slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Impozitul pe profit – Aspecte practice si conformitate fiscala in anul 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Impozitul pe profit – Aspecte practice si conformitate fiscala in anul 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Impozitul pe profit – Aspecte practice si conformitate fiscala in anul 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Impozitul pe profit – Aspecte practice si conformitate fiscala in anul 2013. Nout a ti in zona impozitului pe profit Elemente de dubla impunere care trebuie avute in vedere Prezentare contabila fidela vs. Implicatii fiscale

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Impozitul pe profit – Aspecte practice si conformitate fiscala in anul 2013' - dieter-stuart


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Impozitulpe profit – Aspecte practice si conformitatefiscala in anul 2013

 • Noutati in zona impozitului pe profit
 • Elemente de dubla impunere care trebuie avute in vedere
 • Prezentare contabila fidela vs. Implicatii fiscale
 • Proceduri interne ce trebuie avute in vedere prin prisma implicatiilor fiscale  

11 iunie 2013

slide3

Noutati in zonaimpozituluipe profit

 • Legislatie:
 • Legea nr. 168/2013 din 29 mai 2013 privindaprobareaOrdonanteiGuvernului nr. 8/2013 pentrumodificarea si completareaCodului Fiscal si reglementareaunormasurifinanciar-fiscale
 • HotarareaGuvernuluiRomaniei nr. 84 din 6.03.2013 privindmodificarea si completareaNormelormetodologicepentruaplicareaLegii nr. 571/2003 privindCodul Fiscal
 • OrdonantaGuvernuluiRomaniei nr. 8 din 23.01.2013 privindmodificarea si completareaLegii nr. 571/2003 privindCodul Fiscal si reglementareaunormasurifinanciar-fiscale
 • HotarareaGuvernului nr. 1071 din 6.11.2012 pentrumodificarea si completareaNormelormetodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privindCodul Fiscal
 • OrdonantaGuvernului nr. 15 din 23.08.2012 pentrumodificarea si completareaCodului Fiscal
 • HotarareaGuvernului nr. 670 din 4.07.2012 pentrumodificarea si completareanormelormetodologice de aplicarea a Legii nr. 571/2003 privindCodul Fiscal
slide4

Noutati in zonaimpozituluipe profit

 • Diurne
 • Este eliminata limitarea deductibilitatii cheltuielilor cu diurna la calculul impozitului pe profit, avand in vedere ca aceste sume sunt impozitate la nivelul salariatilor potrivit prevederilor din Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit si contributii sociale obligatorii, aplicabile incepand cu data de 1 februarie 2013.(Legea 168/2013 – 1 iunie 2013)
 • Mijloace de transport
 • Prezentarea cheltuielilor direct atribuibile unui vehicul rutier motorizat si a documentelor justificative necesare pentru justificarea utilizării vehiculului, din perspectiva aplicării limitării deductibilitătii. (HG 670/2012 privindmodificareaNormelormetodologice – 13 iulie 2012).
 • Limitareadeductibilitatiiamortizariifiscale in ceeaceprivesteanumitemijloace de transport la 1.500 lei/luna. Totodata, amortizareafiscala in functie de numarul de km parcursisau al orelor de functionare nu maiesteaplicabilapentruacestemijloace de transport. (OG 8/2013 – 1 februarie 2013)
slide5

Noutati in zonaimpozituluipe profit

 • Incepand cu data de 1 februarie 2013, deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, a fost limitata la 1.500 lei/luna, prin OG 8/2013.
 • Legea introduce exceptari de la aceasta limitare, pe baza acelorasi criterii ca si in cazul limitarii la 50% a deductibilitătii din perspectiva impozitului pe profit si TVA a cheltuielilor cu achizitia, functionarea si intretinerea si reparatiile acestor mijloace de transport.
 • Astfel, sunt exceptate, printre altele, vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, pazasi protectie sau curierat, vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii, vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv inchiriere si leasing operational. (Legea 168/2013 – 1 iunie 2013)
slide6

Noutati in zonaimpozituluipe profit

 • Sediipermanente
 • Incepand cu data de 1 iulie 2013, persoanele juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în Romania vor avea posibilitatea consolidarii veniturilor si cheltuielilor sediilor permanente respective. Pentru aplicarea acestor prevederi, persoana juridica straina va trebui sa desemneze un sediu permanent la nivelul caruia se va realiza consolidarea.
 • Sediile permanente participante la consolidare vor finaliza perioada fiscala curenta pana la data de 30 iunie 2013, urmand ca declararea, calculul si plata impozitului aferent perioadei 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 sa se realizeze până la data de 25 iulie 2013.
 • Pierderile inregistrate care nu au fost recuperate până la data de 30 iunie 2013 se vor transmite sediului permanent desemnat, urmand a fi recuperate pe perioada ramasa, astfel:
 • pierderea aferenta perioadei 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013 va fi inclusain calcul la stabilirea rezultatului fiscal pentru perioada 1 iulie 2013 - 31 decembrie 2013, ultima jumatate a anului 2013 nefiind considerata perioada fiscala separata;
 • -2013 va fi considerat un singur an fiscal din prisma recuperarii pierderile anterioare anului 2013.
slide7

Noutati in zonaimpozituluipe profit

 • Microintreprinderi
 • Incepand cu 1 februarie 2013, impozitulpeveniturilemicrointreprinderilor (3% din cifra de afaceri) a devenitobligatoriupentrupersoanelejuridiceromane care realizeazaveniturianuale de pana la 65.000 EUR si care indeplinescconditiilepentru a fiincadrate ca microintreprinderi.
 • Conditiaprivindnumarul maxim de 9 angajatipentruincadrarea ca si microintreprindere a fosteliminata.
 • Sistemul de impunere se aplicaplatitorilor de impozitpe profit care indeplineauconditiile la data de 31 decembrie 2012 precum si contribuabililornouinfiintati.
 • Contribuabilii care au realizat in 2012 venituriintre 65.000 – 100.000 EUR si care optaserapentruacestsistem de impunere, continua aplicarealui in 2013.
 • OG 8/2013 – 1 februarie 2013
slide8

Noutati in zonaimpozituluipe profit

 • Sunt aduse clarificari cu privire la modalitatea de recuperare a pierderilor fiscale in cazul contribuabililor care incepand cu data de 1 februarie 2013 aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor. (HG 84/2013 – 14 martie 2013)
 • Se clarifica faptul ca persoanele juridice romane care desfasoaraactivitatii in domeniilebancar, asigurari, jocuri de noroc, consultanta si management, nu intra sub incidenta prevederilor referitoare la acest impozit. Anterior, era prevazut ca acestea nu sunt obligate sa aplice acest sistem de impunere, ceea ce putea duce la interpretarea ca ar exista posibilitatea unei optiuni.
 • Sunt introduse, de asemenea, noi exceptari de la aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor:
 • societatile aflate in dizolvare cu lichidare;
 • societatile nou-infiintate care, la data inregistrarii in registrul comertului, au subscris un capital social reprezentand cel putin echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro, pot opta pentru plata impozitului pe profit. (Legea 168/2013 – 1 iunie 2013)
slide9

Noutati in zonaimpozituluipe profit

 • Reorganizari
 • Au fost modificate prevederile referitoare la preluarea pierderii fiscale în cazul persoanelor juridice care îsi încetează existenta prin fuziune sau prin divizare de către societătile rezultate în urma reorganizării. (OG 15/2012 – 1 octombrie 2012)
 • Clarificari cu privire la recuperareapierderilorfiscale ca urmare a operatiunilor de fuziunesaudivizare. (HG 1071/2012 pentrumodificareaNormelormetodologice – 1 ianuarie 2013)
 • In cazul unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniu transferata ca intreg, pierderea fiscala va putea fi preluata de catre contribuabilul beneficiar doar în conditiile in care partea de patrimoniu transferata reprezintă o ramura de activitate independenta. In caz contrar, pierderea fiscala va putea fi recuperata doar de catre contribuabilul cedent. (HG 84/2013 pentrumodificareaNormelormetodologice – 14 martie 2013)
slide10

Noutati in zonaimpozituluipe profit

 • Registrul de evidentafiscala
 • Se introduce o prevederegenerala si in Codul Fiscal privindobligativitateaintocmiriiRegistrului de evidentafiscala. (OG 8/2013 – 1 februarie 2013)
 • Registrul de evidenta fiscalatinut în forma electronica trebuie sa respecte dispozitiile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. (HG 84/2013 – 14 martie 2013)
 • Desi in Norme nu se mai face referire la formatul pe care trebuie sa-l respecte registrul de evidenta fiscalain forma scrisa (in cazul în care contribuabilii optează pentru această formă), acest aspect este prevazut de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 870/2005, care este incain vigoare.
slide11

Noutati in zonaimpozituluipe profit

 • Alteprevederi
 • Deductibilitatea cheltuielilor cu provizioane/ajustări pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit în vederea recuperării acestora, precum si la persoanele care se califică drept institutii de credit. (HG 670 privindmodificareaNormelormetodologice – 13 iulie 2012).
 • Cheltuielilecupierderiledincreanteîn caz de insolventă- deductibile daca exista un plan de reorganizare admisprinhotarirejudecatoreasca. (HG 670 privindmodificareaNormelormetodologice – 13 iulie 2012)
 • Deducereasuplimentara de 20% privindcheltuielileeligibile de cercetare-dezvoltarea a fostcrescuta la 50%. De asemenea, facilitatea se acorda si pentrucheltuielile de cercetare-dezvoltareaefectuate in altetarimembre UE. (OG 8/2013 – 1 februarie 2013)
 • Veniturile și cheltuielile rezultate din evaluarea obligatiunilor, efectuata potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt de asemenea luate in calcul la determinarea profitului impozabil. Anterior, aceste prevederi faceau referire doar la titlurile de participare. (HG 84/2013 privindmodificareaNormelormetodologice – 14 martie 2013)
slide12

Elemente de dubla impunere

 • Diurne – de la 1 iunie se eliminadublaimpunere; diurnelecedepasesc de 2,5 orinivelulacordatangajatilorinstitutiilorpublicesuntimpozabile le nivel de individ si deductibile la calcululimpozituluipe profit
 • Pensiile facultative
 • Impozitpe profit – art. 21 (3) lit. j): suntdeductibilecheltuielileefectuate in numeleunuiangajat, la schemele de pensii facultative, in limitauneisumereprezentandachivalentul in lei a 400 EUR intr-un an fiscal, pentrufiecare participant;
 • Impozitpevenit- punctul 77 al Normelormetodologice de aplicare al art. 55 (3): nu sunt considerate avantaje in naturacontributiile la un fond de pensii facultative suportate de angajatorpentruangajatiiproprii, in limita a 400 EUR anualpe participant;
 • Principiu general (art. 21 (4) lit. l)): suntdeductibilecheltuielilesalariale si/sauasimilateacestora care suntimpozitate la angajat
slide13

Elemente de dubla impunere

 • Asigurarivoluntare de sanatate
 • Impozitpe profit – art. 21 (3) lit. k): suntdeductibilecheltuielile cu primele de asiguarevoluntara de sanatate, in limitauneisumereprezentandechivalentul in lei a 250 EUR intr-un an fiscal, pentrufiecare participant
 • Impozitpevenit- punctul 77 al Normelormetodologice de aplicare al art. 55 (3): suntasimilateavantajelor in naturacontravaloareaprimelor de asiguraresuportate de persoanajuridicasau de o altaentitatepentruangajatiiproprii, precum si pentrualtibeneficiari, cu exceptiaprimelor de asigurareaobligatoriipotrivitlegislatiei in materie.
slide14

Elemente de dubla impunere

 • Locuinta de serviciu
 • Impozitpe profit - cheltuielile pentru functionarea, întretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzătoare suprafetelor construite prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%;
 • Impozitpevenit– art. 55 (4) lit. c): contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitătii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitătii activitătii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si compensarea diferentei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale.
 • Normemetodologice: Prin locuinte acordate ca urmare a specificitătii activitătii se întelege acele locuinte asigurate angajatilor când activitatea se desfăsoară în locuri izolate, precum statiile meteo, statiile pentru controlul miscărilor seismice, sau în conditiile în care este solicitată prezenta permanentă pentru supravegherea unor instalatii, utilaje si altele asemenea.
slide15

Elemente de dubla impunere

 • Cheltuieliaferenteautovehiculelor
 • Impozitpe profit – art. 21 (4) lit. t): nu suntdeductibile50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitătii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăsească 3.500 kg si care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, aflate în proprietatea sau în folosinta contribuabilului.
 • Cheltuieli direct atribuibileunuivehicul: reparatii, intretinere, lubrifianti, piese de schimb, combustibil, asigurari, rovinieta, chirii, parteanedeductibila a TVA, etc.
 • Impozitpevenit– punctele69 si 70 ale Normelormetodologice de aplicare al art. 55 (3):
 • Avantajele în bani si în natură sunt considerate a fi orice foloase primite de salariat de la terti sau ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă ori a unei relatii contractuale între părti, după caz.70.La stabilirea venitului impozabil se au în vedere si avantajele primite de persoana fizică, cum ar fifolosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, în scop personal
slide16

Prezentarecontabilăfidelă vs. Implicatii fiscale

 • Contabilitatea are ca obiectiv redarea imaginii fidele asupra pozitiei financiare, a rezultate lor si a modificărilor pozitiei financiare a unei întreprinderi .
 • Imaginea fidela presupune imagineareala si corecta care are la baza doua trasaturi calitative ale contabilitătii :
 • -Regularitate– presupune preluarea in politicile contabile proprii a principiilor si regulilor impuse de referentialul contabil adoptat precum si permanenta metodelor folosite .
 • -Sinceritate– aplicarea cu buna credinta a retei folosite pentru obtinerea informatiei contabile ( principiile si normele contabile de referinta)
 • *
slide17

Prezentarecontabilăfidelă vs. Implicatii fiscale

 • Fiscalitatea presupune stabilirea bazei impozabile urmarind reguli si principii mentionate in legislatia fiscala. Nu putem discuta de o concordanta intre contabilitate si fiscalitate deoarece regulile fiscale variaza in timp in functie de politica si interesele statului privind finantele.
 • Relatia dintre contabilitate si fiscalitate este evidentiata cel mai bine cu ajutorul Codului de procedura fiscala ( art.64 )
 • Art. 64 Forta probantă a documentelor justificative si evidentelor contabile
 • Documentele justificative si evidentele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care există si alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere
 • Contabilitatea reprezinta o parte a gestiunii fiscale care ofera sistemul informational care trebuie retratat in vederea stabilirii bazei impozabile.
 • *
slide18

Prezentarecontabilăfidelă vs. Implicatii fiscale

Perioada de raportare

Contabilitate

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic conform Legii 82/1991 ;

Entitatile pot opta pentru un exercitiu diferit de anul calendaristic pentru a-si acoperi nevoile de raportare / consolidare in vederea sustinerii deciziilor de business.

Fiscalitate

Anul fiscal esteanulcalendaristic ;

Indiferent de nevoile de raportarecontabilesi de exercitiulfinanciar ales contribuabiliisuntobligatisamentinaevidentefiscale care sa le permitacalcululimpozituluipe profit conform anuluicalendaristic ;

Un exercitiufinanciar (an calendaristic) poatecuprindeunasaumaimulteperioadefiscale in functie de nevoilestatului.

slide19

Prezentarecontabilăfidelă vs. Implicatii fiscale

Corectareaerorilorcontabile

 • Contabilitate
 • Corectarea erorilor contabile se realizeaza in momentul in care sunt descoperite astfel:
 • Pe seama ajustarii contului de profit si pierdere daca sunt erori ale exercitiului curent sau erori nesemnificative ale perioadelor anterioare;
 • Pe seama ajustarii rezultatului reportat in cazul unor erori seminificative din exercitii anterioare.
 • Corectarea erorilor nu necesita ajustarea situatiilor financiare .
 • Fiscalitate
 • Corectareaerorilorcontabile care duc la modificarearezultatului fiscal se trateazaastfel:
 • Peseamaajustariirezultatului fiscal al perioadei in care s-a produseroarea( nu existaprag de semnificatiestabilit conform regulilorfiscale);
 • Se ajusteazadeclaratiilesicalculele de impozitpe profit stabilite anterior.
slide20

Prezentarecontabilăfidelă vs. Implicatii fiscale

Provizioane / Ajustari de valoarecreante

 • Contabilitate
 • Se recunosc provizioanele care indeplinesc criteriile de recunoastere contabile :
 • Datorie curenta;
 • Exigibilitate si/sau valoare incerta .
 • Pentru creantele neincasate regulile contabile impun ajustari de valoare ( terminologie diferita fata de reglementarile fiscale) si prezentarea creantelor la valoarea probabila de incasat.
 • Fiscalitate
 • Doar o parte din provizioanelecontabilesuntrecunoscute fiscal :
 • -provizioane de bunaexecutieacordateclientilor( in limitele din contract);
 • provizioanelimitateaferentecreantelorneincasate;
 • alteprovizioanespecificeunoractivitatimentionatedetaliat in Codul Fiscal.
slide21

Prezentarecontabilăfidelă vs. Implicatii fiscale

Estimarile

Contabilitate

Estimarile sunt cheltuielile angajatepentru bunuri si servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plătii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajatilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit).

Desi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilitătii acestor datorii, elementul de incertitudine este - în general - mult mai redus decât în cazul provizioanelor.

Fiscalitate

Costurile inregistrate in baza estimarilor contabile care au ca baza documentele justificative si indeplinesc cerintele mentionate la art. 21 din Codul Fiscal pot fi recunoascute ca si cheltuieli deductibile .

slide22

Prezentarecontabilăfidelă vs. Implicatii fiscale

Amortizarea

Fiscalitate

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a)este detinut si utilizat în productia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat tertilor său în scopuri administrative;b)are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;c)are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Amortizareafiscala se stabileste conform regulilormentionate in Codul Fiscal.

Contabilitate

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioadă mai mare de un an.

Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se asteaptă să fie consumate de entitate.

Chiar daca un bun nu indeplineste criteriile de recunoastere fiscale acesta va fi recunoscut ca imobilizarea daca indeplineste criteriile de recunoastere contabile.

slide23

Prezentarecontabilăfidelă vs. Implicatii fiscale

Dobanzi si diferente de cursvalutar

Contabilitate

Cheltuielile cu dobandavorfirecunoscute in contabilitate in bazacotelorsiconditiilorprevazute in contractele de imprumut .

Un imprumutprimitvaficlasificatca datorie pe termen scurtatunci când:

a)se asteaptă să fie decontat în cursul normal al ciclului de exploatare al entitătii; sau

b)este exigibil în termen de 12 luni de la data bilantului.

Capitalizareadobanzilorsauprezentarealor in contul de profit sipierdere se realizeaza conform politicilorcontabile.

 • Fiscalitate
 • Cheltuielile cu dobanda recunoscute in cheltuielile perioadei sunt deductibile in masura in care li se aplica 2 filtre fiscale:
 • Dobanda legala ;
 • Regula gradului de indatorare ( 0-3) .
 • Clasificare conform regulilor fiscale a imprumuturilor pe termen lung pentru calculul gradului de indatorare care poate fi diferita de clasificarea contabila.
 • Chiar si in cazul capitalizarii contabile a dobanzilor pierderile din diferente de curs valutar vor fi asimilate unor costuri cu dobanzile daca gradul de indatorare nu este in intervalul (0-3) .
slide24

Prezentarecontabilafidela vs. Implicatii fiscale

Castiguri / Pierderidinvanzarea/anulareatitlurilor de participarepropriirascumparate

Contabilitate

Acţiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate în bilantca o corectie a capitalului propriu.

Contravaloarea primita sau platita în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscuta direct în capitalurile proprii şi se prezinta distinct în bilant, respectiv Situatia modificarilor capitalului propriu, astfel:

- castigurile sunt reflectate in contul 141 "Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";

- pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".

 • Fiscalitate
 • Exemple de elemente similare veniturilor:
 • castigurile legate de vanzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobandite/rascumparate
 • Exemple de elemente similare cheltuielilor:
 • - diferentele nefavorabile dintre pretul de vanzare al titlurilor de participare proprii si valoarea lor de dobandire/rascumparare, inregistrate la data vanzarii titlurilor respective.
slide26

Proceduri interne ce trebuie avute in vedere prin prisma implicatiilor fiscale  

Dep. Juridic

-Evidentacontracte interne/externe

-Situatielitigii

Dep. Logistica/ Tehnic

-Raportprivindpierderiletehnologice

-Evidentaautoturisme ( Foi de parcurs )

Departamentfinanciarcontabil

Dep. HR

-Deciziireferitoare la folosirearesurselor: telefon , masina, locuinta de serviciu ;

-Fisele de post sidescrieridetaliate a fiecareipozitii;

 • Dep. Comercial
 • Prceduri in privintarelatiei cu partenerii
 • Status-ulfiecaruiproiect in derulare
 • Estimarireale cu privire la recuperareacreantelor
slide27

Vă multumim !

www.accace.com