slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Breus reflexions personals sobre la consultoria filosòfica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Breus reflexions personals sobre la consultoria filosòfica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30
delphina-malas

Breus reflexions personals sobre la consultoria filosòfica - PowerPoint PPT Presentation

111 Views
Download Presentation
Breus reflexions personals sobre la consultoria filosòfica
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Breus reflexions personals sobre la consultoria filosòfica

 2. 1998 - 1999 Filosofia i empresa. Grup KAL, UB 2000 - 2001 Els àmbits de l’empresa i els conceptes filosòfics. Grup KAL i grup IAFI, UB. Per a llicenciats o doctors en filosofia.

 3. Objectius Entrenament en l’ús de la filosofia com eina pràctica. Potenciar la creativitat en de la més estricta professionalitat específica.

 4. Aplicació de l’anàlisi filosòfica a les diverses interpretacions del món vigents en la nostra societat Incidència en els processos de lideratge, comunicació, renovació i treball en equip des de la filosofia.

 5. La comprensió profunda de les expressions i discursos quotidians a partir de la història del pensament Paper del filòsof com a especialista en globalitats de cara als processos de la vida laboral quotidiana

 6. Què fa un consultor filosòfic? Dóna resposta a una consulta filosòfica. Si la consulta no és filosòfica, el consultor no té objecte d’intervenir

 7. Respon de manera clara i entenedora Respon d’una manera assumible filosòficamentassumible quant sigui possible, que sigui útil per avançar en el progrés filosòfic

 8. Pere Font Ribes Rupit, 08/12/1909 Juliol de 1981 El mal caçador

 9. Què és un consultor filosòfic? No és un erudit És un filòsof amb amplis coneixements de la història de la filosofia

 10. Compren les unitats conceptuals com a unitats de vida[text de Sartre]

 11. És una persona alliberada de la doctrina, no se sotmet a un sistema, sinó que el qüestiona, per això entén les preguntes. Per això és un filòsof. Consultor filosòfic és redundant de filòsof

 12. Es qüestiona la qüestió des de la filosofia: què diu? què vol dir? què no diu ni vol dir? quin és el seu “cercle d’idees”, o quina “visió del món” té?

 13. Es qüestiona la qüestió des del llenguatge: s’expressa correctament? quina retòrica fa servir?

 14. Més que donar respostes, ha de promoure l’alliberament del subjecte de la pregunta formulada

 15. No confondre l’Homo sum: nihil humanum a me alienum puto (Terensi) amb què el consultor ho ha de resoldre tot

 16. El consultor és un expert, no l’amic del client No ajuda a preparar exàmens

 17. El consultor és un expert, no l’amic del client No ajuda a preparar exàmens

 18. Què és una consulta filosòfica? És una consulta que una persona o un col·lectiu adreça a un professional per tal de trobar una resposta

 19. És una consulta que afecta a la unitat de vida o de pensament (visió del món) del qui la formula

 20. Davant de cada client hem de saber respondre Perquè ve? En què consisteix la seva petició? El puc ajudar? Com el puc ajudar? La seva qüestió és filosòfica?

 21. Últimes observacions Cal fer un bon diagnòstic Cal tenir una retòrica adequada Cal tenir una deontologia clara

 22. Principis deontològics Respecte a les persones i a les institucions Respecte a les concepcions filosòfiques que no atentin als drets humans Reserva de dades personals, també a les filosòfiques

 23. Diálogo interior e interpretación: monólogos, narrativa y contemplación

 24. En la tradición filosófica hay un tipo de diálogo que es reflexivo, es aquel que representa la visión personal, íntima del mundo.

 25. El modelo epistolar de la Antigüedad el confesional del medioevo

 26. El contemplativo de la modernidad el narrativo de la filosofía contemporánea

 27. Son ejemplos que los Filósofos Asesores deben tener en cuenta para su práctica.

 28. Quatre models de monòlegs

 29. Antiguitat: L’home i el saber Medieval: L’home obert al cosmos i a la divinitat Modern: La transparència del jo Contemporani: Del jo al context i del context al jo