befolkning og befolkningsutvikling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Befolkning og befolkningsutvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Befolkning og befolkningsutvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Befolkning og befolkningsutvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 610 Views
 • Uploaded on

Befolkning og befolkningsutvikling. EKSAMEN VÅR 2008 – TOMAS OG MARTIN. Innhold. Jordens befolkning Viktige begreper Utviklingstrinn og befolkningsendring Befolkningspyramide Flyttinger, flyktninger og bosetning Kilder Individuell oppgave Kilder. Jordens befolkning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Befolkning og befolkningsutvikling' - palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
befolkning og befolkningsutvikling

Befolkning og befolkningsutvikling

EKSAMEN VÅR 2008 – TOMAS OG MARTIN

innhold
Innhold
 • Jordens befolkning
 • Viktige begreper
 • Utviklingstrinn og befolkningsendring
 • Befolkningspyramide
 • Flyttinger, flyktninger og bosetning
 • Kilder
 • Individuell oppgave
 • Kilder
jordens befolkning
Jordens befolkning
 • I dag: ca. 6,7 milliarder mennesker
 • Befolkningsvekst: 1,5% pr år
 • 1804 – 1 milliard
  • 1800-tallet: den industrielle revolusjonen
 • 1927 – 2 milliarder
  • 1900-tallet: befolkningseksplosjon, spesielt etter 2. verdenskrig
 • 1999 – 6 milliarder
viktige begreper
Viktige begreper
 • Demografi
 • Naturlig tilvekst
  • Antall fødte – antall døde
 • Befolkningsvekst
  • Naturlig tilvekst + (invandrere – utvandrere)
 • Fødselsrate og dødsrate
 • Samlet fruktbarhetstall (SFT)
 • Spedbarnsdødelighet
 • Middellevealder
utviklingstrinn fase 1
Utviklingstrinn – fase 1
 • Høy fødselsrate og dødsrate
 • Liten naturlig tilvekt, omtrent nullvekst
 • Lite økonomisk utviklet land
 • Dødsrate høyre enn fødselrate
 • Smittsomme sykdommer, sult, fattigdom
 • Norge: frem til 1800-tallet
 • Ingen land befinner seg i fase 1 i dag
utviklingstrinn fase 2
Utviklingstrinn – fase 2
 • Synkende dødsrate, fortsatt høy fødselsrate
 • Rask befolkningsvekst
 • Landet utvikler seg økonomisk
 • Mer mat, bedre helse og hygiene
 • Norge: 1820 til 1890
 • Ghana og Uganda i Afrika
utviklingstrinn fase 3
Utviklingstrinn – fase 3
 • Dødsraten synker fortsatt, fødselsraten synker
 • Fortsatt rask befolkningsvekst, men minker
 • Økonomisk utvikling av landet fortsetter
 • Bedre levekår, familieplanlegging, prevansjon
 • Norge: frem til slutten av 1930
 • Kina, Sør-Korea, Brasil er i slutten av fase 3
utviklingstrinn fase 4
Utviklingstrinn – fase 4
 • Dødsraten og fødselsraten svært lav
 • Nesten nullvekst i befolkningen
 • Typisk vestlig industriland
 • Middelsfruktbaretsprognosen under 2 barn
 • Familieplanlegging
 • Utdanning og karriere
 • Norge: etter 1945
utviklingstrinn fase 5
Utviklingstrinn – fase 5
 • Fødselsraten så lav at folketallet synker
 • Eldre en stadig voksende del av befolkningen
 • Innvandring
 • Mange europeiske land, bl.a Danmark og Tyskland
 • Norge: ikke i fase 5 enda
f lyttinger og flyktninger
Flyttinger og flyktninger
 • Flytting – varig skifte av bosted
 • Folkeflyttinger pga dårlige levekår, overbefolkning
 • Flyktninger
 • Innenlands flytting
 • Internasjonal flytting
  • Arbeidsflyttinger:
   • Lovlige innvandrere – billig arbeidskraft
   • Ulovlige innvandrere – Rio grande mellom Mexico og Innvandring
 • Bosetning
 • Urbanisering
kilder
Kilder

Geografi 10, 1. utgave 1999, side 9-73

Notater fra timen

http://www.ssb.no/folkfram/pyramide/befpyr-no.html

http://www.ssb.no/folkendrhist/

http://www.ssb.no/innvandring/

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2451293.ece

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/LocationUSA.png

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/xx.html

http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyry.pl?cty=MI&maxp=1712713&maxa=100&ymax=300&yr=2008&.submit=Submit+Query

http://www.nupi.no/Norsk/Publikasjoner/Hvor_hender_det+/

http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/tema/Innvandring.html?id=1134

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_demografiske_overgangsmodellen

http://64.233.183.104/search?q=cache:2z9Otj-X5_QJ:www.oekonomi.uio.no/div/debatt/global_befolkKravdal.doc+befolkningsvekst+konsekvenser&hl=no&ct=clnk&cd=1&gl=no

fordypningsoppgave
Fordypningsoppgave

Sammenligning av USA og Vietnam

hvorfor er usa rik mens v i etnam fattig
Hvorfor er usa rik mens Vietnam fattig?

USA

Vietnam

Ca. 85 mill. innbyggere

Befolkingstetthet: 256,1 per km2

Selvstendig: 1954, samlet som et land i 1975

Lite eller ingen immigrasjon

Mange flyktninger etter krigen

Mye krig og uro i landet, Vietnamkrigen

 • Ca. 300 mill. innbyggere
 • Befolkningstetthet: 32 per km2
 • Selvstendig: 1776
 • Mye immigrasjon i landet
 • Ingen krig i landet i nyere tid
 • Den kalde krigen
slide20
USA

Vietnam

Jordbruk: 60% av befolkningen

Rikt på ressurser, men utnytter de ikke

1/3 av landsarealet er skog, men 2% er tettbevokst

Milde vintre i nord, tropisk regnklima i sør

Kommunisme, et lovlig parti

Planøkonomi fram til 1986

 • Jordbruk: 834 000 mennesker
 • Rikt på ressurser, utnytter de godt
 • Mye variert klima
 • Kapitalisme, demokratisk republikk
 • Markedsøkonomi
k ilder usa
Kilder - usa

Historie

Search 10, 1. Utgave 1999 – side 152- 168

Tidligere presentasjon om Vietnam krigen

Store Norske Leksikon, 4. utgave 2006, bind 15, side 144-159

http://no.wikipedia.org/wiki/USA

http://www.daria.no/skole/?tekst=1016

http://no.wikipedia.org/wiki/Amerikas_forente_staters_historie

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States#History

http://no.wikipedia.org/wiki/Kolonitidens_Amerika

http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9315897

http://no.wikipedia.org/wiki/Slaveri_i_USA

http://no.wikipedia.org/wiki/Trekantfart

http://no.wikipedia.org/wiki/USAs_uavhengighetserkl%C3%A6ring

http://web.hist.uib.no/digitalskolen/oe/euroemi.htm

http://www.daria.no/skole/?tekst=2024

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Triangular_trade.png

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_amerikanske_borgerkrigen

http://no.wikipedia.org/wiki/Amerikas_forente_staters_historie_%281865%E2%80%931918%29

http://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_jr.

http://no.wikipedia.org/wiki/Amerikas_forente_staters_historie_%281918%E2%80%931945%29

http://www.leksikon.org/art.php?n=1853

http://no.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrigen

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_kalde_krigen

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_amerikanske_uavhengighetskrigen

http://no.wikipedia.org/wiki/USAs_uavhengighetserkl%C3%A6ring

Geografi

Store Norske Leksikon, 4. utgave 2006, bind 15, side 110-117

Geografi 10, 1. utgave 1999, side 221-237

http://no.wikipedia.org/wiki/USA

http://no.wikipedia.org/wiki/Innlandsklima

http://www.census.gov/population/www/popclockus.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/LocationUSA.png

http://www.globalis.no/Land/USA/(show)/indicators

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap 10, 2.opplag 1999, side 198-208

Store Norske Leksikon, 4. utgave 2006, bind 15, side 104-105

http://no.wikipedia.org/wiki/Amerikas_forente_staters_politikk

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2014179.ece

http://content.answers.com/main/content/wp/en/5/5b/White_House_(south_side).jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democrats_USA

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_%28USA%29

k ilder vietnam
Kilder - vietnam

Historie

Land i Øst-Asia, 2. reviderte opplag 2000, Sigrun Riedel Lundstøl, side 49

Tidligere presentasjon om Vietnam krigen

Store Norske Leksikon, 4. utgave 2006, bind 15, side 370 – 373

http://no.wikipedia.org/wiki/Vietnams_historie

http://www.bip.no/modules/module_123/templates/publisher_template_detail_1.asp?strParams=4%233%23%2D1%231%231%231%231%231%231&iCategoryId=460&iInfoId=803&iSelectedMenuItemId=&iExpMenuId=

http://www.bip.no/modules/module_123/templates/publisher_template_detail_1.asp?strParams=4%233%23%2D1%231%231%231%231%231%231&iCategoryId=460&iInfoId=744&iSelectedMenuItemId=&iExpMenuId=

http://no.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrigen

Geografi

Store Norske Leksikon, 4. utgave 2006, bind 15, side 365-369

Geografi 10, 1. utgave 1999, side 176-184

http://no.wikipedia.org/wiki/Vietnam

http://www.daria.no/skole/?tekst=9086

http://www.globalis.no/Land/Vietnam/(show)/indicators

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=243262

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap 10, 2.opplag 1999, side 230-237

Store Norske Leksikon, 4. utgave 2006, bind 15, side 364-366

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/09/G.W._Bush_with_Nguyen_Minh_Triet.jpg

http://no.wikipedia.org/wiki/Vietnam

internasjonale organisasjoner1
Internasjonale organisasjoner
 • Mellom-statlig
 • Samarbeid
 • Globale og regionale
 • Statlige og ikke-statlige
slide26
FN
 • Forente nasjoner (192 medlemsland)
 • 24. oktober 1945
 • Verdensfred
 • New York
 • Generalsekretær
  • Velges for 5 år
  • Anbefales av sikkerhetsråd, generalforsamling stemmer
  • Ban Ki-Moon (Sør-Afrika)
fn 6 hovedorganer
FN – 6 hovedorganer
 • Sikkerhetsrådet
  • 15 land, enstemmige avgjørelser
 • Generalforsamlingen
  • Alle land
 • Sekretariatet
  • Iverksetter vedtakene
  • Styres av generalsekretæren
 • Det økonomiske og sosiale råd
 • Den internasjonale domstol
  • Dømmer stater, ikke enkeltpersoner
 • Tilsysnrådet
  • Sørger for fred og sikkerhet i ikke-selvstyrte land
  • Suspendert i 1994
fn flyktninger
FN - flyktninger
 • Ansvar for verdens flyktninger
 • FNs høykommisær for flyktninger
  • Gi flyktninger beskyttelse
  • Finne varige løsninger og hjelp i ventetiden
 • Definisjon
  • "En flyktning er en person som oppholder seg utenfor det landet der han eller hun er borger, av frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politiske oppfatninger".
 • Rettigheter
  • Får man status av FN som flyktninger, har man rett til hjelp og beskyttelse i andre land
slide29
NATO
 • North Atlantic Treaty Organisation
  • Forsvarsallianse
  • Regional organisasjon (Nordlige halvkule)
  • 4. mai 1949 – 12 land
  • Kommunisme-frykt
  • 26 medlemsland i dag
  • Brüssel, Belgia
  • Generalsekretær: Jaap de Hoop Scheffer
slide30
EU
 • Europeiske Union
  • Kun land i Europa
  • 1952: Den europeiske kull- og stålunion
  • 1993: Europeiske union
  • 27 medlemsland
  • Samarbeid mellom land
  • Tre søyler:
   • Det europeiske felleskap
   • Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk
   • Politi- og strafferettslig samarbeid
kilder internasjonale org
Kilder – internasjonale org.
 • http://www.wwindea.org/home/images/stories/un-flag.jpg
 • http://no.wikipedia.org/wiki/FN
 • http://www.menneskerettigheter.no/Skole/FN/FNs_hovedorganer/index.html
 • http://no.wikipedia.org/wiki/NATO
 • http://www.international.ucla.edu/cms/images/nato-flag-lrg%20(3).gif
 • http://no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_union
 • http://stan.uio.no/blog/isne/eu-flag.gif