k n ng tham gia phi n t a s th m d n s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm dân sự PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm dân sự

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm dân sự - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm dân sự. Th. S Nguyễn Thị Hạnh. I. MỘT SỐ VÂN ĐỀ CHUNG VÊ PTST 1. NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH PTDSST Cơ sở pháp lý : Đ3 - Đ24 và Đ197 BLTTDS 1.1 XX công khai trừ những hợp xử kín ( Điều 15) 1.2 XX trực tiếp , liên tục và bằng lời nói (K2Điều 197 BLTTDS)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm dân sự' - deron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

I. MỘT SỐ VÂN ĐỀ CHUNG VÊ PTST

1. NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH PTDSST

Cơsởpháplý: Đ3 - Đ24 và Đ197 BLTTDS

1.1 XX côngkhaitrừnhữnghợpxửkín (Điều 15)

1.2 XX trựctiếp, liêntụcvàbằnglờinói (K2Điều 197 BLTTDS)

1.3 Quyềnquyếtđịnhvàtựđịnhđoạtcủa ĐS (Đ5 BLTTDS)

1.4 Cungcấpchứngcứvàchứng minh trong TTDS (Đ6 BLTTDS)

slide3

II. Kỹnăngthamgiaphiêntòa ST: TT PT ST

2.1 Cáccôngviệcchuẩnbịchoviệcthamgia PTST

 • NCHS: cấp GCN NBVQLI cho ĐS, saochụp HS, kỹnăng NCHS (lậpbảnkếtquả NCHS): thốngnhất, mâuthuẫn
 • Chuẩnbị: phầntrìnhbày, phầnhỏi (NĐ, BĐ, NLQ, NLC, NGĐ), tranhluậnvàthốngnhấttrướcvớithânchủ
 • Thu thập CC bổ sung đểxuấttrình
 • Kiểmtra QĐ ĐVARRXX, việctriệutậphợplệcủa TA
 • Dựkiếncáctìnhhuốngxảyravàcáchxửlý

- Chuẩnbị VBPL: TT + ND

slide4

Dựkiếnphầnhỏi

- Xácđịnhcácnội dung cầnhỏitheotrậttự logic (lậpkếhoăchhỏi: bảncáccâuhỏicụthể- mụctiêuhỏi)

 • Thốngnhấtvớithânchủtrướcnhữngvấnđềcầnhỏi , câuhỏivànội dung trảlời; VD: hỏivềvấnđềnhậntiền: thờigian, địađiểm, sốtiền, loạitiền...
 • Dựkiếncácvấnđềcầnhỏi, câuhỏivới ĐS đốilập, NL Q, NLC; cáccâuhỏicủa LS bảovệquyềnlợicho ĐS đốilậphỏithânchủvànội dung trảlờicủathânchủ
ghi ch p
Ghichép
 • Cầntậptrunglắngnghevaghichéptheophươngpháptốcký.
 • Sử dung bútmàumựckhácvớibútkhinghiêncứuhồsơvụán.
slide6

II. KỸ NĂNG THAM GIA PTSTDS

2.1 KỹnăngthamgiaphầnthủtụcbắtđầuPT

- Đ213- Đ216 vàmục 5 phần III NQ02/2006, mẫusố 13

ChủtoạPThỏivềviệccungcấpthêmtàiliệu,CC

- XửlýcáctìnhhuốngVD: NĐ xuấttrình CC bổsung làkếtluậngiámđịnhcủacơquan, tổchứccóthẩmquyềngiámđịnh, đềnghịtriệutập NLC; NLQ. VD: ĐS đốitụngxuấttrìnhbiênbảnxác minh...

- Đềnghịhoãnphiêntòa: căncứhoãnPT, Đề nghị TA áp dụng các biện pháp bảo đảm tính khách quan của người làm chứng (Đ 216), AD, thay đổi, bổ sung, hủ bỏ BPKCTT

slide7

2. Kỹnăngthamgiaphầnthủtụchỏi

Kỹnăngtrìnhbày, kỹnănghỏi

2.1 TP Hỏixácđịnhyêucầucủa ĐS (Đ217)

- Hỏi NĐ, BĐ cóyêucầuphảntốvà NCQLNVLQ cóyêucầuđộclập

- Vấnđềrút, thayđổi, bổ sung yêucầucủa ĐS

- Vấnđềthayđổiđịavịtốtụng (Đ219)

2.2 TP Hỏivềsựthoảthuậncủacácđươngsự

- Cầnkhuyếnkhíchthânchủvàcác ĐS khácthỏathuậnvềviệcgiảiquyếtcácvấnđềcủavụán. Thỏathuậnđượctoànbộviệcgiảiquyếtvụán, TA ra QĐCNSTTCCĐS (kháctrướckhimở PT làkhôngthayđổi ý kiếnđược) luậtkhuyếnkhíchhòagiảitrongmọigiaiđoạntốtụng

slide8

2.3 KỹnăngtrìnhbàycủaLS

* Bảovệquyềnlợicho NĐ: Tìnhtiết, chứngcứ;ý kiếnvề y/c phảntố, y.cđộclập; y/c KK

* Bảovệquyềnlợicho BĐ: thốngnhất, mâuthuẫn, chấpnhận (khôngchấpnhận); YCphảntố

* Bảovệquyềnlợicho NCQLNVLQ:

 • NCQLNVLQ đứngvềphía NĐ, BĐ: thốngnhất, khôngthốngnhất, chấpnhận (khôngchấpnhận) yêucầu (thốngnhấtvới NĐ, BĐ).
 • NCQLNVLQ cóyêucầuđộclập: tìnhtiết, chứngcứ, yêucầu
slide9

Lưu ý: khôngđánhgiáchứngcứ, khôngviệndẫnluậtnội dung khitrìnhbày

2.4 Hỏiđểlàmrõnội dung vụán (làmrõtìnhtiết)

nguy n t c h i
Nguyêntắchỏi
 • Khônghỏilạinhữngcâuhỏi HĐXX đãhỏi: nếumuốnhỏiphảicókỹnăngđặtcâuhỏikhác (chuyểntừcâuhỏimở sang câuhỏiđóng)
 • Hỏiđểlàmrõtìnhtiếtcầnbámsátvàonhữngvấnđềchứng minh màcácbênchưathốngnhấtđượcvàápdụngluật.

- Chỉhỏi, khôngbìnhluận, khôngđánhgiá, phântích

slide11

Phươngpháphỏi:

+ Hỏiđểlàmrõtừngvấnđềtheotrậttự logic,

+ Hỏitriệtđể (tránhbỏlửngvấnđề)

Lưu ý: phầnhỏikhôngđánhgiáchứngcứ, khôngviệndẫnluậtápdụng

 • Yêucầucôngbố, tàiliệu, chứngcứ (Đ 227, 228, 229)
slide12

3. Kỹnăngtranhluận

- Nội dung tranhluận:

+ Nhữngvấnđềvềtốtụng (nhữngvấnđềmàcácbêncótranhchấp),

+ Nhữngvấnđềvềnội dung: tìnhtiết; chứngcứ; ápdụngluật.

slide13

+ Tranhluậnvềtừng QHPL TC, từng YC, từngvấnđềcầnchứng minh.

+ Khitranhluậncầnđánhgiá, sửdụngchứngcứvàviệndẫnluậtnội dung: VD VAHĐMB

- Đốiđáp: chỉđốiđápvềcácvấnđềcòntranhchấp

- Ngônngữpháplýkhitranhluận: tránhlàmbùngnổchuỗigiậndữcủabênđốitụng, cókỹnăngcắtngangchuỗigiậndữ

sau phi n t a
Sauphiêntòa
 • Yêucầuxembiênbảnphiêntòa
 • Yêucầusửađổi, bổ sung biênbảnphiêntòavàkýxácnhận (k4 Đ211)