befolkningsutvikling og arbeidsmarked innlandet 2006 2030
Download
Skip this Video
Download Presentation
Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet 2006 - 2030

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet 2006 - 2030 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet 2006 - 2030. Rekruttering og kompetanse - utfordringer og muligheter i Hedmark og Oppland. Seminar Hamar, 21.09.07 Svein Erik Hagen Østlandsforskning. Innlandet 2030.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet 2006 - 2030' - dennis-holt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
befolkningsutvikling og arbeidsmarked innlandet 2006 2030
Befolkningsutvikling og arbeidsmarkedInnlandet 2006 - 2030

Rekruttering og kompetanse - utfordringer og muligheter

i Hedmark og Oppland. Seminar Hamar, 21.09.07

Svein Erik Hagen

Østlandsforskning

innlandet 2030
Innlandet 2030

Prosjekt våren 2007.Oppdragsgivere: NHO, DnBNOR, Toten Sparebank og Vikinglauget

Notater fra prosjektet på www.ostforsk.no

 • Innlandet 2030 - En konkurransedyktig region
 • Befolkningen – en byrde og berikelse
 • Næringsstruktur og næringsutvikling
 • Fysisk infrastruktur
 • Kunnskapsmessig infrastruktur
 • Scenarier om Innlandet 2030: Fra stagnasjon til konkurransedyktig region?
folketall n ringsstruktur tilgang p arbeidskraft
Folketall, næringsstruktur, tilgangpå arbeidskraft
 • Innlandet og 10 regioner (SSBs økonomiske regioner)
 • Folketall – de lange linjer. 2006 – 2030. SSBs befolkningsframskrivinger
 • Alderstruktur
 • Yrkesdeltakelse
 • Tilgangen på arbeidskraft
 • Kan tilgangen på arbeidskraft økes?
 • Hva skal arbeidskraften brukes til?
endring i folketall 1970 2006 regioner
Endring i folketall 1970-2006 - regioner

Gjennomsnittlig årlig endring

ssbs befolkningsframskrivninger
SSBs befolkningsframskrivninger

Ren demografisk framskriving.

Alternative forutsetninger (LMH) om:

 • Fruktbarhet
 • Dødelighet
 • Innenlandsk flytting
 • Netto innvandring
 • MMMM – mellomalternativ. Mest realistisk.
 • Nasjonale framskrivinger til 2060.
 • Framskrivinger på kommunenivå til 2025.
sysselsettingsandeler i vareproduserende n ringer 4 kvartal 2005
Sysselsettingsandeler i vareproduserende næringer4. kvartal 2005

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av PANDA og SSB

sysselsettingsandeler i tjenesteytende n ringer 4 kvartal 2005
Sysselsettingsandeler i tjenesteytende næringer4. kvartal 2005

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av PANDA og SSB

slide20
Utdanningsnivået i Innlandet Andel bosatte16+ med universitets-/høgskoleutdanning. Økonomisk region 1.10.2004

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB (ØF-notat 05/2006)

hvordan ke tilgangen p arbeidskraft
Hvordan øke tilgangen på arbeidskraft?
 • Økt folketall
 • Endret flyttemønster innenlands
 • Høyere fødselstall
 • Økt netto innvandring
 • Endret pendlingsmønster
 • Høyere yrkesdeltakelse
 • Kjønn, alder
 • Fra deltid till full tid
 • Arbeidskraftreserven
kan pendlerne vinnes tilbake
Kan pendlerne ”vinnes tilbake”?
 • Store forskjeller internt i Innlandet.
 • I deler av regionen (Oslos pendlingsomland) kan bostedsvalg frikoples fra arbeidssted. Lønn, arbeidsoppgaver og arbeidsbetingelser - bokvaliteter og boligpriser bidrar til pendling.
 • I de nordlige områdene er dagpendling til større sentra ikke aktuelt.
 • Kan vi få
  • redusert utpendling?
  • økt innpendling?
  • endret pendlingsmønster mellom regionene i Innlandet?
konkurransen om arbeidskraften
Konkurransen om arbeidskraften
 • Lønn, arbeidsvilkår
 • Arbeidsoppgaver
 • Stedet/regionens attraktivitet
  • Sentralitet, infrastruktur, tilgjengelighet
  • Tjenestetilbud, offentlig og privat
  • Fritid (natur, kultur, idrett, ….)
  • Næringsmiljø, alternative jobbmuligheter
utdanning og bostedsvalg
Utdanning og bostedsvalg
 • Hva skal jeg gjøre?
 • Hvem skal jeg gjøre det med?
 • Hvor skal jeg gjøre det?
 • Når, og i hvilken rekkefølge, tas disse beslutningene? Utdanningsnivå viktig.
 • Bofaste, tilbakeflyttere eller nykommere?
vareproduserende n ringer
Vareproduserende næringer
 • God lønnsomhet nødvendig for å kunne tilby konkurransedyktige lønninger og arbeidsvilkår.
 • I vareproduserende næringer er god lønnsomhet avhengig av stigende arbeidsproduktivitet.
 • Sysselsettingen vil fortsatt gå ned.
 • Kvaliteten på arbeidskraften viktigere enn volumet.
rekruttering til skog og tren ringene
Rekruttering til skog- og trenæringene
 • Hva slags arbeidskraft etterspørres?
 • Hvilke lønns- og arbeidsbetingelser tilbys?
 • Hvor er bedriftene/arbeidsplassene lokalisert?
 • Hvor attraktive er disse stedene?
 • Bør ungdom oppfordres til å gå inn i disse næringene?
 • Bør det offentlige ha spesielle tiltak eller virkemidler for styrke rekrutteringen?
ad