Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe
Download
1 / 42

Powik?ania leczenia ?ywieniowego (?ywienie dojelitowe) - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Powikłania leczenia żywieniowego (żywienie dojelitowe). Mikołaj Spodaryk ODDZIAŁ LECZENIA ŻYWIENIOWEGO UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE. CHOROBA PODSTAWOWA CHOROBA TOWARZYSZĄCA. ZASTOSOWANA TERAPIA. JAKOŚĆ INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ. Powikłania. STANDARD INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Powik?ania leczenia ?ywieniowego (?ywienie dojelitowe)' - coye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

Powikłania leczenia żywieniowego(żywienie dojelitowe)

Mikołaj Spodaryk

ODDZIAŁ LECZENIA ŻYWIENIOWEGO

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE


Powik ania

CHOROBA PODSTAWOWA

CHOROBA TOWARZYSZĄCA

ZASTOSOWANA TERAPIA

JAKOŚĆ INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ

Powikłania

STANDARD INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ

BŁĄD MEDYCZNY

WIEDZA

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE

PRZESTRZEGANIE STANDARDU

NIE

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE

SYSTEMATYCZNE KSZTAŁCENIE

MOŻLIWOŚCI PLACÓWKI MEDYCZNEJ

REJESTRACJA POWIKŁAŃ

DETERMINACJA PERSONELU


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

leczenie żywieniowe dziecka

adaptacja przewodu pokarmowego

czas trwania terapii

TAK

NIE

zamierzony efekt terapeutyczny

POWIKŁANIA

techniczne

infekcyjne

metaboliczne

leczenie żywieniowe dorosłego

POWIKŁANIA

zamierzony efekt terapeutyczny


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

JAKOŚĆ

„pewien stopień doskonałości”

Platon 427 – 347 p.n.e.

cechy obiektywne

cechy subiektywne

wartość danej procedury

zgodność z standardem

zgodność ze specyfikacją – zero błędów

stopień doskonałości wyrobu lub usługi

Strata (szkoda), jaką produkt wyekspediowany na rynek powoduje w społeczeństwie, różna od jakiejkolwiek straty spowodowanej przez funkcję wewnętrzną wyrobu.

Genichi Taguchi


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

PYTANIE:

DLACZEGO SIERŚĆ NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO JEST BIAŁA ?

ODPOWIEDŹ:

PONIEWAŻ JEST TO SPOSÓB KAMUFLAŻU NA ŚNIEGU.

NIE, ODPOWIEDŹ ZŁA !

ODPOWIEDŹ:

PONIEWAŻ, WŁOS (SIERŚĆ) NIE ZAWIERA MELANINY !

Ursus maritimus vel Thalarctos maritimus


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

CO MAMY DO POWIEDZENIA NA TEMAT

ŻYWIENIA PACJENTA,

KTÓRYM SIĘ OPIEKUJEMY ?

stan wiedzy

przestrzeganie standardu

doświadczenie kliniczne

systematyczne kształcenie

możliwości realizacji założeń

rejestracja powikłań

świadomość potrzeby tworzenia standardu

system wsparcia merytorycznego

determinacja środowiska

STANDARD

JAKOŚĆ

r e a l i z a c j a

determinacja środowiska

świadomość decydentów

możliwości realizacji zaleceń

d o ś w i a d c z e n i e k l i n i c z n e


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

Leczenie żywieniowe.

TAK DOBRZE, CZY TAK ŹLE ?

Powszechna wiedza lekarzy o zasadach interwencji żywieniowej.

Dobra znajomość metod identyfikacji pacjentów. wymagających leczenia żywieniowego.

Dużo publikacji dotyczących leczenia żywieniowego.

Szeroki asortyment komponentów do żywienia pozajelitowego i diet przemysłowych.


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

LECZENIE ŻYWIENIOWEPRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY

JEST PROBLEM CZY

GO NIE MA ?Pytanie do każdego lekarza.

NORMALNA ?

SPECJALNA ?

KUCHENKOWA ?

PRZEMYSŁOWA ?

Jaka dieta ?

Jak ją podać ?

JAK CZĘSTO ?

BOLUS / MIKROBOLUS / WLEW CIĄGŁY ?

KIEDY WYTWORZYĆ ?

DOUSTNIE ?

PRZEZ ZGŁĘNIK ?

PRZEZ PRZETOKĘ ?


Ywienie dojelitowe wady
Żywienie dojelitowe – wady:

Opóźnienie w dostarczeniu należnej ilości składników odżywczych

Trudności w dostarczeniu zaplanowanej ilości diety przemysłowej

Powikłania

Powikłania odżywiania enteralnego


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

KATEGORYZACJA DIET

dieta

polimeryczna

chemicznie zdefiniowana

„kuchenkowa”

każda

peptydowa

elementarna

doustne suplementy pokarmowe

polimeryczne standardowe

hiperkaloryczne

specjalnego przeznaczenia

Spodaryk M., Gabrowska E.: Postępy Żywienia Klinicznego 2011, 1, 17, 24-30.


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

JAKA DIETA?

polimeryczna/chemicznie zdefiniowana

W JAKI SPOSÓB?

mikrobolus/bolus/wlew ciągły

mikrobolus

bolus

wlew ciągły

dieta polimeryczna

dieta chemicznie zdefiniowana

mikrobolus

wlew ciągły

dieta chemicznie zdefiniowana:

peptydowa

elementarna

wlew ciągły

dieta chemicznie zdefiniowana:

elementarna

peptydowa ?

M. Spodaryk, P. Paluszkiewicz: Praktyczne aspekty leczenia żywieniowego 2008.


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

KATEGORYZACJA DIET

DIETA PRZYGOTOWYWANA W KUCHNI SZPITALNEJ:

o normalnej konsystencji;

o konsystencji zmienionej:

płynna

płynna wzmocniona

płynna do żywienia przez zgłębnik

papkowata

kleikowa

ZAWSZE JEST DIETĄ POLIMERYCZNĄ – cząsteczka białka nie została zmieniona w procesie technologicznym !!!!!!!!!!!!!


Por wnanie diet p ynnych stosowanych przy ywieniu przez zg bnik
Porównanie diet płynnych stosowanych przy żywieniu przez zgłębnik

dieta „kuchenkowa”

dieta przemysłowa

STANDARYZOWANA/STAŁA

ZNANE diety: hipo-normo-izo-

ŁATWE DO OKREŚLENIA

ZNANA 215 – 450 mOsm/l

WYSOKA

WYŻSZA

NIEUFNOŚĆ

NIEZMIENNA – PŁYNNA

BEZ ZNACZENIA

DŁUGOTERMINOWE

 • Stałość składu, wartość odżywcza NIESTANDARYZOWANA

 • Stężenie diety NIEZNANE (?)

 • Pokrycie zapotrzebowania metabolicznegoNIEPEWNE

 • OsmolarnośćNIEZNANA

 • StrawnośćNIEOKREŚLONA

 • Cena NISKA

 • Przyzwyczajenie OLBRZYMIE

 • KonsystencjaZMIENNA

 • Czas przygotowywania DŁUGI

 • Przechowywanie BRAK MOŻLIWOŚCI

Spodaryk M., Gabrowska E.: Postępy Żywienia Klinicznego 2011, 1, 17, 24-30.


Powik ania leczenia ywieniowego ywienie dojelitowe

PRZYCZYNY DYSKWALIFIKACJI DIETY PRZEMYSŁOWEJ zgłębnik

 • Przyzwyczajenie do roli kuchni szpitalnej

 • Przekonanie o „chemicznym” pochodzeniu diety przemysłowej

 • Nieprzyjemny smak i/lub zapach diety

 • Analiza ceny diety zapominanie o sposobie rozliczania jako leczenie

 • Występowanie objawów ubocznych i nietolerancji

NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE DIETY:

1. zły dobór preparatu

2. nieodpowiednia metoda podania

a. objętość

b. szybkość

c. sposób

3. nieodpowiednia dieta do miejsca podania

4. nieodpowiednia temperatura diety

5. zakażenie diety pierwotnie jałowej

6. nieprawidłowe zestawianie diet


Powik ania leczenia ywieniowego od ywianie enteralne
Powikłania leczenia żywieniowego zgłębnikodżywianie enteralne

POWIKŁANIA

techniczneinfekcyjnemetaboliczne


Powik ania leczenia ywieniowego od ywianie enteralne1
Powikłania leczenia żywieniowego zgłębnikodżywianie enteralne

POWIKŁANIA

techniczne

powikłania technicznebłędy w procedurach wytwarzania drogi dostępu lubuszkodzenianarządowe wynikające z obecności ciała obcego w przewodzie pokarmowym


Powik ania techniczne od ywiania enteralnego
Powikłania techniczne zgłębnikodżywiania enteralnego

Nieprawidłowe położenie zgłębnika

nieprawidłowo umocowany zgłębnik przemieszczenie zgłębnika w trakcie wykonywanychzabiegów ekstubacji lub odsysania treści zalegającej w nosogardzieli


Powik ania techniczne od ywiania enteralnego1
Powikłania techniczne zgłębnikodżywiania enteralnego

Zatkanie zgłębnika

złogi mieszanki odżywczej i kwaśnego soku żołądkowego zaschnięte resztki podawanej mieszanki odżywczej


Powik ania techniczne od ywiania enteralnego2
Powikłania techniczne zgłębnikodżywiania enteralnego

W PRZYPADKU ZATKANIA ZGŁĘBNIKA

Niedozwolonym zabiegiem jest

przetykanie przez wprowadzenie

do jego światła mandrynu!


Powik ania techniczne od ywiania enteralnego3
Powikłania techniczne zgłębnikodżywiania enteralnego

Uszkodzenie przełyku z jego przedziurawieniem

konsekwencje: krwotok lub zapalenie śródpiersia

przyczyny:traumatyczne wprowadzanie zbyt sztywnego zgłębnika czynny proces zapalny w przełyku

wady anatomiczne


Powik ania techniczne od ywiania enteralnego4
Powikłania techniczne zgłębnikodżywiania enteralnego

Uwaga:

żylaki przełyku

– stanowią zagrożenie ciężkim krwotokiem,

nie należy wprowadzać zgłębnika do przełyku ani żywić tą drogą pacjentów


Powik ania techniczne od ywiania enteralnego5
Powikłania techniczne zgłębnikodżywiania enteralnego

uszkodzenia błon śluzowych

podrażnienie nosogardzieli

zapalenie ucha środkowego i zatok


Powik ania techniczne od ywiania enteralnego6
Powikłania techniczne zgłębnikodżywiania enteralnego

W przypadku prowadzenia odżywiania

przez zgłębnik nosowo-żołądkowy

lub jelitowy

przez okres dłuższy niż 4 (6) tygodni należy rozważyć wykonanie

przetoki odżywczej.


Powik ania techniczne od ywiania enteralnego7
Powikłania techniczne zgłębnikodżywiania enteralnego

Uszkodzenia skóry

przeciek soku trawiennego w wyniku nieszczelności przetoki odżywczej

Uwięźnięcie zgłębnika

brak możliwości usunięcia zgłębnika

przyczyna:penetracja błony śluzowej do wnętrza zgłębnika przez „okienka”

postępowanie: podaj bolus płynu z jednoczasowym delikatnym podciąganiem zgłębnika

brak efektu: odetnij zgłębnik w części proksymalnej


Powik ania leczenia ywieniowego od ywianie enteralne2
Powikłania leczenia żywieniowego zgłębnikodżywianie enteralne

POWIKŁANIA

infekcyjne

powikłania infekcyjnezakażenia mieszanki odżywczej, lub nie zachowana technika jałowej obsługi linii żywieniowej


Powik ania infekcyjne od ywiania enteralnego
Powikłania infekcyjne zgłębnikodżywiania enteralnego

Zachłystowe zapalenie płuc

najczęściej u chorych nieprzytomnych

częstość zależy od występowania zaburzeń opróżniania żołądka i osmolarności diety

przyczyna: aspiracja kwaśnej treści żołądkowej lubmieszanki odżywczej


Powik ania infekcyjne od ywiania enteralnego1
Powikłania infekcyjne zgłębnikodżywiania enteralnego

Zapalenie ucha środkowego i zatok obocznych nosa

długotrwałe utrzymywanie zgłębnika w przewodzie nosowym

zaburzenia opróżniania zatok obocznych nosa

miejscowy uciska na ujście trąbki Eustachiusza

przyczyna: zgłębnik o zbyt dużej średnicy

postępowanie: używanie zgłębników o najmniejszej średnicy

zmiana drogi wprowadzenia i wymiana zgłębnika planowo 1 x w tygodniu


Powik ania infekcyjne od ywiania enteralnego2
Powikłania infekcyjne zgłębnikodżywiania enteralnego

Biegunka

przyczyny: zbyt duża porcja

za szybkie podanie mieszanki nietolerancja składników diety

zbyt wysoka osmolarność diety

zanieczyszczenie mikrobiologiczne mieszanki


Powik ania infekcyjne od ywiania enteralnego3
Powikłania infekcyjne zgłębnikodżywiania enteralnego

Oddawanie pojedynczych płynnych stolców - nie jest biegunką !

Świadczy o drożności

przewodu pokarmowego

nie jest wskazaniem do przerywania

leczenia żywieniowego.


Powik ania infekcyjne od ywiania enteralnego4
Powikłania infekcyjne zgłębnikodżywiania enteralnego

Posocznica

przyczyna: złe wyszkolenie personelu

podanie zanieczyszczonej mikrobiologicznie lub zakażonej mieszanki odżywczej

Powikłanie niebezpieczne

dla życia pacjenta, szczególnie wyniszczonego.


Powik ania infekcyjne od ywiania enteralnego5
Powikłania infekcyjne zgłębnikodżywiania enteralnego

Posocznica

Wczesne objawy: pogorszenie stanu ogólnego pacjenta

nietolerancja glukozy z hiper- lub hipoglikemią

dreszcze

wymioty biegunka

wstrząs septyczny


Powik ania leczenia ywieniowego od ywianie enteralne3
Powikłania leczenia żywieniowego zgłębnikodżywianie enteralne

POWIKŁANIA

metaboliczne

powikłania metaboliczneniedobory pierwotne lub wtórne do choroby zasadniczej i prowadzonego leczenia


Powik ania metaboliczne od ywiania enteralnego
Powikłania metaboliczne odżywiania zgłębnikenteralnego

ZŁE SZACOWANIE POTRZEB METABOLICZNYCH PACJENTA

CHOROBA PODSTAWOWA

CHOROBY TOWARZYSZĄCE

POWIKŁANIA METABOLICZNE

NIEWŁAŚCIWY DOBÓR DIETY

WYNISCZCZENIE PRZED PODJĘCIEM INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ

BRAK KONTROLI REALNEGO SPOŻYCIA DIETY

NIEWŁAŚCIWA KONTROLA PODAŻY ROZTWORU

CZYNNIK JATROGENNY

NIEADEKWATNOŚĆ ŻYWIENIOWA

DŁUGOTRWAŁE GŁODZENIE LUB ZANIECHANIE KARMIENIA DOJELITOWEGO

NIEPRAWIDŁOWA METODA PODANIA DIETY


Powik ania metaboliczne od ywiania enteralnego1
Powikłania metaboliczne odżywiania zgłębnikenteralnego

ZŁE SZACOWANIE POTRZEB METABOLICZNYCH PACJENTA

POWIKŁANIA METABOLICZNE

WYNISCZCZENIE PRZED PODJĘCIEM INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ

NIEWŁAŚCIWY DOBÓR DIETY

DŁUGOTRWAŁE GŁODZENIE LUB ZANIECHANIE KARMIENIA DOJELITOWEGO

CZYNNIK JATROGENNY

NIEADEKWATNOŚĆ ŻYWIENIOWA

NIEPRAWIDŁOWA METODA PODANIA DIETY

Zanik błony śluzowej i masy jelita, osłabienie odporności

Brak stymulacji dla wydzielania enzymów i hormonów jelitowych oraz kwasu solnego

Niedobór albumin i obrzęk błony śluzowej


Powik ania metaboliczne od ywiania enteralnego2
Powikłania metaboliczne odżywiania zgłębnikenteralnego

ZŁE SZACOWANIE POTRZEB METABOLICZNYCH PACJENTA

POWIKŁANIA METABOLICZNE

WYNISCZCZENIE PRZED PODJĘCIEM INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ

NIEWŁAŚCIWY DOBÓR DIETY

DŁUGOTRWAŁE GŁODZENIE LUB ZANIECHANIE KARMIENIA DOJELITOWEGO

CZYNNIK JATROGENNY

NIEADEKWATNOŚĆ ŻYWIENIOWA

NIEPRAWIDŁOWA METODA PODANIA DIETY

Zwolnienie perystaltyki, kolonizacja bakteryjna

Przerost bakteryjny

Translokacja bakteryjna

POWIKŁANIA SEPTYCZNE


Powik ania metaboliczne od ywiania enteralnego3
Powikłania metaboliczne zgłębnikodżywiania enteralnego

Hiperglikemia

przyczyna: nietolerancja glukozy

choroby towarzyszące: cukrzyca,

marskość wątroby

znaczna otyłość z opornością tkankową na insulinęposocznica

uraz lub oparzenie

sterydoterapia

zbyt szybkie podawanie składników odżywczychpacjentom wyniszczonym


Powik ania metaboliczne od ywiania enteralnego4
Powikłania metaboliczne zgłębnikodżywiania enteralnego

Hipoglikemia

przyczyna: nagłe przerwanie podaży składników odżywczych brak zabezpieczenia innego źródła glukozy

Zaburzenia elektrolitowe


Powik ania metaboliczne od ywiania enteralnego5
Powikłania metaboliczne zgłębnikodżywiania enteralnego

Odwodnienie

przyczyna:nieprawidłowe pokrycie zapotrzebowania na płyny

niedoszacowanie utrat z przewodu pokarmowego przez przetoki lub drenaż

podaż diety wysokobiałkowej

stosowanie mieszanek o wysokiej osmolarności.


Powik ania metaboliczne od ywiania enteralnego6
Powikłania metaboliczne zgłębnikodżywiania enteralnego

Przewodnienie

przyczyna: zbyt szybkie wyrównywanie niedożywienia u pacjenta wyniszczonego

podaż nadmiernej ilości płynów i sodu

niewydolność krążenia

niewydolność wydalnicza nerek 


Powik ania metaboliczne od ywiania enteralnego7
Powikłania metaboliczne zgłębnikodżywiania enteralnego

NIEDOŻYWIENIE