Sining na Pakikipagtalastasan
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Sining na Pakikipagtalastasan Filipino 5. Learner Centered Learning Environment Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5. Inihanda ni Bb. Ana Ria B. Aguilar. Sining na Pakikipagtalastasan Filipino 5. Learner Centered Learning Environment Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - destiny-weber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Sining na Pakikipagtalastasan

Filipino 5

Learner Centered Learning Environment

Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5

Inihanda ni Bb. Ana Ria B. Aguilar


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Sining na Pakikipagtalastasan

Filipino 5

Learner Centered Learning Environment

Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Sina Cody na taga - Chicago at Andy na taga – Pilipinas ay magkaibigan dahil sa pamamagitan ng komunikasyong - e-mail, friendster at facebook. Dahil dito naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Buwan ng bakasyon, sinorpresa ni Cody si Andy at sa wakas nagkita at nagkausap din sila nang personal. Tumuloy nang dalawang linggo sa kanilang probinsiya sa Cebu at kanya itong ipinasyal sa iba’t ibang lugar at ipinakilala sa kaniyang mga kamag – anak at kaibigan. Araw ng Linggo, niyaya ni Andy si Cody upang magsimba sa kanilang parokya. Parang atubili si Cody dahil hindi naman niya maintindihan ang dayalekto o lenggwaheng ginagamit. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong ibibigay na payo?

Naku, paano ba ‘to sasabihin nang hindi nakakahiya eh hindi ko rin maiintidihan ang misa…tsssskkkk

Cody, sige na, sumama ka ng magsimba tayo,


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Ngayon, alin sa mga sumusunod ang gagawin mo bilang si Cody? Bilugan ang mapipiling gawain. Kung may maiisip pang ibang suhestyon, isulat ito sa espasyong nakatakda para rito.

Magkukunwari na lamang akong masakit ang aking

pakiramdam

Sasabihin ko ang totoo na hindi ko maiintindihan ang misa dahil ibang wika ang ginagamit

Pagbibigyan ko si Andy

kahit labag sa aking

kalooban dahil hindi ko maiintindihan ang misa

Ibang Kasagutan

________________

________________________________


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Mga Pantulong na Katanungan Bilugan ang mapipiling gawain. Kung may maiisip pang ibang suhestyon, isulat ito sa espasyong nakatakda para rito.

 • 1. Bakit mo pinili ang gawaing iyon para kay Cody?

 • ___________________________________________________

 • Bakit iyon ang napili mong kasagutan?

 • _____________________________________________________

 • 3. Paano mo masasabing ang iyong napiling kasagutan ang higit na makakatulong ? Paliwanag

 • _______________________________________________________

 • 4. Pagkatapos makapagmuni – muni sa iyong kasagutan, ipagpapatuloy mo pa ba ang iyong napiling pagtulong? Bakit?

 • ________________________________________________________

 • 5. Anu – ano ang mga dahilan kung bakit madalas hindi nagkakaunawaan ang mga magkaiba ang wika?

 • _________________________________________________________

 • ________________________________________________________________


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Ngayon,kumuha ka ng iyong ka-partner at ikumpara ang iyong mga kasagutan. Pagkatapos ng iyong pagbabahaginan, sagutin ang mga sumusunod .

1. Pareho ba kayo ng napiling kasagutan?

_________________________________________________________________

2. Pagkatapos malaman ang kasagutan ng iyong ka-partner, mayroong tiwala ka pa ba sa iyong napiling kasagutan? OO o HINDI?

________________________________________________________________________________________________

3. Ano sa tingin mo ang dapat gawin upang malaman ang pinakamainam o epektibong pamamaraan ng pakikipagkomunikasyon ?

_______________________________________________________________________________________________


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

PAG-UGNAY : Sa dalawang tauhan, maaaring simula ng hindi nila

pagkakaunawaan kung hindi pagbibigyan ni Cody si Andy. Sa ating Banal na Bibliya, mayroon ding pangyayari na kung saan hindi nagkaunawaan at nagkawatak – watak ang mga pangkat ng mga tao dahil hindi sila nagkakaunawaan. Isa rito ang kuwento ng “Tore ni Babel”. Naalaala mo pa ba? Tunghayan mo ang kuwento


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Ang Tore ni Babel nila

At ang buong lupa ay iisa ang wika

at iisa ang salita.

At nangyari na, sa kanilang paglalakbay sa silangan, ay nakasumpong sila ng isang

kapatagan sa lupain ng Shinar;

at sila’y nanahan doon, Atnagsangupang.


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Ang Tore ni Babel nila

Halikayo! Tayo’y gumawa ng mga Laryo at mga betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, Halikayo magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan; baka tayo’y mangalat sa ibabaw ng buong lupa.

At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang moog, na itinayo ng mga anak ng mga tao.At sinabi ng Panginoon, Narito sila’y issang bayan at silang lahat ay may isang wika; na anopa’t sila’y huwag magkalastasan sa kanilang salita. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayong bayan.


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Ang Tore ni Babel nila

Kaya ang pangalang itinawag ay Babel; sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa; at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng

buong lupa.


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Pinatunayan sa kwentong ito na mahalaga ang wika upang magkasama – sama at magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa.

1. Bakit ito pinamagatang

“Tore ni Babel ”?

Ngayong, nabasa mo na ang tungkol sa “Tore ni Babel.” Gusto kong sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan.

 • Bakit biglang hindi nagkaunawaan ang mga gumagawa ng tore?

3. Sa paanong paraan nagkawatak – watak ang mga tao?

4. Pagkatapos sagutin ang mga tanong,

sumulat ka ng maikling sanaysay ng iyong naging karanasan hinggil sa hindi ninyo pagkakaunawaan ng inyong mga kasamahan/katrabaho dahil sa wika ?

4. Pagkatapos sagutin ang mga tanong,

sumulat ka ng maikling sanaysay ng iyong

naging karanasan sa pagtulong sa kapwa


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Ngayon natunghayan ninyo ang kwento ng magkasama – sama at magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa. Tore ni Babel … Tunghayan naman natin ngayon ang

mga sumusunod na slides . Alamin ninyo sa araling ito kung may pagkakahawig ang inyong naunang binasa. Basahin at unawaing mabuti ang mga talata at humanda sa talakayan at mga katanungan.Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

O ano, handa ka na bang sagutin ang mga katanungang slides

inihanda ng ating guro?

Oo naman ! Ako pa ! Kung gusto mo tanungin mo pa ako eh….


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Mga Katanungan slides

1. Bakit kailangang may wikang pambansa ang isang

bansang malaya?

2. Anu – ano ang mga katangian ng wika? Ipaliwanag.

 • Ipaliwanag kung paano nagiging kasangkapan ang

 • komunikasyon ang wika.

5. Kailan masasabing ang wika ay dinamiko? Ipaliwanag.


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Panuto: I-click o bilugan ang inyong napiling sagot slides

hinggil sa mga pahayag na inyong nabasa.

1. Walang magaganap na komunikasyon o pag –

uugnayan kung walang kasangkapang gagamitin.

TAMA

MALI

 • Ang wika ay nalilikha dala ng pangangailangan ng tao sa kanyang pakikisalamuha sa lipunang kanyang ginagalawan.

MALI

TAMA


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

3. Ang wika ay daan ng komunikasyon sa pagitan ng mga gusali ng isang bansa at ng kapwa bansa.

MALI

TAMA

4. Mas nauna ang wika kaysa sa komunikasyon.

TAMA

MALI

5. Ang wika ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin at

opinyon sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ang mga tao.

TAMA

MALI


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Naku, Mali ka!!! Pag – igihin sa susunod na katanungan . gusali ng isang bansa at ng kapwa bansa.Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Naku, Mali ang sagot Mo! Siguro nagmamadali kang sumagot…. Ayan tuloy….Sa susunod basahin at intindihin muna nang mabuti!


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Mahusay! Tapos na ang pagsusulit! sumagot…. Ayan tuloy….Sa susunod basahin at intindihin muna nang mabuti!

Susunod na Gagawin


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Bilib na ako sa iyo. TAMA na sumagot…. Ayan tuloy….Sa susunod basahin at intindihin muna nang mabuti!

naman ang sagot mo!

Susunod na Katanungan


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

May TAMA ka sa sumagot…. Ayan tuloy….Sa susunod basahin at intindihin muna nang mabuti!

pagsasanay na ito!

Susunod na Katanungan


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Wow Tama ang iyong sagot. Sige nga, tingnan natin sa susunod na pagsasanay kung talagang nag – aral ka!

Susunod na Katanungan


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

A. Panuto: Lagyan ng dayalog ang mga sumusunod na tumatalakay

tungkol sa kahalagahan ng wika.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

______________

______________

______________

_______________________________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

A. Panuto: Lagyan ng dayalog ang mga sumusunod na tumatalakay

sa kahalagahan ng wika.

______________

________________

________________

________________

________________

________________

_______________

______________

________________________

________________________________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________

________________

__________________________________

_________________

_________________

_________________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

C. Panuto: Lagyan ng dayalog ang mga sumusunod na tumatalakay

tumatalakay sa kahalagahan ng wika

_____________

_______________

________________

________________

_______________

____________

___________

______________

______________

______________

_____________

____________

______________

________________

________________

________________

________________

______________

______________

_______________

______________

______________

______________

___________

______________

________________

__________________

__________________

________________

_____________

___________

_____________

______________

______________

____________

__________


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Sumulat ng maikling Dasal na Pasasalamat hinggil sa pagkakaroonnatin ng isang wika.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Mahalaga pa ba ang pagkakaroon ng isang wika sa panahon ng globalisasyon? Ipaliwanag sa pamamagitan ng pasulat na sanaysay.

_________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Dapat o di – dapat pa bang ipagdiwang ng Linggo ng Wika? Ipaliwanag. Isulat ito sa pamamagitan ng pasulat na sanaysay

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Rubrics sa Pagsulat ng Sanaysay Ipaliwanag. Isulat ito sa pamamagitan ng pasulat na sanaysay


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Maraming Salamat sa Inyong Kooperasyon. Ipaliwanag. Isulat ito sa pamamagitan ng pasulat na sanaysay

Nawa'y Marami Kayong Natutunan

iA AgUiLaR


Learner centered learning environment modyul para sa ikalimang taon filipino 5

Panuto: Tingnang mabuti ang dalawang caricature at lagyan ng tamang

dayalog hinggil sa hinihinging sitwasyon

( Sa unang larawan )

Samantala, habang ang mga senador at mga kongresista ay nagpupulong hinggil sa papapasa ng isang panukala… Nag – uusap sina Sen. Chiz Escudero at Cong. Mikee Arroyo…

(Ikalawang larawan)

Nag – uusap naman Sina Mang Gusting at Mang Jose ng….