slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raimondas Bliūdžius KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raimondas Bliūdžius KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

Raimondas Bliūdžius KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

PASTATŲ ŠILUMINIS MODERNIZAVIMAS: SIENŲ APŠILTINIMAS IR LANGŲ PAKEITIMAS. SVARBIOS MODERNIZAVIMO DARBŲ KONTROLĖS SRITYS. Raimondas Bliūdžius KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija. PASTATŲ ŠILUMINIO MODERNIZAVIMO OBJEKTAI. STOGAS. ŠILUMINIS MAZGAS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Raimondas Bliūdžius KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija' - didina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PASTATŲ ŠILUMINIS MODERNIZAVIMAS: SIENŲ APŠILTINIMAS IR LANGŲ PAKEITIMAS. SVARBIOS MODERNIZAVIMO DARBŲ KONTROLĖS SRITYS

Raimondas Bliūdžius

KTU

Architektūros ir statybos instituto

Statybinės fizikos laboratorija

pastat iluminio modernizavimo objektai
PASTATŲ ŠILUMINIO MODERNIZAVIMO OBJEKTAI

STOGAS

ŠILUMINIS MAZGAS

ŠILDYMO IR KARŠTO

VANDENS TIEKIMO SISTEMA

SIENOS

GRINDYS,

PAMATAI

LANGAI,DURYS

modernizuojam pastat sien ap iltinimo reikalavimai
MODERNIZUOJAMŲ PASTATŲ SIENŲ APŠILTINIMO REIKALAVIMAI

Str 2.05.01:2013 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas 3 lentelė

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m²K)) vertės C ir B energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui

sien ap iltinimo i i or s schemos
SIENŲ APŠILTINIMO IŠ IŠORĖS SCHEMOS

NEVĖDINAMOS KONSTRUKCIJOS

VĖDINAMOS

KONSTRUKCIJOS

Išorinės vėdinamos

termoizoliacinės sistemos

Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos

Polistireninis putplastis

Mineralinė vata

Mineralinė vata

sien ap iltinimo i i or s schemos1
SIENŲ APŠILTINIMO IŠ IŠORĖS SCHEMOS

NEVĖDINAMOS KONSTRUKCIJOS

+ Efektyviai panaudojama termoizoliacinė medžiaga, maža ryšių įtaka.

+ Mažesnis papildomų sienos sluoksnių storis.

 • Gali susidaryti sąlygos drėgmės kaupimuisi atitvaros sluoksniuose.
 • Darbų atlikimas priklauso nuo išorės oro sąlygų

VĖDINAMOS

KONSTRUKCIJOS

+ Užtikrinamas sausas senosios sienos eksploatavimas.

+ Darbų atlikimas mažiau priklauso nuo išorės oro sąlygų.

+Didesnės išorinės apdailos parinkimo galimybės.

- Karkaso elementų įtaka mažina termoizoliacinės medžiagos panaudojimo efektyvumą, todėl didėja termoizoliacinio sluoksnio storis.

- Didėja bendrasis sienos storis.

i orin tinkuojama termoizoliacin sistema

1

1 – laikanti siena - pagrindas;

2 – klijų sluoksnis;

3 – termoizoliacinė medžiaga;

4 – tvirtinimo elementai;

5 – armavimo sluoksnis su tunkleliu;

6 – gruntas;

7 – išorinis tinko sluoksnis.

2

3

4

5

6

7

2

IŠORINĖ TINKUOJAMA TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA
i orinei tinkuojamai sistemai taikomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai
IŠORINEI TINKUOJAMAI SISTEMAI TAIKOMI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

ETAG 004 - Europos techninių įvertinimų rengimo vadovas

“Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos”

Parengė Europos techninių liudijimų organizacija (EOTA)

ETĮ – Europos techninis įvertinimas

Rengia sistemų gamintojas

Sistemosatitikties deklaracija ir ženklinimas

Rengia ir ženklina sistemos gamintojas

STR 2.01.10:2007 - Statybos techninis reglamentas

„Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“

Taikomas projektavimui ir statybai

i orin s tinkuojamos termoizoliacin s sistemos vertinimas
IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS ĮVERTINIMAS
 • Bandomas visas sistemos komplektas;
 • Klijų sukibtis su pagrindu (pagrindo stipris) ir termoizoliacine medžiaga.
 • Klijinio glaisto sukibtis su termoizoliacine medžiaga.
 • Tinko paviršiaus vandens įgertis;
 • Armuojančio sluoksnio su danga garų laidumas;
 • Atsparumas šalčiui (kai didelis vandens įgėris).
 • Degumo klasė
 • Atsparumas mechaniniams pažeidimams (kategorija);
 • Armuotojo sluoksnio atsparumas tempimui;
 • Išorinės tinkuojamos sistemos atplėšimas nuo pagrindo sausame ir drėgname būvyje;
 • Papildomi reikalavimai smeigėms, termoizoliacinėms medžiagoms ir stiklo audinio tinkleliui.
i orin s tinkuojamos sud tin s termoizoliacin s sistemos
IŠORINĖS TINKUOJAMOS SUDĖTINĖS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS

STR 2.01.10 :2007IŠORINĖS TINKUOJAMOS SUDĖTINĖS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS

 • Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
i orin s tinkuojamos termoizoliacin s sistemos projekte nurodoma
IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS PROJEKTE NURODOMA:
 • išorinės šiltinimo sistemos komponentai;
 • šiluminė varža ir šiluminiai tilteliai per smeiges;
 • klijų sukibtis su pagrindu (pagrindo stipris ir būklė);
 • sistemos svoris ir tvirtinimo būdas;
 • sistemos atplėšimo stipris, veikiant neigiamai vėjo apkrovai ir smeigių išdėstymo schema ;
 • atsparumas mechaniniams pažeidimams;
reikalavimai sistemos montavimui
REIKALAVIMAI SISTEMOS MONTAVIMUI

ETĮ reikalavimai:

ES atitikties deklaracija, ženklinimas CE ženklu, STR 2.01.10:2007, montavimo instrukcija.

Sistemos montavimo instrukcijoje pateikiama:

 • Darbų atlikimo sąlygos;
 • Pagrindo ruošimas;
 • Darbų atlikimas, suskirstymas į technologines operacijas;
 • Medžiagų transportavimo ir sandėliavimo sąlygos;
 • Montavimo techninių sprendimų schemos.
i orin s tinkuojamos sud tin s termoizoliacin s sistemos1
IŠORINĖS TINKUOJAMOS SUDĖTINĖS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS

Rangovas turi sutartį su sistemos tiekėju (gamintoju). Visi sienos apšiltinimo elementai priklauso sistemai. Darbai atliekami pagal sistemos gamintojo nurodymus, laikantis darbų technologijos ir reikalavimų aplinkos sąlygoms.

pagrindo stipris ir b kl
PAGRINDO STIPRIS IR BŪKLĖ

Sistemos pagrindas gali būti betonas, akytasis betonas, plytų ir akytojo betono mūras, keraminiai ir akytojo betono gaminiai, cemento medienos plaušų, cemento pjuvenų ir medienos drožlių plokštės ir pan. Įvardinti pagrindai gali būti tinkuoti ir dažyti.

Dažniausi leistini pagrindo nelygumai, priklausomai nuo sistemos tvirtinimo prie pagrindo būdo:

 • iki 10 mm/m, jei sistema klijuojama;
 • iki 20 mm/m, jei sistema mechaniškai tvirtinama.

Rekomenduojamas vidutinis pagrindo tvirtumas ne mažesnis kaip 200 kPa.

Mažiausia leistina tvirtumo riba atskirose vietose – 80 kPa.

Pagrindo tvirtumą rekomenduojama nustatyti bandymais statybvietėje.

ų

i orin s tinkuojamos sistemos tvirtinimo b das
IŠORINĖS TINKUOJAMOS SISTEMOS TVIRTINIMO BŪDAS

KLIJAVIMAS

Termoizoliacinė plokštė klijuojama

ne mažiau kaip 40 paviršiaus;

Klijuojamos sistemos gali būti

dalinai tvirtinamos mechaniniais

tvirtinimo elementais, tačiau

mechaninio tvirtinimo stipris

sistemos tvirtinimo

skaičiavimuose neįvertinamas.

TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS

Mechaniškai tvirtinamos sistemos

gali būti dalinai klijuojamos,

tačiau klijavimo stipris sistemos

tvirtinimo skaičiavimuose

neįvertinamas;

Termoizoliacinė plokštė klijuojama

ne mažiau kaip 20 paviršiaus;

pagrindin s mechaninio tvirtinimo schemos
PAGRINDINĖS MECHANINIO TVIRTINIMO SCHEMOS

Pateikia sistemos gamintojas

smeigi i d stymo schema sienos kampo zonoje
Smeigių išdėstymo schema sienos kampo zonoje

5,6 smeigės/m2

9,2 smeigės/m2

11,1smeigės/m2

6,9 smeigės/m2

8,3 smeigės/m2

13,9 smeigės/m2

slide19

IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS PAŽEIDIMAMS

i orin s tinkuojamos sud tin s termoizoliacin s sistemos2
IŠORINĖS TINKUOJAMOS SUDĖTINĖS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS

STR 2.01.10 :2007IŠORINĖS TINKUOJAMOS SUDĖTINĖS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS

Priedas

Išorinių tinkuojamų SUDĖTINiŲ termoizoliacinių sistemų KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

plok i klijavimas ties pagrindo si le
PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS TIES PAGRINDO SIŪLE

Siūlės tarp termoizoliacinių

plokščių turi būti ne arčiau kaip

100 mm nuo didelių pagrindo

įtrūkių ir siūlių.

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; 2 – armuojantysis sluoksnis; 3 – termoizoliacinis sluoksnis; 4 – klijų sluoksnis; 5 – pagrindas; 6 – smeigė; 7 – poliuretano putos; 8 – tarpaukštinė perdanga.

slide25

SIENOS KAMPŲ ARMAVIMAS

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;

2 – armuojantysis sluoksnis;

3 – polistireninis putplastis;

4 – klijų sluoksnis;

5 – pagrindas;

6 – kampinis tinko apsaugos profiliuotis su tinkleliu.

slide26

DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;

2 – armuojantysis sluoksnis;

3 – termoizoliacinis sluoksnis;

4 – klijų sluoksnis;

5 – pagrindas;

6 – plokštuminis deformacinis profiliuotis;

7 – poliuretano putos.

Jei pastato atitvarose įrengtos

deformacinės siūlės, tose

vietose turi būti įrengtos ir

sistemos deformacinės siūlės.

slide27

ŠONINIŲ BRIAUNŲ PRIGLUDIMAS PRIE KITŲ KONSTRUKCIJŲ

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;

2 – armuojantysis sluoksnis;

3 – termoizoliacinis sluoksnis;

4 – klijų sluoksnis;

5 – pagrindas;

6 – smeigė;

7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila;

8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu;

9 – sandarinimo juosta;

10 – balkono vertikali atitvara.

onini briaun prigludimas prie kit konstrukcij
ŠONINIŲ BRIAUNŲ PRIGLUDIMAS PRIE KITŲ KONSTRUKCIJŲ

Siekiant, kad konstrukcijų sandūra būtų hermetiška, naudojamos išsiplėčiančios sandarinimo juostos, hermetikai arba specialūs plastmasiniai profiliuočiai.

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; 2 – armuojantysis sluoksnis; 3 – termoizoliacinis sluoksnis; 4 – klijų sluoksnis; 5 – pagrindas;

6 – šalia esanti kita konstrukcija.

slide30

SISTEMOS ĮRENGIMAS PRIE LANGŲ AR DURŲ STAKTOS, KAI STAKTA ĮLEISTA Į LAIKANČIĄ SIENĄ

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;

2 – armuojantysis sluoksnis;

3 – termoizoliacinis sluoksnis;

4 – klijų sluoksnis;

5 – pagrindas;

6 – smeigė;

7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila;

8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu;

9 – tarpinė;

10 – išsiplėčianti sandarinimo juosta;

11 – lando ar durų rėmas.

slide31

SISTEMOS ĮRENGIMAS PRIE LANGŲ AR DURŲ STAKTOS

10 – išsiplėčianti sandarinimo juosta; 12 – deformacinė juosta; 13 – rėmo apsaugos profiliuotis; 14 – elastiškas sujungimas (akrilinis hermetikas)

sistemos rengimas prie balkono plok t s
SISTEMOS ĮRENGIMAS PRIE BALKONO PLOKŠTĖS

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;

2 – armuojantysis sluoksnis;

3 – termoizoliacinis sluoksnis;

4 – klijų sluoksnis;

5 – pagrindas;

6 – smeigė;

7 –cokolio profiliuotis;

8 –sandarinimo juosta;

9 – keraminė plytelė;

10 –sandarinimo juosta;

11 – išlyginamasis betono sluoksnis;

12 – balkono gelžbetoninė plokštė;

13 – tarpaukštinė perdanga.

Išorinės sienos šiltinimo sistemos paviršius, prigludęs prie horizontalios

konstrukcijos, turi būti apsaugotas nuo vandens lašų taškomojo poveikio

ne mažiau kaip 150 mm aukštyje.

sistemos prie i ra ir eksploatavimas
SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATAVIMAS

ETĮ reikalavimai:

 • Sistemos priežiūros ir eksploatavimo instrukcija.

Instrukcijoje pateikiama:

 • Pagrindinės priežiūros priemonės (profilaktinis dažymas, plovimas vandens spūdžiu, mechaninių pažeidimų remontas);
 • Priežiūrai skirti gaminiai ir medžiagos;
 • Priežiūros remonto vykdymas.
i orin s tinkuojamos termoizoliacin s sistemos ilgaam i kumas
IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS ILGAAMŽIŠKUMAS

Išorinių tinkuojamų sistemųilgaamžiškumas – tai laiko tarpas, per kurį

sistema atitinka jai keliamus reikalavimus,

Sistema turi būti:

teisingai sudaryta ir patikrinta bandymais – ETĮ ir ETAG 004;

Teisingai suprojektuota – ETĮ ir STR

Teisingai sumontuota – ETĮ montavimo instrukcija,

.

i orin v dinama termoizoliacin sistema toliau sistema
IŠORINĖ VĖDINAMA TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA (TOLIAU – SISTEMA)
 • – statybvietėje pastato laikančiųjų konstrukcijų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamą arba pagal konkretų projektą komplektuojamą gamyklinių statybos produktų rinkinį, kurį sudaro šie komponentai:
 • sistemos karkasas;
 • sistemos mechaninio tvirtinimo elementai
 • termoizoliacinis sluoksnis;
 • vėjo izoliacinis sluoksnis;
 • išorės apdaila.
etag 034
ETAG 034
 • EUROPOS TECHNINIŲ ĮVERTINIMŲ VADOVAS

IŠORINIAI SIENŲ DENGINIAI

I DALIS: VĖDINAMŲ DANGŲ KOMPLEKTAI IŠ DANGŲ IR TVIRTINIMO KOMPONENTŲ.

Suformuojama išorinė vėdinama sistema, išbandoma, išduodamas ETĮ.

statybos techninis reglamentas str 2 01 11 2012 i orin s v dinamos termoizoliacin s sistemos

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTASSTR 2.01.11:2012IŠORINĖS VĖDINAMOS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS

Reikalaujama, kad pastatų atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojami tik turintys Europos techninius įvertinimus (ETĮ) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai.

v dinamos konstrukcijos
VĖDINAMOSKONSTRUKCIJOS

TURI BŪTI ĮVERTINTA:

 • Oro tarpo vėdinimo intensyvumas
 • Termoizoliacinį sluoksnį kertančių ryšių įtaka.
 • Termoizoliacinės medžiagos oro pralaidumas;
 • Vėjo izoliacinės medžiagos rūšis ir orinė varža.
 • Termoizoliacinės medžiagos įrengimo būdas
reikalavimai sistem tvirtinimo pagrindui nelygumai
REIKALAVIMAI SISTEMŲ TVIRTINIMO PAGRINDUI - NELYGUMAI

Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas.

reikalavimai sistem tvirtinimo pagrindui stiprumas
REIKALAVIMAI SISTEMŲ TVIRTINIMO PAGRINDUI - STIPRUMAS

Pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo savybės neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų, projektuotojas arba rangovas turi atlikti elementų ištraukimo iš pagrindo bandymus.

Atraminiai profiliai. Atraminiai profiliai yra dviejų formų: T-formos profiliai naudojami apdailos plokščių jungimosi vietose,

L-formos profiliai naudojami plokščių viduryje.

reikalavimai sistem tvirtinimo pagrindui sandarumas
REIKALAVIMAI SISTEMŲ TVIRTINIMO PAGRINDUI - SANDARUMAS
 • Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas” reikalavimus ir turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant Sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas
oro filtracija pro atitvaras
ORO FILTRACIJA PRO ATITVARAS

Oro filtracijos atitvarose schemos:

a) skersinė filtracija vyksta laidžiose orui atitvarose;

b) išilginė filtracija vyksta laidžiuose orui atitvarų sluoksniuose, kai įrengti nelaidūs orui vidiniai atitvaros sluoksniai.

reikalavimai v jo izoliacijos rengimui
REIKALAVIMAI VĖJO IZOLIACIJOS ĮRENGIMUI

Termoizoliacinio sluoksnio apsaugai nuo oro tarpe judančio oro poveikio įrengiamas vėjo izoliacinis sluoksnis pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ 5 ir 6 lentelės reikalavimus. Vėjo izoliacinis sluoksnis gali būti nenaudojamas, kai termoizoliacinė medžiaga ir jos montavimo būdas atitinka statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 5 ir 6 lentelėse nurodytus reikalavimus.

Vėjo izoliacinis sluoksnis turi užtikrinti pakankamą vandens garų pralaidumą, kad nebūtų drėgmės kaupimosi atitvaroje. Atitvarų su Sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimus. Taikoma plėvelėms.

slide46

TERMOIZOLIACINIO IR VĖJO IZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMO KOKYBĖ

 • Termoizoliaciniai gaminiai įspaudžiami tarp juos ribojančių paviršių ir karkaso elementų naudojant papildomą jėgą arba uždengiami danga, prispaudžiančia prie izoliuojamo pagrindo.
slide47

SANDARINIMO DARBŲ KONTROLĖ:

 • Prieš įrengiant vidaus apdailą patikrinti oro izoliacinio sluoksnio vientisumą – atskiri sluoksniai turi būti suklijuoti arba sandariai sujungti;
 • Komunikacinės jungtys ir prietaisai neturi pažeisti oro izoliacinio sluoksnio vientisumo. Šį sluoksnį kertančių jungčių vietos turi būti užsandarintos.

www.greenspec.co.uk

reikalavimai v dinamo oro tarpo rengimui
REIKALAVIMAI VĖDINAMO ORO TARPO ĮRENGIMUI

Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 25 mm. Vėdinamų angų plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 50 cm2 vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengtos viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos dalyje.

Drenažinės angos Sistemoje turi būti įrengtos taip, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės patekęs arba kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galėtų laisvai pasišalinti iš konstrukcijos.

reikalavimai sistemos karkasui
REIKALAVIMAI SISTEMOS KARKASUI

Temperatūrinėmsdeformacijoms kompensuoti Sistemos Europos techniniame liudijime arba gaminio deklaracijoje nurodomas didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profilių plotis. Profilių deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti įtempimų apdailos elementuose. Profilių sudūrimai turi sutapti su plokščių sudūrimais ir šie sudūrimai turi būti tame pačiame aukštyje.

reikalavimai sistem tvirtinimui
REIKALAVIMAI SISTEMŲ TVIRTINIMUI
 • Apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sd, kPa. Apdailos elementų tvirtinimo prie Sistemos karkaso stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba bandymais. Apdailos elementai turi būti montuojami pagal jų gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas.
reikalavimai termoizoliacinio sluoksnio rengimui
REIKALAVIMAI TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMUI
 • Termoizoliacinį sluoksnį kertančių Sistemos karkaso elementų (ilginiai ir taškiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso elementai) įtaka sluoksnio šilumos perdavimui turi būti įvertinta bent vienu iš šių būdų:
 • perskaičiuojant šio sluoksnio šiluminę varžą R pagal STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimus;
 • apskaičiuojant Sistemos karkaso elementų sudaromų ilginių ir taškinių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientus pagal standartą LST EN ISO 10211:2008;
 • atliekant atitvaros šilumos perdavimo koeficiento matavimus pagal standartą LST EN ISO 8990.
bendrieji reikalavimai sistemoms ir jas sudaran ioms med iagoms
BENDRIEJI REIKALAVIMAI SISTEMOMS IR JAS SUDARANČIOMS MEDŽIAGOMS
 • Visi Sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus.
 • Sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti parinkti taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai.
 • Apdailos elementų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis už nurodytą atitinkamų gaminių darniuosiuose standartuose ir ne mažesnis už 100 tūrinio šaldymo ciklų.
bendrieji reikalavimai sistemoms
BENDRIEJI REIKALAVIMAI SISTEMOMS
 • Kai ant Sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi būti perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.
 • Sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų paviršius negali sukelti pastate arba šalia esančių žmonių sužeidimo rizikos
 • Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos Sistemos deformacinės siūlės.
 • .
reikalavimai sistemos atsparumui sm giams
REIKALAVIMAI SISTEMOS ATSPARUMUI SMŪGIAMS

Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas Sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti parenkama projektavimo metu pagal 1 lentelėje pateiktas numatomas Sistemos naudojimo sąlygas

Sistemų atsparumo smūgiams kategorijos

sistemos prie i ra ir eksploatavimas1
SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATAVIMAS

ETĮ reikalavimai:

 • Sistemos priežiūros ir eksploatavimo instrukcija.

Instrukcijoje pateikiama:

 • Pagrindinės priežiūros priemonės (profilaktinis dažymas, plovimas vandens spūdžiu, mechaninių pažeidimų remontas);
 • Priežiūrai skirti gaminiai ir medžiagos;
 • Priežiūros remonto vykdymas.
langai ir durys
LANGAI IR DURYS

LANGŲ SAVYBĖS NUSTATOMOS IR DEKLARUOJAMOS PAGAL LST EN 14351 – 2012. Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos, nepasižymintys atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikomis

REIKALAVIMAI LANGŲ SAVYBĖMS:

STR 2.05.20:2006 „LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“

PRIEDAS:

PASTATUOSE SUMONTUOTŲ LANGŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO METODIKA

lang ir dur pakeitimas1
LANGŲ IR DURŲ PAKEITIMAS
 • Kadangi daugumoje senų pastatų langas buvo vėdinimo sistemos dalis, tai turi būti numatytas patalpų vėdinimas .Sumontavus sandarius langus, padidėja oro drėgnumas ir CO2 kiekis.
lang ir dur pakeitimas2
LANGŲ IR DURŲ PAKEITIMAS

LANGŲ IR DURŲ PAKEITIMAS KARTU SU SIENŲ APŠILTINIMU:

 • Kai sienos apšiltinamos iš išorės, galimas langų ir durų montavimas termoizoliacinio sluoksnio plokštumoje. Lango plotas nesumažinamas. Sumažėja šiluminio tiltelio poveikis, drėgmės kondensacijos angokraštyje galimybės.
 • Kai lango montavimo vieta nekeičiama, galimas lango sumažinimas paliekant vietos lango staktos ir angokraščių apšiltinimui.
 • Kai pastato sienų apšiltinimo iš išorės metu keičiami langai, patikimai įrengiamos hidroizoliacinės siūlės, palangės, vandens nuvedimas ir kt.
lang ir dur pakeitimas3

Šilumos srautas

Lango stiklai

Lango rėmas

Šalčiausias taškas pavojingas dėl galimos kondensacijos

Siena

LANGŲ IR DURŲ PAKEITIMAS

LANGŲ IR DURŲ PAKEITIMAS, KAI SIENOS NEAPŠILTINAMOS:

 • Langai ir durys montuojami į buvusių langų vietą. Padidėja šilumos perdavimas per ilginį šiluminį tiltelį tarp lango staktos ir sienos, kadangi naujų langų staktos storis mažesnis.

Kai lango šiluminės savybės geresnės už sienos, perteklinė drėgmė

kondensuosis ant sienos paviršiaus

lang ir dur tikrinimas
LANGŲ IR DURŲ TIKRINIMAS

LANGŲ DEKLARUOJAMŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES REGLAMENTO REIKALAVIMAMS TIKRINIMAS:

lang ir i orini dur vietos pastate vertinimas
LANGŲ IR IŠORINIŲ DURŲ VIETOS PASTATE ĮVERTINIMAS

Pagal išorinį pastato kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančios vietos priskiriamos pastato pakraščiams, o 1,5 m atstumu nuo pastato kampų – pastato kampams.

modernizuojam pastat sien ap iltinimo reikalavimai1
MODERNIZUOJAMŲ PASTATŲ SIENŲ APŠILTINIMO REIKALAVIMAI

Str 2.05.01:2013 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas 3 lentelė

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m²K)) vertės C ir B energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui

lang ir i orini dur savyb s ir jas apib dinan ios klas s ir dyd iai gaminio savybi ger jimo seka
LANGŲ IR IŠORINIŲ DURŲ SAVYBĖS IR JAS APIBŪDINANČIOS KLASĖS IR DYDŽIAI GAMINIO SAVYBIŲ GERĖJIMO SEKA
pastate sumontuot lang faktini charakteristik atitikties deklaruotoms charakteristikoms tikrinimas
PASTATE SUMONTUOTŲ LANGŲ FAKTINIŲ CHARAKTERISTIKŲ atitikties deklaruotoms charakteristikoms TIKRINIMAS
profilio ym jimas ir profilio storis
PROFILIO ŽYMĖJIMAS IR PROFILIO STORIS
 • Pagal profilio žymenį galima nustatyti, ar tai tas pats profilis, iš kurio pagamintam langui išduotas sertifikatas ir pateikta deklaracija. Kai profilis nepažymėtas, tikrinamas profilio storis, nuo kurio daugiausiai priklauso profilio šilumos perdavimo koeficiento vertė
lango stikl skai ius
LANGO STIKLŲ SKAIČIUS
 • Lango stiklų skaičius turi atitikti deklaruotą skaičių. Vietoj trijų stiklų ( dviejų kamerų) stiklo paketo panaudojus dviejų stiklų (vienos kameros) stiklo paketą, lango šilumos perdavimo koeficientas padidėja 0,1 -0,2 W/m2K
stiklo paketo r melio med iaga
STIKLO PAKETO RĖMELIO MEDŽIAGA
 • Stiklo paketo skiriamojo rėmelio rūšis turi atitikti deklaruotą rūšį. Plastikinio arba kompozicinio rėmelio pakeitimas aliuminiu rėmeliu padidina lango šilumos perdavimo koeficientą 0,1 -0,2 W/m2K.
stiklo paketo storis
STIKLO PAKETO STORIS
 • Stiklo paketo storis turi atitikti deklaruotą storį. Pagrindinis dėmesys skiriamas skiriamojo rėmelio storiui, nuo kurio priklauso šilumos perdavimas pro stiklo paketą. Skiriamojo rėmelio storis turi būti nurodytas stiklo paketo ženklinime, jis taip pat išmatuojamas standžia liniuote ir gylmačiu.
ilum atspindin i dang kiekis
ŠILUMĄ ATSPINDINČIŲ DANGŲ KIEKIS
 • Nustatomas specialiu prietaisu. Stiklo su šilumą atspindinčia danga pakeitimas paprastu stiklu padidina šilumos perdavimą pro langą iki 2 kartų.
varstymo pad i kiekis ir v dinimo taisai
VARSTYMO PADĖČIŲ KIEKIS IR VĖDINIMO ĮTAISAI
 • Varstymo padėčių kiekis ir vėdinimo įtaisų sumontavimas dažniausiai suderinamas darbo projekte. Tikrinama atveriant, atverčiant ir atpalaiduojant lango varčią.
 • Kiekvienoje visuomeninio pastato patalpoje rekomenduojama įrengti bent vieną vėdinimo įtaisą.
montavimas ir naudojimas
MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS
 • Gamintojas turi pateikti informaciją apie:
 • – sandėliavimą ir krovimą, jei gamintojas neatsako už gaminio montavimą;
 • – montavimo reikalavimus ir technologijas statybos aikštelėje, jei gamintojas neatsako už gaminio montavimą;
 • – eksploatavimą ir valymą;
 • – naudojimo, įskaitant ir komponentų pakeitimą, instrukcijas;
 • – saugaus naudojimo instrukcijas