Oppf lging av praksiskonsulentordningen i helse s r st
Download
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Oppfølging av praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst. Vegard Høgli, fagsjef Helse Sør-Øst RHF Bente Thorsen, fastlege, praksiskoordinator Oslo universitetssykehus HF. Praksiskonsulentordningen (PKO).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - devon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oppf lging av praksiskonsulentordningen i helse s r st

Oppfølging av praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst

Vegard Høgli, fagsjef Helse Sør-Øst RHF

Bente Thorsen, fastlege, praksiskoordinator Oslo universitetssykehus HF


Praksiskonsulentordningen pko
Praksiskonsulentordningen (PKO)

 • Fastleger som engasjeres i små deltidsstillinger på sykehus for å bedre samhandling primærleger/sykehus

 • Dansk idé utbredt til de fleste sykehus på 90-tallet,

 • I Norge tatt opp av primærleger ved noen sykehus / Aplf

 • Forankret i avtale mellom alle RHF-ene og Dnlf (2005)

 • Innført i Sør og Øst, størst vekst i 2005-2006

 • ”Ordningen skal styrkes” - St.prp nr 1(2007-2008), jfr oppdragsdok 2010 om forankring av samhandlings- og koordineringsfunksjonen

 • ”Minst 90 pst. dekning av norske sykehusavdelinger” -St meld 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

 • Helsedirektorat stimulerte i 2008 PKO i DPS/BUP med 4.6 MNOK


Oppf lging av praksiskonsulentordningen i helse s r st

*) I tillegg 1 fastlege tilsatt i full stilling ved AHUS 1.3.2010 **) Herav 14 med støtte fra HDir i DPS/BUP


Rapporter fra praksiskonsulentene
Rapporter fra praksiskonsulentene 1.3.2010 **) Herav 14 med støtte fra HDir i DPS/BUP

 • Stort engasjement og høy aktivitet

  • Praktiske tiltak: Kurs, informasjonstiltak, utvikling av rutiner

 • For det meste godt mottatt i klinikkene

 • Noen steder uklar forankring både i ledelsen og klinikkenÅrsrapporter for PKO: http://helsedialog.no/praksiskonsulent_pko/


Dr ftingspunkter i
Drøftingspunkter - I 1.3.2010 **) Herav 14 med støtte fra HDir i DPS/BUP

 • Har alle helseforetak praksiskonsulentordning som beskrevet?

 • Ser foretakene seg tjent med ordningen?

 • Plassering av praksiskonsulentordningen i HF-ets organisasjon:

  • nærhet til HF-ledelsen (jfr Oppdragsdokumentet)

  • plassering i samhandlingsenhet/forhold til øvrige samhandlere

  • kjennskap og forankring/samarbeid i klinikkene

 • Arbeidsområder

  • overordnede systemer og større prosjekter

  • praksisnært samarbeid mellom sykehuslegene fastlegene

 • Forholdet til øvrige samhandlingstiltak

  • deltakelse i lokale samarbeidsutvalg med kommunene

  • samarbeid med kommunale helse / Pleie og omsorgstjenester


Dr ftingspunkter ii
Drøftingspunkter - II 1.3.2010 **) Herav 14 med støtte fra HDir i DPS/BUP

 • Hvordan kan vi sikre at praksiskonsulentordningen har integritet og tillit både fra helseforetakene og fra fastlegene/ kommunehelsetjenesten?

 • PKO nasjonalt har til nå vært en forholdsvis autonom ordning med årlige praksiskonsulentkonferanser som faglig arena. I Dnlf: PKO-råd. Ut over dette finnes ikke noe egen formell organisering av ordningen. Praksiskoordinatorene har utpekt et eget arbeidsgruppe med representanter fra hver helseregion som arbeider for å utvikle ordningen videre nasjonalt. Har dere forslag til hvordan helseforetakene kan komme i inngrep og være med å utvikle ordningen sammen med fastlegene