1 aasta Harku valla vabaühenduste ümarlauda - PowerPoint PPT Presentation

1 aasta harku valla vaba henduste marlauda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1 aasta Harku valla vabaühenduste ümarlauda PowerPoint Presentation
Download Presentation
1 aasta Harku valla vabaühenduste ümarlauda

play fullscreen
1 / 10
1 aasta Harku valla vabaühenduste ümarlauda
231 Views
Download Presentation
dian
Download Presentation

1 aasta Harku valla vabaühenduste ümarlauda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1 aastaHarku valla vabaühenduste ümarlauda

  2. Kodanikuühiskond – Eestis määratletakse kodanikuühiskonda kui kõiki inimesi huvide ja võimete kohaselt kaasavat osalusühiskonda, mis hõlmab inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, samuti seda koostööd võimaldavaid ühendusi, võrgustikke ja institutsioone. Kodanikuühiskond tähendab suutlikku avalikku sektorit, tugevat erasektorit ja aktiivset kolmandat sektorit.

  3. Eestis on 2011 aasta seisuga registreeritud üle 32000 mittetulundusühenduse (sellesse kuuluvad nii korteri- garaaži kui ka huvitegevustest lähtuvad MTÜ-d) Harku vallas on www.harku.ee andmetel aktiivselt tegutsemas Külaliikumise edendajatena – 11 MTÜ-d Seltsinguid ja muid MTÜ-sid - 12 Spordiseltse ja seltsinguid – 14 Harku vallas MTÜ-sid kokku üle 150

  4. Harku valla vabaühenduste ümarlaua faktid • Sai alguse Muraste külaseltsi poolt ellukutsutuna 22.11.2010

  5. Harku valla vabaühenduste ümarlaua faktid • Koos käidud tänaseks juba 11 korda (kaasarvatud tänane 12.12.2011) • Ümarlauaga on liitunud enamus valla külasid ja aktiivsemaid MTÜ-sid • Ümarlaud on kujunemas heaks infoväljaks ümarlaua liikmete ja Harku vallavalitsuse vahel • Ümarlaud on heaks võimaluseks planeerida ühiselt • Ümarlaud on heaks võimaluseks tutvustada kohalikke tegevusi ja võimalusi • Ümarlaud toimub rotatsiooni korras vastavalt võimalustele erinevas külas - saame niimoodi tuttavamaks ning tutvume võimaluste ja tehtuga

  6. Harku valla vabaühenduste ümarlaua saavutused • Ühtsed arusaamad eetikast (vabaühenduste eetikakoodeks) • Üksteisega tuttavaks saamine, üksteise võimalustega tutvumine • Positiivne koostöönäide Harku valla külapäev 2011 raames • Ühiselt Rannamõisa-Klooga mnt parendustööde vajaduste avalik “sõna” • Suvilaühistute töörühma moodustamine, eesmärgiks lahendada Harku vallas probleemne olukord (teede omandisuhted, avalikud taristuteenused, teede nimetused ja kasutuskord) • Ühine koolitustesari KÜSK-i rahastuse abil • Harku valla juubelalbumi koostamine ( saab tutvuda Harku valla raamatukogudes) • Harku vallas tegutsevate MTÜ-de tegevustega tutvumine ning nende info levitamine enda piirkonnas • Ühise e-maili listi olemasolu ja selle kasutamine

  7. Muusika ja muffini pidu valla puuetega lastele Peale Külapäevi kogunes Tabasalu Rohujuure elulaadikeskusesse puuetega lapsed ja nende pered, et osa saada toredast muusika ja muffini peost. Üritus kutsuti ellu Muraste külaseltsi eestvedamisel ja Harku Vallavalitsuse kaasabil. Ürituse kulud kaeti selleaastase Külapäeva oksjoni tuludest, mille suuruseks kujunes 260 eurot. Siinkohal suur tänu kõigile leidlike oksjoni esemete ülesseadjatele ja lahketele annetajatele. Enam kui kolmekümne osavõtjaga üritusel said lapsed muusikapesas laulda regilaule ja teisi tuttavaid viisikesi. Katrin Lälli ja Gerly Tutti juhendamisel moodustasid lapsedki orkestri – kõlasid kandled, rütmipillid, kuljused ja trianglid. Muusikapesast sai igaüks kaasa endavalmistatud kõriseva hernepilli, mille saatel kodus edasi musitseerida.Küpsetuskoja toimetused algasid kilepõlle kaunistamisega ja kui igaühel oma põll valmis, asuti muffineid küpsetama. Rõõmu ning tegutsemislusti jagus kõigile. Lõpuks jäi veidi ka õuesjooksmiseaega. Enne teele asumist said kõik peolised ahjusoojade mustikamuffinitega suud siniseks ja magusaks. Loodame, et toimunud puuetega laste üritusest saab traditsioon ja Külapäeva oksjonid pakuvad võimalust lahketeks annetusteks ka tulevikus.

  8. MTÜ-d, kes ennast tutvustanud • Rannamõisa laevaselts, Otemarina jahtklubi, Tilgu sadam • Peeter Suure merekindluste projekt • Rannamõisa kultuuriküla • Vääna VabatahtlikeTuletõrjeühing • Suurupi selts – tuletornide projekt

  9. Mis võiks olla paremini • Osalemine ümarlaudadel võiks olla veel aktiivsem • Ettevalmistused koosoleku punktidesse pühendunumalt ja ümarlauale peaks jõudma ettepanekud , kajastused argumenteerituna. • Julgemalt tutvustada enda ja/või enda piirkonna teiste MTÜde võimalusi/tegevusi

  10. Kuidas edasi? • esimest aastat vedas Muraste külaselts, kas võiks eestseisja vahetuda II aastaks ja kes võiks sellisel juhul seda tööd teha? (ootaksime kandidaatide ettepanekudi ning kandidaatide nägemust järgmiseks hooajaks) • 2012 - “Naabriga koos” tegemise aasta? • Ühiselt kandi arengud paika? • Harku valla teatajas oma rubriik kui ja, siis millises vormis (kokkuvõte või protokoll)? • Suvilaühistute töörühma jätkutegevus • KÜSK-i raames “Kaasamise projekt” • KÜSK-i raames Harku valla tunnustamisstatuut • Mõningad ettepanekud, kes võiks tulla meile ennast tutvustama aastal 2012 – Tabasalu Lions, Harku valla Ajaloosõprade selts, Vääna Jahimeeste selts, Tabasalu Triatloniklubi, Kukrumäe ratsaklubi, Harku valla Lastekaitseliit, Türisalu Spordiklubi, Terves Kehas Terve Vaim MTÜ, Vabaühenduste liit EMSL, Vääna-Jõesuu Surfiklubi, Naabrivalve (kogu see nimekiri on juhuslik valik ja vabalt võib siin teha muutusi ning täiendusi)