IP adresy
Download
1 / 17

IP adresy - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

IP adresy. Význam IP adries Každé zariadenie na internete, ktoré chce komunikovať s iným zariadením na internete musí mať priradený jednoznačný identifikátor. Na internete je týmto jednoznačným identifikátorom IP adresa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IP adresy' - derron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ip adresy

Význam IP adries

 • Každé zariadenie na internete, ktoré chce komunikovať s iným zariadením na internete musí mať priradený jednoznačný identifikátor.

 • Na internete je týmto jednoznačným identifikátorom IP adresa.

 • IP adresu môže mať priradenú: osobný počítač, server, smerovač prípadne akýkoľvek menežovateľný aktívny prvok na sieti.

 • Zariadenie na internete môže mať priradených aj viac IP adries (napríklad server, smerovač).

 • IP = Internet Protocol (internetový protokol)


Ip adresy

Delenie podľa verzie IP

IPv4- na adresáciu používa 32 bitov - dnes najpoužívanejší typ - jednotlivé osmice bitov oddeľujeme bodkou - príklad: 213.81.217.250/29

IPv6 - na adresáciu používa 128 bitov - relatívne nový typ adries - zatiaľ málo používané - v budúcnosti preferované - jednotlivé šestnástice bitov oddeľujeme „:“ - zjednodušenie: namiesto „:0000:“ alebo „0000:“ môžeme písať „::“ - príklad: fe80::2c0:dfff:fead:1402/10


Ip adresy

IP adresa

 • Sieťovú časť adresy prideľujú veľkým poskytovateľom internetu organizácie ARIN (Amerika) a RIPE (Európa). Malým poskytovateľom a koncovým zákazníkom poskytujú IP adresy väčší poskytovatelia (prípadne niekedy tiež ARIN alebo RIPE).

 • Hostovú časť IP adresy priraďuje jednotlivým zariadeniam už administrátor konkrétnej organizície.


Ip adresy

IP adresa

 • Každá IP adresa sa skladá zosieťovej (network)a zhostovej (host)časti

 • To, ktorá časť je sieťová a ktorá hostová určujesieťová maska(ktorá vyplýva z triedy alebo je explicitne zadaná)

 • IP adresu môžeme zapísať v dvojkovej alebo desiatkovej sústave:11010101.01010001.11011001.11111010alebo213.81.217.250


Ip adresy

Rozdelenie IP adries do tried (classful addressing)

 • IP adresy sa podľa čísla na prvom oktete delia do následovných hlavných (komerčne využívaných) tried:

 • Trieda A1.x.x.x –126.x.x.x8 bitov pre sieť, 24 bitov pre hosty používajú sieťovú masku 255.0.0.0

 • Trieda B127.x.x.x –191.x.x.x16 bitov pre sieť, 16 bitov pre hosty používajú sieťovú masku 255.255.0.0

 • Trieda C192.x.x.x – 223.x.x.x24 bitov pre sieť, 8 bitov pre hosty používajú sieťovú masku 255.255.255.0


Ip adresy

Rozdelenie IP adries do tried (classful addressing)

 • IP adresy sa podľa čísla na prvom oktete delia do ďalších tried:

 • Trieda D224.x.x.x –239.x.x.xmulticastové (skupinové) adresovanie

 • Trieda E240.x.x.x – 255.x.x.xadresy rezervované pre experimentálne použitie


Ip adresy

Rozdelenie IP adries do tried (classful addressing)

 • V minulosti odvodzovali sieťové zariadenia svoju sieťovú masku hlavne podľa príslušnosti k jednotlivej triede (A-C).

 • Neskôr vznikla potreba jemnejšieho delenia IP adries z dôvodu topologického usporiadania sietí a pod. Siete tried A (maska 255.0.0.0) sa rozdeľujú na menšie podsiete s maskami 255.255.0.0 a 255.255.255.0 (všimnite si, že masky oktety buď nulové alebo 255)

 • Ešte neskôr sa potreba ešte jemnejšieho delenia sietí zosilnila v dôsledku hrozby vyčerpania dostupných IP adries. Vzniká classless adresovanie, t.j. siete sa začínajú deliť tak, že sieťová maska nemá oktety nulové alebo 255 ale rôzne (napr. 255.255.255.248 alebo 255.255.252.0).


Ip adresy

NET

HOST

Príklady (IP adresa triedy A):

IP adresa: 62.177.31.204

Sieť. maska: 255.0.0.0

IP addr: 00111110.10110001.00011111.11001100

Mask: 11111111.00000000.00000000.00000000

Net: 00111110.00000000.00000000.00000000

Bcast: 00111110.11111111.11111111.11111111

2^24-2 hostov v každej sieti (16777216-2) triedy A


Ip adresy

NET

HOST

Príklady (IP adresa triedy B):

IP adresa: 147.232.3.2

Sieť. maska: 255.255.0.0

IP addr: 10010011.11101000.00000011.00000010

Mask: 11111111.11111111.00000000.00000000

Net: 10010011.11101000.00000000.00000000

Bcast: 10010011.11101000.11111111.11111111

2^16-2 hostov v každej sieti (65536-2) triedy B


Ip adresy

NET

HOST

Príklady (IP adresa triedy C):

IP adresa: 192.168.4.35

Sieť. maska: 255.255.255.0

IP addr: 11000000.10101000.00000100.00100011

SM: 11111111.11111111.11111111.00000000

Net: 11000000.10101000.00000100.00000000

Bcast: 11000000.10101000.00000100.11111111

2^8-2 hostov v každej sieti (256-2) triedy C


Ip adresy

NET

HOST

Príklady:

IP adresa: 172.16.20.23

Sieť. maska: 255.255.248.0

IP addr: 10101100.00010000.00010100.00010111

SM: 11111111.11111111.11111000.00000000

Net: 10101100.00010000.00010000.00000000

Bcast: 10101100.00010000.00010111.11111111

2^3-2 hostov v každej sieti (8-2) každej sieti s takouto maskou


Ip adresy

NET

HOST

Príklady:

IP adresa: 202.133.166.199

Sieť. maska: 255.255.254.0

IP addr: 11001010.10000101.10100110.11000111

SM: 11111111.11111111.11111110.00000000

Net: 11001010.10000101.10100110.00000000

Bcast: 11001010.10000101.10100111.11111111

2^9-2 hostov v každej sieti (512-2) každej sieti s takouto maskou


Ip adresy

NET

HOST

Príklady:

IP adresa: 110.65.181.17

Sieť. maska: 255.255.128.0

IP addr: 01101110.01000001.10110101.00010001

SM: 11111111.11111111.10000000.00000000

Net: 01101110.01000001.10000000.00000000

Bcast: 01101110.01000001.11111111.11111111

2^15-2 hostov v každej sieti (32768-2) každej sieti s takouto maskou


Ip adresy

Vyhradené IP adresy

 • Adresa 127.0.0.1 (loopback) je vyhradená pre

 • Network address (sieťová adresa)

 • Broadcast address (adresa)


Ip adresy

Konfigurácia počítača

Nastaviť: napríklad:IP adresu 192.168.4.35Sieťovú masku 255.255.255.0Brána 192.168.4.1DNS 192.168.4.1

BránaIP adresa, na ktorú posiela počítač pakety adresované počítačom mimo svojej siete.

DNSSlužba na rozoznávanie mien počítačov na IP adresy (napr. www.telecom.sk = 212.5.219.73)