p edpisy a normy pro in en rskou geod zii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PŘEDPISY A NORMY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

PŘEDPISY A NORMY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

17. PŘEDPISY A NORMY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII. Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1. LS 2014. Rozdělení předpisů. 3 hlavní kategorie předpisů Zákony, vyhlášky a nařízení vlády právně závazné pro všechny občany ČR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PŘEDPISY A NORMY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII' - deion


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edpisy a normy pro in en rskou geod zii

17

PŘEDPISY A NORMY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII

Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1

LS 2014

rozd len p edpis
Rozdělení předpisů
 • 3 hlavní kategorie předpisů
  • Zákony, vyhlášky a nařízení vlády právně závazné pro všechny občany ČR
  • Normy (ČSN, ISO, EN), které by měly zaručit potřebnou kvalitu, ale nejsou závazné, pokud jejich dodržování není předepsáno vyššími právními předpisy
  • Technologické předpisy a pravidla, návody
i k ategorie z kony
I. kategorie - zákony
 • Zákony, vyhlášky a nařízení vlády jsou předpisy mající obecnou právní závaznost, jejich porušení je trestné
 • Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a jeho prováděcí Vyhláška č. 31/1995 Sb. ČÚZK ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
i kategorie dal d le it z kony
I. kategorie – další důležité zákony
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
  • Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
  • Vyhláška č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí
i kategorie dal d le it z kony1
I. kategorie – další důležité zákony
 • Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii
 • Zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
 • Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
 • Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
 • Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb. o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
ii kategorie normy
II. kategorie - normy
 • Norma = kvalifikované doporučení, které má zajistit, aby materiály, výrobky a služby vyhovovaly danému účelu a splňovaly za určitých podmínek základní kvalitativní požadavky.
 • Povinně vyžadovány u veřejných zakázek
 • Národní normy – ČSN (Česká státní norma)
 • Mezinárodní normy – ISO, EN
 • Po vstoupení do EU – harmonizace českých norem s mezinárodními (ISO) a evropskými normami
 • EN musí být zavedeny na národní úrovni a respektovány
ii kategorie normy1
II. kategorie - normy
 • Technické normy dříve uvedené v příloze 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. (dnes zrušeno)
  • ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.
  • ČSN 73 0401 – Názvosloví v geodézii a kartografii.
  • ČSN 73 0405 – Měření posunů stavebních objektů.
  • ČSN 73 0415 – Geodetické body.
  • ČSN 73 0416 – Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii.
  • ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb.
  • ČSN 73 2611 – Úchylky rozměrů a tvaru ocelových konstrukcí.
  • ČSN 73 3050 – Zemní práce. Všeobecná ustanovení.
  • ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.
  • ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.
  • ČSN 73 5130 – Jeřábové dráhy.
ii k ategorie normy
II. kategorie - normy
 • Normy ČSN ISO:
  • ČSN ISO 17123 – Optika a optické přístroje – Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů
  • ČSN ISO 4463 – Měřící metody ve výstavbě – Vytyčování a měření (část 1, 2, 3)
  • ČSN ISO 8322 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřících přístrojů.
iii kategorie technologick p edpisy a pravidla n vody
III. kategorie - Technologické předpisy a pravidla, návody
 • Mají omezenou platnost jen na určitý rezort, organizaci či technologii
 • Návody vydávají např.:
  • ČÚZK, platí v rámci resortu geodézie
  • Ministerstvo dopravy – předpisy pro geodetické práce na železnici