פילוח נתונים לעשר שנות פעילות (1999-2009) - PowerPoint PPT Presentation

1999 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
פילוח נתונים לעשר שנות פעילות (1999-2009) PowerPoint Presentation
Download Presentation
פילוח נתונים לעשר שנות פעילות (1999-2009)

play fullscreen
1 / 10
פילוח נתונים לעשר שנות פעילות (1999-2009)
133 Views
Download Presentation
dessa
Download Presentation

פילוח נתונים לעשר שנות פעילות (1999-2009)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. פילוח נתונים לעשר שנות פעילות(1999-2009) המרפאה של דר' רונית אלוני

  2. סה"כ 2000 איש הגיעו לאבחון

  3. גילאי הפונים

  4. מטופלים לפי אזורים

  5. חלוקה למטפלים ולמטפלות 85% 96% 15% 4%

  6. סוגי טיפולים

  7. בעיות נשים

  8. בעיות גברים

  9. בעיות משותפות לשני המינים 75% 25%

  10. טיפולי סרוגייט לשני המינים