herbert blumer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Herbert Blumer: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Herbert Blumer:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

Herbert Blumer: - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Herbert Blumer:. Alternativ: Samhället består av individer med ”Jag” Människan kan referera till och reflektera över sig själv (kan vara objekt för sitt eget tänkande, dvs är en abstrakt tänkande varelse) Människor kan därmed också relatera sig själv till andra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Herbert Blumer:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
herbert blumer
Herbert Blumer:

Alternativ:

Samhället består av individer med ”Jag”

Människan kan referera till och reflektera över sig själv (kan vara objekt för sitt eget tänkande, dvs är en abstrakt tänkande varelse)

Människor kan därmed också relatera sig själv till andra

Barnet får sin identitet genom att spegla sig i föräldern.

Barnet lär sig abstraktion och generalisering (artlika handlingar förknippas med artlika personer): begreppsligt tänkande

Förutsättningen för utvecklingen är språket (som i sin tur är förutsättningen för symboliseringsförmågan)

Symboliseringsförmågan gör att omvärlden blir bärare av mening (begriplighet)

Andra (omvärlden) blir ett objekt utanför Jaget

Likheter med andra individers tillvaro/ handlingar kan uppfattas, summeras (kollektiv handling) och leda till förståelse för ett ”vi” (samhället; den generaliserade andre).

Tänkandet är ”ett samtal mellan individen och samhället”.

Kritiserar:

Strukturfunktionalismen som ser:

samhället som något ”utanför”/ ”ovan” individen

individen som ”offer” för strukturen

Samhället som ett tvingande system som strävar efter balans (status quo)

Psykologiska och socialpsykologiska riktningar som ser människor som:

spelare av färdiga roller eller styrda av drifter

styrda av drifter

styrda av biologi

 • Kritiserar:
 • Strukturfunktionalismen som ser:
  • samhället som något ”utanför”/ ”ovan” individen
  • individen som ”offer” för strukturen
  • Samhället som ett tvingande system som strävar efter balans (status quo)
 • Psykologiska och socialpsykologiska riktningar som ser människor som:
  • spelare av färdiga roller eller styrda av drifter
  • styrda av drifter
  • styrda av biologi