A klasszikus hidegháború - PowerPoint PPT Presentation

a klasszikus hidegh bor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A klasszikus hidegháború PowerPoint Presentation
Download Presentation
A klasszikus hidegháború

play fullscreen
1 / 11
A klasszikus hidegháború
215 Views
Download Presentation
derica
Download Presentation

A klasszikus hidegháború

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A klasszikus hidegháború Az együttműködéstől a két Németországig

 2. Retorika és konfrontáció • „hidegháború” (Walter Lippmann) • 1946. febr.9. Sztálin beszéde • Az imperializmus ellen küzdeni kell • IMF, WB elutasítása • 1946. febr. 22. G. Kennan „hosszú távirata” • USA külpolitika helytelen • SZU hagyományosan bizonytalan, gyanakvó, neurotikus • Hosszú küzdelemre van szükség – feltartóztatás • Gazdasági és politikai eszközök, a hatalmi egyensúly elfogadható • Churchill hasonló megnyilvánulásai: fultoni beszéd

 3. Politikai tettek • Görögország – polgárháború • SZU Töo-ra is nyomást gyakorolt • 1946. republikánus győzelem • SZU nem kap több segélyt • Európa felé fordulás • 1947. márc. 12. Truman doktrína • Moszkvai külügyminiszteri konferencia • A nyomor a kommunizmus táptalaja • 400 millió USD-t kért • 1947. jún. 5. Marshall beszéde a Harvardon

 4. Új külügyi struktúra az Egyesült Államokban • 1946. State Departmentbe került a Foreign Service is • 1947. Politikai Tervező Csoport • 1947. nemzetbiztonsági törvény • Kül- és biztonságpolitika, hírszerzés • Integrált védelmi minisztérium • Egyesített vezérkar • CIA • Nemzetbiztonsági Tanács

 5. Új struktúra a szovjet érdekszférában • 1947. szept. 27. Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (KOMINFORM) • Moszkva politikai irányítása • Pártok homogenizálása • Zsdanov beszéde • Béketábor • Burzsoá demokrácia vs. népi demokrácia

 6. Európa kettészakadása • 1948. Európai Újjáépítési Program • Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet • Közös ellenőrzés a szétosztásról • K-EU szovjetizálása • Államosítás • Központi tervgazdálkodás • Kommunista párt szerepe • Pártállami struktúra • 1948. febr. 22. prágai puccs • Európai hullámok

 7. 1948. február külügyminiszteri konferencia a SZU nélkül • 3 zóna bevonása a Marshall tervbe • 1948. március 17. brüsszeli szerződés • 1947-es dunkerque-i paktum (USA inkább egy riói paktumhoz hasonlót akart) • USA-t felkérik • 1948. Vandenberg határozat

 8. Berlini válság • Katonai parancsnokok irányítása alatt • 1 főút, vasútvonal, 3 légifolyosó • Azaz ellátás Kelettől függ • 1948. tavaszától SZU a teljes város irányítását akarta • 1948. júniusi külügyminiszteri konferenciát elhagyta a SZU • Legyen NSZK • 1948. jún. 18. valutareform • Szokolovszkijmarsal lezárta az utakat

 9. Légihíd lett a megoldás • SZU fenyegető, US védhatalom, németek szabadságharcosok • 1949. jan. titkos tárgyalások • Máj. 4. négyhatalmi egyezmény • Máj. 12. a blokád vége • Status quo intézményesülése

 10. NATO létrejötte • Trumant újraválasztották • Stratégiai érdekeket érvényesítette (pl. olasz tagság) • 1949. április 4. Washington – 12 állam • US lett a biztonsági garancia • Politikai és gazdasági együttműködés fokozása • Előretolt védelem • SZU felmondta a brit és francia szerződéseket • 1,5 md USD katonai segély

 11. NSZK-NDK létrejötte • 1949. április 8. washingtoni egyezmények • 3 hatalom – hatalom átadása • Törvényhozás létrehozása • Utolsó külügyminiszteri találkozó, cél az egyesítésre • 1949. máj. 23. NSZK • 1949. aug. 14. Bubdestag választások • Nov. 22. petersbergi egyezmények • 1949. okt. 7. NDK