Renc ler n kl n k b l mlerde ba arisini etk leyen fakt rler
Download
1 / 1

ÖĞRENCİLERİN KLİNİK BİLİMLERDE BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

SUNANLAR: Hatice Kayahan ,Elif Göğüs ,Ali Bani Odeh HAZILAYANLAR: Alper Ölçal , Hakan Kuloğlu,Kadir Kadirli, Mustafa yılmaz Gınalı DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: Yrd. Doç.Dr Zeliha Cansever. GİRİŞ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖĞRENCİLERİN KLİNİK BİLİMLERDE BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER' - dewitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Renc ler n kl n k b l mlerde ba arisini etk leyen fakt rler

SUNANLAR: Hatice Kayahan ,Elif Göğüs ,Ali Bani Odeh

HAZILAYANLAR: Alper Ölçal, Hakan Kuloğlu,Kadir Kadirli, Mustafa yılmaz Gınalı

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: Yrd.Doç.DrZelihaCansever

GİRİŞ

Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu eğitim mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimden oluşmaktadır.Mezuniyet öncesi eğitim herkese aynı şekilde uygulanmakta ve daha öğrenci iken temel ya da klinik bilimlere olan eğilim şekillenmektedir. Tıp eğitiminin ilk üç yılı daha çok temel bilim ağırlıklı olup, sonraki yıllar klinik bilimler ağırlıklıdır.

AMAÇ

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıfta okuyan öğrencilerin klinik bilimlerde başarısını etkileyen faktörleri araştırmaktır.

YÖNTEM

Çalışmada Gözlemsel / kesitselbir araştırma kullanılmıştır. Araştırmaya 5.sınıftan toplam 50 öğrenci katılmıştır. Veriler SPSS programına girilerek ki kare testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya (n=34) %68 erkek birey katılmıştır. Yaş ortalaması (Min:22,Max 28) 23,02±1,332’dir.Öğrencilerin (n=14) %28’i sigara içmekte, (n=27) %54’ü kendi evinde kalmakta, (n=11) %22’si düzenli spor yapmaktadır. Hiçbiri bir işte çalışmamaktadır. (n=39) %78’i sınıf tekrarı yapmamış olup ,(n=35)%70’inin ders çalışma saatlerinde artış görülmüştür.Bu artış en çok sınıf tekrarı yapanlarda bulunmakla birlikte neredeyse bütün öğrencilerde gözlenmiştir. (n=35) %89,7 ’si fakülteye kendi isteğiyle gelmiştir .Kendi isteği ile tıp fakültesini tercih edenlerin not ortalamalarının daha yüksek olduğu kaydedilmiştir (Şekil1) .Öğrencilerin4. Sınıftaki not ortalamaları ilk üç seneye göre artış göstermiştir (Şekil2).

ÖĞRENCİLERİN KLİNİK BİLİMLERDE BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

a)

Şekil 2

Şekil 1

  • Veriler öğrencilerin üst sınıflarda daha çok çalıştıklarını göstermektedir.(n=30) %83 ‘ü sporla ilgilenmekte ve sigara içmeyenler daha çok spor yapmaktadır. Sınıf tekrarını daha çok erkek öğrenciler yapmıştır. Sınıf tekrarıyla; nerede kalındığı, ilk üç senedeki ders çalışma saatleri, cinsiyet ve bir işte çalışıp çalışmama durumu ilişkili değilken fakülteye kendi isteği ile gelip gelmesiyle ilişkili olduğu gözlenmiştir. Klinik bilimlerde bütün öğrenciler başarılarını artırmışlardır.

  • SONUÇ

  • Öğrencilerin üst sınıflarda klinikle iç içe olmaları, iç motivasyonlarını etkileyerek başarılarını artırmalarına katkı sağlamış olabilir.


ad