strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta pu awy na lata 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Dziedziny (obszary) objęte Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Puławy. Plan prezentacji. Perspektywa finansowania inwestycji publicznych w latach 2014-2020 Charakterystyka projektu utworzenia MOF;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020' - denna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta pu awy na lata 2014 2020

Strategia RozwojuMiejskiego Obszaru FunkcjonalnegoMiasta Puławyna lata 2014-2020

Dziedziny (obszary) objęte Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Puławy

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Perspektywa finansowania inwestycji publicznych w latach 2014-2020
 • Charakterystyka projektu utworzenia MOF;
 • Zasięg Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy;
 • Charakterystyka powiązań funkcjonalnych łączących Miasto Puławy z gminami ościennymi;
 • Wizja rozwoju MOF i narzędzia do jej wdrażania;
 • Pytania i wnioski.
rpo wl 2014 2020
RPO WL 2014-2020
 • Projekt RPO WL2014-2020 – wersja po konsultacjach społecznych zatwierdzona 11lutego 2014 r.:
  • alokacja: 2,23 mld EUR
  • 10 celów tematycznych, 14 osi priorytetowych,32priorytety inwestycyjne
 • 10 kwietnia 2014 r. – termin przekazania ostatecznego RPO Komisji Europejskiej do negocjacji
projekt zintegrowany
Projekt zintegrowany
 • Wiązka zadań, realizowanych w różnych obszarach tematycznych i przez różnych partnerów;
 • Zadania dotyczą jednego obszaru i kierują się na wykorzystanie jego endogenicznych potencjałów;
 • Indywidualne podejście ze strony Samorządu Województwa;
 • Cel zbieżny z celami Strategii Województwa;
 • Wymaga zintegrowanego zarządzania.
charakterystyka projektu
Charakterystyka Projektu
 • Projekt pn. „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z Miastem Puławy w celu zbudowania MOF M. Puławy” realizowany jest od maja 2013 roku przez gminę Miasto Puławy oraz cztery gminy ościenne, tj. Gminę Janowiec, Gminę Kazimierz Dolny, Gminę Końskowola i Gminę Puławy.
 • Współfinansowany jest ze środków UE z PO PT w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez MRR.
zasi g mof a obszar faktycznego oddzia ywania pu aw
Zasięg MOF a obszar faktycznego oddziaływania Puław

Źródło: http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/mapa

powi zania funkcjonalne cz ce miasto pu awy z pozosta ymi gminami
Powiązania funkcjonalne łączące Miasto Puławy z pozostałymi gminami

Miasto Puławy

Źródło: „Analiza spójności rozwiązań planistycznych”

wizja rozwoju mof
Wizja rozwoju MOF

Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy to obszar wysokiej jakości życia, atrakcyjny do zamieszkania i pracy, obszar stabilnej sytuacji demograficznej, wspierania inwestycji i aktywności turystycznej.

To miejsce, w którym warto zamieszkać, uczyć się i pracować. To miejsce, które warto odwiedzić i gdzie warto pozostać.

Funkcjonowanie MOF opiera się na zasadach ścisłej współpracy między tworzącymi go JST, realizowanej z poszanowaniem odrębności tych podmiotów i wykorzystaniem ich indywidualnego potencjału do rozwoju całego obszaru.

obszary wsp dzia ania propozycje
Obszary współdziałania - propozycje
 • Wychowanie i edukacja,
 • Pomoc społeczna,
 • Promocja, kultura, sport i turystyka,
 • Gospodarka komunalna,
 • Rozwój gospodarczy i rynek pracy,
 • Transport i komunikacja,
 • Planowanie przestrzenne,
 • Inwestycje (w tym Strategiczne Inwestycje Terytorialne),
 • Organizacja i administracja.