html5-img
1 / 20

Bolyai Farkas

Bolyai Farkas. Elméleti Líceum. Nyílt napok - Bolyai Farkas Elméleti Líceum. Testnevelés és Sport a Bolyaiban. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum délutáni foglakozások keretén belül, heti rendszerességgel Sportköröket működtet.

dinesh
Download Presentation

Bolyai Farkas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bolyai Farkas Elméleti Líceum

  2. Nyíltnapok - Bolyai Farkas ElméletiLíceum

  3. Testnevelés és Sport a Bolyaiban A Bolyai Farkas Elméleti Líceum délutáni foglakozások keretén belül, heti rendszerességgel Sportköröket működtet. Ilyenek a lány és fiú asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, sakk valamint fiú futball edzések. Ennek köszönhetően sikeresen részt tudunk venni, az évente megrendezett Iskolák között országos szinten zajló Nemzeti Sport Olimpián. Ezeken a megmérettetéseken, esélyeiknek megfelelően, tanulóink kitűnően teljesítnek.

  4. Testnevelés és Sport a Bolyaiban A diákok számos sportrendezvényen való szerepeltetéséhez, a mostani törvények értelmében, kötelező volt az Iskolai Sport Egyesület létrehozása. A Bolyai Sport Egyesület megalapítása a 2009/2010-es tanévben meg is történt, ezáltal több lehetőséghez segítve az iskolát, hogy külső forrásokból is támogathassa, ügyeskedő-tehetséges diákjait a rendszeres testmozgásban.

  5. Köszönöm a figyelmet!

More Related