performance management process n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Performance Management Process

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Performance Management Process - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Performance Management Process. مدیریت مبتنی بر عملکرد رویکردی است سیستماتیک که از طریق تبیین عناصر مفهومی سازمان شکل میگیرد ( MVVO ) یعنی: تعیین اهداف استرتژیک و اهداف عملکردی سازمان تعیین شاخص های عملکردی(نشانگر های عملکردی) بر قراری پاسخگوئی در سازمان گرداوری داده های عملکردی

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Performance Management Process' - didier


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
performance management process

Performance Management Process

مدیریت مبتنی بر عملکرد رویکردی است سیستماتیک که از طریق تبیین عناصر مفهومی سازمان شکل میگیرد (MVVO) یعنی:

تعیین اهداف استرتژیک و اهداف عملکردی سازمان

تعیین شاخص های عملکردی(نشانگر های عملکردی)

بر قراری پاسخگوئی در سازمان

گرداوری داده های عملکردی

تحلیل داده ها و گزارش دهی(مقایسه با شاخص ها)

بکار بردن نتایج در بهبود سیستم یا فرد

performance assessment measurment
Performance assessment/measurment
 • به طور کلی یک برنامه مدیریت مبتنی بر عملکرد از معیار ها و یا شاخص های سنجش عملکرد استفاده می کند تا نشان دهد که تا کنون چه اقداماتی در جهت تحقق اهداف استراتژیک وعملیاتی سازمان به انجام رسیده است.
 • به عبارت بهترارزیابی عملکرد را می توان یکی از اجزائ اساسی و ضروری نظام مدیریت مبتی بر عملکرد دانست.
 • برای کسب بهترین نتایج از برنامه ارزیابی یا سنجش عملکرد لازم است که با برنامه ریزی استراتژیک سازمان همسو و مرتبط باشد.
goals
Goals اهداف کلان مدیریت عملکرد
 • ایجاد حرکت هماهنگ واحد ها و کارکنان با برنامه استرتژیک سازمان
 • رشد و توسعه فردی و سازمانی
 • مدیریت و اداره سازمان(تحقق اهداف مدیریتی)

ارائه بازخورد، تشویقکارخوب، ایجاد فرصت برای ارتقائ فردی و سازمانی، اخراج و پاسخگو بودن به ذینفعان

slide4
مدیریت و ارزیابی عملکرد
 • در مدیریت و ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان تحت تاثیر سه عامل مهم است:
 • انگیزش برای انجام وظایف
 • توانائی ها و مهارت های فنی و مفهومی
 • منابع و امکانات در دسترس
 • سرمایه گذاری روی توسعه و اموزش نیروی انسانی یکی از مهمترین فعالیت های سازمان ها در این زمینه است
 • مدیریت عملکرد فرایندی است که از طریق ان باید در مورد آنچه سازمان باید به ان دست یابد(اهداف) و چگونگی رسیدن به ان(نشانگرها) یک درک واحد و زبان مشترک ایجاد شود.
slide5
فرایند مدیریت عملکرد سه مرحله ایاز دیگاه دفترمدیریت عملکرد پرسنلی ایالات متحده
 • برنامه ریزی:

تعیین اهداف، استقرار پاسخگوئی، و تعیین شاخص های عملکردی

 • مربیگری غیر رسمی(اجرا و نظارت)

بررسی دوره ای پیشرفت در: پاسخگوئی شغلی، رفتارها و طرح توسعه فردی و

سازمانی و ارائه اموزش های لازم به کارکنان درجهت ارتقائ کارکرد و وظایف

 • بازنگری و بررسی رسمی:
 • پاسخگوئی شغلی، پاسخگوئی رفتاری و پاسخگوئی به طرح های توسعه
 • ارائه پیشنهادات نهائی برای اصلاح پاسخگوئی رفتارها و طرح های توسعه ای
slide6

ارزیابی عملکرد

هدف از ارزیابی عملکرد آن است که به کارمندان وسازمان کمک کنیم تاخود عملکرد خویش را بهتر کنند واثر بخشی سازمان را در رسیدن به رسالت واهداف استراتژیک سازمانو اهداف خویش تحقق بخشند و

همچنین کارایی خود در انجام وظایف راافزایش دهند، یعنی با کوشش کمترنتیجه بیشتر و بهتري بدست آورند .

slide7
ارزیابی عملکرد
 • ابزار موفقیت دراین کار پس خوراندمستمر و مداوم به کار هر کارمند و بخش و مقایسه کارانجام یافته با شاخص ها عملکردی از پیش تعیین شده در برنامه ها است .
 • این نوع ارزیابی مداوم،گاه جنبه نظارت حمایتی، گاه جنبه مربیگري و گاه جنبه رایزنی بخود می گیرد.
slide8
ارزیابی عملکرد
 • هدف آن فقط اطلاع یافتن از نقایص نیست ، بلکه مقصود همکاري با کارکنان وسازمان و کمک(اموزس)به آنها درشناختن راه بهتر انجام کارها می باشد.
 • برنامه کار، براي ارزیابی نقش کلیدي دارد ، زیرا وظایف کارکنانرا به هدفهاي سازمان پیوند می دهد.
 • هر قدر کارمند ویا بخشوظایف خود را بهتر انجامدهند ، برنامه ارزیابی بهتر وبیشتر به هدفهاي خود خواهد رسید .
slide9
ارزیابی عملکرد
 • به همین دلیل ارزیابی ها را باید برايسنجش کارایی، و کیفیت انجام وظایف کارکنان و سازمان ، یعنی وظایفی که بر آنها توافق شده استطراحی کرد تا اثربخشی لازم را داشته باشد .
slide10
ارزیابی عملکرد
 • ارزیابی مناسب عملکرد یک جریان دائمی است و به ارتباط راحت و صریح بین ارزیاب و کارمند،مدیریت و کارکنانسازمان بستگی دارد.
 • ارزیابی هاي مداوم و حمایتگرانه از کارکنان و بخش ها بیش از ارزشیابی هاي رسمی و گاه به گاه، اهمیت وضرورت دارد.
 • مدیران ، ارزیابها و کارکنان غالباً پیش از یک بررسی رسمی از عملکرد همکاران خود و مسائل آنان و سازمان اطلاع دارند
slide11

همانطور که قبلاً اشاره شد ارزیابی مناسب عملکرد با دادن پس خوراند درباره دست یافتن به هدفهاي برنامه شروع می شود،

 • ضمناً شناسایی مشکلات، راه حلهاي ممکن، نیاز کارمندان به آموزش وافزایش مهارتهاي آنان و توافق بر سرگامهایی که کارمند یا ارزیاب باید در جهت بهبود عملکرد بردارند را نیز شامل می شود.
slide12
شاخصهای عملکردی فردی
 • کارمندان:

شرح وظایف، شاخص های رفتاری و نتایج برنامه ها و تکالیف محوله

شاخص های رفتاری:(Behavioral Indicators)

Quality of work; Working relationship;

Attendance; Productivity; reliability

and dependability; Initiatives; Adherence to

organization policy and Procedure;

Job Knowledge; Creativity

slide13
شاخصهای عملکردی سازمانی
 • شاخص های عملکردی سازمان باید از طریق تشکیل جلسات بحث گروهی متمرکز با نظر مشارکت کنندگان ذیصلاح در چهار منظر ذیل تهیه و تدوین شود:
 • منظر مالی
 • منظر فرآیند های داخلی
 • منظر یادگیری و رشد
 • منظر مشتریان و ذینفعان
 • شرح وظایف بخش