slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
de bloedbruidegom PowerPoint Presentation
Download Presentation
de bloedbruidegom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

de bloedbruidegom - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

de bloedbruidegom. Exodus 4. Exodus 4. 18 Toen keerde Mozes. = geroepen bij de brandende braamstruik. 2. Exodus 4. 18 ... naar zijn schoonvader Jeter terug en zeide tot hem: Ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders, die in Egypte zijn, en zien, of zij nog leven . Mozes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'de bloedbruidegom' - diep


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Exodus 4

18 Toenkeerde Mozes...

= geroepen bij de brandende braamstruik

2

slide3

Exodus 4

18 ... naar zijn schoonvader Jeter terug en zeide tot hem: Ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders, die in Egypte zijn, en zien, of zij nog leven.

Mozes

> eerst verworpen door zijn broeders

40 jaar in de woestijn herder in het buitenland

> keert terug en wordt Israëls verlosser

3

slide4

Exodus 4

18 En Jetro zeide tot Mozes: Ga in vrede.

4

slide5

Exodus 4

19 Want de HEREhad tot Mozes in Midjan gezegd: Keer terug naar Egypte, want alle mannen, die u naar het leven stonden, zijn dood.

Midian

5

slide6

Exodus 4

20 Daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, zette hen op een ezel en keerde naar het land Egypte terug...

6

slide7

Exodus 4

20... ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand.

17 En deze staf, waarmede gij de tekenen moetdoen, moetgij in uw hand nemen.

Exodus 4

moet > Hebr. zult

7

slide8

Exodus 4

  • de staf van Mozes
  • herderstaf (>Ps.23);
  • deed de tekenen in Egypte;
  • werdlevende slang (Ex.4);
  • deed de Rode Zee splijten (Ex.14);
  • bracht water uit de rots (Ex.17);
  • bracht overwinning in de strijd tegen Amalek (Ex.17).

8

slide9

Exodus 4

21 En de HEREzeide tot Mozes: Nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie toe, dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet, die Ik in uw macht gesteld heb.

9

slide10

Exodus 4

21... Maar Ik zalzijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan.

25HIJ veranderde hun (=Egyptenaren) harten, zodat zij zijn volk haatten en listig handelden tegen zijn knechten.

Psalm 105

10

slide11

Exodus 4

22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: Israel is mijn eerstgeboren zoon;

1Toen Israel een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.

Hosea 11

11

slide12

Exodus 4

23 daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden.

12

slide13

Exodus 4

24Onderweg nu, in een nachtverblijf, kwam de HEREhem tegen en zocht hem te doden.

zie Gen.17:14

13

slide14

Exodus 4

25 Toen nam Sippora een stenen mes, besneed de voorhuid van haar zoon...

Zoals als later bij Gilgal; Joz.5:3

14

slide15

Exodus 4

25... raakte [daarmee] zijn voeten aan en zeide: Voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom.

Mozes wordt opnieuw haar bruidegom... leven na de dood!

15

slide16

Exodus 4

26 En Hij liet hem met rust. Bloedbruidegom, zeide zij toen, met het oog op de besnijdenissen.

De verlosser is de bloedbruidegom!

Als de kinderen Israëls 'besneden' zullen zijn (Deut.30:6), zal een nieuw (huwelijks-)verbond van kracht worden!

16