejsze niepodzielne ziarna materii nazwał atomami. Wszechświat według Demokryta był ciągłym grupowaniem się i rozpraszaniem atomów pozostających w nieustannym ruchu.

john dalton
John Dalton
 • W XVIII wieku ideę Demokryta podjął John Dalton. Dalton zauważył, że własności gazów najlepiej dają się wytłumaczyć przy założeniu, iż są one zbudowane z atomów. Stwierdził, że związek chemiczny zawsze zawiera te same ilości wagowe składających się nań pierwiastków. Na początku XIX wieku zrewolucjonizował naukę, ogłaszającteorię atomistyczną budowy materii.
robert brown
Robert Brown
 • Robert Brown ( 1773 – 1858) – brytyjski botanik, który w wyniku badań potwierdził ruchy cząsteczek. Zajmował się między innymi badaniem pyłków roślin i ich zapylania. W 1827r. odkrył nieregularne ruchy i zderzenia mikroskopijnie małych cząstek pyłków kwiatowych "zawieszonych" w gazach i cieczach. W ten sposób odkrył zjawisko określane od jego nazwiska ruchami Browna. W 1831 r. odkrył jądro komórkowe.
marian smoluchowski i albert einstein
Marian Smoluchowski i Albert Einstein

Marian Smoluchowski (1872 - 1917) – polski fizyk, klasyk fizyki statystycznej.

 • Brown nie potrafił wyjaśnić przyczyny tych ruchów. W 1905 i 1906 roku zjawisko to wyjaśnił niezależnie od siebie Albert Einstein oraz polski uczony Marian Smoluchowski.
 • Albert Einstein (1879 – 1955) - jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku
kinetyczno cz steczkowy model budowy materii
KINETYCZNO-CZĄSTECZKOWY model budowy materii
 • Materia to substancje, które mogą się znajdować w trzech stanach skupienia-składają się z atomów lub cząsteczek różnie ułożonych i w różnych odległościach od siebie.
 • Atomy tych samych i różnych pierwiastków mogą się łączyć, tworząc cząsteczki. Na przykład cząsteczka soli kuchennej składa się z dwóch atomów: sodu i chloru. Ciekawe jest to, że czysty chlor jest silnie trującym gazem, a sól kuchenną możemy spożywać bez obaw. Dzieje się tak, ponieważ związki chemiczne mają inne właściwości niż atomy.
podstawowe za o enia teorii kinetyczno molekularnej
podstawowe założenia teorii kinetyczno- molekularnej
 • oddziaływanie międzycząsteczkowe zależy od stanu skupienia, jak i od rodzaju substancji.
 • cząsteczki takich samych substancji są identyczne
 • cząsteczki różnych substancji różnią się od siebie min. wielkością
 • prędkość cząsteczek zależy od temperatury ciała; im wyższa temperatura tym szybciej poruszaj się cząsteczki.
 • cząsteczki są w ciągłym ruchu,
 • ruch cząsteczek jest przypadkowy,
 • cząsteczki uderzają o siebie
dyfuzja i zjawisko kontrakcji
Dyfuzja i zjawisko kontrakcji
 • Dyfuzja
 • – samorzutne przemieszczanie się cząsteczek danej substancji z obszaru o dużej koncentracji do obszarów o małej koncentracji.
 • Zjawisko kontrakcji
 • – polega na tym, że zmieszanie dwóch objętości cieczy nie daje w wyniku sumy tych objętości lecz wartość nieco mniejszą.
cia a sta e
Ciała stałe
 • Budowa
 • Atomy w ciałach stałych bardzo silnie się przyciągają. Odległości pomiędzy nimi są minimalne. Atomy mogą tylko wykonywać ruchy drgające.
 • Właściwości
 • Ciała stałe mają własny określony kształt, który trudno zmienić i zajmują określoną objętość którą również trudno zmienić.
ciecze
Ciecze
 • Budowa
 • Atomy w cieczach słabiej przyciągają sie niż w ciałach stałych. Odległości pomiędzy nimi są większe. Atomy mogą swobodnie się przemieszczać. Wykonują ruchy postępowe.
 • Właściwości
 • Ciecze przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują. Ich objętości nie da się zmienić.
slide14
Gazy
 • Budowa
 • Odległości pomiędzy atomami w gazach są największe. Atomy odpychają się od siebie. Mogą swobodnie sie przemieszczać, wykonują ruchy postępowe.
 • Właściwości
 • Gazy zajmują całą dostępną przestrzeń. Są ściśliwe, można zmienić ich objętość.
si y sp jno ci i przylegania
Siły spójności i przylegania
 • Siły spójności
 • - to siły działające między cząsteczkami tej samej substancji.
 • Siły przylegania
 • - to siły działające między różnymi substancjami.
menisk
Menisk
 • Menisk – zakrzywienie powierzchni cieczy w miejscu zetknięcia się cieczy z ciałem stałym. Rodzaj menisku zależy od rodzaju cieczy i materiału, z którego wykonano naczynie.
 • Menisk:
 • wklęsły (obrazek "A") - występuje gdy siły przylegania pomiędzy cieczą a szkłem są większe niż siły spójności drobin cieczy
 • wypukły (obrazek "B") - występuje gdy siły spójności cząsteczek cieczy są większe niż siły przylegania między drobinami tej cieczy a szkłem.
napi cie powierzchniowe wody
Napięcie powierzchniowe wody
 • Napięcie powierzchniowe – zjawisko powstawania „cienkiej błony” na powierzchni cieczy.
 • Na co dzień z napięciem powierzchniowym mamy do czynienia podczas mycia i prania. Brud, który chcemy usunąć, sklejony jest tłuszczem. Dodanie do wody detergentu sprawia, że maleje spójność cząsteczek wody. Równocześnie cząsteczki wody łatwiej przylegają do tłuszczu. Cząsteczki wody oblepiają grudki tłuszczu obecne w tkaninie lub na naszej skórze i w ten sposób oddzielają je od podłoża. Dodatek detergentu powoduje zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody. Napięcie powierzchniowe można zmniejszyć przez podgrzanie wody, dlatego pranie w ciepłej wodzie z detergentem daje lepsze rezultaty.
napi cie powierzchniowe wody1
Napięcie powierzchniowe wody:

nadaje kształt przepływającej wodzie

utrzymuje na powierzchni kwiat

utrzymuje na powierzchni monetę

do wiadczenie 1
Doświadczenie 1
 • Cel:
 • Sprawdzenie hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał
 • Konieczne przyrządy:
 • probówka, denaturat, woda
 • Kolejne czynności i obserwacje:
 • do probówki wlewamy wodę (około połowy jej pojemności)
 • uważają, by ciecze się nie zmieszały – dolewamy denaturat
 • zaznaczamy pisakiem górny poziom cieczy i mieszamy obie ciecze
 • obserwujemy poziom mieszaniny.
 • wymieszanie spowodowało obniżenie poziomu cieczy.
 • Wniosek:
 • Woda i denaturat mają budowę ziarnistą. Podczas mieszania puste miejsca między cząsteczkami denaturatu wypełniły cząsteczki wody.
do wiadczenie 2
Doświadczenie 2
 • Cel:
 • Sprawdzenie hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał za pomocą doświadczenia modelowego
 • Konieczne przyrządy:
 • zlewka, kasza i drobne kamyki
 • Kolejne czynności i obserwacje:
 • do zlewki wsypujemy kaszę (około połowy jej pojemności)
 • poczym wsypujemy podobną ilość kamyków
 • zaznaczamy pisakiem górny poziom substancji i mieszamy
 • obserwujemy poziom mieszaniny
 • wymieszanie spowodowało obniżenie poziomu cieczy.
do wiadczenie 3
Doświadczenie 3
 • Cel:
 • Sprawdzamy zależność szybkość dyfuzji od temperatury
 • Konieczne przyrządy:
 • 2 szklanki, woda, herbata
 • Kolejne czynności i obserwacje:
 • do jednej szklanki wlewamy zimnej wody, a do drugiej tyle samo gorącej wody
 • do każdej szklanki wkładamy torebkę herbaty
 • obserwujemy jak zachowuje się herbata w obu szklankach
 • zjawisko dyfuzji przebiega znaczniej szybciej w szklance z gorącą wodą.
 • Wniosek:
 • W wyższej temperaturze średnie szybkość cząsteczek są większe.
do wiadczenie 4
Doświadczenie 4
 • Cel:
 • Badamy siły napięcia powierzchniowego
 • Potrzebne materiały:
 • Naczynie szklane, woda, zakraplacz
 • Przebieg:
 • naczynie napełniamy po brzegi wodą, ale tak żeby nie wypływała
 • zakraplaczem umieszczamy krople wody
 • powolne wkraplanie wody nie powoduje wylewania się wody z naczynia. powierzchnia swobodna wody uwypukla się o kilka milimetrów.
 • Wniosek:
 • Doświadczenie to świadczy o istnieniu siły, która tworzy i utrzymuje powierzchnię swobodną cieczy.
do wiadczenie 5
Doświadczenie 5
 • Cel:
 • Badamy siły międzycząsteczkowe
 • Potrzebne materiały:
 • Talerz, naczynie szklane, woda z płynem do naczyń, nitka
 • Przebieg:
 • Na otworze szklanki wzdłuż jej średnicy kładziemy nitkę.
 • Na talerz wlewamy wodę z płynem i zanurzamy odwróconą szklankę z nitką, tak aby po jej wyjęciu powstała błonka
 • Przebijamy błonkę z jednej strony i puszczamy nitkę,
 • Po czym ciągnąc delikatnie za końce nitki „naciągamy” błonę ponownie na całą powierzchnię otworu szklanki.
wykonawcy
WYKONAWCY:
 • Dorota Balcer
 • Michał Bis
 • Marta Daniel
 • Barbara Dzieżyc
 • Dorota Garnek
 • Iwona Kłos
 • Monika Rygielska
 • Kinga Strugaru
 • Bartosz Twardowski
 • Agnieszka Wilczyńska
 • Opiekun: Agnieszka Petzel