r wnowaga gospodarcza model is lm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Równowaga gospodarcza: model IS, LM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Równowaga gospodarcza: model IS, LM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Równowaga gospodarcza: model IS, LM - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Równowaga gospodarcza: model IS, LM. 1. Równowaga na rynku dóbr i usług: stopa procentowa i dochód - równanie linii IS; 2. Równowaga na rynku finansowym; 3. Popyt i podaż pieniądza - równowaga i linia LM; 4. Równowaga ogólna przy niezmiennych cenach;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Równowaga gospodarcza: model IS, LM' - devin-orr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
1. Równowaga na rynku dóbr i usług: stopa procentowa i dochód - równanie linii IS;
 • 2. Równowaga na rynku finansowym;
 • 3. Popyt i podaż pieniądza - równowaga i linia LM;
 • 4. Równowaga ogólna przy niezmiennych cenach;
 • 5. Analiza polityki gospodarczej w modelu IS, LM.
zagregowany popyt i wydatki
Zagregowany popyt i wydatki.
 • AD = C + I + G + NX
 • Y = AD
 • C = a + b YD
 • Yd = Y – T ; T = t Y
 • C = Ca + b (1 - t ) Y
 • I = Ia – d R
 • AD = Ca + b (1 - t ) Y + Ia – d R +G + NX
 • AD = Y
 • i oznaczając: A = Ca + Ia + G + NX
zagregowany popyt i wydatki cd
Zagregowany popyt i wydatki cd.
 • Y = A + b (1 – t) Y – d R
 • Y =
 •  d R =  A – Y
zmiana wydatk w autonomicznych
Zmiana wydatków autonomicznych:

R

 Y =   A

IS2

IS1

Y

Y2

Y1

zmiana wra liwo ci wydatk w inwestycyjnych na zmiany stopy procentowej
Zmiana wrażliwości wydatków inwestycyjnych na zmiany stopy procentowej:

R

IS2

d1 < d2

lub: 1 < 2

IS1

Y

popyt na pieni dz
Popyt na pieniądz:

M V = C + I + G

M  R I   Y

M  V = P Y

M  V=P Y

MD = 1/V(P Y)

MD = MS

MS/P =k Y

podej cie keynesowskie popyt na pieni dz odzwierciedla preferencje p ynno ci
Podejście keynesowskie: popyt na pieniądz odzwierciedla preferencje płynności

Motywy utrzymywania pieniądza:

transakcyjny, spekulacyjny, ostrożnościowy

MT = MT(Y)

MS = MS(i)

stopa procentowa nominalna i realna:

 • R = i -  lub: i = R + ;
 • równanie Fishera:
 • i = R + O;
funkcja popytu na pieni dz
Funkcja popytu na pieniądz:

MD = P L(Y,i)

i – nominalna stopa procentowa od aktywów niepieniężnych;

iM – nominalna stopa procentowa od lokat bankowych pieniężnych (pomijamy);

M = P L (Y,R+0) [i = R+0]

zakładamy, że 0 =0

MD/P = L (Y, r+0)

r wnowaga na rynku pieni nym
Równowaga na rynku pieniężnym
 • L = (k Y – h R) P
 • L = M
 • M / P = k Y – h R
r wnowaga na rynku pieni nym cd
Równowaga na rynku pieniężnym cd.

R

E’

R’

E’’

R

E

L = kY’ - hR

L = kY - hR

L,M

krzywa lm

R

LM

L<M

nachylenie: k / h

L>M

Y

Krzywa LM
zmiana zasob w pieni dza
Zmiana zasobów pieniądza:

LM

R

R

LM’

R’

M/P < M’/P

Y

Y

zmiana wra liwo ci popytu pieni nego na zmiany produktu lub i stopy procentowej k lub i h
Zmiana wrażliwości popytu pieniężnego na zmiany produktu lub\i stopy procentowej (k lub\i h):

R

LM

LM’

k/h > k’/h’

Y

skuteczno polityki fiskalnej
Skuteczność polityki fiskalnej:
 • im większe h i oraz mniejsze d i k tym większy mnożnik, czyli bardziej skuteczna polityka fiskalna (bardziej płaska LM oraz stroma IS)
slide24
większe h -> większa wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany R (przy danym wzroście popytu mniejszy wzrost R, a więc mniejsze wypychanie wydatków prywatnych);
 • mniejsze d –> mniejsza wrażliwość I na zmiany R (przy danym wzroście R mniej spadają I);
 • mniejsze k -> mniejsza wrażliwość popytu pieniężnego na zmiany Y (przy danym wzroście Y mniej wzrasta popyt na pieniądz, mniejszy będzie więc wzrost R dla L=M);
 • większe  -> większy mnożnik inwestycyjny (przy danym wzroście wydatków większy wzrost popytu).
skuteczno polityki pieni nej
Skuteczność polityki pieniężnej:
 • im większe d i  oraz mniejsze k i h tym większy mnożnik, czyli bardziej skuteczna polityka pieniężna (bardziej stroma LM i bardziej płaska IS)
slide26
mniejsze h _> mniejsza wrażliwość L na zmiany R (dany wzrost M wymaga większego spadku R, co bardziej pobudza I);
 • mniejsze k-> mniejsza wrażliwość L na zmiany Y (dany wzrost Y mniej zwiększa popyt na pieniądz, co wymaga mniejszego wtórnego wzrostu R; w rezultacie łączny spadek R większy)
 • większe d -> większa wrażliwość I na zmiany R (dany spadek R wywoła większy wzrost I)
 • większe  -> większy mnożnik (dany wzrost I wywoła większy wzrost popytu, a więc także Y).