Peter Heldens Program Manager Microsoft University Initiative Microsoft Nederland - PowerPoint PPT Presentation

derick
peter heldens program manager microsoft university initiative microsoft nederland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Peter Heldens Program Manager Microsoft University Initiative Microsoft Nederland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Peter Heldens Program Manager Microsoft University Initiative Microsoft Nederland

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Peter Heldens Program Manager Microsoft University Initiative Microsoft Nederland
164 Views
Download Presentation

Peter Heldens Program Manager Microsoft University Initiative Microsoft Nederland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Microsoft Readiness voor Partners Uw roadmap naar succes Wim van Vliet Partner Skills Development Manager Microsoft Nederland Peter Heldens Program Manager Microsoft University Initiative Microsoft Nederland

 2. Agenda Kennis is ... Bomen De blije doos Het bos en bospaden Waar start de wandeling en waar moet ik heen Wat is er onderweg te halen en waar stop ik Een paar attracties uitgelicht Advies van de boswachter

 3. Kennis is … Kennis is … Kennis is kwalificatie Kennis is macht Gedeelde kennis is dubbele macht Kennis is voorsprong Kennis is Business Kennis is klanttevredenheid Kennis is voordeel Kennis is onderscheidend

 4. De weg naar kennis ...

 5. Veel waardevolle trainingen beschikbaar Your Next Step in Thought Leadership Structuur gewenst!

 6. Van studie naar “Services Ready” Microsoft Propositie MCS Ervaring Services Ready Projecten Project Ervaring Masterclasses Werken Product Ervaring “Ignite” TechNet, MSDN, Whitepapers Examen Diploma Rijbewijs MCITP, MCTS, MCSA, MCSE Studie Deel certificaten Microsoft Learning (“MOC”)

 7. De bospaden

 8. MS IT Insight Workshops 8 Maart – Virtualization Neem deel aan discussies over de invloed van Virtualisatie op IT en leer van Microsoft haar eigen ervaringen met het implementeren van Virtualisatie. 9 Maart - Green IT and Environmentalsustainability Deze workshop verschaft inzicht in de manier waarop Microsoft haar IT omgeving duurzaam organiseert en haar werknemers stimuleert de impact op haar omgeving te beperken. 4 Mei - Collaboration and Knowledge Management Ervaar de mogelijkheden van OCS, Exchange 2007 en Sharepoint 2007 voor optimale communicatie en samenwerking binnen uw organisatie. 12 Mei - High Availability Messaging Leer van de door Microsoft gehanteerde methodieken voor het managen van Messaging en Communications, die leiden tot een optimale beschikbaarheid en beveiliging. 26 Mei - Enterprise Security and Directory Services Leer hoe Microsoft haar organisatie beveiligd met behulp van Enterprise Directory Services en gebruik maakt van robuuste processen om haar IT omgeving te managen.

 9. NIEUW: Business Masterclasses Business Masterclasses 22-23 februari: Het NieuweWerken – een IMPULS voor het MKB In deze 2-daagse Masterclass komenalleaspectennaarvoren die te maken hebben met inspiratie en concrete implementatie van Het NieuweWerkenbinnen het MKB. 22-25 februari: IMPACT | Het NieuweWerken voor Business Consultants In deze 4-daagse Masterclass komenalleaspectennaarvoren die te maken hebben met inspiratie en implementatie van ‘Het NieuweWerken’ binnenbedrijven. 15-16 februari: Connect IT2Business (IT2B) Leer in deze 2-daagse Masterclass de brugteslaantussen de vraag van de business en de dienstverleningvanuit IT en expliciteer op eentreffendemanierwat exact nodig is. 15-16 maart: Software + Services, Cloud Computing & Windows Azure for Architects Leer in deze 2-daagse Masterclass over de trend cloudcomputing en hoe je het Software + Services portfolio van Microsoft kunt inzetten om schaalbare en goedkopere IT-oplossingen te realiseren.

 10. NIEUW: Microsoft Sales University • Ook nieuw en beschikbaar vanaf maart 2010: • Microsoft Virtualization & Management Sales Seminar • Microsoft Security Sales Seminar • Frank Spuls (DIDACTiVE) • Registratie via Partner Learning Center

 11. NIEUW: BPIO UNIVERSITY 2010 Online training: http://sellmsbpi.com/bpiou2010

 12. TechNet Masterclasses 23-25 feb: TechNet Masterclass: Exchange Server 2010 Diepgaande 2-daagse Exchange Server 2010 Masterclass waarinuitgebreidwordtingegaan op architectuur, ontwerp, migratie, nieuwe features en functionaliteit. 3-5 maart: TechNet Masterclass: Be ready for Windows 7 & Office 2007 deployment Tijdens deze 3-daagse Masterclass wordt de deelnemer bekend met alle aspecten die te maken hebben met een migratie naar Windows 7 & Office 2007. 9-10 maart: Windows CriticalProblem Management Leerde best practices uit zowel de Windows Product Group als Microsoft Premier Support om kritische problemen op te lossen. 5-7 april: Identity and Access Management in a Changing World of Work Deze Masterclass behandelt alle mogelijkheden van Microsoft producten, waarmee eindgebruikers overal (veilige) toegang tot data en applicaties krijgen. 8-9 april - Workshop - Proactive Monitoring (PM) Deze Masterclass verschaft inzicht in de concepten achter Proactive Monitoring. Tevens komen de implementatie en automatisering in een Microsoft omgeving aan bod. 13-16 april: System Center Configuration Manager 2007 Deployment and Configuration Workshop Leer de geavanceerde features van SCCM 2007 SP1 R2 en configureer en beheer van een SCCM 2007 infrastructuur. 20-13 april: Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Leer hoe je OCS 2007 R2 installeert, configureert en problemen oplost, inclusief de migratie van OCS 2007 naar OCS 2007 R2.

 13. CPLS trainingen Specials voor Virtualization, Management en Security • Vind eenvoudig een CPLS (examentraining via de “Class Locator”)

 14. Virtualisatie trainingen Trainingen die worden aangeboden bij de Microsoft officiele opleidingspartners: Certified Partner for Learning Solutions (CPLS) Windows Server 2008 Hyper-V: Course 6422A: Implementing and Managing Windows Server 2008 Hyper-V (3 dagen) Virtual Machine Manager: Course 6331:Deploying and Managing System Center Virtual Machine Manager (3 dagen) Application Virtualization: Course 7197A: Managing Enterprise Desktops Using the Microsoft Desktop Optimization Pack (5 dagen) Presentation Virtualization: Course 6427: Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in Windows Server 2008 (3 dagen) Course 6428A: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services (2 dagen)

 15. Complete virtualisatiecertificering portfolio • Vier types certificering: • Viermaaltechnologiespecifiekecertificering, op verschillendeproducten Technology Specialist Series

 16. Mapping van training op examens

 17. Aanbieding in de markt: second shot • Een cursist die zakt voor een IT Pro, developer of Dynamics examen kan het gratis overdoen! • Actie geldt tot en met 30 juni 2010 • Het eerste en eventueel het tweede examen dienen voor 30 juni te zijn afgelegd • Neem contact op met een CPLS partner of boek een examen op www.2test.com

 18. MSDN Masterclasses 9-10 maart: MSDN Masterclass: MSS 2010 Developing applications with SharePoint 2010 Deze 3-daagse Masterclass biedt deelnemers ervaring, kennis en mogelijkheden voor het ontwikkelen van oplossingen voor Document Management en Collaboration op SharePoint 2010. 31 maart – 1 april: MSDN Masterclass: Testen met Visual Studio 2010 Test Elements Deze 2-daagse Masterclass tilt je testinspanningen naar een hoger niveau. Leer om effectief samen te werken met de ontwikkelafdeling, verhoog de testdekking en bereik meer. 3 mei: MSDN Masterclass: Software + Services en Cloud Computing met Windows Azure voor Developers Leer in deze 2-daagse Masterclass over de trend naar cloudcomputing en hoe je het Software + Services portfolio van Microsoft kunt inzetten om schaalbare en goedkopere IT-oplossingen te realiseren. 15 juni: SQL Server 2008 Integration Services Deze Masterclass ontwikkelt vaardigheden voor het gebruik van SSIS bij de ontwikkeling, tuning, ondersteuning en het onderhoud in SQL Server 2005 binnen uw organisatie.

 19. Vele wegen leiden naar ...

 20. Belangrijkste webpagina’s voor Technische, Sales en Business trainingen Microsoft Evenementen website Partner Portal Trainingen en Evenementen T,B T,S,B T,B Partner Portal Trainingsroutes T,S,B T,S,B Partner Learning Center S

 21. “One stop shop” in aanbouw

 22. UITGELICHT

 23. Global Partner Services • TAS: Technical Advisory Service • Levert advies aan Gold Certified Partners tijdens de Deployment fase. • Het TAS team bestaat uit Partner Technical Consultants die ieder een eigen specialiteit hebben. • De GPS teams zijn wereldwijd verspreid en door de nauwe samenwerking met de verschillende teams is elke specialisatie vertegenwoordigd binnen GPS. • Contact: • Telefoon: 020-5001003 / E-mail: nltas@microsoft.com • Blog: http://blogs.microsoft.nl/blogs/tas/default.aspx • TSA: Technical Sales Assistence • Levert advies an Gold Certified en Certified Partners tijdens de Pre-sales fase. • TSA bestaat uit een team van Partner Technical Advisors die beschikken over een brede kennis. • Zij kunnen de partner snel voor zien van product-eigenschappen, toepassingen en features, competieve informatie e.d. alles wat handig inzetbaar is voor de partner tijdens de offerte fase. • Contact: • Telefoon: 020-5001002 / E-mail: nltsa@microsoft.com • Blog: http://blogs.technet.com/dutchpts/default.aspx

 24. Wat doet GPS aan partner Readiness • Hands-on dagen met als onderwerp Exchange 2007: Disaster Recovery • Webcasts: • Wat is nieuw in Windows Server 2008 Terminal Services • Windows Server 2008 Read Only Domain Controllers • System Center Operation Manager 2007 • SCOM2007 R2 • MOSS 2007 planning performance and capacity • System Center Operation Manager 2007 • BPOS introductie • Windows 7 features • Windows 7 manageability • Gepland staan: • Een hands-on dag BPOS • Webcasts met als onderwerp: • Verschillende over Windows 7 • Exchange 2010 • IIS 7.0 • Windows Server 2008 R2 • Verder is het mogelijk om voor partners een webcast of technische sessie op maat/ op verzoek te geven.  Dit kan aangevraagd worden door contact op te nemen met GPS.

 25. Masterclasses Voor de Engelstaligen: “Microsoft Services has a long history in creating and delivering Masterclasses. The transfer of knowledge and experience are a top priority for Microsoft Services and Masterclasses provide an excellent channel to contribute to this objective. At the same time they offer a unique way to communicate with partners and customers, enhancing their customer and partner experience. Microsoft Services Masterclasses are not ordinary off-the-shelf training courses but are created and maintained by the Microsoft Consultants themselves, drawing upon years of experience and expertise.” IT Professionals Developers Business Consultants Sales / BDMs

 26. Masterclasses & Workshops • http://www.microsoft.nl/evenementen 30 x Masterclasses 6 x MS IT Insights 17 x WorkshopPlus

 27. Microsoft Service Ready Programma Meer info Services Ready Programma: Services Ready Portal for Partners Services Ready Blog Services Ready Offerings Roadmap http://twitter.com/ServicesReady

 28. Bedankt voor uw aandacht Bedankt voor uw aandacht

 29. Contact Peter Heldens Program Manager Microsoft University initiative peter.heldens@microsoft.com +31(0)20 500 2016 Microsoft Nederland Wim van Vliet Partner Skills Development Manager wim.van.vliet@microsoft.com +31 (0)20 500 1158 Microsoft Nederland Call to action: • University Email • nlun-inf@microsoft.com • Twitter • http://twitter.com/MicrosoftUnivNL Partner Nieuwsbrief