slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Learner Centered Learning Environment Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Learner Centered Learning Environment Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Learner Centered Learning Environment Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

Sining na Pakikipagtalastasan Filipino 5. Learner Centered Learning Environment Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5. Inihanda ni Bb. Ana Ria B. Aguilar. Sining na Pakikipagtalastasan Filipino 5. Learner Centered Learning Environment Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Learner Centered Learning Environment Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5' - destiny-weber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sining na Pakikipagtalastasan

Filipino 5

Learner Centered Learning Environment

Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5

Inihanda ni Bb. Ana Ria B. Aguilar

slide2

Sining na Pakikipagtalastasan

Filipino 5

Learner Centered Learning Environment

Modyul Para sa Ikalimang Taon – Filipino 5

slide4

Sina Cody na taga - Chicago at Andy na taga – Pilipinas ay magkaibigan dahil sa pamamagitan ng komunikasyong - e-mail, friendster at facebook. Dahil dito naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Buwan ng bakasyon, sinorpresa ni Cody si Andy at sa wakas nagkita at nagkausap din sila nang personal. Tumuloy nang dalawang linggo sa kanilang probinsiya sa Cebu at kanya itong ipinasyal sa iba’t ibang lugar at ipinakilala sa kaniyang mga kamag – anak at kaibigan. Araw ng Linggo, niyaya ni Andy si Cody upang magsimba sa kanilang parokya. Parang atubili si Cody dahil hindi naman niya maintindihan ang dayalekto o lenggwaheng ginagamit. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong ibibigay na payo?

Naku, paano ba ‘to sasabihin nang hindi nakakahiya eh hindi ko rin maiintidihan ang misa…tsssskkkk

Cody, sige na, sumama ka ng magsimba tayo,

slide5

Ngayon, alin sa mga sumusunod ang gagawin mo bilang si Cody? Bilugan ang mapipiling gawain. Kung may maiisip pang ibang suhestyon, isulat ito sa espasyong nakatakda para rito.

Magkukunwari na lamang akong masakit ang aking

pakiramdam

Sasabihin ko ang totoo na hindi ko maiintindihan ang misa dahil ibang wika ang ginagamit

Pagbibigyan ko si Andy

kahit labag sa aking

kalooban dahil hindi ko maiintindihan ang misa

Ibang Kasagutan

________________

________________________________

slide6

Mga Pantulong na Katanungan

 • 1. Bakit mo pinili ang gawaing iyon para kay Cody?
 • ___________________________________________________
 • Bakit iyon ang napili mong kasagutan?
 • _____________________________________________________
 • 3. Paano mo masasabing ang iyong napiling kasagutan ang higit na makakatulong ? Paliwanag
 • _______________________________________________________
 • 4. Pagkatapos makapagmuni – muni sa iyong kasagutan, ipagpapatuloy mo pa ba ang iyong napiling pagtulong? Bakit?
 • ________________________________________________________
 • 5. Anu – ano ang mga dahilan kung bakit madalas hindi nagkakaunawaan ang mga magkaiba ang wika?
 • _________________________________________________________
 • ________________________________________________________________
slide7

Ngayon,kumuha ka ng iyong ka-partner at ikumpara ang iyong mga kasagutan. Pagkatapos ng iyong pagbabahaginan, sagutin ang mga sumusunod .

1. Pareho ba kayo ng napiling kasagutan?

_________________________________________________________________

2. Pagkatapos malaman ang kasagutan ng iyong ka-partner, mayroong tiwala ka pa ba sa iyong napiling kasagutan? OO o HINDI?

________________________________________________________________________________________________

3. Ano sa tingin mo ang dapat gawin upang malaman ang pinakamainam o epektibong pamamaraan ng pakikipagkomunikasyon ?

_______________________________________________________________________________________________

slide8

PAG-UGNAY : Sa dalawang tauhan, maaaring simula ng hindi nila

pagkakaunawaan kung hindi pagbibigyan ni Cody si Andy. Sa ating Banal na Bibliya, mayroon ding pangyayari na kung saan hindi nagkaunawaan at nagkawatak – watak ang mga pangkat ng mga tao dahil hindi sila nagkakaunawaan. Isa rito ang kuwento ng “Tore ni Babel”. Naalaala mo pa ba? Tunghayan mo ang kuwento

slide9

Ang Tore ni Babel

At ang buong lupa ay iisa ang wika

at iisa ang salita.

At nangyari na, sa kanilang paglalakbay sa silangan, ay nakasumpong sila ng isang

kapatagan sa lupain ng Shinar;

at sila’y nanahan doon, Atnagsangupang.

slide10

Ang Tore ni Babel

Halikayo! Tayo’y gumawa ng mga Laryo at mga betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, Halikayo magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan; baka tayo’y mangalat sa ibabaw ng buong lupa.

At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang moog, na itinayo ng mga anak ng mga tao.At sinabi ng Panginoon, Narito sila’y issang bayan at silang lahat ay may isang wika; na anopa’t sila’y huwag magkalastasan sa kanilang salita. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayong bayan.

slide11

Ang Tore ni Babel

Kaya ang pangalang itinawag ay Babel; sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa; at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng

buong lupa.

slide12

Pinatunayan sa kwentong ito na mahalaga ang wika upang magkasama – sama at magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa.

1. Bakit ito pinamagatang

“Tore ni Babel ”?

Ngayong, nabasa mo na ang tungkol sa “Tore ni Babel.” Gusto kong sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan.

 • Bakit biglang hindi nagkaunawaan ang mga gumagawa ng tore?

3. Sa paanong paraan nagkawatak – watak ang mga tao?

4. Pagkatapos sagutin ang mga tanong,

sumulat ka ng maikling sanaysay ng iyong naging karanasan hinggil sa hindi ninyo pagkakaunawaan ng inyong mga kasamahan/katrabaho dahil sa wika ?

4. Pagkatapos sagutin ang mga tanong,

sumulat ka ng maikling sanaysay ng iyong

naging karanasan sa pagtulong sa kapwa

slide13

Ngayon natunghayan ninyo ang kwento ng Tore ni Babel … Tunghayan naman natin ngayon ang

mga sumusunod na slides . Alamin ninyo sa araling ito kung may pagkakahawig ang inyong naunang binasa. Basahin at unawaing mabuti ang mga talata at humanda sa talakayan at mga katanungan.

slide15

O ano, handa ka na bang sagutin ang mga katanungang

inihanda ng ating guro?

Oo naman ! Ako pa ! Kung gusto mo tanungin mo pa ako eh….

slide16

Mga Katanungan

1. Bakit kailangang may wikang pambansa ang isang

bansang malaya?

2. Anu – ano ang mga katangian ng wika? Ipaliwanag.

 • Ipaliwanag kung paano nagiging kasangkapan ang
 • komunikasyon ang wika.

5. Kailan masasabing ang wika ay dinamiko? Ipaliwanag.

slide17

Panuto: I-click o bilugan ang inyong napiling sagot

hinggil sa mga pahayag na inyong nabasa.

1. Walang magaganap na komunikasyon o pag –

uugnayan kung walang kasangkapang gagamitin.

TAMA

MALI

 • Ang wika ay nalilikha dala ng pangangailangan ng tao sa kanyang pakikisalamuha sa lipunang kanyang ginagalawan.

MALI

TAMA

slide18

3. Ang wika ay daan ng komunikasyon sa pagitan ng mga gusali ng isang bansa at ng kapwa bansa.

MALI

TAMA

4. Mas nauna ang wika kaysa sa komunikasyon.

TAMA

MALI

5. Ang wika ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin at

opinyon sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ang mga tao.

TAMA

MALI

slide21

Naku, Mali ang sagot Mo! Siguro nagmamadali kang sumagot…. Ayan tuloy….Sa susunod basahin at intindihin muna nang mabuti!

slide23

Bilib na ako sa iyo. TAMA na

naman ang sagot mo!

Susunod na Katanungan

slide24

May TAMA ka sa

pagsasanay na ito!

Susunod na Katanungan

slide25

Wow Tama ang iyong sagot. Sige nga, tingnan natin sa susunod na pagsasanay kung talagang nag – aral ka!

Susunod na Katanungan

slide26

A. Panuto: Lagyan ng dayalog ang mga sumusunod na tumatalakay

tungkol sa kahalagahan ng wika.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

______________

______________

______________

_______________________________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

slide27

A. Panuto: Lagyan ng dayalog ang mga sumusunod na tumatalakay

sa kahalagahan ng wika.

______________

________________

________________

________________

________________

________________

_______________

______________

________________________

________________________________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________

________________

__________________________________

_________________

_________________

_________________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

slide28

C. Panuto: Lagyan ng dayalog ang mga sumusunod na

tumatalakay sa kahalagahan ng wika

_____________

_______________

________________

________________

_______________

____________

___________

______________

______________

______________

_____________

____________

______________

________________

________________

________________

________________

______________

______________

_______________

______________

______________

______________

___________

______________

________________

__________________

__________________

________________

_____________

___________

_____________

______________

______________

____________

__________

slide29

Sumulat ng maikling Dasal na Pasasalamat hinggil sa pagkakaroonnatin ng isang wika.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

slide30

Mahalaga pa ba ang pagkakaroon ng isang wika sa panahon ng globalisasyon? Ipaliwanag sa pamamagitan ng pasulat na sanaysay.

_________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

slide31

Dapat o di – dapat pa bang ipagdiwang ng Linggo ng Wika? Ipaliwanag. Isulat ito sa pamamagitan ng pasulat na sanaysay

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

slide33

Maraming Salamat sa Inyong Kooperasyon.

Nawa'y Marami Kayong Natutunan

iA AgUiLaR

slide35

Panuto: Tingnang mabuti ang dalawang caricature at lagyan ng tamang

dayalog hinggil sa hinihinging sitwasyon

( Sa unang larawan )

Samantala, habang ang mga senador at mga kongresista ay nagpupulong hinggil sa papapasa ng isang panukala… Nag – uusap sina Sen. Chiz Escudero at Cong. Mikee Arroyo…

(Ikalawang larawan)

Nag – uusap naman Sina Mang Gusting at Mang Jose ng….