Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bolyai Farkas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bolyai Farkas

Bolyai Farkas

276 Views Download Presentation
Download Presentation

Bolyai Farkas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bolyai Farkas Elméleti Líceum

  2. Nyíltnapok - Bolyai Farkas ElméletiLíceum

  3. Testnevelés és Sport a Bolyaiban A Bolyai Farkas Elméleti Líceum délutáni foglakozások keretén belül, heti rendszerességgel Sportköröket működtet. Ilyenek a lány és fiú asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, sakk valamint fiú futball edzések. Ennek köszönhetően sikeresen részt tudunk venni, az évente megrendezett Iskolák között országos szinten zajló Nemzeti Sport Olimpián. Ezeken a megmérettetéseken, esélyeiknek megfelelően, tanulóink kitűnően teljesítnek.

  4. Testnevelés és Sport a Bolyaiban A diákok számos sportrendezvényen való szerepeltetéséhez, a mostani törvények értelmében, kötelező volt az Iskolai Sport Egyesület létrehozása. A Bolyai Sport Egyesület megalapítása a 2009/2010-es tanévben meg is történt, ezáltal több lehetőséghez segítve az iskolát, hogy külső forrásokból is támogathassa, ügyeskedő-tehetséges diákjait a rendszeres testmozgásban.

  5. Köszönöm a figyelmet!