slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi - PowerPoint PPT Presentation

dewei
418 Views
Download Presentation

Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi

 2. NOTLAMA

 3. Mezuniyet koşulu: Genel not ortalaması (CGPA) en az 2.0 Tüm zorunlu derslerden F / U olmayan not CGPA’e bağlı başarı kriteri (standing): Başarılı(satisfactory):CGPA>= 2.0 Sınamalı(prob):2.0 > CGPA >= 1.8 Başarısız(unsatisfactory):CGPA< 1.8 Mezuniyet ve Başarı Kriteri

 4. Karne Yarıyılı: Öğrencinin derslere kaydolarak sonunda karne aldığı her yarıyıl (hazırlık ve yaz dönemi hariç) Müfredat Yarıyılı: Öğrencinin eğitim programında ne kadar ilerlemiş olduğu. Örnek: Öğrenci programın birinci ve ikinci yarıyıllarındaki tüm derslerden F alırsa, bir sonraki yarıyıl, 3.karne yarıyılı, ama 1.müfredat yarıyılıdır. Karne Yarıyılı & Müfredat Yarıyılı

 5. Normal ders yüküaralığı (NDY): Bir alt ve bir üst sınırdan oluşur. BIM Bölümü NDY: 5–7 Öğrenci online kayıtlar sırasında onay almaksızın 5 ila 7 derse kayıt yaptırabilir. Azami ders yükü = NDY + 2 ders Alt sınırdan daha az ders alınması Bölüm Başkanının onayı ile. Mezuniyet durumundaki öğrenciler için, son dönemlerinde: Azami ders yükü = NDY + 2 ders+1 ders dekan/müdür onayı ile (NDY+3 yetmiyorsa öğrenci okuldan atılır) Ders yükü

 6. Her bölüm için ortalama dönemlik kredi sayısı Bölümden bölüme farklı Her bölüm için tek bir sayı NKY = programdaki toplam kredi / dönem sayısı (en yakın tam sayıya yuvarlanır) Business Information Management için NKY (staj dönemi hariç tutularak hesaplanır) 8 dönemlik program, toplam 128 kredi (Buna 1 dönemlik staj = 4 kredi dahil) 128 – 4 (dönemlik staj)= 124 124 / 7 = 17 BIM - NKY = 17 kredi Nominal Kredi Yükü (NKY)

 7. Sınırlı sayıda yeni ders alabilir Daha önceki dönemlerden C’nin altında not almış oldukları dersleri tekrar alabilir Tekrarlayacakları derslere öğrenciler kendileri karar verir CPGA’leri yükselip başarılı duruma gelene kadar yeni ders almaları sınırlanır Başarısız ve sınamalı öğrenciler

 8. Başarısız öğrenciler (CGPA < 1.8) Hiç yeni ders alamaz Önceki dönemlerden C’nin altındaki derslerinden istediklerini tekrarlar Sınamalı öğrenciler (2.0 > CGPA >= 1.8) Nominal ders yükünün (NKY=17)en fazla %60’ı kadar yeni ders alabilir 17x0.60=10.2  10 kredi ( yuvarlanmaz, ondalık kısım atılır) Önceki dönemlerden C’nin altındaki derslerinden istediklerini tekrarlayabilir Başarısız ve sınamalı öğrenciler

 9. Yeni ders sınırlamaları daha esnek Başarısız öğrenciler: NKY(17)’nin %70 kadar yeni ders 17x0.70=11.9 11 kredi(yuvarlanmaz, ondalık kısım atılır) Sınamalı öğrenciler: NKY(17) ‘nin %85 kadar yeni ders 17x0.85=14.4514 kredi(yuvarlanmaz, ondalık kısım atılır) Asıl sınırlamalar 3. dönemde başlıyor “Dönem sayısı” önemli bir parametre Birinci yıl ( 2. dönem başı için)

 10. Öğrencinin; Daha önce harf notu almadığı bütün dersler “yeni ders” sayılır Daha önce W, F ve U aldığı dersler yeni ders kabul edilmez Daha önce alınmış olup da, tekrarlanmak zorunda olunan bir seçmeli ders yerine, eşdeğer başka bir seçmeli ders alınmak istenirse, bu “yeni ders” sayılmaz “Yeni ders” ne demek?

 11. Yeni ders sınırlamaları Yeni derslerin toplam kredisi, NKY’nün tabloda belirtilen yüzdesini geçemez.

 12. Örnek.1 • İşletme Bilgi Yönetimi:NKY = 17 kredi • 2. dönem için yeni ders kredisi sınırı %70: NKY x 0.7 = 11.9 kredi (yuvarlama yok) • ENG 101 dersini F nedeniyle tekrar alacak

 13. Toplam yeni ders kredisi = 11 • THM 105, BIM 103, BIM 105 derslerinden istediklerini tekrar alabilir (azami ders yükünü geçmemek şartıyla) (yeni ders değil, C’nin altındakilerden) • 11 krediden fazla (örneğin üst sınıftan)yeni ders alamaz.

 14. Örnek.2 • İşletme Bilgi Yönetimi:NKY = 17 kredi • 5. dönem için yeni ders kredisi sınırı %60: NKY x 0.6 = 10.2 kredi  10 kredi • Hiç F notu yok • Önceki dönemlerde hep “başarılı”

 15. Programda 5. dönem; • kredi toplamı: 16 • normal ders yükü aralığı: 5-7 ders • Sınamalı öğrenci için yeni kredi sınırı: 10 • 3 tane 3 kredilik yeni ders alabilir. • 3 yeni ders alırsa, normal ders yükü aralığına göre, eski derslerden 2 tanesini tekrarlamalı(normal ders yükü alt sınırından daha az ders alınması, ancak bölüm başkanının onayıyla gerçekleşebilir).

 16. Özel durum; NKY’nün %20’sine kadar ek yeni ders (yani 3 kredilik bir ders) Bölüm Başkanı ve Okul Müdürünün onayıyla verilebilir. (CGPA’i 2.00’a çok yakın öğrenciler veya önkoşullu dersler nedeniyle). 17x0.20=3.4  3 kredi (yuvarlanmaz)

 17. Dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C veya S notlarından birini almış olmak gerekir. C-, D+ veya D alındığında, başarılı sayılabilmek için, o aşamadaki genel not ortalamasının (CGPA) >= 2.0 olması gerekir. Dersten F veya U alınmışsa, başarısız olunmuştur. W notu almak, o ders hiç alınmamış gibi değerlendirilir. (Ancak geçmişteki W notları, kayıt sırasında “yeni ders” kabul edilmez). Bir Derste Başarı Durumu

 18. F veya U notu alınmışsa (başarısız olunmuştur), ders takip eden iki yarıyıl içerisinde tekrarlanmak zorunda. Tekrarlanması gereken ders seçmeli bir ders ise, aynı seçmeli ders havuzundan başka bir ders alınabilir. ENG 101 veya ENG 104 derslerinden C notunun altındaki notlar ile ENG 102 dersinden F notu, ders verildiğiilk yarıyıl tekrarlanmak zorundadır. Ders Tekrarına İlişkin

 19. En fazla iki ders alınabilir. Dekan/müdür onayıyla bu sayı 1 artırılabilir. Akademik durum nedeniyle oluşan birders sınırlaması yok Güz kayıtlarında yaz okulu sonucu oluşan CGPA esas alınıyor Bahar dönemini “sınamalı” bitirip yaz okulunda alınan derslerle güz dönemi başında “başarılı” olmak mümkün Tersi de mümkün! Yaz okulu

 20. 3. dönemden sonra herhangi bir dönem sonunda (yeni not sisteminin uygulamaya konduğu 4. dönemden itibaren- 2008 spring dönemi itibari ile uygulanacak) CGPA < 1.2 olursa öğrenci atılıyor (yaz okulu dahil) Bir sonraki dönem başlamadan bölümler arası geçiş mümkün Atılma

 21. Yetki dekan ve müdürlerde NKY’nün %20’sine kadar ek yeni ders Ek yeni dersler dışındaki dersleri bırakmak (drop) veya bu derslerden çekilmek (W) yasak NDY + 2 sınırı geçerli Özel durumlarda istisnalar

 22. Dönem not ortalamasına (GPA) göre Yüksek şeref: GPA >= 3.5 ve CGPA >=2.0 Şeref: 3.5 > GPA >= 3.0 ve CGPA >=2.0 Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, en az normal ders yükünün alt sınırının bir eksiği kadar ders almış olmak gereklidir. Bu hesaplamada, öğrencinin W notu aldığı dersler ders yükünden sayılmaz. Şeref ve Yüksek Şeref öğrencileri

 23. Aşağıdaki durumlarda, öğrenci SRS sisteminde, ilgili işlem için form düzenler, basar ve ilgili birimlere onaylatır. Zorunlu derslerin bırakılması: Danışmanın onayı ile. Ders yükünün artırılması: NDY üst sınırı +1 veya +2 ders. Danışman ve Bölüm Başkanı onayı ile. (+3 ders, mezuniyet döneminde ise ve Dekan/Müdür onayı ile). Ders yükünün azaltılması: NDY alt sınırından aşağıda olabilir. Danışman ve Bölüm Başkanı onayı ile. Ders programı çakışmasına rağmen ders almak: Danışman ve dersi veren öğretim elemanlarının onayı ile. Önşart yetersizliğine rağmen ders almak: Danışman ve dersi veren öğretim elemanının onayı ile. Onay Gerektiren İşlemler

 24. Başarılar Dileriz BIM