1 / 10

Excellent Systems

Excellent Systems. Produceret i Danmark Patentbeskyttede produkter 100% Gift- og PVC-fri Fødevaregodkendte (FDA) materialer. Gammel vin på nye flasker…. En 50 år gammel nyhed Kværn og genbrug Intern eller ekstern ekspertise Plastindustrien i førertrøjen. Affald der kan

devin-parks
Download Presentation

Excellent Systems

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Excellent Systems • Produceret i Danmark • Patentbeskyttede produkter • 100% Gift- og PVC-fri • Fødevaregodkendte (FDA) materialer

  2. Gammel vin på nye flasker… • En 50 år gammel nyhed • Kværn og genbrug • Intern eller ekstern ekspertise • Plastindustrien i førertrøjen

  3. Affald der kan måles på bundlinjen… • Excellent genbrug • Affaldssortering på 20. år • Minimalt dagligt affald • > 75.000,- kr. om året på bundlinjen • Andre tiltag: • Kølevand til opvarmning • Genbrug for industrikunder

  4. Rehab – et nyt segment Præmieret i en række lande: 1. Most Innovative new design - 1. Pris, Newcastle 2000 2. Le Trophee Autonomic - 1. Pris, Paris 2002 3. Independent Living - 1. Pris, London 2002 4. Innovation award - 1. Pris, Montreal 2003

  5. Danmarks første 100% grønne virksomhed? • En idé i tråd med visionen / CSR • Undgå 7 x konkurrenceforringelse • Helt ”Grøn” profil • Producerer som vinden blæser

  6. Lidt om ansøgninger fordelt på 50 bind… • Den optimistiske ansøgning • Muligheder på Lars T’s mark • En glad minister, ja, endda flere • 50 måneders behandlingstid - indtil nu… • Er blevet lidt grønne – men det er pga. alger på ansøgningen…

  7. En grøn virksomhed der kender sit ansvar… • Vugge-til-Vugge • Fuld tilgængelighed mindre offentlig udgift • Samarbejde med Alexandra Instituttet og støtte fra EU • Get ready – set – stop!

  8. Vi kæmper videre uanset modvinden… • Europæisk ØKO-linje • Gratis retur-system • Globalt mål på sigt

  9. Tak for opmærksomheden Spørgsmål?

More Related