Psykiska störningar pga mänsklig påverkan - PowerPoint PPT Presentation

psykiska st rningar pga m nsklig p verkan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psykiska störningar pga mänsklig påverkan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psykiska störningar pga mänsklig påverkan

play fullscreen
1 / 11
Psykiska störningar pga mänsklig påverkan
164 Views
Download Presentation
devika
Download Presentation

Psykiska störningar pga mänsklig påverkan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Psykiska störningar pga mänsklig påverkan Falska incestminnen Gasljussyndromet Folie à deux Massuggestion Indoktrinering

 2. Cult indoctrination syndrome(”sektsjuka”) 1. Drastisk förändring av värdesystem 2. Minskad kognitiv flexibilitet 3. Insnävning av känslor, förlust av humor 4. Psykologisk regression Indoktrinering är psykoterapins motsats

 3. Dissociativt syndrom UNS Dissociativa tillstånd som kan uppträda hos personer som utsatts för långvarig och intensiv psykisk påverkan under tvång (t ex hjärntvätt, tankereformering eller indoktrinering under fångenskap)

 4. Psykiatriska erfarenheter • Omkring 100 personer/år i hela Sverige • Mörkertal • Ingen samlad erfarenhet • Avsaknad av rutiner

 5. Religionspsykologisk forskning • Ingen specifik sektpersonlighet • Disponerande faktorer Religiösa sökare Livskriser • Situationsfaktorer Ny skola Föräldrars skilsmässa Protest mot föräldraauktoritet Behov av gemenskap Välkomnande bemötande

 6. Religionspsykologisk forskning Engagemanget ofta kortvarigt Uppbrottet odramatiskt Många trivs i sin sekt En del far illa

 7. Vård och behandling Psykosbehandling Självmordsprofylax Rehabilitering Syftar till reflektion och insikt Inte avprogrammering Samarbete mellan psykiatrin, avhoppare och själavårdare

 8. Stöd åt närstående Skaffa information om sekten Öppen och välkomnande kontakt Rejält mål mat Skön säng

 9. Prevention Mer undervisning Etik, livsåskådning, ekumenik Skepsis mot ledare Rätt att tvivla och opponera Skydda barn

 10. Etiskt balanskonto Vinst Religionsfrihet Förluster Fri åsiktsbildning Rätt att tvivla och kritisera Personlig integritet Ekonomi Psykisk hälsa Liv

 11. Demokratin offras på religionsfrihetens altare