urejanje besedil in preglednic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UREJANJE BESEDIL IN PREGLEDNIC PowerPoint Presentation
Download Presentation
UREJANJE BESEDIL IN PREGLEDNIC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

UREJANJE BESEDIL IN PREGLEDNIC - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

UREJANJE BESEDIL IN PREGLEDNIC. UVOD. Kranj, 15.04. – 16.04.2005. Načrt dela. Program dela današnjega dne 1., 2., 3. ura – Marko – urejevalnik besedil 3., 4. ura – Drago – urejevalnik preglednic 5., 6., 7. ura – Marko – urejevalnik besedil – R – OpenOffice.org – R

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UREJANJE BESEDIL IN PREGLEDNIC' - dillon-hendricks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
urejanje besedil in preglednic

UREJANJE BESEDIL IN PREGLEDNIC

UVOD

Kranj, 15.04. – 16.04.2005

na rt dela
Načrt dela
 • Program dela današnjega dne
  • 1., 2., 3. ura – Marko – urejevalnik besedil
  • 3., 4. ura – Drago – urejevalnik preglednic
  • 5., 6., 7. ura – Marko – urejevalnik besedil – R

– OpenOffice.org – R

  • 8., 9. ura – Drago – urejevalnik preglednic – R

MG

organizacijski vidik
Organizacijski vidik
 • Faza A – (februar, marec 2005)
  • zbiranje prijav
  • izbiranje kandidatov
  • obveščanje

MG

organizacijski vidik1
Organizacijski vidik
 • Faza B – (april, maj 2005)
  • UVODNO SREČANJE – 4 ure (april 2005)
  • TEMATSKI SEMINAR – 24 ur (april 2005)
  • IZBIRNE TEME – 4 ure (april, maj, junij 2005)
  • ZAKLJUČNO SREČANJE s predstavitvijo – 8 ur (7. maj 2005)

MG

organizacijski vidik2
Organizacijski vidik
 • Faza C–leto 2005, 2006
  • usposabljanje učiteljev
  • dopolnitev znanj, udeležba na izbirnih temah nove skupine - 8 ur
  • potrditev licence za naslednje leto

MG

urejanje besedil in preglednic1

UREJANJE BESEDIL IN PREGLEDNIC

OBVEZNOSTI KANDIDATOV

Kranj, 15.04. – 16.04.2005

naziv multiplikator
Naziv multiplikator
 • Naziv multiplikator pridobi učitelj, ki:
  • opravi usposabljanje v obsegu 40 ur,
  • izdela portfolio,
  • uspešno opravi predstavitev na zaključnem srečanju.

MG

obveznosti opredeljene v pogodbi
Obveznosti, opredeljene v pogodbi
 • zavezujoča konkurenčna klavzula – multiplikator ZRSŠ
 • izpeljava dogovorjenega št. seminarjev: praviloma tri (odvisno od povpraševanja)
 • priprava gradiv, pregled seminarskih nalog - po potrebi
 • udeležba na sestankih, ki jih skličejo nosilci tem
 • dodatno usposabljanje v obsegu 8 ur, kot pogoj za obnovitev licence*

* Licenca je veljavna eno leto od dneva pridobitve.

MG

kandidat
Kandidat
 • Kandidat učitelj je upravičen do:
  • brezplačnega usposabljanja na 40-urnem seminarju za multiplikatorje
  • potrdila za udeležbo na seminarju za multiplikatorje (s točkami)

MG

multiplikator
Multiplikator
 • Multiplikator je upravičen do:
  • potrdila o sodelovanju z zavodom za eno leto (3 točke) = licenca Multiplikator ZRSŠ
  • avtorskega honorarja za predavanja na seminarjih
  • povrnitve potnih stroškov (za usposabljanje, za izvedbo predavanj)
  • potrdila za predavatelje (2 točki)

MG

obnovitev licence multiplikator zrs
Obnovitev licence multiplikator ZRSŠ
 • Za obnovitev licence je potrebno:
  • izpeljati v pogodbi opredeljeno št. seminarjev za učitelje
  • udeležba na 8 urnem podpornem usposabljanju
  • vodenje portfolia

MG

informacije
Informacije
 • Osnovne informacije se nahajajo na spletni strani ZRSŠ
  • http://www.zrss.si/mutiplikator

MG

urejanje besedil in preglednic2

UREJANJE BESEDIL IN PREGLEDNIC

PROGRAM SEMINARJA

Kranj, 15.04. – 16.04.2005

vsebina seminarja a2
Vsebina seminarja A2
 • Urejanje besedil – Word in Writer
 • Urejanje preglednic – Excel in Calc
 • Uporaba Interneta – Mozilla – MS Internet Explorer
  • program izobraževanja – objavljen na straneh ZRSŠ (www.zrss.si/seminarji/)

MG

potek in izvedba seminarja
Potek in izvedba seminarja
 • 0. dan – priprava
 • 1. dan – 6 ur – urejanje besedil, Internet
 • 2. dan – 6 ur – urejanje besedil, Internet
 • 3. dan – 6 ur – urejanje preglednic
 • 4. dan – 6 ur – urejanje besedil, urejanje preglednic, Internet, seminarska naloga
 • 3 · 8 ur = 24 ur (???)

MG

priprava
Priprava
 • Zveš, da boš vodil seminar – Miška (Nataša), Kopo (Ingrid), SAM
 • Kje, kdaj, koga, koliko (vrtec, …)
 • Kakšna je računalnica
  • koliko delovnih mest
  • projektor
  • tiskalniki
  • “pekač”

MG

priprava1
Priprava
 • Kateri pisarniški paket je nameščen (verzija)
 • Enaka programska oprema na vseh računalnikih
  • računalničar na šoli – priprava (dogovor)
 • Enaka začetna zaslonska slika
  • Office, Spletni brskalnik, Raziskovalec, Slikar, Računalo, Pasjansa

MG

priprava2
Priprava
 • Internetna povezava – ISDN, ADSL, …
 • Omrežna gesla
 • Ključ za računalnico
 • Posebnosti

MG

zaklju ek seminarja
Zaključek seminarja
 • ocena seminarske naloge
 • evalvacijski vprašalnik za udeležence
 • poročilo predavatelja
  • list z ocenami na vprašalniku
  • seznam udeležencev z naslovi seminarskih nalog
 • izpolniti obrazec na spletni strani

http://ro.miska.si

MG

urejanje besedil in preglednic3

UREJANJE BESEDIL IN PREGLEDNIC

UREJANJE BESEDILA

Kranj, 15.04. – 16.04.2005

prvi dan ponovitev
Prvi dan - ponovitev
 • Ne zamujaj!
 • Kratka predstavitev
 • Kratka ponovitev vsebin seminarja A1
  • program seminarja A1
  • OS Windows – namizje, ikone, …
  • Računalo – meni Pogled
  • Pasjansa – kontrolni gumbi
  • Slikar

MG

prvi dan ponovitev1
Prvi dan - ponovitev
 • Raziskovalec
  • kreiranje map, podmap
   • marko
    • word, Writer (besedila)
    • excel, Calc (preglednice)
    • vaje
   • kopiranje dokumentov
  • Mozilla in Internet Explorer
   • Google – Slike
    • shrani sliko – ustvari podmapo “slike”

MG

prvi dan ponovitev besedila
Prvi dan – ponovitev - besedila
 • Zagon programa
 • Zaslonska slika
  • menijska vrstica
  • orodne vrstice
   • vklop, izklop orodnih vrstic
    • Tabele in obrobe
    • Risanje
 • Dodajanje novega gumba v orodno vrstico

MG

prvi dan ponovitev besedila1
Prvi dan – ponovitev - besedila
 • Nov dokument
  • pretipkajo kratek sestavek (par vrstic)
  • shranijo
 • Oblikovanje
  • orodna vrstica Oblikovanje
  • ravnilo
   • levi, desni rob
   • zamik prve vrstice, viseči odstavki

MG

prvi dan ponovitev besedila2
Prvi dan – ponovitev - besedila
 • Mozilla in Internet Explorer
  • poišči sliko
  • Kopiraj / Prilepi
 • Delo sliko
   • premikanje
   • spreminjanje velikosti
   • Prelivanje besedila (Oblivanje z besedilom)
   • Obreži
   • Kontrolnik za podobe (Barva)

MG

prvi dan besedila
Prvi dan – besedila
 • Glava – Noga
   • številčenje strani
   • datum, ura
  • črta pod glavo, nad nogo
   • orodna vrstica Tabele in obrobe
 • Predogled tiskanja
 • Tiskanje
  • Datoteka / Natisni…

MG

prvi dan besedila1
Prvi dan – besedila
 • Oblikovanje
  • odpri dokument oblikovanje.doc
   • Oblika / Pisava… (Razmik med znaki, Bes. učinki)
   • Oblika / Odstavek… (razmiki…)
   • Oblika / Obrobe in senčenje… (obroba strani,…)
   • Preslikovalnik oblik
  • odpri dokument seznam.doc
   • Oblika / Označevanje in oštevilčevanje…
    • Vrstične, Številke in črke, Orisno – Po meri…

MG

prvi dan besedila2
Prvi dan – besedila
 • Časopisni stolpci
  • odpri dokument stolpci.doc
   • oblikovanje naslova
   • uporaba gumba – Stolpci
   • meni Oblika / Stolpci (ločilna črta)
  • vstavljanje slike ClipArt / Izrezek
   • oblivanje besedila – tesno
   • vodni žig / izprano
  • številčenje strani – Vstavljanje / Številke strani

MG

drugi dan besedila
Drugi dan – besedila
 • Delo s slogi
  • odpri dokument slogi_odseki.doc
  • kaj je slog, kakšen je pomen slogov
  • izdelava sloga – na ravni dokumenta, na globalni ravni
   • oblikovanje 1. naslova – moj1
   • oblikovanje 2. naslova – moj 2
   • oblikovanje ostalih naslovov – s svojimi slogi

MG

drugi dan besedila1
Drugi dan – besedila
 • Delo s slogi
  • oblikovanje odstavkov
   • svoj slog – moj3
   • preslikovalnik oblik
  • kazalo
   • vstavljanje strani pred vsebino (Prelom / Odsek…)
   • Vstavljanje / Kazala… (Sklic / Kazala…)
    • oblika kazala

MG

drugi dan besedila2
Drugi dan – besedila
 • Naslovnica
  • vrivanje strani pred kazalom (Prelom / Odsek)
  • Vstavi WordArt
   • delo z WordArtom
   • senčenje
   • 3D – slog

MG

drugi dan besedila3
Drugi dan – besedila
 • Delo z odseki
   • številčenje strani po kazalu
   • ena stran v ležeči položaj
   • drugačne glave - noge
  • Vstavljanje / Prelom…
 • Oblikovanje dokumenta
  • vstavljanje slike
   • Internet (Kopiraj / Prilepi)
   • Clip Gallery / Izrezek
   • Vstavljanje / Slika / Iz datoteke
  • posodabljanje kazala (št. strani, celotno kazalo)

MG

drugi dan besedila4
Drugi dan – besedila
 • Delo s predlogami
  • Nov dokument - dnevna učna priprava
   • Vstavljanje / Tabela…
    • Spoji celice
    • Razdeli celice
   • Vstavljanje / Datum in čas…
   • oblikovanje tabele
  • Shrani kot… - Predloga dokumenta
 • Datoteka / Nova…

MG

drugi dan besedila5
Drugi dan – besedila
 • Serijsko tiskanje – diplome, potrdila, …
  • izdelava seznama
   • tabela
   • zapišejo seznam s potrebnimi podatki
    • vstavljanje vrstice, stolpca, razvrščanje
  • izdelava glavnega dokumenta
  • Orodja / Spajanje dokumentov…Orodja / Pisma in pošiljanje / Spajanje dokumentov…
   • spoji s tiskalnikom
   • spoji v nov dokument

MG

drugi dan besedila6
Drugi dan – besedila
 • Serijsko tiskanje
  • primer: dnevna_priprava.doc + ucni_nacrt.doc
 • Risanje
  • orodna vrstica Risanje
   • vektorska grafika
   • posamezni objekti
   • lastnosti objektov

MG

slide37

Primer uporabe - Risanje

Sonce

SLON

To je rilec

To so ušesa

Poznamo dve vrsti slonov:afriške in indijske.

To je trup

Valj

To je rep

Kvader

MG

word writer nastavitve
Word / Writer - nastavitve
 • Orodja / Možnosti…
   • Pogled – Meje besedila
   • Splošno – Samodejno ustvari risalno površino …
   • Tiskanje…
   • Mesta datotek…
 • Orodja / Možnosti samopopravkov…

MG