analiza kosto v llim fitim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALIZA KOSTO-VËLLIM-FITIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALIZA KOSTO-VËLLIM-FITIM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

ANALIZA KOSTO-VËLLIM-FITIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

ANALIZA KOSTO-VËLLIM-FITIM. Formula kryesore F = A (x) – KF – KV (x) Ose Fn = Çx – ( a+bx ). DETYRA 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANALIZA KOSTO-VËLLIM-FITIM' - denver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
analiza kosto v llim fitim

ANALIZA KOSTO-VËLLIM-FITIM

Formula kryesore

F = A (x) – KF – KV (x)

Ose

Fn = Çx – (a+bx)

MSc. ALBAN ELSHANI

detyra 1
DETYRA 1.
 • “Iliria” ështënjë hotel ivogëliciliofrondhomafjetjeje me mëngjes. Çmimipër person është 50 euro përnatë, kupërfshihetedhemëngjesi. Pronarëtkanëllogaritur se kostotvariabilepër person janë 20 euro. Këtokostopërfshijnëushqimin, mirëmbajtjendheshërbimetjerakryesore. Kostotfiksetotalevjetoretëhotelitjanë 42.000 euro. Hotelimundtëpranojëgjithsej 10 persona përnjënatë. Kërkohet:
 • Llogaritja e marzhëssëkontributitpërnjësidheraportiimarzhëssëkontributit
 • Praguvjetorirrezikutpërnjësitëshërbimitdhenëvlerëmonetare.
 • Numriinjësivetëshërbimittënevojshmepërtëarriturprofitincakprej 60.000 eurovenëvit

MSc. ALBAN ELSHANI

detyra 2
DETYRA 2
 • “Emerald” ështënjë hotel iciliofrondhomafjetjeje me mëngjes. Çmimipër person është 80 euro përnatëkupërfshihetedhemëngjesi. Pronarëtkanëllogaritur se kostotvariabilepër person janë 50 euro. Këtokostopërfshijnëushqimin, mirëmbajtjendheshërbimetjerakryesore. Kostotfiksetotalevjetoretëhotelitjanë 42.000 euro. Hotelimundtëpranojëgjithsej 20 persona përnjënatë. Kërkohet:
 • Praguvjetorirrezikutpërnjësitëshërbimitdhenëvlerëmonetare,
 • Numriinjësivetëshërbimittënevojshmepërtëarriturprofitincakprej 60.000 euro nëvit
 • Marzha e sigurisë

MSc. ALBAN ELSHANI

detyra 3
DETYRA 3
 • Janëdhënëtëdhënatvijuesetëpasqyrëssëtëardhuravepërmuajin e fundit. Kompanianuk ka inventarfillestarapopërfundimtar. Janëprodhuardheshiturgjithsej 20.000 njësi. Shitja 800.000, kostovariabile 550.000, kostofikse 170.000. Tëllogaritet:
 • Praguirrezikut
 • Marzha e sigurisë
 • Shitjapërprofitincakprej 120.000 euro
 • Praguirrezikutnëseshitjabjennë 780.000 euro

MSc. ALBAN ELSHANI

detyra 4
DETYRA 4
 • Ngatëdhënat e firmës: Kostofikse 160.000,

Çmimiishitjes 70, kostojavariabile 40, shitjetekzistuese 16.000 njësi, ranguipërshtatshëm 13.000 – 40.000. Kërkohet:

 • Llogaritnipikënkritikenënjësidhenëvlerëmonetare?
 • Sa njësi firma duhett’ishespërtërealizuarnjëfitimprej 180.000 euro?
 • Sa do tëjetëfitiminësekostojavariabileulet 5% dhekostojafikseuletpër 40.000?
 • Sa do tëduhettëjetëçmiminëse do tëdonimtërealizonimnjëfitimparatatimitprej 220.000 euro?

MSc. ALBAN ELSHANI

detyra 5
DETYRA 5
 • Ngatëdhënat e firmës: Kostofikse 240.000, çmimiishitjes 80, kostovariabile 50, shitjetekzistuese 14.000 njësi, ranguipërshtatshëm 12.000 – 40.000. Kërkohet:
 • Llogaritnipikënkritikenënjësidhenëvlerë?
 • Sa njësi firma duhett’ishespërtërealizuarnjëfitimprej 130.000 euro?
 • Sa do tëjetëfitiminësekostojavariabileulet 10% dhenësekostojafikseuletpër 20.000?
 • Sa do tëduhettëjetëçmiminëse do tëdonimtërealizonimnjëfitimparatatimitprej 180.000?

MSc. ALBAN ELSHANI

detyra 6
DETYRA 6
 • Ngatëdhënat e firmës: Kostofikse 200.000, çmimiishitjes 50, kostovariabile 30, shitjetekzistuese 14.000 njësi, ranguipërbashkët 10.000-40.000. Kërkohet:
 • Llogaritnipikënkritikenënjësidhenëvlerëmonetare?
 • Sa njësi firma duhett’ishespërtërealizuarnjëfitimprej 150.000?
 • Sa njësiduhettëshitenpërt’usendërtuarnjëfitimprej 280.000 nësekostojavariabileulet 10% dhenësekostojafikseuletpër 50.000?
 • Sa do tëduhettëjetëçmiminëse do tëdonimtërealizonimnjëfitimparatatimitprej 140.000?

MSc. ALBAN ELSHANI