kan elmarknadens funktion f rb ttras n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Kan elmarknadens funktion förbättras? . Näringsdepartementet 11 oktober 2011. Per Forsling. Fastighetsägarna Sverige. 1, 3, 4 Fastighetsägarna Norr 2 Fastighetsägarna Norrbygden 5, 7 Fastighetsägarna Mellansverige 6 Fastighetsägarna Stockholm

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dillian


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kan elmarknadens funktion f rb ttras

Kan elmarknadens funktion förbättras?

Näringsdepartementet 11 oktober 2011

Per Forsling

fastighets garna sverige
Fastighetsägarna Sverige

1, 3, 4 Fastighetsägarna Norr

2 Fastighetsägarna Norrbygden

5, 7 Fastighetsägarna Mellansverige

6 Fastighetsägarna Stockholm

8 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

9 Fastighetsägarna Syd

disposition
Disposition
 • Vår syn på elmarknaden idag
 • Vår uppfattning om problemen på marknaden idag
 • Vägar till bättre marknadsfunktion
 • Vägar till ökat förtroende för marknaden
fastighets garnas syn p elmarknaden
Fastighetsägarnas syn på elmarknaden

Fastighetsägarna anser att:

 • Elmarknaden måste kännetecknas av god marknadsfunktion och hög effektivitet i alla led.
  • Produktion, distribution, handel.
 • God marknadsfunktion ger högt förtroende hos kunderna och stor samhällsekonomisk nytta.
 • Elproduktion ska ske av många aktörer för att största möjliga konkurrenstryck ska uppnås.
fastighets garna syn p elmarknaden eln t
Fastighetsägarna syn på elmarknaden, elnät

Fastighetsägarna anser att:

 • Elnätföretagens verksamhet ska drivas effektivt och med skälig avkastning.
 • Kunderna är beroende av en aktiv myndighetstillsyn av elnätsföretagens verksamhet.
 • Tillsynsmyndighetens agerande måste präglas av stor kunskap, självständiga ställningstaganden, hög integritet, stort mått av civilkurage och hög aktivitetsnivå.
fastighets garna syn p elmarknaden kundens roll
Fastighetsägarna syn på elmarknaden, kundens roll

Fastighetsägarna anser att:

 • Kunderna ska bidra till en effektiv elmarknad genom att vara aktiva och pålästa.
 • Kundens ska ha möjlighet att på egen hand påverka sin kostnad genom att välja leverantör.
 • Kunden ska ha möjlighet att på ett signifikant sätt påverka sin kostnad genom effektiviseringsåtgärder och egen småskalig elproduktion.
  • Studier visar att minskad förbrukning med 25 % ger kostnadsreduktion på i medeltal 18%.
problem p elmarknaden idag
Problem på elmarknaden idag
 • Kärnkraften ägs korsvis
 • Upplevd svag myndighetstillsyn av elnätsföretagens verksamhet.
 • Kunden upplever krånglig prissättning och flera avtalsrelationer för en leverans
 • Kostnaden upplevs svår att påverka

Sammantaget ger detta ett lågt förtroende för marknaden och dess aktörer

om elproduktion och k rnkraft
Om elproduktion och kärnkraft

Fastighetsägarna anser att den höga ägarkoncentrationen i elproduktionen är särskilt problematiskt. Kärnkraftsverken ägs korsvis mellan de tre stora energibolagen. Så länge den höga ägarkoncentrationen består kommer kunderna att ha en misstro mot marknadens funktion.

vad beh vs f r att skapa en b ttre fungerande elmarknad
Vad behövs för att skapa en bättre fungerande elmarknad?
 • Bättre spridning i ägandet av elproduktionen
 • Ge marknaden förutsättningar för hög tillgänglighet i befintlig produktion
 • Större slutkundmarknad, nordisk slutkundmarknad är ett bra steg
 • Bygg bort överföringsbegränsningar
 • Bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet, ekonomiskt och tekniskt
vad beh ver g ras f r att skapa f rtroende f r elmarknaden
Vad behöver göras för att skapa förtroende för elmarknaden?
 • Bättre spridning i ägandet av elproduktionen
 • Kraftfull tillsyn och övervakning som beaktar kundperspektivet
 • Ökad transparens i alla marknadsled
 • Bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet
 • Möjliggör för småskalig elproduktion, inför nettoavräkning fullt ut, ordna problemen med skatt/moms
slide11

per.forsling@fastighetsagarna.se

http://www.fastighetsagarbloggen.se

twitter.com/PerForsling

ad