Download
nationalism n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nationalism PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nationalism

Nationalism

213 Views Download Presentation
Download Presentation

Nationalism

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nationalism

 2. Definition av nationalism Nationalism- Nationalismen är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen.

 3. Nationalismens framväxt • Nationalismen föddes efter franska revolutionen 1789. Före det betydde landskapet eller orten man bodde i mer än själva landet. • Vad utmärker en nation? Språk, historia, kultur, religion

 4. Italiens enande • Garibaldi enade Italien 1870, det hade tidigare varit splittrat i tre delar. Detta var den första stora framgången för nationalismen i Europa.

 5. Tysklands enas med blod och järn • Otto von Bismarck enar Tyskland 1871 med hjälp av 3 krig. Han byggde järnväg för att föra fram trupper och gjorde nya vapen. Vinner områden från Danmark, Österrike och Frankrike.

 6. Nationalism på Balkanhalvön • Osmanska riket, turkarna hade kontroll över Östeuropa i över 300 år (blaGreklad, Ungern, Serbien, Syrien, Rumänien, Egypten). De flesta osmaner var muslimer.

 7. Grekernas självständighetskrig När nationalismen spreds till balkan ville bl a Grekerna göra sig fria från turkarna. Ett blodbad på grekiska kristna 1821 gjorde att flera Europeiska länder hjälpte grekerna att göra sig fria från turkarna.

 8. AvslutandeQuestiones • Vilket år enades a) Tyskland b) Italien • Vad är gemensamt för människorna i en nation? • Vad gjorde följande personer a) Garibaldi b) Bismarck. • Vilka styrde det Osmanska riket? Hur stort var det när det var som störst? Specialuppgift – Läs om Garibaldi och Bismarck!

 9. Definition av imperialism Imperialism är en strävan hos vissa stater eller nationer att bilda imperier som omfattar områden av främmande folkslag och nationer.

 10. Exemplet Afrika

 11. Imperium (från latinets imperium, 'befäl', 'makt', 'välde') syftar i allmänhet på en centraliserad stat som omfattar flera nationer eller folkslag. Tillbaka