h demeeste valla tegevustest aalborgi kokkuleppe eesm rkide raamistikus ning tulevikukavadest n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest. Merle Looring Häädemeeste Vallavalitsus. 1994 kirjutasid Euroopa kohalikud omavalitsused alla Aalborgi kokkuleppele , mis oli aluseks Aalborgi koostöövõrgustiku asutamisele.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest' - faraji


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h demeeste valla tegevustest aalborgi kokkuleppe eesm rkide raamistikus ning tulevikukavadest

Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest

Merle Looring

Häädemeeste Vallavalitsus

slide2

1994 kirjutasid Euroopa kohalikud omavalitsused alla Aalborgi kokkuleppele, mis oli aluseks Aalborgi koostöövõrgustiku asutamisele.

Aalborgi koostöövõrgustik kaasab erineva suuruse ja rahvaarvuga omavalitsusi, kes on otsustanud poliitliste eesmärkide seadmisel ja rakendamisel lähtuda säästva arengu põhimõtetest

Häädemeeste vald liitus Aalborgi koostöövõrgustikuga 2006 aastal.

.

slide3
Aalborgi kokkuleppele allakirjutanud kohalikud omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes valdkondades:

avalik haldus;

juhtimine;

loodusvarade kasutamine;

tarbimine ja elustiil;

planeerimine;

transport;

kodanike tervis ja heaolu;

majandus;

sotsiaalne võrdsus ja õiglus;

osalemine säästva arengu tagamisel rahvusvahelisel tasandil.

slide4

Häädemeeste valla asukoht

Häädemeeste valla asukoht (allikas Maa-amet, täiendatud)

slide5

1. Avalik haldus

Olulisemate valdkondade tööd ja avalike teenuste osutamist valdkonna põhiselt korraldavad spetsialistid (raamatupidamine,

maakorraldus, arendustöö ja keskkond, ehitus, majandus)

EL toetusel toimuva projektide läbiviimiseks projektijuhid.

Dokumendihaldust ja õigusala korraldab vallasekretär

avalik haldus olukord ja eesm rgid
Avalik haldus: olukord ja eesmärgid

Olemas toimiv elektrooniline sh internetipõhine dokumendihaldussüsteem

Avatus

Ressursside kokkuhoid: ametnike tööaeg, sõidukulud jne.

Paindlikkus

Kaugtöö võimalus sh kodanikega suhtlemisel

juhtimine
Juhtimine

15-liikmeline volikogu

5 liimeline vallavalitsus

Hallatavad asutused (15).

Juhtimise põhimõtted ja eesmärk:

edu- ja uuendusmeelne juhtimine

loodus ja loodusvarad
Loodus ja loodusvarad

7 looduskaitseala ligi 25% valla territooriumist.

Looduskaitse arendamiseks on läbi viidud ja kavandamisel EL poolt toetatavaid projekte

projekte
Projekte

1997-1998 Phare project

2001-2005 LIFE Nature

2005-2007 ERDF l

2005-2006 Interreg IIIA project Cross border tourism development

PIN Matra, ERDF, INTERREG

Ja Eesti Läti programm

arendus ja planeerimistegevus
Arendus – ja planeerimistegevus

INTERREG III projekt ”Põhja-Liivimaa rannikualade algatus piiriületavaks sotsiaal-majanduslikuks arenguks”. Projekti raames koostati:

Ainaži, Salacgriva, Jaagupi jahisadamate arengustrateegia (Joint Strategy for Development of Yacht Ports in the North Livonian Region).

Põhja-Liivimaa rannikupiirkonna turismi, ettevõtluse ja turundusstrateegia (North Livonia Coastal Region Strategy for Tourism, Business and Marketing).

Kabli ja Treimani supelrandade teemaplaneering

slide12

Eesti-Läti programm

„Sinilipu poole Läänemere randadel“ (Beach Hopping)

Audru vald, Saulkrasti linn, Carnikava vald, Jurmala linn, Liepupe vald, Salacgriva linn.

kalbli rand
Kalbli rand

Projekti tulemusena alustatakse sellel suvel Kabli ranna-ala väljaarendamisega.

Rand saab teenindushoone ja vetelpäästetorni, kus tulevikus hakkavad valvet pidama vetelpäästjad, rajatakse promenaad, asfalteeritud parkimisplats, lõkke- ja piknikukohad ning teed ja rajad randa.

Kabli rand saab avaliku ranna staatuse ning edaspidi võib püüelda Sinilipu nõuetele vastavaks supelrannaks.

firesafe
FireSafe

Tuleohutusalane ühisprojekt

Läti Riiklik Tuletõrje- ja Päästeteenistus, Läti Vabatahtlike Tuletõrjeühingute Assotsiatsioon, Ainazi ja Staicele Linnavalitsused, Häädemeeste Vallavalitsus

Päästekeskuse planeerimine ja projekterimine,

vabatahtliku tuletõrje edendamine ja noorte treenimine,

tuleohutusvahendite propageerimine,

Muuseum ja näitused

tarbimine ja elustiil
Tarbimine ja elustiil

Looduslähedane elukeskkond

Suvekülalised

Kaugtöö ja selle võimaluste arendamine

slide16
Traditsiooniks on muutunud Põhja-Liivimaa festivalide korraldamine. Eesmärgiks on tutvustada kohalikele ja külalistelePõhja-Liivimaapiirkonnale omast kultuuri, käsitööd ja toitu.
transport
Transport

Algati Pärnu maakonna teemaplaneeringu“Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica)

Eesmärk 4 realine maantee ja mitmetasandilised ristmikud

kodanike tervis ja heaolu
Kodanike tervis ja heaolu

Häädemeeste spordihoone

Tervishoid ja terviseedendus

Sotsiaalne infrastruktuur

slide19

Sotsiaalne infrastruktuur

Häädemeeste lasteaed

Vastavatud sõimerühm Häädemeeste lasteaias

Häädemeeste Keskkool

Metsapoole Põhikool

Massiaru Algkool

Kabli Lasteaed-algkool

Häädemeeste muusikakool

Häädemeeste lasteaed

slide20

Sotsiaalne infrastruktuur

Treimani raamatukogu ja turismiinfopunkt

Häädemeeste Suurküla seltsimaja

slide21

Sotsiaalne infrastruktuur

Eesmärgid:

Häädemeeste eakate hoolekandekeskus.

Metsapoole kooli võimla

Sotsiaalkorterid

Esitatud taotlused KOIT kavasse

majandus
Majandus

Olulisemad tegevusalad: ehitusmaterjalide tootmine ja ehitus, turism ja majutus, teenindus- ja kaubandus, kalatööstus, metsandus, teenindus, puidu töötlemine, põllumajandus, tööstuslik tootmine,

maxit Estonia AS kergkruusatehas

eesm rgid
Eesmärgid

Mitmekesisus

Kaugtöö võimaluste arendamine

Ettevõtjate ümarlaud ja MTÜ

Noortele suunatud ettrevõtlusalased koolitused koostöös TÜ Pärnu kolledziga

LEADER meede

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

sotsiaalne v rdsus ja iglus
Sotsiaalne võrdsus ja õiglus

Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine

Sotsiaalkorterite pakkumine

Koolivõrgu säilitamine

Täiskasvanute haridus

Turvalisus

osalemine j tkusuutliku arengu tagamisel
Osalemine jätkusuutliku arengu tagamisel

Üksi on kohalikul omavalitsusel raske osaleda rahvusvahelises, riiklikus ja regionaalses otsustusprotsessis, millega on võimalik suunata ja reguleerida keskkonnaalaseid tegevusi.

Koostöö

Põhja ja baltimaade Aalborgi kokkuleppe koostöövõrgistik

Omavalitsuste ühendused ja koostöövõrgustikud

Pärnumaa oskusteabekeskus

slide26

Lahendused

Koostöö

Läbivad probleemid ühiskonnas (sh kohalikul tasandil):

Majandus- ja usalduskriis ühiskonnas

Bürokraatia ja asjaajamise kohmakus pidurdavad initsiatiivi ja ettevõtlikkust

Otsuste edasilükkamine või otsustamatus

Teenuste tsentraliseeritus

slide27

Tänan kuulajaid. Häid pühi soovides!

merle.looring@haademeeste.ee

Fotod: M. Looring, M. Sepp J.Looring, T. Abel