slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi. NOTLAMA. Mezuniyet koşulu: Genel not ortalaması (CGPA) en az 2.0 Tüm zorunlu derslerden F / U olmayan not CGPA’e bağlı başarı kriteri ( standing ): Ba şarılı (satisfactory ) : CGPA >= 2.0 Sınamalı (prob ): 2.0 > CGPA >= 1.8

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi' - dewei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Bilkent Üniversitesi

Sınıf Geçme Sistemi

mezuniyet ve ba ar kriteri
Mezuniyet koşulu:

Genel not ortalaması (CGPA) en az 2.0

Tüm zorunlu derslerden F / U olmayan not

CGPA’e bağlı başarı kriteri (standing):

Başarılı(satisfactory):CGPA>= 2.0

Sınamalı(prob):2.0 > CGPA >= 1.8

Başarısız(unsatisfactory):CGPA< 1.8

Mezuniyet ve Başarı Kriteri
karne yar y l m fredat yar y l
Karne Yarıyılı:

Öğrencinin derslere kaydolarak sonunda karne aldığı her yarıyıl

(hazırlık ve yaz dönemi hariç)

Müfredat Yarıyılı:

Öğrencinin eğitim programında ne kadar ilerlemiş olduğu.

Örnek: Öğrenci programın birinci ve ikinci yarıyıllarındaki tüm derslerden F alırsa, bir sonraki yarıyıl, 3.karne yarıyılı, ama 1.müfredat yarıyılıdır.

Karne Yarıyılı & Müfredat Yarıyılı
ders y k
Normal ders yüküaralığı (NDY):

Bir alt ve bir üst sınırdan oluşur. BIM Bölümü NDY: 5–7

Öğrenci online kayıtlar sırasında onay almaksızın 5 ila 7 derse kayıt yaptırabilir.

Azami ders yükü = NDY + 2 ders

Alt sınırdan daha az ders alınması

Bölüm Başkanının onayı ile.

Mezuniyet durumundaki öğrenciler için, son dönemlerinde:

Azami ders yükü = NDY + 2 ders+1 ders

dekan/müdür onayı ile (NDY+3 yetmiyorsa öğrenci okuldan atılır)

Ders yükü
nominal kredi y k nky
Her bölüm için ortalama dönemlik kredi sayısı

Bölümden bölüme farklı

Her bölüm için tek bir sayı

NKY = programdaki toplam kredi / dönem sayısı

(en yakın tam sayıya yuvarlanır)

Business Information Management için NKY

(staj dönemi hariç tutularak hesaplanır)

8 dönemlik program, toplam 128 kredi

(Buna 1 dönemlik staj = 4 kredi dahil)

128 – 4 (dönemlik staj)= 124

124 / 7 = 17

BIM - NKY = 17 kredi

Nominal Kredi Yükü (NKY)
ba ar s z ve s namal renciler
Sınırlı sayıda yeni ders alabilir

Daha önceki dönemlerden C’nin altında not almış oldukları dersleri tekrar alabilir

Tekrarlayacakları derslere öğrenciler kendileri karar verir

CPGA’leri yükselip başarılı duruma gelene kadar yeni ders almaları sınırlanır

Başarısız ve sınamalı öğrenciler
ba ar s z ve s namal renciler1
Başarısız öğrenciler (CGPA < 1.8)

Hiç yeni ders alamaz

Önceki dönemlerden C’nin altındaki derslerinden istediklerini tekrarlar

Sınamalı öğrenciler (2.0 > CGPA >= 1.8)

Nominal ders yükünün (NKY=17)en fazla %60’ı kadar yeni ders alabilir

17x0.60=10.2  10 kredi ( yuvarlanmaz, ondalık kısım atılır)

Önceki dönemlerden C’nin altındaki derslerinden istediklerini tekrarlayabilir

Başarısız ve sınamalı öğrenciler
birinci y l 2 d nem ba i in
Yeni ders sınırlamaları daha esnek

Başarısız öğrenciler: NKY(17)’nin %70 kadar yeni ders

17x0.70=11.9 11 kredi(yuvarlanmaz, ondalık kısım atılır)

Sınamalı öğrenciler: NKY(17) ‘nin %85 kadar yeni ders

17x0.85=14.4514 kredi(yuvarlanmaz, ondalık kısım atılır)

Asıl sınırlamalar 3. dönemde başlıyor

“Dönem sayısı” önemli bir parametre

Birinci yıl ( 2. dönem başı için)
yeni ders ne demek
Öğrencinin;

Daha önce harf notu almadığı bütün dersler “yeni ders” sayılır

Daha önce W, F ve U aldığı dersler yeni ders kabul edilmez

Daha önce alınmış olup da, tekrarlanmak zorunda olunan bir seçmeli ders yerine, eşdeğer başka bir seçmeli ders alınmak istenirse, bu “yeni ders” sayılmaz

“Yeni ders” ne demek?
yeni ders s n rlamalar
Yeni ders sınırlamaları

Yeni derslerin toplam kredisi,

NKY’nün tabloda belirtilen yüzdesini geçemez.

rnek 1
Örnek.1
 • İşletme Bilgi Yönetimi:NKY = 17 kredi
 • 2. dönem için yeni ders kredisi sınırı %70:

NKY x 0.7 = 11.9 kredi (yuvarlama yok)

 • ENG 101 dersini F nedeniyle tekrar alacak
slide13
Toplam yeni ders kredisi = 11
 • THM 105, BIM 103, BIM 105 derslerinden istediklerini tekrar alabilir (azami ders yükünü geçmemek şartıyla)

(yeni ders değil, C’nin altındakilerden)

 • 11 krediden fazla (örneğin üst sınıftan)yeni ders alamaz.
rnek 2
Örnek.2
 • İşletme Bilgi Yönetimi:NKY = 17 kredi
 • 5. dönem için yeni ders kredisi sınırı %60:

NKY x 0.6 = 10.2 kredi  10 kredi

 • Hiç F notu yok
 • Önceki dönemlerde hep “başarılı”
slide15
Programda 5. dönem;
  • kredi toplamı: 16
  • normal ders yükü aralığı: 5-7 ders
 • Sınamalı öğrenci için yeni kredi sınırı: 10
  • 3 tane 3 kredilik yeni ders alabilir.
  • 3 yeni ders alırsa, normal ders yükü aralığına göre, eski derslerden 2 tanesini tekrarlamalı(normal ders yükü alt sınırından daha az ders alınması, ancak bölüm başkanının onayıyla gerçekleşebilir).
slide16
Özel durum; NKY’nün %20’sine kadar ek yeni ders (yani 3 kredilik bir ders) Bölüm Başkanı ve Okul Müdürünün onayıyla verilebilir. (CGPA’i 2.00’a çok yakın öğrenciler veya önkoşullu dersler nedeniyle).

17x0.20=3.4  3 kredi (yuvarlanmaz)

bir derste ba ar durumu
Dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C veya S notlarından birini almış olmak gerekir.

C-, D+ veya D alındığında, başarılı sayılabilmek için, o aşamadaki genel not ortalamasının (CGPA) >= 2.0 olması gerekir.

Dersten F veya U alınmışsa, başarısız olunmuştur.

W notu almak, o ders hiç alınmamış gibi değerlendirilir. (Ancak geçmişteki W notları, kayıt sırasında “yeni ders” kabul edilmez).

Bir Derste Başarı Durumu
ders tekrar na li kin
F veya U notu alınmışsa (başarısız olunmuştur), ders takip eden iki yarıyıl içerisinde tekrarlanmak zorunda.

Tekrarlanması gereken ders seçmeli bir ders ise, aynı seçmeli ders havuzundan başka bir ders alınabilir.

ENG 101 veya ENG 104 derslerinden C notunun altındaki notlar ile ENG 102 dersinden F notu, ders verildiğiilk yarıyıl tekrarlanmak zorundadır.

Ders Tekrarına İlişkin
yaz okulu
En fazla iki ders alınabilir. Dekan/müdür onayıyla bu sayı 1 artırılabilir.

Akademik durum nedeniyle oluşan birders sınırlaması yok

Güz kayıtlarında yaz okulu sonucu oluşan CGPA esas alınıyor

Bahar dönemini “sınamalı” bitirip yaz okulunda alınan derslerle güz dönemi başında “başarılı” olmak mümkün

Tersi de mümkün!

Yaz okulu
at lma
3. dönemden sonra herhangi bir dönem sonunda (yeni not sisteminin uygulamaya konduğu 4. dönemden itibaren- 2008 spring dönemi itibari ile uygulanacak)

CGPA < 1.2

olursa öğrenci atılıyor (yaz okulu dahil)

Bir sonraki dönem başlamadan bölümler arası geçiş mümkün

Atılma
zel durumlarda istisnalar
Yetki dekan ve müdürlerde

NKY’nün %20’sine kadar ek yeni ders

Ek yeni dersler dışındaki dersleri bırakmak (drop) veya bu derslerden çekilmek (W) yasak

NDY + 2 sınırı geçerli

Özel durumlarda istisnalar
eref ve y ksek eref rencileri
Dönem not ortalamasına (GPA) göre

Yüksek şeref: GPA >= 3.5 ve CGPA >=2.0

Şeref: 3.5 > GPA >= 3.0 ve CGPA >=2.0

Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, en az normal ders yükünün alt sınırının bir eksiği kadar ders almış olmak gereklidir. Bu hesaplamada, öğrencinin W notu aldığı dersler ders yükünden sayılmaz.

Şeref ve Yüksek Şeref öğrencileri
onay gerektiren lemler
Aşağıdaki durumlarda, öğrenci SRS sisteminde, ilgili işlem için form düzenler, basar ve ilgili birimlere onaylatır.

Zorunlu derslerin bırakılması: Danışmanın onayı ile.

Ders yükünün artırılması: NDY üst sınırı +1 veya +2 ders. Danışman ve Bölüm Başkanı onayı ile. (+3 ders, mezuniyet döneminde ise ve Dekan/Müdür onayı ile).

Ders yükünün azaltılması: NDY alt sınırından aşağıda olabilir. Danışman ve Bölüm Başkanı onayı ile.

Ders programı çakışmasına rağmen ders almak: Danışman ve dersi veren öğretim elemanlarının onayı ile.

Önşart yetersizliğine rağmen ders almak: Danışman ve dersi veren öğretim elemanının onayı ile.

Onay Gerektiren İşlemler
ad