d li kiler ve ab koordinasyon birimi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

Kırıkkale Üniversitesi. BOLOGNA SÜRECİ. Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi. Bologna Süreci/ Nedir?. 2020 yılına kadar bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için: öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi' - della


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d li kiler ve ab koordinasyon birimi

Kırıkkale

Üniversitesi

BOLOGNA

SÜRECİ

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

bologna s reci nedir
Bologna Süreci/Nedir?

2020 yılına kadar bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için:

 • öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek,
 • ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir,
 • ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan,
 • eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş,
 • tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen bir süreçtir.

Bologna Süreci, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın ekonomik gelişimiyle rekabet etmek amacıyla Avrupa bölgesinde ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA)oluşturmak üzere başlatılmıştır. Üye ülkelerde karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim alanı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkan Bologna Süreci'nde ülkelerin uygulamalarına bağlı olarak, belirlenen hedefler de ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilmektedir.

Yükseköğretim Reformu

bologna s reci kronoloji
Bologna Süreci/Kronoloji
 • Sorbonne Bildirgesi, 1998 (4 ülke)
 • Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)
 • Prag Bildirgesi, 2001 (32 ülke, Türkiye’nin katılımı)
 • Berlin Bildirgesi, 2003
 • Bergen Bildirgesi, 2005
 • Londra Bildirgesi, 2007 (46 ülke)
 • Leuven, 2009
 • 11-12 Mart 2010 Budapeşte ve Viyana Bakanlar Konferansı (+1=47 ülke)
bologna s reci k resel g r n m
Bologna Süreci/Küresel Görünüm

Bologna Süreci'ne üye ülkeler.

Bologna Süreci'ni ve faaliyetlerini yükseköğretim sistemlerinde kullanmak üzere takip eden ve 2009'dan itibaren Bakanlar Konferansındaki Bologna Policy Forum toplantılarına katılan ülkeler.

bologna s reci eylem ba l klar
Bologna Süreci/Eylem Başlıkları
 • Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ve temel olarak 3 aşamalı yükseköğretim sistemi (Lisans, Mastır ve Doktora),
 • Ortak bir kredi sistemi (ECTS-AKTS),
 • Öğrenci, idari-akademik personel hareketliliği,
 • Kalite güvencesi konusunda işbirliği,
 • Yükseköğrenimde Avrupa boyutu,
 • Yaşam boyu öğrenim,
 • Öğrencilerin süreçlere katılımı,
 • Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA)’nın çekiciliğinin artırılması,
 • Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) arasındaki sinerjinin oluşturulması,
 • Bu çalışmaların 2010 yılına kadar tamamlanması ve EHEA ‘nın oluşturulması, hedeflenmektedir.
bologna s reci niversitelerden beklenenler
Bologna Süreci/Üniversitelerden Beklenenler
 • Bologna sürecine uyum kararlılığı,
 • Bologna Sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi,
 • Üniversite içinde bir Bologna Süreci birim/çalışma grubu kurulması ve bu gruba yönetsel destek verilmesi (Bologna Eşgüdüm Komisyonu),
 • Bu amaçlar doğrultusunda stratejik planlama yapılması,
 • Öğrenim Programlarının gözden geçirilmesi,
 • Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması,
 • Bologna sürecine bütün programlar düzeyinde katılımın sağlanmasıdır.
bologna s reci neden
Bologna Süreci/Neden?
 • Uluslararasırekabette yer almak,
 • Öğrenci merkezli uygulamaları ve ders programlarınıoluşturmak,
 • Mezunların istihdam edilebilirliğini artırmak,
 • Derece ve diplomaların tanınırlığını artırmak,
 • Yükseköğretimimizi yeterlilikler çerçevesinde yeniden yapılandırarak kaliteyi ve şeffaflığı artırmak,
 • Kalite güvencesi sisteminin uygulanmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin, idari-akademik personelin ve mezunların dolaşımınıözendirmek, kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak.
bologna s reci bologna e g d m komisyonu
Bologna Süreci/Bologna Eşgüdüm Komisyonu
 • 20/11/2008 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile her yükseköğretim kurumunda bir “Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK” oluşturulması istendi.
 • BEK’ler, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın yeniden yapılandırılması için yürütülen Bologna Süreci kapsamındaki;
 • Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS),
 • Diploma Eki (DE),
 • Tanınma,
 • Kalite Güvencesi,
 • Yeterlilikler,
 • Program/Öğrenim Çıktıları,
 • Hareketlilik,
 • Öğrenci Katılımı
 • ve Sosyal Boyut konularında yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan çalışmaları yürütür.
bologna s reci yap lmas gerekenler
Bologna Süreci/Yapılması Gerekenler
 • Yükseköğretim kurumlarında yeniden yapılanma çalışmalarına ağırlık verilmesi,
 • Kurum içinde öğretim elemanlarına, personele ve öğrencilere bilgilendirmenin yapılması,
 • İstihdam edilebilirliği artırmak için iş dünyasıyla ve diğer paydaşlarla diyalogun artırılması,
 • AKTS çalışmalarının öğrenci iş yüküne dayalı olarak hesaplanması,
 • Diploma Eki çalışmalarının tamamlanması,
 • Avrupa, Ulusal ve Alan Yeterlilikleri temel alınarak program/öğrenme çıktıları, ders programları ve müfredatın güncellenmesi,
 • İç ve DışKalite Süreci mekanizmalarının oluşturulması ve çalıştırılması,
 • Yıllık Eylem Planının hazırlanması ve yapılanların Senato’ya sunularak kurumsallaştırılmasıgerekmektedir.
bologna s reci yap lan al malar
Bologna Süreci/Yapılan Çalışmalar

Bologna Süreci çalışmaları 2004-2005 akademik yılında başladı,

Bilgilendirme Toplantıları düzenlendi,

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çalışmaları başlatıldı,

Diploma Eki (DE) çalışmaları yapıldı,

Üniversitemizin İngilizce Bilgi Paketi hazırlandı,

İngilizce transkript ve öğrenci belgesi verilmeye başlandı,

2005 yılında ders içerikleri hazırlandı,

Erasmus Programı başlatıldı,

Yurtdışındaki üniversite ve işletmelerle ikili anlaşmalar yapıldı,

Yurtdışındaki anlaşmalı üniversite/işletmelere öğrenci ve akademik-idari personel hareketliliği başladı,

Üniversitemizi tanıtıcı İngilizce web sitesi hazırlandı,

Yerinde Ziyaret Programı kapsamında YÖK Bologna Uzmanları üniversitemize davet edildi, Bologna Sürecinde yaptığımız çalışmalar incelendi, bilgilendirme toplantıları düzenlendi,

Sürekli Eğitim Merkezi açıldı (Hayat Boyu Öğrenme),

Bologna Eşgüdüm Komisyonu kuruldu.

bologna s reci 2011 eylem plan
Bologna Süreci/2011 Eylem Planı
 • Diploma Eki’nin tüm akademik birim mezunlarına otomatik olarak verilmesi (17 Şubat 2011)
 • Bologna Bölüm Kurullarının (BBK) oluşturulması (24 Mart 2011)
 • Bologna Süreci kapsamında taraflarınkonu hakkında bilgi sahibi olması (24 Mart 2011)
 • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Alan Yeterliliklerinin (AY)incelenmesi(28 Nisan 2011)
 • Yurt içi ve yurt dışı programların incelenmesi (28 Nisan 2011)
 • AYÇ, TYYÇ ve AY çerçevesindeProgram çıktısının hazır olması (26 Mayıs 2011)
 • Aynı ve/veya benzer içerikli derslerin belirlenmesi (30 Haziran 2011)
 • Üniversite web sitesinin TR ve İNG olarak güncellenmesi(30 Haziran 2011)
 • Ara değerlendirme toplantıları (07 Temmuz, 8 Eylül, 6 Ekim, 3 Kasım 2011)
 • Bologna Süreci internet sayfasının oluşturulması (4 Ağustos 2011)
 • Öğrenim çıktıları, ders içeriklerinin tamamlanması (Türkçe-İngilizce), (24 Kasım 2011)
d li kiler ve ab koordinasyon birimi1

Kırıkkale

Üniversitesi

TEŞEKKÜRLER

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

bologna s reci d zenlenen toplant lar
Bologna Süreci/ Düzenlenen Toplantılar

1. 04.09.2006 tarihinde Bologna rehberlerinden Prof. Dr. Nezih GÜVEN, Prof. Dr. Mehmet Ali KISAKÜREK ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARICAN’ın katılımı ile “Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması” konulu toplantı düzenlendi.

2. 16/05/2007 tarihinde üniversitemiz Çanakkale Salonunda AKTS, Diploma Eki ve Bologna Süreci konularında Fakülte/MYO/Enstitü Erasmus-AKTS koordinatörlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

3. Şubat 2008’de YÖK’ün “Yerinde Ziyaret Programı” kapsamında Bologna uzmanlarından Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Tamer GÖK (Mersin Üniversitesi) ve Prof. Dr. Nezih GÜVEN (ODTÜ) üniversitemize iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyaret kapsamında üniversitemizin Bologna Süreci’nde yaptığı çalışmalar incelendi. Cumhuriyet Salonu, İİBF, Veteriner ve Mühendislik Fakültelerinde toplantılar düzenlendi.

4. 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 akademik yıllarının sonunda üniversitemiz Erasmus/AKTS Koordinatörlerine yönelik genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

5. 11/01/2011 tarihinde Cumhuriyet Salonunda Akademik Birim Yöneticileri, Bölüm Başkanları ve Erasmus koordinatörlerine yönelik “Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması Projesi: 2009-2011” kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlgili Sayfa

bologna s reci erasmus program
Bologna Süreci/ Erasmus Programı

Erasmus Programı Değişim Sayıları:

Giden Öğrenci:

2005-2010 akademik yılları : 109 öğrenci

2010-2011 akademik yılı : 44 öğrenci (henüz tamamlanmadı)

Gelen Öğrenci:

2005-2010 akademik yılları : 27 öğrenci

2010-2011 akademik yılı : 5 öğrenci

Giden Öğretim Elemanı:

2005-2010 akademik yılları : 67 öğretim elemanı

2010-2011 akademik yılı : 15 öğretim elemanı (henüz tamamlanmadı)

Gelen Öğretim Elemanı:

2005-2010 akademik yılları : 17 öğretim elemanı

2010-2011 akademik yılı : 2 öğretim elemanı (henüz tamamlanmadı)

İlgili Sayfa

bologna s reci nternet siteleri
Bologna Süreci/ İnternet Siteleri
 • YÖK Bologna Süreci internet sitesi:

http://bologna.yok.gov.tr/

 • 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları:

http://bologna.yyu.edu.tr/2010/BEK.WEB.YYU/66%20SORUDA%20BOLOGNA%20SÜRECİ.PDF

 • Sakarya Üniversitesi, Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?page=fak&lang=tr

 • Karadeniz Teknik Üniversite, Bilgi Paketi

http://obs.ktu.edu.tr/

 • Kocaeli Üniversitesi, Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci

http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/index.cfm

http://bologna.kocaeli.edu.tr/

bologna s reci kaynaklar
Bologna Süreci/ Kaynaklar
 • http://bologna.yok.gov.tr/
 • http://bologna.yyu.edu.tr/2010/BEK.WEB.YYU/66%20SORUDA%20BOLOGNA%20SÜRECİ.PDF
 • Sektörel ve Alan Yeterlilikleri ve Uluslararası Standartlar.pps, Yrd.Doç.Dr.Ömer Açıkgöz, Bologna Uzmanı