Download
alfred wegener n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alfred Wegener PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alfred Wegener

Alfred Wegener

228 Views Download Presentation
Download Presentation

Alfred Wegener

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alfred Wegener By: Horváth Anita Tovább

 2. Tartalom Élettörténete Képek Munkássága Vége

 3. Munkássága Már az 1600-as évek végén felismerték, hogy Afrika és Amerika partvonala jól illeszthetõ, s valamikor összetartozhattak. A kéreg mozgásait sokáig úgy értelmezték, hogy az a topográfiai helyhez kötött, azaz egy-egy hely földtani szelvénye egyúttal  a szelvényben résztvevõ képzõdmények kortörténetét is megadja, s a hegységképzõdési folyamatok az adott helyhez kötve történtek. Elsõként egy német tudós, Alfred Wegener tételezte fel 1914-ben közölt munkájában azt, hogy a kontinensek ma nem keletkezésük helyén találhatók, hanem jelentõs idõt igénylõ mozgás – kontinens vándorlás – révén vannak mai helyükön. Feltételezte azt is, hogy a sekélyebb óceánok fiatalabbak. Wegener elmélete szerint egy õskontinens, a Pangea feltöredezése révén jöttek létre a mai kontinensek elõdjei, az északi félteke Laurázsia, a déli félteke Gondwana nevû földrészei, mintegy 250 millió évvel ezelõtt, a paleozoikum és a mezozoikum határán. A mai kontinensek az azóta eltelt idõszakban lezajlott vándorlás, ütközés ismétlõdõ folyamatán keresztül részben az õskontinensek széttagolódásával, részben azok egyesülésével jöttek létre. Wegener kontinens vándorlási elméletét az 1950-es és 1960-as években a részletes mélytengeri – óceáni fenéktérképezések,  földtani kutatások, megfigyelések, fúrások egészítették ki azzal a megfigyeléssel, hogy az óceáni kéreg legfiatalabb, a keletkezés stádiumában lévõ részei a közép-óceáni hátság képviselte tágulási centrumok környezetében, legidõsebb részei a kontinens peremeken vannak. Vége Tartalom

 4. Vége Tartalom

 5. Élettörténete 1880-1930 Kiemelkedő meteorológus, sarkkutató, felfedező, kitűnő tanár és szervező, de fő műve mégis a kontinensvándorlás eszméjének kidolgozása. Első ízben, 1912-ben mutatta be elméletét. Híres könyve, a „Die Entstehung der Kontinente und Ozeane” (A kontinensek és óceánok keletkezése)1915-ben került először kiadásra. 50 évnek kellet eltelnie ahhoz, hogy a világ tudományos közvéleménye egyöntetűen elismerje igazát! Wegener rámutatott: - a zsugorodási elmélet számos gyenge pontjára, - felfedezte a pólus és az éghajlati övek vándorlását, - szerinte a permo-karbonban egyetlen szuperkontinens létezett, melyet „pangaeának” nevezett; ez darabolódott fel és úszott szét később. nevezett; ez darabolódott fel és úszott szét később. Vége Tartalom

 6. Képek Vége Tartalom

 7. Alfred Wegener az Északi-sarkon Vissza a képekez Vége Tartalom

 8. Kontinensek vándorlása Vissza a képekez Vége Tartalom

 9. Alfred Wegener Vissza a képekez Vége Tartalom

 10. Az Afrikai és a Dél-Amerikai kőzetlemezek szétszakadása Vissza a képekez Vége Tartalom

 11. Alfred Wegener Vissza a képekez Vége Tartalom