slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Področja okoljskih politik v EU strategiji 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Področja okoljskih politik v EU strategiji 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Aktivna okoljska politika in kmetijstvo Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za okolje Mladen Berginc. Področja okoljskih politik v EU strategiji 2020. Tri prednostna področja na ravni EU: biotska raznovrstnost in ohranjanje sistemov kmetijstva in gozdarstva velike naravne vrednosti ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Področja okoljskih politik v EU strategiji 2020' - dillan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Aktivna okoljska politika in kmetijstvoMinistrstvo za okolje in prostor Direktorat za okoljeMladen Berginc

podro ja okoljskih politik v eu strategiji 2020
Področja okoljskih politik v EU strategiji 2020

Tri prednostna področja na ravni EU:

 • biotska raznovrstnost in ohranjanje sistemov kmetijstva in gozdarstva velike naravne vrednosti,
 • voda in
 • podnebne spremembe.

za doseganje okoljskih ciljev:

 • zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti in izgube ekosistemskih storitev do leta 2020, zlasti skozi Naturo 2000,
 • okvirna direktiva o vodah,
 • mednarodni dogovori za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
biotska raznovrstnost in kmetijstvo
Biotska raznovrstnost in kmetijstvo

Za ohranjanje vrst in habitatnih tipov v kmetijski krajini je potrebna kmetijska raba. Treba je spodbujati kmetovanje, ki ohranja.

Tam pridelani proizvodi imajo potencial,da so drugače pridelani:

 • povpraševanje po tako pridelani hrani raste
 • na območjih s čistim okoljem in ohranjeno naravo je mogoče tržiti prehrano na račun slovesa varovanega območja (posredna promocija)
sinergije
Sinergije

Območja ohranjene narave so tudi priložnost za razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti (turizma). Dobro upravljana območja:

 • pritegnejo obiskovalce in turiste na določeno območje za doživljanje narave,
 • jih »koncentrirajo« na točke na ali v okolici območij Natura oz. parkov, kjer je možno tržiti lokalne proizvode - ustrezna infrastruktura pomaga povečevati prodajo in dosegati višje cene.
biotska raznovrstnost in politika razvoja pode elja
Biotska raznovrstnost in politika razvoja podeželja

Uporabimo dosedanje izkušnje:

program razvoja podeželja, zlasti pa kmetijsko okoljski ukrepi dajejo največ možnosti za dosego ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti;

splošni ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti (zelo malo obvez) so politična realnost, niso pa dovolj;

potrebni so dodatni, specifični ukrepi z več obvezami, ki pa morajo biti finančno dovolj dobro ovrednoteni;

pogoji za izvajanje naj se od začetka izvajanja novega PRP ne spreminjajo več.

slide6
Znotraj Slovenije kmetijstvo deluje v drugačnih razmerah, kjer se je v preteklosti kmetijska raba pretežno:

Ohranjanje biotske raznovrstnosti

intenzivirala

opuščala

Instrumenti politike razvoja podeželja in kmetijstva morajo biti drugačni, in to ne le skozi plačila OMD.

predlogi
Predlogi

Uporabimo sinergije in iščimo win-win situacije.

Program razvoja podeželja ostane ključni instrument in se finančno še okrepi.

Sestavni del politike mora biti spodbujanje investicij in storitev, ki lahko pomagajo ohranjati parke in območja Nature ter povečevati njihov potencial za turistični razvoj in razvoj regij.

Nadaljujmo in izboljšajmo programski pristop.

vode in kmetijstvo
Vode in kmetijstvo

Komisar Potočnik, 6.10.2010

 • “Raziskave EU so potrdile, da je voda ključnega pomena za državljane. Evropejci imajo glede kakovosti in razpoložljivosti vode visoka pričakovanja, in prav je tako.”
 • “Po izkušnjah, ki jih imamo, je treba z vodo upravljati na lokalni ravni. Zato so globalne razprave pomembne predvsem za vzpodbujanje regionalnega in lokalnega dialoga in osredotočanje na izmenjavo dobrih praks.”
potrebni ukrepi
Potrebni ukrepi
 • Zmanjšanje prekomernega vnosa hranil
 • Zmanjšanje onesnaženja s fitofarmacevtskimi sredstvi in obrat trendov
 • Doseganje dobrega ekološkega potenciala močno preoblikovanih vodnih teles
 • Zmanjšanje bioloških obremenitev
vode stro kovno u inkoviti dopolnilni ukrepi
Vode: stroškovno učinkoviti dopolnilni ukrepi

Zaključki iz postopka priprave NUV:

 • prednostno vključiti ukrepe zmanjševanja vpliva na stanje voda, na vodnih telesih s slabim kemijskim in ekološkim stanjem
 • spodbuditev specializacije kmetijskih svetovalcev za vodi prijazno kmetovanje
 • v redna izobraževanja kmetov vključiti problematiko varovanja voda