grensekomiteen v rmland stfold n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grensekomiteen Värmland - Østfold PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grensekomiteen Värmland - Østfold

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

Grensekomiteen Värmland - Østfold - PowerPoint PPT Presentation

derex
127 Views
Download Presentation

Grensekomiteen Värmland - Østfold

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grensekomiteen Värmland - Østfold

 2. Grensekomiteen Värmland-Østfold § 1. Navn og formål Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid mellom de kommuner som inngår i grenseregionen. Grensekomiteens generelle oppgave er å fremme og aktivt medvirke til et samarbeid over grensen med særlig vekt på infrastruktur, informasjon og nedbygging av grensebarrierer. I tillegg er samarbeid innen helsevesen, næringsliv og kompetanse-utvikling prioriterte områder. Komiteen skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-kommunene. Komiteen kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for et samarbeid i regionen

 3. Grensekomiteen Värmland-Østfold, medlemmer Østfold fylkeskommune Region Värmland Marker kommune Årjängs kommun Askim kommune Säffle kommun Aremark kommune Grums kommun Eidsberg kommune Karlstads kommun Moss kommune Bengtsfors kommun Rømskog kommune Trøgstad kommune Skiptvet kommune Spydeberg kommune Hobøl kommune

 4. Grensekomiteen Värmland-Østfold, medlemmer Sverige

 5. Grensekomiteen Värmland-Østfold, medlemmer Norge

 6. Grensekomiteen Värmland-Østfold Otteid-kanalen

 7. Finansiering av virksomheten

 8. Unionsmarkering i grenseregionen 1814-2014 • Ungdommens fredskonferanse i Moss • Unionsleden, prosjekt kick off • Diverse historiske evenementer 2014

 9. MOSS 1814Fredsavtalen (Mossekonvensjonen av 14. august 1814) «PAX SCANDINAVICA» Karl Johan Konge i Norge og Sverige fra 1818-1844 Christian Fredrik Norges regent til 10.okt. 1814

 10. Grenseovergangen

 11. Countrieswith most handledpassengers to/from Stockholm-Arlanda Airport (2011) Rank Country Passengers 1  Germany 1,631,830 2  Norway 1,318,103 3  United Kingdom 1,311,291 4  Denmark 1,269,152 5  Spain 1,150,787 6  Finland 1,111,045 7  France 631,637

 12. Målsettinger for 2013-2015 • Visjonen om en ”grønn nordisk korridor” gjennom Østfold og Värmland skal holdes levende, hvor myndigheter, næringslivet, foreninger og institusjoner samarbeider om næring, utdanning, kultur, helse, idrett, opplevelser, transport, miljø, klima og energi. • Presse på for å forsere E18 utbyggingen gjennom Hobøl og Follo og Töcksfors-Karlstad, og forbedre kollektivtransporten langs E18. • Arbeide for å få utredet og realisert en høyhastighets jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm som flerbruksbane med et variert stoppemønster og en maksimum reisetid på 3 timer. • Arbeide for å få realisert en nordisk transportplan som synkroniserer planer og identifiserer «missing links» i hele Norden. Mer gods og persontrafikk må overføres fra vei og lufttransport til jernbane.

 13. Tillväxtkorridoren

 14. HH utredningen JBV, Norconsult

 15. Norsk Bane –Deutsche Bahn

 16. Reisetider (NB/DB) Oslo- Stockholm: 2t 35 min. med 8 stopp Oslo-Karlstad 1 t 05min. med 4 stopp.

 17. Framtidsvisjon for togreise Oslo-Beijing på < 48 timer

 18. www.varmost.net