helyi vid kfejleszt si strat gia soml marcalmente bakonyalja lake n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 153

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE. A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE. Budapest, 2009 November 27.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE' - jesus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helyi vid kfejleszt si strat gia soml marcalmente bakonyalja lake

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

Budapest, 2009 November 27.

A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

tartalom
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
soml marcalmente bakonyalja lake sszefoglal a t rs gr l
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE – Összefoglaló a térségről

A(z) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE területe 34 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 19,721 fő, a városokban élő lakosok száma 906 fő

A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0

A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 14 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg

A térségben összesen 20 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 30%-a, 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

A térségben összesen 10 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

soml marcalmente bakonyalja lake ltal nos ttekint s

A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE – Általános áttekintés

Négy legnépesebb település

Vállalkozások, jelentős szektorok

Általános információk

Népesség

19,721

Ugod

1,479 fő

Vállalk. száma létszám szerint (db)

Legtöbb vállalk. adó szektor

Kereskedelem, javítás

Települé-sek száma

34

Városlőd

1,446 fő

Legnagyobb fogl. szektor

Városok száma

1

Lovászpatona

1,337 fő

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Hátrányos helyzetű települések száma

14

Magyarpolány

1,283 fő

Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok

Települések száma, ahol...

...nincs szélessávú internet

3

6

Fő fejlesztési prioritások száma

14

Fejlesztési intézkedések száma

...nem elérhető mindhárom mobilhálózat

2

20

Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma

...nincs helyközi autóbusz-megálló

0

10

Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma

...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park

1

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

soml marcalmente bakonyalja lake hpme allok ci sszefoglal
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE – HPME allokáció összefoglaló

A legtöbb forrás – 934,000 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve

Jogcím neve

HPME-k száma (db)

Allokált forrás (EUR)

 • Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
 • 4
 • 934,000
 • A turisztikai tevékenységek ösztönzése
 • 2
 • 400,000
 • Falumegújítás és -fejlesztés
 • 2
 • 200,000
 • A kulturális örökség megőrzése
 • 4
 • 860,000
 • Leader közösségi fejlesztés
 • 6
 • 205,000
 • Leader vállalkozás fejlesztés
 • 2
 • 50,000
 • Leader képzés
 • 2
 • 49,000
 • Leader rendezvény
 • 2
 • 100,000
 • Leader térségen belüli szakmai együttműködések
 • 6
 • 160,000
 • Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések
 • Leader komplex projekt
 • Leader tervek, tanulmányok

4

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

soml marcalmente bakonyalja lake legfontosabb probl ma s lehet s g

A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE - Legfontosabb probléma és lehetőség

Legfontosabb probléma

Legfontosabb lehetőség

 • A megfelelő munkahelyek hiánya, mely a mezőgazdasági tevékenységek leépüléséből, a meghatározó munkahelyeket teremtő vállalatok megszűnéséből, a folyamatosan romló gazdasági helyzetből következik.
 • Probléma továbbá, hogy az egyéb térségünkben meglévő lehetőségeket – turisztikai környezeti adottságok, helyi termék előállítása – nem használjuk ki, a vállalkozók nem szövetkeznek, nem egyesítik erőforrásaikat.
 • A fejlesztési programok kidolgozásakor az illetékesek jellemzően nem voltak figyelemmel azok eredményt produkáló hatására, a településeinken megtermelt jövedelmek térségben történő tartásának szükségességére.
 • Épített kulturális és természeti adottságainkat kihasználó fejlesztések megvalósítása szervezői irodával, mely generáljon további vállalkozásokat, melyek további megélhetést biztosítanak.
 • Vállalkozásaink részére megfelelő fejlesztési lehetőség megteremtése, mellyel elérhető a nagyobb városokban működő vállalkozásokhoz hasonló biztonságos működés.
 • Településeinken működőképes, igényeknek megfelelő intézményi feladat-ellátási, szolgáltatási intézményrendszer kialakítása.
 • Olyan energia termelő fejlesztések támogatása, melyek meghatározóan a települések önellátó szerepkörét szolgálják (pl. település szintű fűtőművek).

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

soml marcalmente bakonyalja lake a strat gia alapvet c lja
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE – A stratégia alapvető célja

Leader térségünk rendelkezik mindazon problémákkal, adottságokkal, lehetőségekkel, melyek a rendszerváltást követő folyamatok eredményeképpen a legtöbb térséget jellemzik. A munkahelyek hiánya, a mezőgazdasági tevékenységek leépülése, a meghatározó munkahelyeket adó vállalatok megszűnése jelentős, behozhatatlannak tűnő hátrányt okoztak. Mára nyilvánvaló, hogy az elmúlt és megváltozott dolgokban történő görcsös kapaszkodás nem viszi előbbre a térség helyzetét.

Tagságunk egy átgondoltabb, meglévő értékeinket és lehetőségeinket jobban megragadó, előremutatóbb fejlesztési stratégiát tűzött ki célul: a turizmusban rejlő lehetőségek mellett az összefogást, a helyi és speciális termékek előtérbe helyezését, a megélhetés javítását és a helyben megtermelt jövedelmek térségünkben tartását. A minden lényeges elemet, szektort érintő összehangolt fejlesztések, együttműködések ösztönzése révén térségünk minden tagja (nők, férfiak), a kisebbségi csoportok mind lehetőséget kapnak arra, hogy megtalálják helyüket az általunk generált lehetőségek között. Minden településen nem valósulhatnak meg azonos fejlesztések, ugyanakkor figyelünk arra, hogy egy-egy régiós fejlesztés alkalmával a lehetőséggel nem bíró kistelepülések is részesei lehessenek a projekt által generált hatásnak.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

tartalom1
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
a t rs g ltal nos jellemz i a hely szelleme 1 2
A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Helyi Közösségének területe alapvetően két statisztikai kistérség településeit foglalja magában.

Turisztikai szempontból mindkét kistérség települései közel azonos jellemzőkkel és adottságokkal bírnak. Tulajdonképpen a kulturális és gazdag épített örökség, illetve a kiemelkedő természeti adottságok jellemzők a településekre. Ezen területen csupán az összefogás, szervezettség és az információs helyek hiánya okoz problémát.

Foglalkoztatás szempontjából az elmúlt két évtized rossz döntéseinek hatására a jellemző mezőgazdasági szektor munkaerő felvevő képessége elenyészővé vált. Ugyanakkor más szektorok a helyi adottságok és meglévő hátrányok miatt nem tudtak megerősödni. Ezáltal a lakosságnak egyre távolabb kell lakóhelyétől munkába járni. A jellemzően elöregedő vidéki lakosság nem képes ezen hatásokra megfelelően reagálni, ezért az egyre nehezedő anyagi helyzet rányomja bélyegét a közösségi szemléletre.

A vidéki lakosság körében érezhető különbség tapasztalható az Ajkai és Pápai kistérségek vonatkozásában. Ez alapvetően a vidéki, idősebb átlagéletkorú lakosság összetétel miatt válik nyilvánvalóvá, mely egyértelműen az elmúlt 4-5 évtized hozadéka. Ajka kistérség településein élőknek évtizedeken keresztül átlagnál magasabb egzisztenciát nyújtó munkahelyet biztosított az Ajka és környékén működő bauxit és szénbányák. Ezzel ellentétben Pápa kistérség településein a mezőgazdaság mellett a szaktudáshoz kötött iparos tevékenységek jelentették a megélhetési formát. Ennek hatásai mai napig érezhetők a településeken. Jellemzően jól prosperáltak az elmúlt két évtized fejlesztéseiből az iparos múltat és gondolkodásmódot öröklő települések, ezen belül is kiemelkedően teljesítettek a közösségi szellemüket, összefogási hajlamukat hagyományosan megtartó német kisebbségi települések. Bizonyos mikrorégiós településcsoportok fejlődését ugyanakkor nagyban befolyásolta a fentről érkező, de meg nem valósuló politikai ígéreteknek való vezetői hiszékenység. Az egyébként azonos érdekű kistelepülések vezetéseinek érthetetlen széthúzása nem tette lehetővé, hogy komoly, eredményeket is hozó vidékfejlesztés valósulhasson meg a térségben.

8

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g ltal nos jellemz i a hely szelleme 2 2
A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

Ez elsősorban Ajka kistérségben lévő településcsoportokra igaz.

Az Európai Unió szerint a helyi kezdeményezéseken alapuló Leader Akciócsoportok valóban alkalmasak lehetnének arra, hogy a két kistérség elöregedő, nehéz helyzetben lévő települései számára kiutat mutasson és valós vidékfejlesztés révén élhető vidéki térséggé alakulhasson. Ennek csupán a mostani „hungarikum” Leader papír- és statisztikai gyár, és politikai pozíció osztogatás az akadálya.

9

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g k rnyezeti llapota 1 2
A térség környezeti állapota 1/2

A jó elképzelések mentén kialakuló NATURA 2000 program kissé nem érthető módon településeinken már láthatóan legalább annyi problémát fog okozni, mint amennyi értéket terveztek vele megvédeni. A védett állat és növényfajok, erdők és gyepek, és vizes élőhelyek védelme érdekében NATURA 2000 területek bővítése során nem érezhető a megfelelő átgondoltság és a helyi települési érdekek és lakosság szempontjainak a figyelembe vétele, megfelelő mérlegelése.

A vízminőség és mennyiség szempontjából térségünk gazdagnak mondható. Az ivóvízzel elszórtan, alapvetően a kutak tervezési hiányosságai miatt vannak problémák.

Klímaváltozás hatásai alapvetően térségünkben még nem érzékelhetőek, a CO2 kibocsátás a térség településein nem jelent problémát, határozottan elenyésző. Ugyanakkor az Ajkai Erőmű nem megfelelő üzemeltetése és az általa megújuló energia felhasználásként feltüntetett fatüzelésűvé átalakítása térségünkben súlyos károkat okozó, haszonorientált erdőirtást eredményezett. Ezen erdőirtás hatással van környezetünkre, a települések jövőbeni turisztikai és gazdasági lehetőségeire és egyértelműen vidéki térségünk indokolatlan és bűnös kizsákmányolását eredményezi.

Tájkép, tájszerkezet, tájhasználat, tájkarakter, egyedi táji elemek, értékek kérdéssorra csupán azt a választ lehet adni, hogy a Bakony annak nyugati lábainál, az egyedülálló Somló hegy és annak térsége, illetve a csodálatos Marcal menti települések nyúlványa olyan csodálatos természeti egységet képeznek, melyet látni kell, melynek levegőjét be kell szívni ahhoz, hogy érezhetővé váljék mindazon hatásuk sokasága, melyek összességében jellemzik térségünket.

A mezőgazdasági területeink, földjeink állapotáról jellemzően az mondható el, hogy – a bérművelésre kiadott, kizsákmányoló földművelést folytató bérmunkások és külföldi bérlők kivételével – szántóföldjeink állapota megfelelő, azon a meghatározó magyar mezőgazdasági vállalatok és vállalkozások, illetve gazdálkodók gondos gazda módjára tevékenykednek.

Az uniós előírásokat folyamatosan bevezető hulladékgazdálkodó konzorciumok a hulladékkezelést megfelelően végzik, és vezetik be a legkorszerűbb elvárásoknak megfelelően.

10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g k rnyezeti llapota 2 2
A térség környezeti állapota 2/2

A kistelepülések önkormányzatai számára viszont továbbra is gondot jelent az illegális lerakók megszüntetése és a legálisan, de a környezetet nem kímélő módon tevékenységüket folytató hulladékkereskedők környezetkárosító hatása.

Ajka közvetlen környezetét kivéve térségünkre a nagyon tiszta levegő, településeinkre a tisztaság és csend jellemző.

A természeti erőforrásokat pozitív módon használják a mezőgazdasági termelést folytató vállalkozások és gazdálkodók. Negatív módon térségünk természeti erőforrásait Ajka városának rosszul üzemeltetett erőműve használja azáltal, hogy erdeinket pusztítja.

Összességében térségünk környezeti állapota megfelelő, de haszonorientált szereplők megjelenése miatt veszélynek van kitéve.

11

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

h tr nyos helyzet telep l sek k z tartoz telep l sek bemutat sa 1 1
Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

A térség hátrányos helyzetű települési alapvetően két csoportra bonthatók.

Az egyik csoport: melyek közelében megfelelő munkahely nem áll rendelkezésre, ezen településeken jellemző a roma kisebbséghez tartozó lakosság számának túlsúlya. Ezen településeken a lakosság átlagéletkora a térségi átlaghoz képest alacsony, a munkanélküliség viszont ezzel ellentétesen nagyon magas.

A másik csoportban jellemző az elöregedő lakosság és a folyamatos elvándorlása a fiataloknak.

Alapvetően mindkét csoport esetében a helyi megélhetés, elérhető szolgáltatások hiánya okozta a csökkenési folyamatos. Ugyanakkor amíg néhány település ezen folyamatok ellenére is megőrizte varázsát, természeti értékeik megfelelő módon kiemelte (Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Homokbödöge, Lovászpatona, Németbánya), addig más településeken az elhagyatottság, üresen pangó játszóterek, összedőlő félben lévő házak ábrándítják ki az oda látogatókat.

Néhány település, mint pl. Nagypirit, Kispirit, Csögle nagyobb településektől meglévő távolsága folytán szinte elzárt közösséget képezve megőrizte mezőgazdasági gazdálkodó tevékenységét és lakosság megtartó erejét.

12

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

az egyes szektorok jelent s ge a t rs gben jelmagyar zat
Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Kereskedelem, javítás

Építőipar

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

Pénzügyi közvetítés

Egyéb szolgáltatás

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

az egyes szektorok jelent s ge a t rs gben

2. Néhány nagy vállalat

1. Sok kis/közepes méretű vállalat

3. Sok kis vállalat

4. Kevés kis vállalat

A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani

Az egyes szektorok jelentősége a térségben

Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között(%)

 • A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából
 • Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

v llalkoz sok szektor szerinti megoszl sa

A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 22%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel

Vállalkozások szektor szerinti megoszlása

Aktív vállalkozások száma szektoronként

(db)

Szektorok részesedése

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

14%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

10%

12%

Építőipar

22%

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

7%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

6%

3%

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

19%

6%

Egyéb szolgáltatás

0%

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

foglalkoztatotts g szektor szerinti megoszl sa

A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 41%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel

Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*

Foglalkoztatottak száma szektoronként

(fő)

Szektorok részesedése

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

16%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

41%

5%

Építőipar

8%

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

2%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

7%

1%

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

2%

1%

Egyéb szolgáltatás

Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy

17%

0%

Egyéb tevékenység

* A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

ll skeres k ar nya az akt v kor lakoss gon bel l

Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 9.2%, ami 2.0 százalékpontos változást jelent 2003 óta

Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül

Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül(százalék)

 • Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 9.2%
 • Változás 2003-hoz képest 2.0 százalékpont

Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

a t rs g foglalkoztatotts gi helyzete 1 1
A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1

Térségünk foglalkoztatottsági helyzete a statisztikai adatok alapján is eléggé kiábrándító és a további elvándorlást kifejezetten ösztönző mutató. Ennél sajnos még rosszabb a helyzet, hiszen ezen mutatók a tényleges valóságot tükrözik. A statisztikai mutatókat javítani szolgáló közmunka programok, statisztika számítási irányelvek nem jelentenek megoldást településeink munkahelyeinek a hiányára, csupán papíron lehet velük bizonyos eredményeket évről-évre felmutatni. Az, hogy egy adott településen néhány hónapra nem segélyt, hanem ároktisztításért, segélyhez hasonló összegű bért nyújt az önkormányzat, nem oldotta meg a helyi foglalkoztatottság problémáját.

Térségünkben nem érezhető, hogy a meghirdetett munkahelyteremtő támogatások valóban megfelelő helyre kerültek és tartós munkahelyeket teremtettek volna.

A gazdasági recesszió hatásai ugyanakkor nagyobb vállalatainknál (pl. Pápai Hús Rt.) komoly negatív hatást válthatnak ki településeinken a munkahelyek megszűnésével. Az ilyen munkahelyek megszűnését követően a szinte kilátástalan helyzetbe került családok nem találnak más kiutat, mint a térségből történő elköltözést.

A mezőgazdasági foglalkoztatottság óriási csökkenése komoly problémát okoz településeink számára. Akadnak olyan településeink, ahol szinte a teljes termőterületet egy termelő, alkalmazott nélkül, multinacionális felvásárlókkal kötött szerződés alapján „bérbe” műveli. Ezáltal a településen élőket szinte teljesen kizárja a mezőgazdasági jellegű megélhetési formákból.

18

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s nak sszefoglal jellemz se

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése

Leírás

Érték

Legjelentősebb szektor

 • A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma

5 db

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 57%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak

Legjelentősebb település

 • Pápa székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma

5 db

Foglalkoztatás abszolút értelemben

 • A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma

3,831 fő

Foglalkoztatás relatív értelemben

 • A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül

57%

* Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada

** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s a t rs gben 1 2

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik

A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2

Működés helye a térségben

Fogl. száma (fő)

Árbevétel (ezer Ft)

Név

Főtevékenység

Szektor

1

 • Pápai Hús Zrt.
 • Pápa
 • 1511 Húsfeldolgozás, -tartósítás
 • 1,303
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

2

 • Seton Hungary Kft
 • Pápa
 • 1910 Bőrkikészítés
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 470

3

 • Gróf Esterházy Kórház
 • Pápa
 • 8511 Fekvőbeteg-ellátás
 • Közszféra
 • 422

4

 • Agroprodukt Zrt
 • Pápa
 • 0130 Vegyes gazdálkodás
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 411

5

 • Bakonyerdő Zrt.
 • Pápa
 • 0202 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 375

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s a t rs gben 2 2

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik

A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2

Működés helye a térségben

Fogl. száma (fő)

Árbevétel (ezer Ft)

Név

Főtevékenység

Szektor

6

 • Somló-cégcsoport
 • Somlószőlős
 • 1821 Munkaruházat gyártása
 • 310
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

7

 • Bohnacker Fémárugyártó Kft
 • Csót
 • 2852 Fémmegmunkálás
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 230

8

 • Táncsics Mg. Zrt.
 • Nagyalásony
 • 0130 Vegyes gazdálkodás
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 220

9

 • Krisped Kft.
 • Ugod
 • 5010 Gépjármű-kereskedelem
 • Kereskedelem, javítás
 • 50

10

 • Pápateszéri Téglaipari Kft
 • Pápateszér
 • 2640 Égetett agyag építőanyag gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 40

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

a t rs g helyzete a v llalkoz sok szempontj b l 1 1
A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/1

A térség helyzete a vállalkozások szempontjából nagyon sokrétű.

Tervezési szempontból a céljaink szerint mindenképpen kiemelést érdemelnek a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások, gazdálkodók. Ebből szinte minden mikrorégióban találhatunk néhány nagyobbat, illetve minden településen változó összetételben vállalkozókat, őstermelőket. A nagyobb mezőgazdasági vállalkozások ma már nemcsak a helyi, országos gazdasági és egyéb változásoknak vannak kitéve, hanem az uniós elvárások, szabályok és előre nem látható változások hatásait is megfelelően kezelniük kell. Nem szerencsés, hogy előre nem látják a várható piaci történéseket, néhány esetben a kommunikált piaci várakozásokkal ellentétes folyamat következik be.

A gazdálkodók és őstermelők esetében jellemző problémaként jelentkezik az összefogás hiánya és termékeiknek a piacra jutási nehézsége.

A szolgáltatói szektor térségünkben alapvetően az önkormányzati fenntartású intézményekre és a turisztikai jellegű szolgáltatásokra fokuszálható. Az önkormányzati feladatok ellátását végző szolgáltatók jellemzően a finanszírozás csökkenéséből adódó nehézségeket próbálja folyamatosan orvosolni. A megfogalmazott és végrehajtás alatt lévő koncentrálási irányelvek még nehezebb helyzetbe hozzák ezen szolgáltatásoknak helyet adó településeket, hiszen ezen rosszul átgondolt, nem vidéki központokba, hanem városokba koncentráló folyamatok tovább lehetetlenítik el településeink helyzetét.

A turisztikai területen tevékenykedő szolgáltatások alapvetően jó helyzetben vannak, csupán a szervezettség, egységes infrastrukturális háttér hiányzik az eredményességhez.

Térségünk kis- és középvállalkozóira általánosságban jellemző, hogy a magas közterhek nem állnak arányban a városokhoz képest jellemzően alacsonyabb piaci lehetőségekkel.

22

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

non profit szervezetek a t rs gben

A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

Non-profit szervezetek a térségben

Számuk a térségben

Számuk a térségben

Non-profit szervezet típusa

Non-profit szervezet típusa

Kultúrával kapcsolatos tevékenység

15

Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység

1

Vallással kapcsolatos tevékenység

2

Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység

13

Sporttal kapcsolatos tevékenység

19

Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység

2

Szabadidővel kapcsolatos tevékenység

17

Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

1

Oktatással kapcsolatos tevékenység

8

Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység

0

Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység

8

Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység

0

Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység

1

Nemzetközi kapcsolatok

0

Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység

11

Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység

3

Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység

4

Politikai tevékenység

0

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g jelent sebb non profit szervezeteinek jellemz se 1 1
A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/1

Térségünkben minden nonprofit szervezet jelentős és kiemelkedő tevékenységet folytat. Alapvető jellemzőjük, hogy közösség összetartó, -építő, érdekérvényesítő és 1-1 speciális feladatot felölelő tevékenységet folytatnak. Többségük kistelepüléseinken élők részére nyújt szervezett szabadidő- és sporttevékenységet, illetve közbiztonsági feladatot látnak el. Az önkormányzati anyagi lehetőségek csökkenése miatt az utóbbi években jellemzően szerényebb lehetőségek között kell tevékenységüket folytatni, hiszen működésükhöz szükséges költségeket általában az önkormányzatok támogatás formájában fedezték. A helyi rendezvények szervezésében viszont jelentős szerepet vállalnak. Tevékenységük és programjaik mindenképpen meghatározó elemei térségünk településeinek.

Több civil szervezet kiemelt tevékenysége közé tartozik a környezetünk védelme, hosszú távú megóvása. Ezen szervezeteknél az esélyegyenlőség nem kiemelt statisztikai bekezdés, hanem természetes módon elfogadott helyzet. Több civil szervezet kifejezetten a hátrányos helyzetben lévő családok, fogyatékosok, kisebbségek támogatására alakult. Német ajkú településeinken kivétel nélkül megtalálhatók a helyi kisebbségi hagyományokat őrző és ápoló aktív nonprofit szervezetek.

Mivel ezen szervezeteket helyi érdekeket felvállaló és azokat önzetlenül képviselő lakosok alkotják, jellemzően felvállalják a nehéz sorsú családok, kisebbségek, fogyatékkal élők felkarolását is.

24

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g lakoss g nak alakul sa az elm lt t vben

2002 (fő)

2003 (fő)

2004 (fő)

2005 (fő)

2006 (fő)

A térség összesített lakossága 2002-2006 között 375 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent

A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben

Térség összlakossága

20,097

19,978

19,893

19,842

19,721

Éves változás

-51

-121

-118

-86

 • A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 375 fővel csökkent
 • A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a lakoss g kor szerinti sszet tele a t rs gben

A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb az országos átlagnál

A lakosság kor szerinti összetétele a térségben

Aktív korú lakosság

Lakosság kor szerinti összetétele

(fő)

Országos átlag

Megoszlás

3%

3%

0-2 év

3%

3%

3-5 év

10%

13%

6-14 év

63%

60%

15-59 év

21%

21%

59 év felett

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

lakoss g iskolai v gzetts g szerinti sszet tele

A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő

Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele

7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele

(fő)

Országos átlag

Megoszlás

3%

2%

0 általános

9%

9%

1-5 általános

15%

9%

6-7 általános

32%

26%

8 általános

Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül

4%

4%

Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel

21%

17%

Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel

4%

9%

Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel

9%

12%

1%

2%

Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül

4%

10%

Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a t rs g demogr fiai helyzete 1 1
A térség demográfiai helyzete 1/1

A térség demográfiai helyzetét az alábbiak szerint tudjuk jellemezni:

Általánosságban jellemző a települések elöregedése, a megélhetési problémák és munkahelyek hiánya miatti elvándorlás, mely a napjainkban bekövetkező kisiskolák mesterséges megszüntetésével várhatóan tovább fog romlani. Ezen folyamat következménye, hogy a megüresedő ingatlanok egyre rosszabb állapotba kerülnek, elértéktelenednek. Ezen ingatlanok átlag fölötti értéken történő megvásárlása csupán a sokgyerekes, egyébként is szociális nehézségekkel küszködő, jellemzően roma kisebbséghez tartozó családok által történik, melynek hátterében valószínűsíthetően a szociálpolitikai támogatás 90%-os aránya feltételezhető. Ezen folyamattal viszont a kistelepülések helyzete tovább romlik, hiszen ezen családok későbbi megélhetéséhez újabb támogatási forrásokat kell találni.

Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a településeink demográfiai helyzetének alakulását nagyban befolyásolják a bankok gazdaságpolitikai szempontjai.

A lehetőségekkel rendelkező, minimum középfokú végzettséget szerző fiatalok jellemzően városokban és ma már elmondható, hogy külföldön keresnek megélhetést maguknak. Felmérésünk szerint egy 100 fő huszonöt év alatti rendelkező településről átlagban már 12-18 fiatal dolgozik külföldön és ez a folyamat várhatóan tovább fog erősödni.

Tehát összességében elmondható, hogy az elöregedési folyamat megállítására kidolgozott programok nélkülözhetetlenek egy jó vidékfejlesztési programból.

28

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a gazdas gi fejl d st t mogat infrastrukt ra el rhet s ge

Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0%

A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége

Azon települések száma, ahol nem érhető el (db)

Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%)

Infrastrukturális adottság

 • Szélessávú Internet

3

9%

A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

6%

 • Mindhárom mobilhálózat

2

 • Helyközi autóbusz-megállóhely

0

0%

 • Közművesített, közúton elérhető ipari park

33

97%

 • Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen

0

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a t rs g egyik telep l s n sem megtal lhat infrastruktur lis elemek 1 2

A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg

A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Közlekedés

 • Kikötő
 • EUROVELO kerékpárút

Közmű ellátottság

Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások

Oktatás

 • Felnőtt átképzési központ

Ipari parkok

Kultúra

Pénzügyi szolgáltatások

Telekommuni-káció

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

a t rs g egyik telep l s n sem megtal lhat infrastruktur lis elemek 2 2

A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg

A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Szociális ellátás

Gazdaságfej-lesztési szervezetek

 • Rotary típusú klub

Egészségügyi ellátás

Természeti adottságok

Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr.

Natura 2000 területek

Egyéb infrastruktúra

 • Életház

Közbiztonsági szolgálat

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

a t rs g infrastruktur lis adotts gai 1 1
A térség infrastrukturális adottságai 1/1

Leader térségünk vonatkozásában lényeges különbség tapasztalható az Ajkai és Pápai kistérségek települései között. Míg a Pápai kistérség településein az elmúlt két évtizedben jelentős és szinte teljesen lefedő infrastrukturális fejlesztések történtek, addig Ajka kistérség vonatkozásában csupán a városhoz közvetlenül tartozó településeken történtek jelentősebb fejlesztések.

Ugyanakkor megállapítható, hogy a vidéki kistelepüléseink hálózat függővé tétele – a világ energia helyzetét látva és ezen belül Magyarország átlag feletti gázfüggőségét ismerve – nem biztos, hogy szerencsésnek bizonyulnak. Térségünk településein teljes mértékben hiányoztak az „önellátó település” szemléletet tartalmazó fejlesztések. Más országok gyakorlatával ellentétben ezen fejlesztések során nem törekedtek a hosszú távú, átgondolt fenntarthatóság biztosítására. Ebből adódóan néhány éven belül településeinken élő családok a vezetékes energia függőségük miatt lényegesen nehezebb helyzetbe kerülhetnek, mint szomszédos uniós tagállamaink hasonló településein élő családok. Az egyre magasabb villamos energiai árak is további megoldások kidolgozását tennék szükségessé, hiszen az alacsony átlagjövedelem miatt településeinken élő családok láthatóan nem lesznek képesek ezt a jövőben finanszírozni.

A vállalkozások és szolgáltatások megfelelő minőségben történő tevékenységét alapvetően meghatározza a mai kor igényeinek megfelelő szélessávú Internet kapcsolat megléte. Néhány települést kivéve jellemző, hogy a megfelelő szélessáv biztosítására alkalmas kábelhálózat csupán a település főutcáján vagy még azon sem érhető el. Ennek ellensúlyozására megfelelő technológiák (vezeték nélküli, mikrohullámú Internet szolgáltatás) léteznek, melyek mielőbbi előtérbe helyezése elengedhetetlenül szükséges térségünkben.

Településeinken az önkormányzati utak állapota egyre rosszabb, helyenként eredeti funkcióra nem alkalmas. A csökkenő finanszírozásuk miatt viszont az önkormányzatoknak egyáltalán nincs lehetősége felújításukra, de már szinten tartásukra sem. Néhány mikrorégióban, mint például Marcal menti településeken, az állami utak állapota is folyamatosan rossz, elfogadhatatlan.

32

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

adotts gokb l ad d fejleszt si lehet s gek turizmus

A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással

Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus

Egy főre jutó szálláshelyek száma

(db/fő)

Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő)

Magas kategóriájú szállás*

Alacsonyabb kate-góriájú szállás**

Magas kategóriájú szállás*

Alacsonyabb kate-góriájú szállás**

Térségi adat

0.01

0.03

1.09

1.09

Országos átlag

0.02

0.04

1.81

0.68

Térségi adat az országos átlag százalékában

68%

76%

60%

161%

* Szálloda, gyógyszálloda, panzió

** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

telep l sek f bb jellemz i 1 5
Települések főbb jellemzői 1/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Adásztevel

 • Község
 • 874
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 7.83%
 • 410,958
 • 0.000
 • 0.000

Bakonyjákó

 • Község
 • 709
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 11.66%
 • 454,459
 • 1.687
 • 0.000

Bakonykoppány

 • Község
 • 223
 • 8.16%
 • 474,041
 • 0.000
 • 0.000
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Bakonyság

 • Község
 • 86
 • 14.89%
 • 294,552
 • 0.000
 • 0.000
 • Kereskedelem, javítás

Bakonyszücs

 • Község
 • 375
 • 9.66%
 • 361,025
 • 0.000
 • 2.880
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Béb

 • Község
 • 238
 • 7.28%
 • 568,114
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Csehbánya

 • Község
 • 283
 • 9.14%
 • 537,078
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

34

telep l sek f bb jellemz i 2 5
Települések főbb jellemzői 2/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Csót

 • Község
 • 1,114
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 9.70%
 • 460,778
 • 0.000
 • 0.000

Csögle

 • Község
 • 710
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 9.57%
 • 294,834
 • 0.000
 • 0.000

Dáka

 • Község
 • 637
 • 1.39%
 • 385,207
 • 0.000
 • 0.000
 • Közszféra

Döbrönte

 • Község
 • 259
 • 5.56%
 • 471,378
 • 51.039
 • 7.541
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Farkasgyepű

 • Község
 • 387
 • 4.29%
 • 568,686
 • 0.504
 • 0.419
 • Közszféra

Ganna

 • Község
 • 308
 • 6.40%
 • 385,207
 • 0.000
 • 1.532
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Homokbödöge

 • Község
 • 757
 • 7.84%
 • 381,628
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

35

telep l sek f bb jellemz i 3 5
Települések főbb jellemzői 3/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Kispirit

 • Község
 • 102
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 18.64%
 • 248,531
 • 0.000
 • 0.000

Kisszőlős

 • Község
 • 142
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 17.24%
 • 165,238
 • 0.000
 • 0.000

Kolontár

 • Község
 • 869
 • 10.73%
 • 435,678
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Lovászpatona

 • Község
 • 1,337
 • 9.18%
 • 419,025
 • 0.000
 • 0.280
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Magyarpolány

 • Község
 • 1,283
 • 5.79%
 • 542,690
 • 1.346
 • 1.457
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Nagyalásony

 • Község
 • 554
 • 6.96%
 • 373,549
 • 0.000
 • 0.000
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Nagypirit

 • Község
 • 320
 • 9.38%
 • 385,676
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

36

telep l sek f bb jellemz i 4 5
Települések főbb jellemzői 4/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Nagytevel

 • Község
 • 581
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 6.13%
 • 437,665
 • 0.000
 • 0.833

Németbánya

 • Község
 • 95
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 12.96%
 • 413,408
 • 0.000
 • 7.937

Nóráp

 • Község
 • 226
 • 7.53%
 • 379,633
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Pápa

 • Város
 • 906
 • 6.25%
 • 588,879
 • 0.369
 • 0.762
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Pápadereske

 • Község
 • 295
 • 4.42%
 • 448,948
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Pápasalamon

 • Község
 • 379
 • 18.38%
 • 245,435
 • 0.000
 • 0.000

Pápateszér

 • Község
 • 1,279
 • 9.52%
 • 323,481
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

37

telep l sek f bb jellemz i 5 5
Települések főbb jellemzői 5/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Pusztamiske

 • Község
 • 479
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 15.65%
 • 259,526
 • 0.000
 • 0.000

Somlószőlős

 • Község
 • 715
 • Közszféra
 • 6.15%
 • 497,079
 • 0.000
 • 0.105

Somlóvecse

 • Község
 • 106
 • 5.08%
 • 442,194
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Ugod

 • Község
 • 1,479
 • 4.32%
 • 531,890
 • 3.291
 • 1.126
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Városlőd

 • Község
 • 1,446
 • 6.81%
 • 566,825
 • 0.000
 • 8.307
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Vid

 • Község
 • 168
 • 17.80%
 • 173,269
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

{TelFoJell.6.Nev}

 • {TelFoJell.6.M355}
 • {TelFoJell.6.M354}
 • {TelFoJell.6.M115}
 • {TelFoJell.6.M440}
 • {TelFoJell.6.Magas}
 • {TelFoJell.6.Alacsony}
 • {TelFoJell.6.Szektor}

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

38

telep l sek egy mondatos jellemz se 1 17
Települések egy mondatos jellemzése 1/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „munkahelyek hiánya,
 • kevés a születendő gyermek,
 • magas a nyugdíjasok illetve inaktív emberek száma”
 • „jó földrajzi fekvés,
 • turizmus, falusi turizmus,
 • településen lévő sportlőtér,
 • korabeli lakóházak felújítása,
 • mezőgazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása”
 • Adásztevel
 • „Az alsó tagozattal működő általános iskola megtartása a csökkenő gyermeklétszám ellenére.”
 • „A munkahely teremtése a cél, a helyi és fiatal lakosok helyben tartása érdekében.”
 • Bakonyjákó

39

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 2 17
Települések egy mondatos jellemzése 2/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Hiányzó infrastruktúra, szennyvízhálózat.
 • Hiányzó közösségi szinterek, teleház, ifjúsáégi klub., játszótér, sportpálya.
 • Belterületi utak rossz állapota.
 • Ritka autóbuszjárat a közeli város irányában.”
 • „Munkalehetőség teremtése,
 • játszótér kialakítása,
 • óvoda épületének felújítása,
 • a német ajkú lakosság emlékét megőrizendő emlékpark kialakítása.”
 • Bakonykoppány
 • „rossz közlekedési lehetőségek
 • rossz úthálózat
 • szennyvízcsatorna hálózat hiánya.”
 • „Szép természeti környezet, turizmusban rejlő lehetőségek.”
 • Bakonyság

40

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 3 17
Települések egy mondatos jellemzése 3/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Hiányzó infrasturktúra, szennyvízhálózat.
 • Hiányzó közösségi színterek: kultúrház, teleház, ifjúsági klub, játszótér, sportpálya.
 • Belterületi utak rossz állapota.
 • Ritka autóbuszjárat a közeli város irányába.
 • Szőlőhegy hiányzó infrastruktúrája: út, villany.”
 • „A volt iskolaépület felújítása, turisztikai célokra alkalmassá tétele.
 • A zsáktelepülésen a falusi turizmus, borturizmus, horgászturizmus és vadászturizmus megteremtése.
 • Munkalehetőség teremtése.
 • Kultúrház felújítása, tájház létrehozása, játszótér kialakítása, horgásztó bővítése.
 • A kitelepített német ajkú lakosság emlékét megőrzendő, emlékpark kialakítása.”
 • Bakonyszücs
 • „Új építési terület közműhálózatának kiépítése.”
 • „Építési telkek értékesítése.”
 • Béb

41

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 4 17
Települések egy mondatos jellemzése 4/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „közlekedés
 • munkahely-hiány”
 • „tiszta levegő
 • szép, csendes környezet”
 • Csehbánya
 • „Aszfalt burkolatú járda hálózat teljes kiépítése.
 • Általános iskola felújítása.”
 • „Jelentős foglalkoztatást biztosító üzem léte.”
 • Csót

42

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 5 17
Települések egy mondatos jellemzése 5/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Összefogás hiánya,
 • térségi identitás hiánya,
 • politikai hatalmi inspirációk jelenléte a helyi gondolkodásban,”
 • „Mikrorégiós központi szerep erősödése esetén intézményi központtá válás a szolgáltatások területén.
 • Turisztikai lehetőségek.”
 • Csögle
 • „A Dáka községen átmenető 8403 közúton jelentős az átmenő forgalom, útfelújítás szükséges.
 • Építési telkek hiánya.”
 • „A szociális otthonhoz kötődő szolgáltatások bővülése.
 • Növekvő munkahely lehetőségek további vállalkozások, lakosság növekedését generálhatnak.
 • Csendes, vidéki lakókörnyezet és Pápa városának közelsége megfelelő lehetőséget nyújt a lakosság további növekedéséhez.
 • A helyi repülőtér turizmust növelő hatása.”
 • Dáka

43

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 6 17
Települések egy mondatos jellemzése 6/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Lakosságszám csökkenése, születések számának csökkenése, a lakosság elöregedése.
 • Intézmények, munkahelyek hiánya.”
 • „Idegenforgalom, vendéglátás, falusi turizmus fejlesztése, támogatása.”
 • Döbrönte
 • „Kialakításra kerültek építési telkek a községben, melynek közművesítését célul tűzte ki a település, de az anyagi források ezt jelenleg nem teszik lehetővé.
 • Az új telkekkel (a már közművesített) kialakított utcák szilárd burkolattal történő ellátása nem történt meg, mely a telkek értékesítése során negatívumként értékelhető.”
 • „Kiemelt lehetőség az újonnan épült közel 700 m2 területű faluház kihasználtságának növelése a település vállalkozóival együttműködve mind kulturális, mind egyéb célokra, könyvtár kialakítása, és az ifjúsági klub berendezése.”
 • Farkasgyepű

44

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 7 17
Települések egy mondatos jellemzése 7/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Lakosság fogyása és elöregedése, születések számának csökkenése.
 • Munkahelyek hiánya.
 • Intézmények megszűnése.”
 • „Idegenforgalom, falusi turizmus fejlesztése, támogatása.”
 • Ganna
 • „Munkanélküliség”
 • „Turizmus”
 • Homokbödöge

45

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 8 17
Települések egy mondatos jellemzése 8/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Csatornahálózat kiépítetlensége,
 • helyi és könnyen elérhető munkalehetőség hiánya,
 • térségi központtól való relatív nagy távolság,
 • öregedő lakosság”
 • „hagyományos állattartás,
 • védett természeti területek közelsége,
 • élő faluközösség,”
 • Kispirit
 • „Elöregedő, fogyatkozó lakosság.
 • Munkanélküliségi ráta kiemelkedően magas %-a.
 • Munkahelyteremtési lehetőség hiánya.
 • Térségi identitás hiánya. Anyagi lehetőségek, közigazgatás működésére történő felélése. Közfeladatok finanszírozásának központi fedezetlensége.”
 • „Falusi turizmusban részvétel, de csak nagyon jelentős fejlesztések árán.”
 • Kisszőlős

46

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 9 17
Települések egy mondatos jellemzése 9/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „csatornázottság hiánya;
 • építési telkek hiánya;
 • tehetetlen kistérséghez tartozás”
 • „Jó településföldrajzi elhelyezkedés.”
 • Kolontár
 • „Munkahelyek hiánya, magas munkanélküliség.
 • Rossz közlekedési lehetségek Győr irányába.
 • Szennyvízcsatorna-hálózat hiánya.”
 • „A jó természeti adottságok kihasználása a turizmus fejlesztésére.”
 • Lovászpatona

47

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 10 17
Települések egy mondatos jellemzése 10/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Az óvoda, iskola és a művelődési ház épülete szinte már elfogadhatatlan, jelentős felújításra szorulnak.
 • Nagyon fontos lenne a faluban található közterületek rendbetétele.
 • A csökkenő gyermeklétszám miatt elengedhetetlen új telkek parcellázása, értékesítése.”
 • „A település lehetőségei turisztikai vonzerejében és meglévő művészeti oktatásában rejlik.
 • Szükséges lenne erdei tanösvény, kerékpárút és a tájház fejlesztése.
 • Jó volna a felső iskola helyén egy erdei iskolát létrehozni, így a tájházzal együtt komplex szolgáltatást tudnánk nyújtani az ideérkezőknek.
 • Vonzerő pl. a Passió is, amely infrastrukturális fejlesztésre szorul.”
 • Magyarpolány
 • „vízelvezető árkok és járdák felújítása
 • magasfeszültség légkábelnek a megszüntetése”
 • „Központi településként van iskola, óvoda, Körjegyzőség, posta, KMB, könyvtár, orvosi rendelők, fogászat, napközis könyha.
 • Helyi foglalkoztatás központja a Táncsics Mezőgazdasági Zrt.
 • Somló közelsége”
 • Nagyalásony

48

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 11 17
Települések egy mondatos jellemzése 11/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Csatornahálózat kiépítetlensége,
 • helyi és könnyen elérhető munkalehetőség hiánya,
 • térségi központtól való relatív nagy távolság,
 • öregedő lakosság.”
 • „hagyományos állattartás,
 • védett természeti területek közelsége,
 • élő faluközösség,”
 • Nagypirit
 • „Főútvonalra csatlakozó út hiánya, mely egyben kerékpárútként is funkcionálhatna (Tapolcafő-Veszprém irány).”
 • „Turizmus.”
 • Nagytevel

49

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 12 17
Települések egy mondatos jellemzése 12/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A település nincs csatornázás és szennyvízkezelés.”
 • „Európai jelentőségű dinoszaurusz lelőhely, melyre építve egy Visitor Center (Látogató Központ) megépítése és a turisztikai vonzerő és gazdasági hatás növekedése várható.”
 • Németbánya
 • „helyi intézmények hiánya
 • munkahelyek hiánya”
 • „lakótelkek biztosítása
 • állattartási lehetőség”
 • Nóráp

50

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 13 17
Települések egy mondatos jellemzése 13/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Multinacionális áruházláncok megjelenésének káros hatása a helyi kereskedőkre, iparosokra.
 • Egész országban tapasztalató gazdasági válság hatásai jól megfoghatóan érezhetők a kisváros gazdaságában is.
 • Fenti gazdasági negatív folyamatok hatása miatt folyamatosan csökken a munkahelyek száma.
 • Ezáltal a lakosság egyre roszabb anyagi helyzetbe kerül.”
 • „Bakony lábánál lévő kisváros, mely egyben jelentős történelmi, kulturális és épített örökséggel rendelkezik, ezért valós turisztikai központtá alakulhat át.
 • A katonai repülőtér többfunkciós beindulása ellensúlyozhatja a városban tapasztalható gazdasági recessziót.”
 • Pápa
 • „Településközpont elhanyagolt állapota, annak rendbe tételéhez anyagi eszközök szükségesek.”
 • „Településközpont vonzóvá tétele.
 • Falusi turizmus, szálláshelyek kialakítása.”
 • Pápadereske

51

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 14 17
Települések egy mondatos jellemzése 14/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Munkahelyek hiánya, munkanélküliség.”
 • „Csendes, nyugodt környezet.
 • A város viszonylagos közelsége (15 km).”
 • Pápasalamon
 • „A nevelési-oktatási intézmények alulfinanszírozottsága miatt a fejlesztések nagyon lassan és vontatottan valósulnak meg.
 • Magas a hátrányos helyzetű családok aránya.
 • A közlekedési feltételek folyamatos romlása miatt egyre nehezebb távolabbi munkaajánlatok (50 km) elfogadása.”
 • „A Bakony közelség turisztikai vonzerő lehetőség.”
 • Pápateszér

52

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 15 17
Települések egy mondatos jellemzése 15/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „csatornázottság hiánya;
 • építési telkek hiánya;
 • tehetetlen kistérséghez tartozás”
 • „A majdan megszűnő kavicsbányászat során esetlegesen kialakítandó horgász, stb. turizmus.”
 • Pusztamiske
 • „elöregedő, fogyatkozó lakosság,
 • térségi identitás hiánya, közösségi gondolkodás megszűnése,
 • források felélése a közigazgatás működésére, közigazgatási analfabétizmus jelenléte, közfeladatok finanszírozásának központi fedezetlensége
 • hatalmi politikai harcok begyűrűzése,
 • hagyományos vidéki gazdálkodók és iparosok hiánya,
 • mezőgazdasági bértermelés megerősődése,”
 • „Mezőgazdasági föld- és tulajdonszerkezet helyi termékek (gyümölcs, kiskerti növény) családi méretű termelésére megfelel.
 • Településhez tartozó történelmi borvidéken gazdálkodó helyi termelők összefogással számtalan, nyereséget is produkáló eredményt érhetnének el.
 • Kulturális és épített örökségek területén kiemelkedően gazdag település.
 • Turisztikai adottságai átlagon felüliek.”
 • Somlószőlős

53

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 16 17
Települések egy mondatos jellemzése 16/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „helyben lévő munkahelyek hiánya,
 • elvándorlás
 • ritka helyközi közlekedés”
 • „Somló hegy közelsége miatt turizmus lehetősége
 • meglévő tájház”
 • Somlóvecse
 • „munkahelyek hiánya”
 • „turizmus,
 • ipari park,
 • oktatás”
 • Ugod

54

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 17 17
Települések egy mondatos jellemzése 17/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „munkanélküliség
 • helyi ipari park hiánya
 • elöregedő lakosság”
 • „Iglauer park
 • horgásztó
 • művészeti csoportok, zenekar
 • tájház
 • Karhausi kolostor
 • keramika léte”
 • Városlőd
 • „munkahelyek hiánya
 • munkanélküliség
 • alacsony iskolázottság
 • helyközi közlekedés a városba lassú, hosszú a menetidő”
 • „átmenő turizmus
 • régi parasztházak megvásárlása”
 • Vid

55

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

tartalom2
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
kijel lt f fejleszt si priorit sok a t rs gben 1 1
Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1

A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 14 db fejlesztési intézkedés tartozik

Intézkedé-sek száma

Összes allokált forrás (EUR)

Fő fejlesztési prioritás

 • „2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása”
 • 4 db
 • 1,235,000
 • „1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig”
 • 2 db
 • 934,000
 • „5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése”
 • 3 db
 • 440,000
 • „6. Képzés és megjelenés támogatása”
 • 3 db
 • 149,000
 • „3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása”
 • 1 db
 • 100,000
 • „4. A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások továbbfejlesztése, bővítése”
 • 1 db
 • 100,000
 • „{FejlPrioritasok.6.Ny396}”
 • {FejlPrioritasok.6.Sz331} db
 • {FejlPrioritasok.6.Sz332}
 • „{FejlPrioritasok.7.Ny396}”
 • {FejlPrioritasok.7.Sz331} db
 • {FejlPrioritasok.7.Sz332}

57

57

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 1 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6

A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • 2.3. A Leader térség turisztikai szempontból jelentős épített és kulturális örökségeinek megújítása
 • 680,000
 • 2.1. Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező feladatok ellátásának támogatása
 • 55,000
 • 2.2. Turisztikai területen tevékenykedő vendéglátó-ipari szolgáltatások fejlesztése
 • 400,000
 • 2.4. Értékkel bíró rendezvények támogatása
 • 100,000
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

58

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 2 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6

A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása
 • 694,000
 • 1.1. Helyi termékeket előállító induló társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása
 • 240,000
 • {FejlIntForras.2.Int}
 • {FejlIntForras.2.Forras}
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

59

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 3 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6

A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • 5.1. Speciális helyi termékek előállításának, népszerűsítésének ösztönzése
 • 60,000
 • 5.2. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület által készíttetett szakértői dokumentációnak megfelelő települési utcaképet javító fejlesztések támogatása
 • 200,000
 • 5.3. Helyi természetvédelmi értékek megóvásával kapcsolatos fejlesztések
 • 180,000
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

60

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 4 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6

A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • 6.2. Egységes térségi megjelenést célzó kiadványok elkészítésének, megjelenésének támogatása
 • 60,000
 • 6.1. Vidéki megélhetés javítását célzó képzések szervezése, lebonyolítása
 • 49,000
 • 6.3. Rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenés támogatása
 • 40,000
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

61

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 5 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6

A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • 3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és háztartási szintű fejlesztések támogatása
 • 100,000
 • {FejlIntForras.1.Int}
 • {FejlIntForras.1.Forras}
 • {FejlIntForras.2.Int}
 • {FejlIntForras.2.Forras}
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

62

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 6 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6

A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: 4. A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások továbbfejlesztése, bővítése

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • 4.1. Önkormányzati közfeladatokkal kapcsolatos szolgáltatások helyben vagy mikrorégiós szinten tartását célzó fejlesztések támogatása
 • 100,000
 • {FejlIntForras.1.Int}
 • {FejlIntForras.1.Forras}
 • {FejlIntForras.2.Int}
 • {FejlIntForras.2.Forras}
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

63

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom3
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
azonos tott fejleszt si lehet s gek szektoronk nt helyi gazdas g fejleszt se

A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz

Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése

Szektoronkénti megoszlás

Vállalkozások száma

Foglalkozta-tottság

10 legna-gyobb vállalk.

10 legfonto-sabb javaslat

Szektor

Javaslatok

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

14%

20%

30%

20%

20%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

10%

50%

50%

20%

20%

12%

6%

0%

0%

0%

Építőipar

22%

9%

10%

10%

10%

Kereskedelem, javítás

7%

3%

0%

10%

10%

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

6%

8%

0%

0%

0%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

3%

1%

0%

0%

0%

Pénzügyi közvetítés

19%

2%

0%

0%

0%

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

6%

2%

0%

10%

10%

Egyéb szolgáltatás

0%

0%

0%

30%

30%

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 1 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6357 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6358 sorszámú HPME alapján]”
 • „Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése.”
 • „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás”

1

66

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 2 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Turizmusra építő szolgáltatásokat, helyszíneket fejleszteni szükséges és egy jól működő programhálózatba kell bevonni. Ennek érdekében támogatandók a további szálláshelyek és szolgáltatások létrehozása, a meglévő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése az ÚMVP 313 kódú intézkedésnél meghatározott tevékenységek keretében. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6363 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6364 sorszámú HPME alapján]”
 • „Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog.”
 • „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás”

2

67

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 3 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6355 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6356 sorszámú HPME alapján]”
 • „Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése.”

3

 • „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás”

68

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 4 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Egységes térségi kiadványokkal kell megjelenni minél szélesebb körben. Támogatás igényelhető kiadványok elkészítési költségeire és marketing megjelenés költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6383 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6384 sorszámú HPME alapján]”
 • „Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek.”

4

 • „Egyéb tevékenység”

69

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 5 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Egyre több, jó minőségű speciális, helyi termék megjelenése. Egyedi, térségünkre jellemző termékeket kell előállítani és megfelelő marketinggel piacra juttatni. Térségünk számtalan olyan történelmi, kulturális és mezőgazdasági termelési hagyománnyal büszkélkedhet, melyek miatt fontosnak tartjuk, hogy ezeket megőrizve – akár jövedelemszerzési lehetőséget is biztosítva – helyi speciális termékek szülessenek. Ezen helyi speciális termékek előállítását, marketingjét kívánjuk intézkedésünkkel támogatni. Támogatás igényelhető: előkészítő tanulmányra, kutatásra; védjegy bejegyzéssel kapcsolatos költségek; termékbemutatók költségeire; marketing költségek. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6379 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6380 sorszámú HPME alapján]”
 • „Egyre több egyedi, csak térségünkre jellemző termék piacra jutása. Marketing hatékonyságának a növekedése. Munkahelyek számának a gyarapodása.”

5

 • „Kereskedelem, javítás”

70

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 6 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A Leader térség egészére kiterjedő, szolgáltatásokat, helyszíneket összefogó, programcsomagokat szervező és kiajánló információs irodára van szükség, amely a marketing és reklám tevékenységeket hatékonyan koordinálja, intézi és több módon is elérhető. Támogatás igényelhető: irodatechnikai felszerelésre, működési költségekre, kiadvány és marketing elemekre, rendezvényre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6359 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6360 sorszámú HPME alapján]”
 • „Leader térségünkbe érkező és visszatérő turista szám emelkedik. Helyszínek, rendezvények, programok elérhetővé és megtalálhatóvá válnak. Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog.”

6

 • „Egyéb tevékenység”

71

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 7 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6375 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6376 sorszámú HPME alapján]”
 • „A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben.”

7

 • „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás”

72

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 8 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6377 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6378 sorszámú HPME alapján]”
 • „A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben.”

8

 • „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás”

73

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 9 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Mezőgazdasági és turisztikával, hagyományos falusi szakmák és tudások elsajátításához szükséges képzéseket kell lebonyolítani. Támogatás igényelhető - az ÚMVP I. és III. tengelyébe nem tartozó - képzéseknél az oktatási, szervezési, lebonyolítási költségekre; az oktatáshoz, képzéshez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6381 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6382 sorszámú HPME alapján]”
 • „Helyi munkahelyek teremtődnek. Képzések által végzettséggel nem rendelkezők is megfelelő lhetőségekhez, ezáltal tervezhető megélhetéshez jutnak.”

9

 • „Egyéb szolgáltatás”

74

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 10 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Térségünk, szolgáltatásaink, termékeink rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenését támogatni szükséges. Támogatás igényelhető: különböző hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenéssel kapcsolatosan felmerülő költségekre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6385 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6386 sorszámú HPME alapján]”
 • „Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek.”

10

 • „Egyéb tevékenység”

75

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom4
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 1 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Fel kell ezen helyi/országos védelem alatt álló helyszíneket újítani, turisztikai szempontból helyzetbe kell hozni az ÚMVP 323 kódú intézkedésénél meghatározott tevékenységek támogatásával. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6365 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6366 sorszámú HPME alapján]”
 • „Egyre több turisztikai látványosság, helyszín vonza turistákat térségünkbe. Helyi szinten minden egyes helyszín lehetőséget kínál a turizmusból történő szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység eredményeinek javítására.”

1

 • „Egyéb infrastruktúra”

77

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 2 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Fel kell ezen helyi/országos védelem alatt álló helyszíneket újítani, turisztikai szempontból helyzetbe kell hozni az ÚMVP 323 kódú intézkedésénél meghatározott tevékenységek támogatásával. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6365 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6366 sorszámú HPME alapján]”
 • „Egyre több turisztikai látványosság, helyszín vonza turistákat térségünkbe. Helyi szinten minden egyes helyszín lehetőséget kínál a turizmusból történő szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység eredményeinek javítására.”

2

 • „Egyéb infrastruktúra”

78

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 3 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Megfelelő szakmai iránymutatás és dokumentáció alapján támogatni kell, hogy településeink szilárd burkolattal rendelkező utcáiban tudatos felújítások, helyreállítási, átalakítási munkálatok történjenek. Ennek érdekében az Egyesületünk közgyűlése által elfogadott szakértői dokumentációban foglaltaknak megfelelő, a települések szilárd burkolatú utcáiban található, védelem alatt nem álló ingatlanok utcafront felőli megújítását kívánjuk támogatni. Támogatás ezen felújítási munkák költségeire igényelhető. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6371 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6372 sorszámú HPME alapján]”
 • „Vonzóbb településképekkel növekszik az ide látogató turisták száma. Mivel az ilyen falvakban kellemes lakni, növekszik a betelepülők száma.”

3

 • „Egyéb infrastruktúra”

79

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 4 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Mivel minden egyéb feltétel adott, csupán a támogatás szükséges, meg kell védeni ezen értékeinket és támogatni kell a természettudatosságot településeinken, fiataljaink körében. Támogatás igényelhető a NATURA 2000 terütek kivételével természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek javítási, fejlesztési költségeire; továbbá a környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések, bemutatók költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6373 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6374 sorszámú HPME alapján]”
 • „Illegális szemétlerakók megszűnése. Környezettudatos gondolkodás. Turisták, térségünkbe látogatók véleményének pozitív alakulása miatt növekvő vendégszám.”

4

 • „Természeti adottságok”

80

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 5 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Megfelelő szakmai iránymutatás és dokumentáció alapján támogatni kell, hogy településeink szilárd burkolattal rendelkező utcáiban tudatos felújítások, helyreállítási, átalakítási munkálatok történjenek. Ennek érdekében az Egyesületünk közgyűlése által elfogadott szakértői dokumentációban foglaltaknak megfelelő, a települések szilárd burkolatú utcáiban található, védelem alatt nem álló ingatlanok utcafront felőli megújítását kívánjuk támogatni. Támogatás ezen felújítási munkák költségeire igényelhető. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6371 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6372 sorszámú HPME alapján]”
 • „Vonzóbb településképekkel növekszik az ide látogató turisták száma. Mivel az ilyen falvakban kellemes lakni, növekszik a betelepülők száma.”

5

 • „Egyéb infrastruktúra”

81

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 6 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Mivel minden egyéb feltétel adott, csupán a támogatás szükséges, meg kell védeni ezen értékeinket és támogatni kell a természettudatosságot településeinken, fiataljaink körében. Támogatás igényelhető a NATURA 2000 terütek kivételével természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek javítási, fejlesztési költségeire; továbbá a környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések, bemutatók költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6373 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6374 sorszámú HPME alapján]”
 • „Illegális szemétlerakók megszűnése. Környezettudatos gondolkodás. Turisták, térségünkbe látogatók véleményének pozitív alakulása miatt növekvő vendégszám.”

6

 • „Természeti adottságok”

82

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 7 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Támogatásunkkal ösztönözni kell a rendezvények szervezőit ezen értékek megjelenítésének a szükségességére. Támogatás igényelhető:
 • - előadói költségek
 • - rendezvényszervezés költségei
 • - A rendezvények jogcím keretében kizárólag kis értékű eszközbeszerzések támogathatók (a kérelem értékének legfeljebb 10%-áig támogathatók). A nagyobb értékű eszközök használata, tereprendezés, stb. szolgáltatás igénybevételével kezelhető. Beruházás rendezvény keretében nem támogatható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6367 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6368 sorszámú HPME alapján]”
 • „Növekvő érdeklődés rendezvényeink iránt. Tartalmas, értékekkel bíró rendezvények szaporodása. Értékteremtő és arra nevelő ifjúságnevelő hatás megjelenése. Munkahelyek és jövedelmek megteremtődése.”

7

 • „Kultúra”

83

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 8 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Városi normatívaszerzés helyett a mikrorégiós, mindenki számára elérhető szolgáltatások ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. Támogatásunkkal a működési feladatokon túli logikusan indokolt, települési, vagy mikrorégiós szintre történő alapszolgáltatási feladatellátás visszaállítását kívánjuk támogatni. Ennek érdekében támogatni kívánjuk az önkormányzatok kötelező feladatellátásával kapcsolatos szolgáltatások mikrorégiós szinten tartását és újbóli felállítását. Támogatás igényelhető: ingatlan felújítására; bútor és technikai berendezés vásárlására. A támogatásból bérjellegű támogatás nem finanszírozható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6369 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6370 sorszámú HPME alapján]”
 • „Helyi lakosoknak elérhető alapszolgáltatások biztosítása a meglévők biztonságossá, tervezhetővé, s a Városokba vitt szolgáltatási feladatellátás visszatelepítésével. Ezáltal helyben jelentős számú munkahely teremtődhet.”

8

 • „Szociális ellátás”

84

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 9 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Támogatásunkkal ösztönözni kell a rendezvények szervezőit ezen értékek megjelenítésének a szükségességére. Támogatás igényelhető:
 • - előadói költségek
 • - rendezvényszervezés költségei
 • - A rendezvények jogcím keretében kizárólag kis értékű eszközbeszerzések támogathatók (a kérelem értékének legfeljebb 10%-áig támogathatók). A nagyobb értékű eszközök használata, tereprendezés, stb. szolgáltatás igénybevételével kezelhető. Beruházás rendezvény keretében nem támogatható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6367 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6368 sorszámú HPME alapján]”
 • „Növekvő érdeklődés rendezvényeink iránt. Tartalmas, értékekkel bíró rendezvények szaporodása. Értékteremtő és arra nevelő ifjúságnevelő hatás megjelenése. Munkahelyek és jövedelmek megteremtődése.”

9

 • „Kultúra”

85

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 10 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Városi normatívaszerzés helyett a mikrorégiós, mindenki számára elérhető szolgáltatások ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. Támogatásunkkal a működési feladatokon túli logikusan indokolt, települési, vagy mikrorégiós szintre történő alapszolgáltatási feladatellátás visszaállítását kívánjuk támogatni. Ennek érdekében támogatni kívánjuk az önkormányzatok kötelező feladatellátásával kapcsolatos szolgáltatások mikrorégiós szinten tartását és újbóli felállítását. Támogatás igényelhető: ingatlan felújítására; bútor és technikai berendezés vásárlására. A támogatásból bérjellegű támogatás nem finanszírozható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6369 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6370 sorszámú HPME alapján]”
 • „Helyi lakosoknak elérhető alapszolgáltatások biztosítása a meglévők biztonságossá, tervezhetővé, s a Városokba vitt szolgáltatási feladatellátás visszatelepítésével. Ezáltal helyben jelentős számú munkahely teremtődhet.”

10

 • „Szociális ellátás”

86

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom5
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
slide89

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 1/30 Kód: KD-103-SzF-A-07 Sorszám: 6365

Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása

Intézkedés: 2.3. A Leader térség turisztikai szempontból jelentős épített és kulturális örökségeinek m...

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség van településeinken.

Probléma/ lehetőség

 • Ezen épületek jelentős része elhanyagolt, felújításra szoruló, nem látogatható, rendezvény, attrakció ezen okok miatt abban nem tartható.

Megoldási javaslat

 • Fel kell ezen helyi/országos védelem alatt álló helyszíneket újítani, turisztikai szempontból helyzetbe kell hozni az ÚMVP 323 kódú intézkedésénél meghatározott tevékenységek támogatásával. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6365 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6366 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Egyre több turisztikai látványosság, helyszín vonza turistákat térségünkbe. Helyi szinten minden egyes helyszín lehetőséget kínál a turizmusból történő szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység eredményeinek javítására.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

88

megold si javaslatok 1 30 k d kd 103 szf a 07 sorsz m 6365
Megoldási javaslatok 1/30 Kód: KD-103-SzF-A-07 Sorszám: 6365

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápa, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

408000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

408000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

13 db

0%

 • Természetes személyek

89

slide91

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 2/30 Kód: KD-103-SzF-A-08 Sorszám: 6366

Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása

Intézkedés: 2.3. A Leader térség turisztikai szempontból jelentős épített és kulturális örökségeinek m...

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség van településeinken.

Probléma/ lehetőség

 • Ezen épületek jelentős része elhanyagolt, felújításra szoruló, nem látogatható, rendezvény, attrakció ezen okok miatt abban nem tartható.

Megoldási javaslat

 • Fel kell ezen helyi/országos védelem alatt álló helyszíneket újítani, turisztikai szempontból helyzetbe kell hozni az ÚMVP 323 kódú intézkedésénél meghatározott tevékenységek támogatásával. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6365 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6366 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Egyre több turisztikai látványosság, helyszín vonza turistákat térségünkbe. Helyi szinten minden egyes helyszín lehetőséget kínál a turizmusból történő szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység eredményeinek javítására.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

90

megold si javaslatok 2 30 k d kd 103 szf a 08 sorsz m 6366
Megoldási javaslatok 2/30 Kód: KD-103-SzF-A-08 Sorszám: 6366

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

272000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

272000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

9 db

0%

 • Természetes személyek

91

slide93

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 3/30 Kód: KD-103-GF-A-05 Sorszám: 6363

Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása

Intézkedés: 2.2. Turisztikai területen tevékenykedő vendéglátó-ipari szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Helyzet/ adottság

 • Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség, környezeti érték, hely, vendéglátóipari vállalkozás, turizmusra épülő egyéb vállalkozás van településeinken.

Probléma/ lehetőség

 • Nagyon jellemző a turisztikai információ hiánya, elérhetetlensége, szervezett programok, attrakciók elérhetetlensége. Térségben működő média nem megfelelően foglalkozik a területtel.

Megoldási javaslat

 • Turizmusra építő szolgáltatásokat, helyszíneket fejleszteni szükséges és egy jól működő programhálózatba kell bevonni. Ennek érdekében támogatandók a további szálláshelyek és szolgáltatások létrehozása, a meglévő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése az ÚMVP 313 kódú intézkedésnél meghatározott tevékenységek keretében. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6363 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6364 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

92

megold si javaslatok 3 30 k d kd 103 gf a 05 sorsz m 6363
Megoldási javaslatok 3/30 Kód: KD-103-GF-A-05 Sorszám: 6363

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápa, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

45%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

400000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

240000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

222222 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

7 db

45%

 • Természetes személyek

93

slide95

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 4/30 Kód: KD-103-GF-A-06 Sorszám: 6364

Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása

Intézkedés: 2.2. Turisztikai területen tevékenykedő vendéglátó-ipari szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Helyzet/ adottság

 • Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség, környezeti érték, hely, vendéglátóipari vállalkozás, turizmusra épülő egyéb vállalkozás van településeinken.

Probléma/ lehetőség

 • Nagyon jellemző a turisztikai információ hiánya, elérhetetlensége, szervezett programok, attrakciók elérhetetlensége. Térségben működő média nem megfelelően foglalkozik a területtel.

Megoldási javaslat

 • Turizmusra építő szolgáltatásokat, helyszíneket fejleszteni szükséges és egy jól működő programhálózatba kell bevonni. Ennek érdekében támogatandók a további szálláshelyek és szolgáltatások létrehozása, a meglévő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése az ÚMVP 313 kódú intézkedésnél meghatározott tevékenységek keretében. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6363 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6364 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

94

megold si javaslatok 4 30 k d kd 103 gf a 06 sorsz m 6364
Megoldási javaslatok 4/30 Kód: KD-103-GF-A-06 Sorszám: 6364

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

240000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

160000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

222222 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

50%

 • Természetes személyek

95

slide97

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 5/30 Kód: KD-103-SzF-4-01 Sorszám: 6367

Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása

Intézkedés: 2.4. Értékkel bíró rendezvények támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • Nagyon sok rendezvényre alkalmas helyszín, település található térségünkben. Jelentős a történelmi múltunk, eseményeink. Hagyományaink megtalálhatók településeinken.

Probléma/ lehetőség

 • Egyre gyakrabban fellelhetők a tömegrendezvényeken, főleg falunapokon, politikai töltetű helyi rendezvényeken ezen történelmi, kulturális értékeinknek az ellaposítási jelei. Turisztikai szempontból és múltunk megörökítése miatt fonto, hogy előtérbe helyezzük történelmünk, hagyományaink, kultúránk iránti igényünket.

Megoldási javaslat

 • Támogatásunkkal ösztönözni kell a rendezvények szervezőit ezen értékek megjelenítésének a szükségességére. Támogatás igényelhető:
 • - előadói költségek
 • - rendezvényszervezés költségei
 • - A rendezvények jogcím keretében kizárólag kis értékű eszközbeszerzések támogathatók (a kérelem értékének legfeljebb 10%-áig támogathatók). A nagyobb értékű eszközök használata, tereprendezés, stb. szolgáltatás igénybevételével kezelhető. Beruházás rendezvény keretében nem támogatható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6367 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6368 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Növekvő érdeklődés rendezvényeink iránt. Tartalmas, értékekkel bíró rendezvények szaporodása. Értékteremtő és arra nevelő ifjúságnevelő hatás megjelenése. Munkahelyek és jövedelmek megteremtődése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

96

megold si javaslatok 5 30 k d kd 103 szf 4 01 sorsz m 6367
Megoldási javaslatok 5/30 Kód: KD-103-SzF-4-01 Sorszám: 6367

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Rendezvény

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

90000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

60000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

28000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

800 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

12 db

60%

 • Természetes személyek

97

slide99

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 6/30 Kód: KD-103-SzF-4-02 Sorszám: 6368

Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása

Intézkedés: 2.4. Értékkel bíró rendezvények támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • Nagyon sok rendezvényre alkalmas helyszín, település található térségünkben. Jelentős a történelmi múltunk, eseményeink. Hagyományaink megtalálhatók településeinken.

Probléma/ lehetőség

 • Egyre gyakrabban fellelhetők a tömegrendezvényeken, főleg falunapokon, politikai töltetű helyi rendezvényeken ezen történelmi, kulturális értékeinknek az ellaposítási jelei. Turisztikai szempontból és múltunk megörökítése miatt fontos, hogy előtérbe helyezzük történelmünk, hagyományaink, kultúránk iránti igényünket.

Megoldási javaslat

 • Támogatásunkkal ösztönözni kell a rendezvények szervezőit ezen értékek megjelenítésének a szükségességére. Támogatás igényelhető:
 • - előadói költségek
 • - rendezvényszervezés költségei
 • - A rendezvények jogcím keretében kizárólag kis értékű eszközbeszerzések támogathatók (a kérelem értékének legfeljebb 10%-áig támogathatók). A nagyobb értékű eszközök használata, tereprendezés, stb. szolgáltatás igénybevételével kezelhető. Beruházás rendezvény keretében nem támogatható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6367 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6368 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Növekvő érdeklődés rendezvényeink iránt. Tartalmas, értékekkel bíró rendezvények szaporodása. Értékteremtő és arra nevelő ifjúságnevelő hatás megjelenése. Munkahelyek és jövedelmek megteremtődése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

98

megold si javaslatok 6 30 k d kd 103 szf 4 02 sorsz m 6368
Megoldási javaslatok 6/30 Kód: KD-103-SzF-4-02 Sorszám: 6368

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Rendezvény

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

50000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

40000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

28000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

666 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

8 db

65%

 • Természetes személyek

99

slide101

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 7/30 Kód: KD-103-GF-1-03 Sorszám: 6359

Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása

Intézkedés: 2.1. Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező feladatok ellátásának támo...

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség, környezeti érték, hely, vendéglátóipari vállalkozás, turizmusra épülő egyéb vállalkozás van településeinken.

Probléma/ lehetőség

 • Nagyon jellemző a turisztikai információ hiánya, elérhetetlensége, szervezett programok, attrakciók elérhetetlensége. Térségben működő média nem megfelelően foglalkozik a területtel.

Megoldási javaslat

 • A Leader térség egészére kiterjedő, szolgáltatásokat, helyszíneket összefogó, programcsomagokat szervező és kiajánló információs irodára van szükség, amely a marketing és reklám tevékenységeket hatékonyan koordinálja, intézi és több módon is elérhető. Támogatás igényelhető: irodatechnikai felszerelésre, működési költségekre, kiadvány és marketing elemekre, rendezvényre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6359 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6360 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Leader térségünkbe érkező és visszatérő turista szám emelkedik. Helyszínek, rendezvények, programok elérhetővé és megtalálhatóvá válnak. Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (15%), Tradicionális eszközbeszerzés (10%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

100

megold si javaslatok 7 30 k d kd 103 gf 1 03 sorsz m 6359
Megoldási javaslatok 7/30 Kód: KD-103-GF-1-03 Sorszám: 6359

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

33000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

33000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

33000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

20000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

0%

 • Természetes személyek

101

slide103

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 8/30 Kód: KD-103-GF-1-04 Sorszám: 6360

Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása

Intézkedés: 2.1. Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező feladatok ellátásának támo...

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség, környezeti érték, hely, vendéglátóipari vállalkozás, turizmusra épülő egyéb vállalkozás van településeinken.

Probléma/ lehetőség

 • Nagyon jellemző a turisztikai információ hiánya, elérhetetlensége, szervezett programok, attrakciók elérhetetlensége. Térségben működő média nem megfelelően foglalkozik a területtel.

Megoldási javaslat

 • A Leader térség egészére kiterjedő, szolgáltatásokat, helyszíneket összefogó, programcsomagokat szervező és kiajánló információs irodára van szükség, amely a marketing és reklám tevékenységeket hatékonyan koordinálja, intézi és több módon is elérhető. Támogatás igényelhető: irodatechnikai felszerelésre, működési költségekre, kiadvány és marketing elemekre, rendezvényre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6359 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6360 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Leader térségünkbe érkező és visszatérő turista szám emelkedik. Helyszínek, rendezvények, programok elérhetővé és megtalálhatóvá válnak. Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (15%), Tradicionális eszközbeszerzés (10%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

102

megold si javaslatok 8 30 k d kd 103 gf 1 04 sorsz m 6360
Megoldási javaslatok 8/30 Kód: KD-103-GF-1-04 Sorszám: 6360

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

22000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

22000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

22000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

20000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

0%

 • Természetes személyek

103

slide105

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 9/30 Kód: KD-103-GF-A-03 Sorszám: 6357

Prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig

Intézkedés: 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság.

Probléma/ lehetőség

 • Probléma: tőkehiány, összefogás hiánya, szövetkezetekben való érdekérvényesítési szándék hiánya, dezinformáció, félretájékoztatás folyamatos jelenléte, szakmai szempontok politikai érdekérvényesítéssel történő helyettesítése, korrupciós jelenségek negatív hatása.
 • Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk.

Megoldási javaslat

 • Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6357 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6358 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

104

megold si javaslatok 9 30 k d kd 103 gf a 03 sorsz m 6357
Megoldási javaslatok 9/30 Kód: KD-103-GF-A-03 Sorszám: 6357

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

40%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

780750 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

416400 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

75000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

18 db

40%

 • Természetes személyek

105

slide107

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 10/30 Kód: KD-103-GF-A-04 Sorszám: 6358

Prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig

Intézkedés: 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság.

Probléma/ lehetőség

 • Probléma: tőkehiány, összefogás hiánya, szövetkezetekben való érdekérvényesítési szándék hiánya, dezinformáció, félretájékoztatás folyamatos jelenléte, szakmai szempontok politikai érdekérvényesítéssel történő helyettesítése, korrupciós jelenségek negatív hatása.
 • Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk.

Megoldási javaslat

 • Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6357 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6358 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

106

megold si javaslatok 10 30 k d kd 103 gf a 04 sorsz m 6358
Megoldási javaslatok 10/30 Kód: KD-103-GF-A-04 Sorszám: 6358

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

416400 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

277600 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

75000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1600 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

12 db

50%

 • Természetes személyek

107

slide109

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 11/30 Kód: KD-103-GF-A-01 Sorszám: 6355

Prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig

Intézkedés: 1.1. Helyi termékeket előállító induló társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság.

Probléma/ lehetőség

 • Probléma: tőkehiány, összefogás hiánya, szövetkezetekben való érdekérvényesítési szándék hiánya, dezinformáció, félretájékoztatás folyamatos jelenléte, szakmai szempontok politikai érdekérvényesítéssel történő helyettesítése, korrupciós jelenségek negatív hatása.
 • Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk.

Megoldási javaslat

 • Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6355 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6356 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

108

megold si javaslatok 11 30 k d kd 103 gf a 01 sorsz m 6355
Megoldási javaslatok 11/30 Kód: KD-103-GF-A-01 Sorszám: 6355

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

40%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

270000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

144000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

2500 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

24 db

40%

 • Természetes személyek

109

slide111

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 12/30 Kód: KD-103-GF-A-02 Sorszám: 6356

Prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig

Intézkedés: 1.1. Helyi termékeket előállító induló társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság.

Probléma/ lehetőség

 • Probléma: tőkehiány, összefogás hiánya, szövetkezetekben való érdekérvényesítési szándék hiánya, dezinformáció, félretájékoztatás folyamatos jelenléte, szakmai szempontok politikai érdekérvényesítéssel történő helyettesítése, korrupciós jelenségek negatív hatása.
 • Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk.

Megoldási javaslat

 • Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6355 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6356 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

110

megold si javaslatok 12 30 k d kd 103 gf a 02 sorsz m 6356
Megoldási javaslatok 12/30 Kód: KD-103-GF-A-02 Sorszám: 6356

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

144000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

96000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

25000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1600 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

16 db

50%

 • Természetes személyek

111

slide113

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 13/30 Kód: KD-103-SzF-A-09 Sorszám: 6371

Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

Intézkedés: 5.2. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület által készíttete...

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Nagyon sok rendkívüli adottságokkal rendelkező településünk van térségünkben. Épített,- és kulturális, történelmi örökségünk száma egyedülállóan magas. Környezeti szempontból kiemelkedőek adottságaink.

Probléma/ lehetőség

 • Több településen hanyagolták el az utcaképek fontosságának, falusi jellegének, néprajzi, építészeti értékeinek a megőrzését az elmúlt évtizedekben. Viszont turisztikai és lakóhely választási szempontból ez az egyik legmeghatározóbb szempont.

Megoldási javaslat

 • Megfelelő szakmai iránymutatás és dokumentáció alapján támogatni kell, hogy településeink szilárd burkolattal rendelkező utcáiban tudatos felújítások, helyreállítási, átalakítási munkálatok történjenek. Ennek érdekében az Egyesületünk közgyűlése által elfogadott szakértői dokumentációban foglaltaknak megfelelő, a települések szilárd burkolatú utcáiban található, védelem alatt nem álló ingatlanok utcafront felőli megújítását kívánjuk támogatni. Támogatás ezen felújítási munkák költségeire igényelhető. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6371 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6372 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Vonzóbb településképekkel növekszik az ide látogató turisták száma. Mivel az ilyen falvakban kellemes lakni, növekszik a betelepülők száma.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

112

megold si javaslatok 13 30 k d kd 103 szf a 09 sorsz m 6371
Megoldási javaslatok 13/30 Kód: KD-103-SzF-A-09 Sorszám: 6371

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápa, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

45%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

200000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

120000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

4444 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

90 db

45%

 • Természetes személyek

113

slide115

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 14/30 Kód: KD-103-SzF-A-10 Sorszám: 6372

Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

Intézkedés: 5.2. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület által készíttete...

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Nagyon sok rendkívüli adottságokkal rendelkező településünk van térségünkben. Épített,- és kulturális, történelmi örökségünk száma egyedülállóan magas. Környezeti szempontból kiemelkedőek adottságaink.

Probléma/ lehetőség

 • Több településen hanyagolták el az utcaképek fontosságának, falusi jellegének, néprajzi, építészeti értékeinek a megőrzését az elmúlt évtizedekben. Viszont turisztikai és lakóhely választási szempontból ez az egyik legmeghatározóbb szempont.

Megoldási javaslat

 • Megfelelő szakmai iránymutatás és dokumentáció alapján támogatni kell, hogy településeink szilárd burkolattal rendelkező utcáiban tudatos felújítások, helyreállítási, átalakítási munkálatok történjenek. Ennek érdekében az Egyesületünk közgyűlése által elfogadott szakértői dokumentációban foglaltaknak megfelelő, a települések szilárd burkolatú utcáiban található, védelem alatt nem álló ingatlanok utcafront felőli megújítását kívánjuk támogatni. Támogatás ezen felújítási munkák költségeire igényelhető. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6371 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6372 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Vonzóbb településképekkel növekszik az ide látogató turisták száma. Mivel az ilyen falvakban kellemes lakni, növekszik a betelepülők száma.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

114

megold si javaslatok 14 30 k d kd 103 szf a 10 sorsz m 6372
Megoldási javaslatok 14/30 Kód: KD-103-SzF-A-10 Sorszám: 6372

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

120000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

80000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

4444 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

60 db

50%

 • Természetes személyek

115

slide117

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 15/30 Kód: KD-103-SzF-A-11 Sorszám: 6373

Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

Intézkedés: 5.3. Helyi természetvédelmi értékek megóvásával kapcsolatos fejlesztések

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

Helyzet/ adottság

 • A Marcalmenti települések, a Somló hegy és környékének települései és a Bakonyi települések páratlan természeti értékekkel rendelkeznek. Több Kiemelt természetvédelmi terület, NATURA 2000 terület is található térségünkben.

Probléma/ lehetőség

 • z önkormányzatok nehéz anyagi helyzete és a területek tulajdonviszonyai miatt nem jut megfelelő forrás néhány kiemelten megvédendő természeti értékre, helyszínre. Nem érezhető a fiatalok körében a tudatos természetvédelemre törekvés.

Megoldási javaslat

 • Mivel minden egyéb feltétel adott, csupán a támogatás szükséges, meg kell védeni ezen értékeinket és támogatni kell a természettudatosságot településeinken, fiataljaink körében. Támogatás igényelhető a NATURA 2000 terütek kivételével természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek javítási, fejlesztési költségeire; továbbá a környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések, bemutatók költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6373 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6374 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Illegális szemétlerakók megszűnése. Környezettudatos gondolkodás. Turisták, térségünkbe látogatók véleményének pozitív alakulása miatt növekvő vendégszám.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

116

megold si javaslatok 15 30 k d kd 103 szf a 11 sorsz m 6373
Megoldási javaslatok 15/30 Kód: KD-103-SzF-A-11 Sorszám: 6373

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápa, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

45%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

180000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

108000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

6666 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

800 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

48 db

45%

 • Természetes személyek

117

slide119

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 16/30 Kód: KD-103-SzF-A-12 Sorszám: 6374

Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

Intézkedés: 5.3. Helyi természetvédelmi értékek megóvásával kapcsolatos fejlesztések

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

Helyzet/ adottság

 • A Marcalmenti települések, a Somló hegy és környékének települései és a Bakonyi települések páratlan természeti értékekkel rendelkeznek. Több Kiemelt természetvédelmi terület, NATURA 2000 terület is található térségünkben.

Probléma/ lehetőség

 • Az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete és a területek tulajdonviszonyai miatt nem jut megfelelő forrás néhány kiemelten megvédendő természeti értékre, helyszínre. Nem érezhető a fiatalok körében a tudatos természetvédelemre törekvés.

Megoldási javaslat

 • Mivel minden egyéb feltétel adott, csupán a támogatás szükséges, meg kell védeni ezen értékeinket és támogatni kell a természettudatosságot településeinken, fiataljaink körében. Támogatás igényelhető a NATURA 2000 terütek kivételével természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek javítási, fejlesztési költségeire; továbbá a környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések, bemutatók költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6373 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6374 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Illegális szemétlerakók megszűnése. Környezettudatos gondolkodás. Turisták, térségünkbe látogatók véleményének pozitív alakulása miatt növekvő vendégszám.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

118

megold si javaslatok 16 30 k d kd 103 szf a 12 sorsz m 6374
Megoldási javaslatok 16/30 Kód: KD-103-SzF-A-12 Sorszám: 6374

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

108000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

72000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

6666 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

800 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

32 db

50%

 • Természetes személyek

119

slide121

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 17/30 Kód: KD-103-GF-5-01 Sorszám: 6379

Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

Intézkedés: 5.1. Speciális helyi termékek előállításának, népszerűsítésének ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

Helyzet/ adottság

 • Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság.

Probléma/ lehetőség

 • Probléma: tőke,- és marketinghiány, illetve az összefogás hiánya.
 • Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk.

Megoldási javaslat

 • Egyre több, jó minőségű speciális, helyi termék megjelenése. Egyedi, térségünkre jellemző termékeket kell előállítani és megfelelő marketinggel piacra juttatni. Térségünk számtalan olyan történelmi, kulturális és mezőgazdasági termelési hagyománnyal büszkélkedhet, melyek miatt fontosnak tartjuk, hogy ezeket megőrizve – akár jövedelemszerzési lehetőséget is biztosítva – helyi speciális termékek szülessenek. Ezen helyi speciális termékek előállítását, marketingjét kívánjuk intézkedésünkkel támogatni. Támogatás igényelhető: előkészítő tanulmányra, kutatásra; védjegy bejegyzéssel kapcsolatos költségek; termékbemutatók költségeire; marketing költségek. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6379 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6380 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Egyre több egyedi, csak térségünkre jellemző termék piacra jutása. Marketing hatékonyságának a növekedése. Munkahelyek számának a gyarapodása.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

120

megold si javaslatok 17 30 k d kd 103 gf 5 01 sorsz m 6379
Megoldási javaslatok 17/30 Kód: KD-103-GF-5-01 Sorszám: 6379

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

54000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

36000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

6000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400 EUR

 • Egyházak

80%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

48 db

60%

 • Természetes személyek

121

slide123

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 18/30 Kód: KD-103-GF-5-02 Sorszám: 6380

Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

Intézkedés: 5.1. Speciális helyi termékek előállításának, népszerűsítésének ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

Helyzet/ adottság

 • Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság.

Probléma/ lehetőség

 • Probléma: tőke,- és marketinghiány, illetve az összefogás hiánya.
 • Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk.

Megoldási javaslat

 • Egyre több, jó minőségű speciális, helyi termék megjelenése. Egyedi, térségünkre jellemző termékeket kell előállítani és megfelelő marketinggel piacra juttatni. Térségünk számtalan olyan történelmi, kulturális és mezőgazdasági termelési hagyománnyal büszkélkedhet, melyek miatt fontosnak tartjuk, hogy ezeket megőrizve – akár jövedelemszerzési lehetőséget is biztosítva – helyi speciális termékek szülessenek. Ezen helyi speciális termékek előállítását, marketingjét kívánjuk intézkedésünkkel támogatni. Támogatás igényelhető: előkészítő tanulmányra, kutatásra; védjegy bejegyzéssel kapcsolatos költségek; termékbemutatók költségeire; marketing költségek. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6379 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6380 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Egyre több egyedi, csak térségünkre jellemző termék piacra jutása. Marketing hatékonyságának a növekedése. Munkahelyek számának a gyarapodása.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

122

megold si javaslatok 18 30 k d kd 103 gf 5 02 sorsz m 6380
Megoldási javaslatok 18/30 Kód: KD-103-GF-5-02 Sorszám: 6380

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

30000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

24000 EUR

 • Non-profit szervezetek

90%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

6000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400 EUR

 • Egyházak

90%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

32 db

65%

 • Természetes személyek

123

slide125

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 19/30 Kód: KD-103-GF-5-03 Sorszám: 6383

Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása

Intézkedés: 6.2. Egységes térségi megjelenést célzó kiadványok elkészítésének, megjelenésének támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Leader térségünk értékeit, turisztikai lehetőségeinek, helyi termékeink elérhetőségének a bemutatását ma nem lehet fellelni. Pedig nagyon sok mindent be lehetne mutatni.

Probléma/ lehetőség

 • Hiányoznak a térségünket, lehetőségeinket, vállalkozásainkat és termékeinket bemutató kiadványok, ezáltal nem vagyunk mindenki számára elérhetők.

Megoldási javaslat

 • Egységes térségi kiadványokkal kell megjelenni minél szélesebb körben. Támogatás igényelhető kiadványok elkészítési költségeire és marketing megjelenés költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6383 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6384 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

124

megold si javaslatok 19 30 k d kd 103 gf 5 03 sorsz m 6383
Megoldási javaslatok 19/30 Kód: KD-103-GF-5-03 Sorszám: 6383

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

54000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

36000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

10000 EUR

 • Egyházak

80%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

60%

 • Természetes személyek

125

slide127

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 20/30 Kód: KD-103-GF-5-04 Sorszám: 6384

Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása

Intézkedés: 6.2. Egységes térségi megjelenést célzó kiadványok elkészítésének, megjelenésének támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Leader térségünk értékeit, turisztikai lehetőségeinek, helyi termékeink elérhetőségének a bemutatását ma nem lehet fellelni. Pedig nagyon sok mindent be lehetne mutatni.

Probléma/ lehetőség

 • Hiányoznak a térségünket, lehetőségeinket, vállalkozásainkat és termékeinket bemutató kiadványok, ezáltal nem vagyunk mindenki számára elérhetők.

Megoldási javaslat

 • Egységes térségi kiadványokkal kell megjelenni minél szélesebb körben. Támogatás igényelhető kiadványok elkészítési költségeire és marketing megjelenés költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6383 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6384 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

126

megold si javaslatok 20 30 k d kd 103 gf 5 04 sorsz m 6384
Megoldási javaslatok 20/30 Kód: KD-103-GF-5-04 Sorszám: 6384

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

30000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

24000 EUR

 • Non-profit szervezetek

90%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

10000 EUR

 • Egyházak

90%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

65%

 • Természetes személyek

127

slide129

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 21/30 Kód: KD-103-GF-3-01 Sorszám: 6381

Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása

Intézkedés: 6.1. Vidéki megélhetés javítását célzó képzések szervezése, lebonyolítása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Stratégiánk, programunk sikeres végrehajtásának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy az új irány, tartalom megfelelőn biztosított legyen, mely jelenleg számtalan hiányosságot mutat.

Probléma/ lehetőség

 • Nem találhatók meg a jellemzően falusi, turisztikához kapcsolódó speciális szakmák művelői. A szolgáltatások színvonalasabb ellátásához képzettebb munkavállalókra van szükség.

Megoldási javaslat

 • Mezőgazdasági és turisztikával, hagyományos falusi szakmák és tudások elsajátításához szükséges képzéseket kell lebonyolítani. Támogatás igényelhető - az ÚMVP I. és III. tengelyébe nem tartozó - képzéseknél az oktatási, szervezési, lebonyolítási költségekre; az oktatáshoz, képzéshez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6381 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6382 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Helyi munkahelyek teremtődnek. Képzések által végzettséggel nem rendelkezők is megfelelő lhetőségekhez, ezáltal tervezhető megélhetéshez jutnak.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (20%), Képzés/Oktatás (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

128

megold si javaslatok 21 30 k d kd 103 gf 3 01 sorsz m 6381
Megoldási javaslatok 21/30 Kód: KD-103-GF-3-01 Sorszám: 6381

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

29400 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

29400 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

12000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

129

slide131

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 22/30 Kód: KD-103-GF-3-02 Sorszám: 6382

Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása

Intézkedés: 6.1. Vidéki megélhetés javítását célzó képzések szervezése, lebonyolítása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Stratégiánk, programunk sikeres végrehajtásának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy az új irány, tartalom megfelelőn biztosított legyen, mely jelenleg számtalan hiányosságot mutat.

Probléma/ lehetőség

 • Nem találhatók meg a jellemzően falusi, turisztikához kapcsolódó speciális szakmák művelői. A szolgáltatások színvonalasabb ellátásához képzettebb munkavállalókra van szükség.

Megoldási javaslat

 • Mezőgazdasági és turisztikával, hagyományos falusi szakmák és tudások elsajátításához szükséges képzéseket kell lebonyolítani. Támogatás igényelhető - az ÚMVP I. és III. tengelyébe nem tartozó - képzéseknél az oktatási, szervezési, lebonyolítási költségekre; az oktatáshoz, képzéshez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6381 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6382 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Helyi munkahelyek teremtődnek. Képzések által végzettséggel nem rendelkezők is megfelelő lhetőségekhez, ezáltal tervezhető megélhetéshez jutnak.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (20%), Képzés/Oktatás (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

130

megold si javaslatok 22 30 k d kd 103 gf 3 02 sorsz m 6382
Megoldási javaslatok 22/30 Kód: KD-103-GF-3-02 Sorszám: 6382

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

19600 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

19600 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

12000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

0%

 • Természetes személyek

131

slide133

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 23/30 Kód: KD-103-GF-5-05 Sorszám: 6385

Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása

Intézkedés: 6.3. Rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenés támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon nagyon kicsi a megjelenési mutatónk. Pedig rengeteg dolgot be lehetne mutatni térségünkből.

Probléma/ lehetőség

 • Szolgáltatásaink, vállalkozásaink, de térségünk sincs bemutatva ezen rendezvényeken, kiállításokon. Lehetőségek kihasználásával sokat lehetne javítani fejlődésünk ütemén.

Megoldási javaslat

 • Térségünk, szolgáltatásaink, termékeink rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenését támogatni szükséges. Támogatás igényelhető: különböző hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenéssel kapcsolatosan felmerülő költségekre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6385 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6386 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

132

megold si javaslatok 23 30 k d kd 103 gf 5 05 sorsz m 6385
Megoldási javaslatok 23/30 Kód: KD-103-GF-5-05 Sorszám: 6385

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

24000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

24000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

2000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

7 db

0%

 • Természetes személyek

133

slide135

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 24/30 Kód: KD-103-GF-5-06 Sorszám: 6386

Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása

Intézkedés: 6.3. Rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenés támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon nagyon kicsi a megjelenési mutatónk. Pedig rengeteg dolgot be lehetne mutatni térségünkből.

Probléma/ lehetőség

 • Szolgáltatásaink, vállalkozásaink, de térségünk sincs bemutatva ezen rendezvényeken, kiállításokon. Lehetőségek kihasználásával sokat lehetne javítani fejlődésünk ütemén.

Megoldási javaslat

 • Térségünk, szolgáltatásaink, termékeink rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenését támogatni szükséges. Támogatás igényelhető: különböző hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenéssel kapcsolatosan felmerülő költségekre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6385 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6386 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

134

megold si javaslatok 24 30 k d kd 103 gf 5 06 sorsz m 6386
Megoldási javaslatok 24/30 Kód: KD-103-GF-5-06 Sorszám: 6386

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

16000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

16000 EUR

 • Non-profit szervezetek

90%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

2000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

135

slide137

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 25/30 Kód: KD-103-SzF-1-05 Sorszám: 6369

Prioritás: 4. A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások továbbfejlesztése, ...

Intézkedés: 4.1. Önkormányzati közfeladatokkal kapcsolatos szolgáltatások helyben vagy mikrorégiós szi...

Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás

Helyzet/ adottság

 • Egyre több település lakossága számára válik nehezen elérhetővé az önkormányzatok által biztosítandó alapszolgáltatások némelyike.

Probléma/ lehetőség

 • Az ilyen szolgáltatások Városokba kerülése miatt önkormányzatok maradnak feladat nélkül, de ezáltal helyi munkahelyek is megszűnnek. Ezen folyamatnak egyenes következménye a falupusztulás.

Megoldási javaslat

 • Városi normatívaszerzés helyett a mikrorégiós, mindenki számára elérhető szolgáltatások ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. Támogatásunkkal a működési feladatokon túli logikusan indokolt, települési, vagy mikrorégiós szintre történő alapszolgáltatási feladatellátás visszaállítását kívánjuk támogatni. Ennek érdekében támogatni kívánjuk az önkormányzatok kötelező feladatellátásával kapcsolatos szolgáltatások mikrorégiós szinten tartását és újbóli felállítását. Támogatás igényelhető: ingatlan felújítására; bútor és technikai berendezés vásárlására. A támogatásból bérjellegű támogatás nem finanszírozható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6369 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6370 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Helyi lakosoknak elérhető alapszolgáltatások biztosítása a meglévők biztonságossá, tervezhetővé, s a Városokba vitt szolgáltatási feladatellátás visszatelepítésével. Ezáltal helyben jelentős számú munkahely teremtődhet.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

136

megold si javaslatok 25 30 k d kd 103 szf 1 05 sorsz m 6369
Megoldási javaslatok 25/30 Kód: KD-103-SzF-1-05 Sorszám: 6369

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

60000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

60000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

30000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

7 db

0%

 • Természetes személyek

137

slide139

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 26/30 Kód: KD-103-SzF-1-06 Sorszám: 6370

Prioritás: 4. A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások továbbfejlesztése, ...

Intézkedés: 4.1. Önkormányzati közfeladatokkal kapcsolatos szolgáltatások helyben vagy mikrorégiós szi...

Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás

Helyzet/ adottság

 • Egyre több település lakossága számára válik nehezen elérhetővé az önkormányzatok által biztosítandó alapszolgáltatások némelyike.

Probléma/ lehetőség

 • Az ilyen szolgáltatások Városokba kerülése miatt önkormányzatok maradnak feladat nélkül, de ezáltal helyi munkahelyek is megszűnnek. Ezen folyamatnak egyenes következménye a falupusztulás.

Megoldási javaslat

 • Városi normatívaszerzés helyett a mikrorégiós, mindenki számára elérhető szolgáltatások ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. Támogatásunkkal a működési feladatokon túli logikusan indokolt, települési, vagy mikrorégiós szintre történő alapszolgáltatási feladatellátás visszaállítását kívánjuk támogatni. Ennek érdekében támogatni kívánjuk az önkormányzatok kötelező feladatellátásával kapcsolatos szolgáltatások mikrorégiós szinten tartását és újbóli felállítását. Támogatás igényelhető: ingatlan felújítására; bútor és technikai berendezés vásárlására. A támogatásból bérjellegű támogatás nem finanszírozható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6369 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6370 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • Helyi lakosoknak elérhető alapszolgáltatások biztosítása a meglévők biztonságossá, tervezhetővé, s a Városokba vitt szolgáltatási feladatellátás visszatelepítésével. Ezáltal helyben jelentős számú munkahely teremtődhet.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

138

megold si javaslatok 26 30 k d kd 103 szf 1 06 sorsz m 6370
Megoldási javaslatok 26/30 Kód: KD-103-SzF-1-06 Sorszám: 6370

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

40000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

40000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

30000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

139

slide141

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 27/30 Kód: KD-103-GF-2-01 Sorszám: 6377

Prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása

Intézkedés: 3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és házt...

Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Helyzet/ adottság

 • Térségünkben a hazánk átlagának megfelelő alacsony szintű megújuló energia felhasználás a jellemző. A vezetékes energiafüggőség a jellemző.

Probléma/ lehetőség

 • A vezetékes energiafüggőség nagy jelenben már érezhető terhet, problémát jelent a településeinken élőknek. A várható költségnövekedések elviselhetetlen költségeket fognak jelenteni az itt élőknek. Ugyanakkor számtalan, helyben megtalálható megújuló energiaforrással rendelkezünk, mely felhasználását ösztönöznünk kell.

Megoldási javaslat

 • Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6377 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6378 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

140

megold si javaslatok 27 30 k d kd 103 gf 2 01 sorsz m 6377
Megoldási javaslatok 27/30 Kód: KD-103-GF-2-01 Sorszám: 6377

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

37500 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

30000 EUR

 • Non-profit szervezetek

60%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

16666 EUR

 • Önkormányzatok

60%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

666 EUR

 • Egyházak

60%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

60%

 • Természetes személyek

141

slide143

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 28/30 Kód: KD-103-GF-1-01 Sorszám: 6375

Prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása

Intézkedés: 3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és házt...

Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Helyzet/ adottság

 • Térségünkben a hazánk átlagának megfelelő alacsony szintű megújuló energia felhasználás a jellemző. A vezetékes energiafüggőség a jellemző.

Probléma/ lehetőség

 • A vezetékes energiafüggőség nagy jelenben már érezhető terhet, problémát jelent a településeinken élőknek. A várható költségnövekedések elviselhetetlen költségeket fognak jelenteni az itt élőknek. Ugyanakkor számtalan, helyben megtalálható megújuló energiaforrással rendelkezünk, mely felhasználását ösztönöznünk kell.

Megoldási javaslat

 • Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6375 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6376 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

142

megold si javaslatok 28 30 k d kd 103 gf 1 01 sorsz m 6375
Megoldási javaslatok 28/30 Kód: KD-103-GF-1-01 Sorszám: 6375

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

30000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

30000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

10000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

0%

 • Természetes személyek

143

slide145

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 29/30 Kód: KD-103-GF-1-02 Sorszám: 6376

Prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása

Intézkedés: 3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és házt...

Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Helyzet/ adottság

 • Térségünkben a hazánk átlagának megfelelő alacsony szintű megújuló energia felhasználás a jellemző. A vezetékes energiafüggőség a jellemző.

Probléma/ lehetőség

 • A vezetékes energiafüggőség nagy jelenben már érezhető terhet, problémát jelent a településeinken élőknek. A várható költségnövekedések elviselhetetlen költségeket fognak jelenteni az itt élőknek. Ugyanakkor számtalan, helyben megtalálható megújuló energiaforrással rendelkezünk, mely felhasználását ösztönöznünk kell.

Megoldási javaslat

 • Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6375 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6376 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

144

megold si javaslatok 29 30 k d kd 103 gf 1 02 sorsz m 6376
Megoldási javaslatok 29/30 Kód: KD-103-GF-1-02 Sorszám: 6376

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

20000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

10000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

0%

 • Természetes személyek

145

slide147

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 30/30 Kód: KD-103-GF-2-02 Sorszám: 6378

Prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása

Intézkedés: 3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és házt...

Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Helyzet/ adottság

 • Térségünkben a hazánk átlagának megfelelő alacsony szintű megújuló energia felhasználás a jellemző. A vezetékes energiafüggőség a jellemző.

Probléma/ lehetőség

 • A vezetékes energiafüggőség nagy jelenben már érezhető terhet, problémát jelent a településeinken élőknek. A várható költségnövekedések elviselhetetlen költségeket fognak jelenteni az itt élőknek. Ugyanakkor számtalan, helyben megtalálható megújuló energiaforrással rendelkezünk, mely felhasználását ösztönöznünk kell.

Megoldási javaslat

 • Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6377 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6378 sorszámú HPME alapján]

Várható eredmény

 • A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

146

megold si javaslatok 30 30 k d kd 103 gf 2 02 sorsz m 6378
Megoldási javaslatok 30/30 Kód: KD-103-GF-2-02 Sorszám: 6378

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

23080 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

 • Non-profit szervezetek

65%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

16666 EUR

 • Önkormányzatok

65%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400 EUR

 • Egyházak

65%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

65%

 • Természetes személyek

147

priorit sok s int zked sek viszonya temez se a teljes strat gia v rhat hat sa 1 1
Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/1

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader térség stratégiájának tervezése során egyértelműen kiderült, hogy csak egy komplex, több területet érintő és egymásra épülő fejlesztés vezethet eredményre.

Prioritásaink és az azokon belül megfogalmazott intézkedések térségünk kitörési lehetőségeire több oldalról épített megoldási javaslatok. Tulajdonképpen minden intézkedés pillérként tartja a stratégia egészét.

Jól látható ez tervünk turizmus területével foglalkozó intézkedéseinél. Turisztikai fejlődést csak úgy lehet hatékonyan elérni, ha a helyszínek, szolgáltatások minősége, attrakciók és rendezvények száma és színvonala együttesen fejlőik és ehhez megfelelő elérhetőség, szervezettség és marketing tevékenység is párosul.

Intézkedéseink megfogalmazásában éppen ezt a komplex, egymásra épülő szerkezetet lehet megtalálni.

Ugyanakkor jól látható, hogy a helyzetelemzésből kiinduló tudatos megoldási javaslatokat tartalmaz stratégiánk rendszere.

Gazdaságfejlesztési területen is a helyi adottságainknak megfelelően egymásra épülő mezőgazdasági helyi termékek, azok piacra jutásának segítése és marketingje a fő támogatási terület.

A megadott szektor, célterületek alapján valójában lehetetlenség következtetni a kapcsolatokra, hiszen azok közül csupán egyet lehet adott intézkedéshez kiválasztani, így nem tükrözheti a valós szándékot.

Stratégiai tervünk megvalósítása során számtalan innovatív megoldásra számítunk és főként új munkahelyek megteremtésére, jövedelmek helyben tartására, illetve növekedésére.

Az intézkedéseken belül megvalósuló fejlesztések – éppen az egymásra épülésük folytán – generáló hatást fognak gyakorolni térségünk szereplőire. Várhatóan nagy számban fognak növekedni a vállalkozások számai, térségünkben töltött vendégéjszakák száma.

148

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

es lyegyenl s g s fenntarthat s g rv nyes l s nek bemutat sa a strat gi ban 1 1
Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/1

Az esélyegyenlőség megteremtését nem lehet előírásokkal és százalékosan előírt normákkal megteremteni. Nem statisztikai kimutatások formájában kívánjuk megteremteni az esélyegyenlőség kívánalmait.

Stratégiánk intézkedési területei minden szempontból lehetőséget biztosítanak arra, hogy a helyben, valós lehetőségként kínálkozó turizmus, a hozzá kapcsolódó hagyományőrzés, szolgáltatások növekvő eredményessége, mind lehetőséget biztosítanak a helyben, alacsonyabb végzettségük miatt munkát nem találó lakosok jövedelemszerzési lehetőségeinek a bővítésére is.

A turizmusban és rendezvényeken számtalan lehetőség nyílik a részmunkaidős foglalkoztatásra, mely a településeinken élő, gyermekeket nevelő nők munkába utazási nehézségei helyett helyben biztosíthatnak jövedelemszerzési lehetőséget, munkahelyet.

A képzésekkel pedig éppen ezen esélytelennek tűnő vidéki lakosoknak biztosítjuk a lehetőséget a munkahelyek megtalálására, vállalkozások beindítására.

Tervezésünk során több roma közösség véleményét kikérve alakítottuk ki koncepciónkat. Elmondható, hogy ezen megfogalmazások és intézkedések teljes mértékben tükrözik véleményüket, akaratukat. A támogatandó képzések kiválasztása alkalmával minden esetben kikérjük véleményüket a megegyezésünk alapján.

149

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

kor bbi fejleszt si terveknek a tervez si ter letre gyakorolt hat sai 1 1
Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/1

Sajnos térségünkre jelentős befolyással bíró fejlesztési tervről nem tudunk beszámolni. A regionális és megyei tervek túlnyomórészt éreztették hatásukat valamilyen formában a meghirdetett pályázatok, operatív programok formájában, de lényeges térségi problémát nem oldottak meg.

Az elmúlt években jellemzően a vidékfejlesztési tartalmat felváltotta a „visszajárásítás” eszmerendszere és a politikai megfelelés feltételrendszerének a gyakorlatba átvetített megoldási próbái.

Miközben térségünkben ezen két alapon próbálják a források irányát elméletben meghatározni, a településekig a már megfogalmazott kívánalom szerinti támogatások sem jutnak el. Ezáltal a ma is látható központi hálózatok és szervezetek mögött, alatt nem találhatunk lényeges, végrehajtás alatt álló fejlesztési stratégiát. A támogatások nagy része nem jut el a településekre.

Az első lényeges program a Leader+ volt, mely során közvetlenül a helyi közösségek tervezhettek, valósíthatták meg programjukat.

Ugyanakkor közösségünk által végrehajtott program is túl sokáig húzódott, s amire a fejlesztések megvalósulhattak, a „turisztikai utaztató hálózat” program helyszíneit egy tollvonással ketté szakította az Irányító Hatóság. Ezzel súlyosan megnehezítette annak tervezett pozitív hatását, fenntarthatóságát.

150

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

strat gia alkot si folyamat lez rta ut n tervezett leader szer m k d s bemutat sa 1 2
Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesületünk 2004-ben kezdte el valós működését. Ezt követően sikeresen kidolgozta és végrehajtotta Leader+ programját, majd a lehetőségeket megragadva 60 településre bővítette területét és ezzel arányosan tagságát. A kialakult Leader térség összes szektorának meghatározó képviselője csatlakozott tagságunkhoz.

A jogi személyiségű szervezetet az elnök képviseli, akit két alelnök segít, szükség szerint helyettesít a munkában. Megválasztott 25 fős elnökség dönt számtalan kérdésben és egyben ellátja a koordináló csoport feladatköreit.

A Közhasznú Egyesületünk tagsága létrehozta munkaszervezetét, melyben megfelelő végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak végzik a vállalt munkát. A végzettségek között az államigazgatási főiskolától a mezőgazdasági szakágon üzemgazdász, településfejlesztési szakelőadó, közbeszerzési referens, kertészmérnök, tanár, projektmenedzsment szakértőig sok minden megtalálható.

Ezen további bővítéssel tervezett munkaszervezet ellátja a Leader térségünk pályázókat támogató, projektgenerálási és szaktanácsadási feladatköreit is.

Elnökségen belül létrehozásra került három mikrorégiós munkacsoport a Marcal-menti, Somló és környéki és Bakonyi mikrorégiós feladatok koordinálására. Ezen mikrorégiós munkacsoportok tökéletes lehetőséget biztosítanak az alulról jövő kezdeményezések azonnali felkarolására, de ezt a célt szolgálják lakossági fórumaink is.

Koordináló csoportunk tagságában a különböző szektorok egyforma jelenléte biztosítja a hatékony, minden területre kiterjedő tervezési folyamatot, a gazdasági potenciál egészének a hasznosítási lehetőségét. A települések valós képviseletének a jelenléte, lakossági fórumok és internetes elérhetőség, információs portálok által biztosítjuk a helyi lakosság bevonását, aktivitását a folyamatokba. Az innováció előtérbe helyezése és a partnerség erősítése érezhető akarat a tagság körében.

Az IH vezetőjének általunk kifogásolt határozata – mely szerint a 60 településünkből 26 települést más közösségnek ajándékozna – minden LEADER-szerű működéstől idegen és annak alapelvével ellentétes politikai akarat érvényesülése lenne.

151

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

strat gia alkot si folyamat lez rta ut n tervezett leader szer m k d s bemutat sa 2 2
Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2

Mivel tagságunk soraiban találhatók a település valós szervezeteinek, a térség meghatározó önkormányzatainak, vállalkozásainak képviselői és a mai napig ellenállnak az érintett képviselők ezen indokolatlan határozat politikai töltetű szándékának, joggal megállapítható közösségünkről, hogy a térségünk jövőjéért elhivatott, partnerségi összefogásban rendkívüli, erkölcsös tulajdonságokban gazdag szervezet a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport.

152

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis