Kov cs ferenc projektvezet pa zrt
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

A PAKSI ATOMERŐMŰ ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁSA. Kovács Ferenc projektvezető PA Zrt. PÉCS, 2007. április 18. Energiapolitikai célok. Az energiapolitika célja, hogy az energiaellátás hosszú távon (fenntartható módon) biztosítsa a gazdaság versenyképes fejlődését. Ennek érdekében az energiaellátás:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dieter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kov cs ferenc projektvezet pa zrt

A PAKSI ATOMERŐMŰ ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁSA

Kovács Ferenc

projektvezető

PA Zrt.

PÉCS, 2007. április 18.


Energiapolitikai c lok
Energiapolitikai célok

Az energiapolitika célja, hogy az energiaellátás hosszú távon (fenntartható módon) biztosítsa a gazdaság versenyképes fejlődését.

Ennek érdekében az energiaellátás:

 • Garantálja az ellátásbiztonságot.

 • Legyen környezetbarát, mentes a szén-dioxid-kibocsátástól (kiotói célok).

 • Legyen olcsó, mentes a nagy áringadozásoktól hosszú távon is (kiszámíthatóság).

 • Magas legyen a rendelkezésre állása (megbízhatóság).


Pae s az energiapolitikai c lok 1
PAE és az energiapolitikai célok 1.

 • Ellátásbiztonság szempontjából stabil

  • Az uránkészlet országonkénti, ill. régiónkénti eloszlása lényegesen egyenletesebb, mint a kőolaj, földgáz esetén (Ausztrália, Kazahsztán, Kanada).

  • Kétéves üzemanyag-tartalék van az erőműben (ugyanekkora hőerőmű esetén 6-8 Mt szén- vagy 2-4 Mrd Nm3 földgázszükséglet).

  • Diverzifikált üzemanyag-beszerzés (BNFL).

 • Nem bocsát ki CO2-t, és egyéb módon sem terheli számottevően a környezetet

  • A hazai korszerűbb erőművek fajlagos CO2-kibocsátását alapul véve (0.4 kg/kWh) évente kb. 5.6 millió t CO2-emissziót takarít meg az atomerőmű, a szénerőművek átlagos fajlagos kibocsátásával számolva ez ennek duplája. Ennek oxigénszükséglete majdnem az összes magyarországi erdő oxigéntermelésének felel meg.

  • Egyéb „megtakarítások: 650 ezer t SO2; 60 ezer t NOx; 100 ezer t por és hamu (benne rengeteg toxikus nehézfém); 40 ezer t CO.


Kov cs ferenc projektvezet pa zrt

PAE és az energiapolitikai célok 2.

 • Gazdasági szempontból versenyképes

  • A legtöbbet, legolcsóbban az atomerőmű termel.

  • Az üzemidő-hosszabbítás során a tulajdonos 554,5 Mrd Ft hozamra tesz szert folyó áron osztalék formájában.

  • A villamos energia ára csak kismértékben függ az urán üzemanyagárától.

  • Az üzemidő-hosszabbítás nem igényel közpénzeket.


H szerepe az energiarendszerben

12000 MW

Import

10000

Hazai csúcsigény

8000

Hazai építendő kapacitás

6000

Hazai termelő-

kapacitás

4000

2000

paksi atomerőmű

ÜH

2000

2006

2012

2020

2017

ÜH szerepe az energiarendszerben


A pae blokkok le ll t s nak becs lt hat sai
A PAE-blokkok leállításának becsült hatásai

 • A villamos energia előállításának költsége mintegy 19%-kal emelkedne meg.

 • A villamos energia kevésbé gazdaságos előállítása miatt 76-80 Mrd Ft-tal csökkenne a GDP.

 • Leértékelődnének a hazai erőforrások (a reálbérek általános szintje 1%-kal, a tőkemegtérülési ráta 5-6%-kal).

 • A CO2-kibocsátása 27-30%-kal nőne.

 • A lakosság jóléti hatása (1% körüli csökkenés) sem elhanyagolható.

 • Bruttó beruházások volumene 3,2%-kal csökkenne.

 • A paksi atomerőmű kiváltása, különösen esetleges idő előtti leállítása problémákat vetne fel a magyar gazdaság- és környezetpolitikában.


Pae blokkjainak zemid hosszabb t sa
PAE blokkjainak üzemidő-hosszabbítása

A fentieken túlmenően:

 • Az atomenergia nemzetközi megítélésének kedvező változása

 • Meglévő hazai elfogadottság, politikai szándék

  A paksi atomerőmű nélkülözhetetlen eleme a magyarországi energiarendszernek.


A pae h megval s that s ga
A PAE ÜH megvalósíthatósága

 • A PAE blokkjai ~20 évesek (üzembe helyezés: 1982-1987)

 • A tervezett üzemidő 30 év volt, amely

  • a berendezések jelentős tartalékai és túlméretezése,

  • a biztonságnövelés,

  • a gondos üzemeltetés és karbantartás miatt

   biztonságosan, a követelmények teljes betartása mellett még további 20 évvel meghosszabbítható, amit minden biztonsági szempontra kiterjedő vizsgálat és elemzések igazoltak.

 • Az üzemidő-hosszabbítás összhangban van a nemzetközi gyakorlattal.


A pae h feladatai
A PAE ÜH feladatai

 • A PAE ÜH egy komplex feladat, amely megvalósítása

  - a nemzetközi jó gyakorlat alkalmazásával,

  - a legújabb műszaki-tudományos ismeretek bázisán,

  - a magyar egyetemek, kutatóintézetek, tervezővállalatok s szükség esetén külföldi szakértők közreműködésével,

  • a nemzetközi szervezetek szakmai támogatásával (NAÜ TC projekt) történik.

 • A szükséges anyagi erőforrást a PA Zrt. saját működő pénzáramaiból, hitelekből fedezi állami szerepvállalás nélkül.

 • Az ÜH-engedélyeztetés szabályozási háttere adott.

 • Minden, a biztonsággal összefüggő szempontra tekintettel vagyunk, mint például a megfelelően képzett szakemberek és a tudásmenedzsment biztosítása.


A k rnyezeti hat svizsg lat rdek ben m k dtetett programok
A környezeti hatásvizsgálat érdekében működtetett programok

 • Felszíni vizek (Duna) állapota és változása

 • Hatás a felszíni és felszín alatti vizek hasznosítására

 • A Duna medre és a partfal állapota (hidrometria)

 • A hűtővíz Dunában történő elkeveredés-

  vizsgálata légi termovíziós mérésekkel

  5. A vízbázis tríciumtartalmának vizsgálata

  6. Lokális klíma az atomerőmű környezetében

 • Mintaértékű biomonitoring vizsgálatok

 • A környezetben élők egészségi állapotának vizsgálata

 • Az élővilág sugárterhelésének meghatározása

 • A környezetének jellemzése légi és űrfelvételekkel

 • Határokon átterjedő környezeti hatások

 • Környezeti sugárzás vizsgálata

 • Kibocsátások környezeti radiológiai értékelésével

  kapcsolatos metodikai fejlesztések

  14. Mikroszeizmikus monitoring


A k rnyezeti hat svizsg lat eredm nye
A környezeti hatásvizsgálat eredménye programok

 • A tanulmány sem az eddigi üzemelés, sem a továbbüzemelés során nem tárt fel az erőmű működéséből adódó, környezetet károsító hatásokat.

 • Ebből adódóan nincs országhatáron átterjedő hatás sem, de az Espoo-i Egyezménynek megfelelően az érdeklődő országokkal (Ausztria, Románia, Horvátország) lefolytattuk az eljárást, melyet mindhárom országgal sikeresen lezártunk.


H enged lyez si menete
ÜH engedélyezési menete programok

Két lépésben történik:

 • Program,legkésőbb 4 évvel a tervezett üzemidő lejárta előtt(30–4=26.évben;2008. 12. 14.)

 • Üzemeltetési engedély megkérése, a tervezett üzemidőre érvényes üzemeltetési engedély lejárta előtt 1 évvel(30. évben)

2000. 2002. 2005. 2008. 2012 2032.

Programhatósági ellenőrzése

Környezetvédelmi engedély

EKT RKHT

 • Üzemeltetés:

 • az engedély feltételei szerint

 • folyamatos szinten tartás

Megvalósít-hatósági tanulmány

Programkészítés

Program végrehajtása


A blokkok indul sa
A blokkok indulása programok

1987.aug.9.

1984.aug.26.

1986.szept.15.

1982.dec.12.

A blokkok tervezett üzemideje 30 év.


Temez s
Ütemezés programok


A pae termel legt bbet legolcs bban
A PAE termel programoklegtöbbet, legolcsóbban

 • Alacsony fajlagos beruházási költség

A legnagyobb és legolcsóbb hazai forrás!


Kov cs ferenc projektvezet pa zrt

A „plusz” 20 év – gazdasági értéke programok

(osztalék 2037-ig)

(osztalék 2017-ig)

(jegyzett tőke kamata 2018-tól 2037-ig)

(2004. évi árbázis + Hosszú Távú Kapacitáslekötési és Termelési Megállapodás)


A paksi atomer m zrt
A Paksi Atomerőmű Zrt. programok

üzemeltetését a magyar lakosság fontosnak tartja és támogatja

 • A lakossági támogatás hosszú évek óta 70%.

 • Az országgyűlés 2005. november 21-én 96,6%-os többséggel foglalt állást az üzemidő-hosszabbítás mellett!


A paksi atomer m
A paksi atomerőmű programok

 • a nemzetközi és magyar normák és a tudományos megítélés szerint biztonságos, amelyet a nemzetközi szervezetek is elismernek,

 • a biztonság növelése érdekében nagy erőfeszítések történtek,

 • a biztonság a jövőben is abszolút elsőbbséget élvez,

 • több mint húsz év tényadatai alapján sem az erőmű dolgozóit, sem pedig a környezetet nem terheli.


Kov cs ferenc projektvezet pa zrt

KÖSZÖNÖM programok

A

FIGYELMET!